Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Bai 28 Cau tao va chuc nang cua hoa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.81 MB, 27 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂN CHÂU. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 1.

(2) Kiểm tra miệng Câu hỏi : Em hãy kể tên các chương mà em đã được học ? - Chương I : Tế bào thực vật - Chương II : Rễ - Chương III : Thân - Chương IV : Lá - Chương V : Sinh sản sinh dưỡng. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 2.

(3) CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH. Quan sát một số loại hoa:. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 3.

(4) MỘT SỐ LOÀI HOA. Hoa huệ Hoa bìm bìm Hoa loa kèn Hoa lay ơn Hoa dâm bụt đỏ 03/12/2012 Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy Hoa dâm bụt vàng. 4.

(5) MỘT SỐ LOÀI HOA. Hoa phượng vỹ vàng màu tím: Nguyễn Hoa vỹcam màu Hoa sim mua 03/12/2012 Giáo viên Xuânphượng Thùy Hoa Hoa bưởi Hoa hồng HoaHoa hồng đỏ đỏ. 5.

(6) CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH. Hoa thuộc loại cơ quan nào? Cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 6.

(7) Tiết 34 - Bài 28 1. Các bộ phận của hoa. XII IX. 312. Hết giờ phút. III VI. - Quan sát cẩn thận một hoa mang đến lớp và hình trên bảng - ?1 Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên của chúng. SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 7.

(8) 1. Các bộ phận của hoa Cánh hoa Nhị. Tên các bộ phận của hoa :. Nhụy Lá đài Cuống hoa. Đế hoa. SƠ ĐỒ CẤU TẠO HOA 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 8.

(9) Tiết 34 - Bài. 28. 1. Các bộ phận của hoa. . Hoa gồm các bộ phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy.. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 9.

(10) ?2. Lần lượt. tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm ( số lượng, màu sắc,... ) của chúng.. Hình 28.1. Sơ đồ cấu tạo hoa 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 10.

(11) 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 11.

(12) 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 12.

(13) Tiết 34 - Bài. 28. 1. Các bộ phận của hoa. . - Hoa gồm các bộ phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy. - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa.. Tràng hoa gồm thành phần nào. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 13.

(14) Tiế 34 - Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa. ?3.. Lấy một nhị hoa quan sát kỹ, tách một bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp quan sát, sau đó đối chiếu với hình vẽ trả lời câu hỏi sau: Nhị hoa gồm những phần nào? Hạt phấn nằm ở đâu?. Hình 28.1. Sơ đồ cấu tạo hoa 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 14.

(15) Tiết 34 – Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa. ?3.. Lấy một nhị hoa quan sát kỹ, tách một bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp quan sát, sau đó đối chiếu với hình vẽ trả lời câu hỏi sau: Nhị hoa gồm những phần nào? Hạt phấn nằm ở đâu?. Hình 28.2. Nhị hoa với bao phấn cắt ngang 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 15.

(16) Tiết 34 - Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa Hạt phấn. ?. Nhị hoa gồm những phần nào? Hạt phấn nằm ở đâu?. Bao phấn. Nhị hoa gồm: chỉ nhị, bao phấn, trong bao phấn chứa nhiều hạt phấn. Chỉ nhị. Hình 28.2. Nhị hoa với 03/12/2012 bao phấn cắt ngang. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 16.

(17) Tiết 34 - Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.  I . Các bộ phận của hoa Hạt phấn. - Hoa gồm các bộ phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy. - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa. Bao phấn. - Nhị hoa gồm: chỉ nhị, bao phấn, trong bao phấn chứa nhiều hạt phấn. Chỉ nhị 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 17.

(18) Tiết 34 – Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa ?4 . Quan sát nhụy hoa và hình 28.3 Trả lời câu hỏi:. Đầu nhụy Vòi nhụy. Noãn. Hình 28.3. Nhụy hoa 03/12/2012 với bầu cắt ngang. Bầu nhụy. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. Nhụy gồm những phần nào? Noãn nằm ở đâu? Nhụy gồm: Bầu nhụy, vòi nhụy, đầu nhụy. Noãn nằm trong bầu nhụy. 18.

(19) Tiết 34 - Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.  I . Các bộ phận của hoa Hoa gồm các bộ phận chính là: đài, tràng, nhị và nhụy. - Tràng hoa gồm nhiều cánh hoa - Nhị hoa gồm: chỉ nhị mang bao phấn chứa nhiều hạt phấn. - Nhụy gồm: Bầu nhụy, vòi nhụy, đầu nhụy. Noãn nằm trong bầu nhụy. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 19.

(20) Tiết 32 - Bài 28. 1. Các bộ phận của hoa 2. Chức năng các bộ phận của hoa. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 20.

(21) Tiết 34 – Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa.  II . Chức năng các bộ phận của hoa - Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao? - Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì: + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế. bào sinh dục đực. + Nhụy có bầu chứa noãn mang. tế bào sinh dục cái.. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 21.

(22) Tiết 34 – Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA. I . Các bộ phận của hoa II . Chức năng các bộ phận của hoa. - Quan sát hoa, hãy cho biết bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy ?. Tràng hoa Đài hoa. Bao hoa. - Đài hoa và tràng hoa làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 22.

(23) Tiết 34 - Bài 28. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.  I . Các bộ phận của hoa II . Chức năng các bộ phận của hoa - Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa vì: + Nhị có nhiều hạt phấn mang tế. bào sinh dục đực. + Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. - Đài hoa và tràng hoa làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 23.

(24) Cánh hoa. (4). (5) Nhị. Nhụy (6) Cuống hoa (1). (3)Lá đài (2) Đế hoa. 1. Hãy nêu tên các bộ phận của hoa.. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 24.

(25) . 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 25.

(26) HƯỚNG DẪN HỌCTẬP Học bài, làm bài tập trang 95 SGK Chuẩn bị bài 29: Các. loại hoa. Mang theo một số loại hoa như: hoa dưa chuột, hoa khổ qua, hoa chanh, hoa dâm bụt, hoa cà chua, hoa ớt, hoa trứng cá,… Kẻ bảng trang 97 SGK, viết bài tập điền từ thích hợp vào chỗ ( … ) vào tập bài tập. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 26.

(27) ÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Xuân Thùy – TRƯỜNG T. 03/12/2012. Giáo viên : Nguyễn Xuân Thùy. 27.

(28)

×