Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Lich su 5 Bai 14 ThuDong 1947 Viet Bac Mo chon giac Phap

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 14 trang )

(1)Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử : Câu nói “ Chúng ta thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước , nhất định không chịu làm nô lệ.” của :. Phan Bội Châu Nguyễn Trường Tộ Hồ Chí Minh Vua Hàm Nghi.

(2) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử : Ngày toàn quốc kháng chiến là ngày tháng năm nào?. 18/12/1946 19/12/1946 20/12/1946 20/12/1946.

(3) Thứ năm ngày tháng năm 2008. Lịch sử Thu đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp” 1. Lí do địch mở cuộc tấn công quy mô lên Việt Bắc..

(4) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử :. 1. Âm mưu của địch và chủ trương của ta. -Thực dânthực Pháp mở cuộcâm tấnmưu côngmở lêncuộc căn tấn cứ công địa Việt - Tại sao dân Pháp lên Bắc vì Việt chúng muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng căn cứ Bắc? chiến của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực và mau chóng kết thúc chiến tranh. -Trung -Trước ương âm mưu Đảng củađã thực họpdân dưới Pháp, sự chủ Đảng trì và củaChính Chủ tịch phủ đã Hồcó Chí chủ Minh trương đã chủ gì? trương: phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc..

(5) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử :. 1. Âm mưu của địch và chủ trương của ta. 2.Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu – đông 1947. -Em hãy quan sát lược đồ diễn biến chiến dịch Thu – đông 1947, đọc SGK; từ ” Tháng10….kháng chiến “ ; thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi sau:.

(6)

(7) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử :. 1. Âm mưu của địch và chủ trương của ta. 2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc. Phiếu thảo luận 1. Địch đã tấn công lên Việt Bắc vào thời gian nào? 2. Địch chia làm mấy mũi tấn công? Theo những đường nào? 3.Quân ta đã đánh địch ở những nơi nào? 4. Sau hơn 1 tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào ?.

(8) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử :. 2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc. -Ngày 7 / 10 / 1947 Đường không : quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn đã bị rơi vào trận địa phục kích của ta. -Đường bộ : chúng tấn công đèo Bông Lau, lên Cao Bằng rồi xuống Bắc Kạn bị ta chặn đánh ở đèo Bông Lau và giành thắng lợi lớn. -Đường thủy : chúng theo sông Hồng, Sông Lô qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang, bị ta chặn đánh ở Đoan Hùng đốt cháy nhiều tàu chiến và ca nô của Pháp..

(9)

(10) Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013 Lịch sử :. 1. Âm mưu của địch và chủ trương của ta. 2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc. 3.Kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc. -Địch chết hơn 3000 tên, 16 máy bay bị bắn rơi, nhiều tàu chiến và ca nô bị đánh chìm. - Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn Chiến thắng Việt Bắc thắng lợi cho thấy sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường củă nhân dân ta..

(11) Ghi nhớ Thu – đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”.

(12) C Ă M C C H Ô N G. 1. V. 3. Đ O A N N H U N G B I N H C C A L Ư C L Ư Ư Ơ N G T H U Đ Đ Ô N G C H Ơ M Ơ II M A A I P H U C. 4 5 6 7 8. I. Ê. T. B Ă Ă C. 2.

(13) •. CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947VAI TRÒ CĂN CỨ ĐỊA VÀ BƯỚC NGOẶT CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN (ĐCSVN) – Đó là chủ đề chính của cuộc Hội thảo do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 30/10/2007, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thành phố Thái Nguyên.. •. Trong lá thư gửi Hội thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tự hào viết: “Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947 là chiến thắng chung của cả nước, mà trực tiếp là quân dân Việt Bắc. Chiến thắng đầu tiên ở quy mô chiến dịch ấy đã làm tăng thêm ý chiến đấu và củng có lòng tin của nhân dân cả nước vào cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc nhất định thắng lợi.. •. Với thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám và chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947, căn cứ địa Việt Bắc đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của chiến thắng.. •. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét về cuộc Hội thảo về Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 – Vai trò căn cứ địa bước ngoặt của cuộc kháng chiến là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để kỷ niệm chiến thắng Việt Bắc, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn dân và toàn quân ta , nhất là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.. •. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nhấn mạnh: “Cuộc Hội thảo được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa nhằm ôn lại chiến thắng thần kỳ của quân và dân ta cách đây 60 năm qua, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam – một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng đã anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân..

(14)

(15)

×