Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

PPCT CONG NGHE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (645.73 KB, 14 trang )

(1)PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 6 (Kèm theo quyết định số 114/QĐ-PGD&ĐT, ngày 20/8/2015) Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) + Tuần 1- Tuần 17: 2 tiết/tuần + Tuần 18- Tuần 19: 1 tiết/tuần Học kì II: 18 tuần (34 tiết) + Tuần 20- Tuần 35: 2 tiết/tuần + Tuần 36- Tuần 37: 1 tiết/tuần Tuần. Tiết PPCT. 1. 1. 1 2 2 3 3 4 4 5. 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 6 6 7 7 8 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17. 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 15. 30. Tên bài dạy HỌC KỲ I Bài mở đầu Chương I. May mặc trong gia đình. Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc. Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc. Bài 2: Lựa chọn trang phục Bài 2: Lựa chọn trang phục Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục. Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục. Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục. Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục. Cắt khâu một số sản phẩm Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản Bài 7:Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 7:Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 7:Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Bài 7:Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật Ôn tập chương I Kiểm tra 1 tiết (Thực hành) Chương II. Trang trí nhà ở Bài 8: Sắp xếp hợp lý đồ đạc trong gia đình. Bài 8: Sắp xếp hợp lý đồ đạc trong gia đình. Bài 9: Thực hành: Sắp xếp hợp lý đồ đạc trong gia đình. Bài 9: Thực hành: Sắp xếp hợp lý đồ đạc trong gia đình. Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Bài 13:Cắm hoa trang trí Bài 13:Cắm hoa trang trí Bài 13:Cắm hoa trang trí Thực hành tự chọn: Một số mẫu cắm hoa Bài 14: Thực hành: Cắm hoa 100. Ghi chú. *. *. *. *. *.

(2) 16 16 17 17 18 19. Tiết PPCT 31 32 33 34 35 36. 20 20 21 21 22 22 23 23. 37 38 39 40 41 42 43 44. 24 24 25 25. 45 46 47 48. 26. 49. 26. 50. 27. 51. 27. 52. 28 28 29 29 30 30 31 31 32. 53 54 55 56 57 58 59 60 61. 32 33 33 34 34 35. 62 63 64 65 66 67. Tuần. Tên bài dạy Bài 14: Thực hành: Cắm hoa Bài 14: Thực hành: Cắm hoa Bài 14: Thực hành: Cắm hoa Kiểm tra 1 tiết (kiểm tra thực hành) Ôn tập chƣơng II Kiểm tra học kỳ I(kiểm tra thực hành) HỌC KỲ II Chương III. Nấu ăn trong gia đình. Bài 15:Cơ sở của ăn uống hợp lý Bài 15:Cơ sở của ăn uống hợp lý Bài 15:Cơ sở của ăn uống hợp lý Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn Chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt Bài 24: Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ , quả Bài 24: Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ , quả Bài 24: Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ , quả Bài 20: Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn hỗn hợp nộm rau muống Bài 20: Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn hỗn hợp nộm rau muống Kiểm tra 1 tiết (Thực hành) Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn Ôn tập chƣơng III Chương IV. Thu chi trong gia đình. Bài 25: Thu nhập gia đình Bài 25: Thu nhập gia đình Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Bài 27: Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình Bài 27: Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình 101. Ghi chú. *. *.

(3) Tuần 35 36 37. Tiết Tên bài dạy PPCT 68 Ôn tập chƣơng IV 69 Kiểm tra cuối năm (lí thuyết) 70 Kiểm tra cuối năm (thực hành). 102. Ghi chú.

(4) PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 7 (Kèm theo quyết định số 114/QĐ-PGD&ĐT, ngày 20/8/2015) Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (19 tiết) + Tuần 1-tuần 19: 1 tiết/tuần Học kì II: 18 tuần (33 tiết) + Tuần 20-tuần 34: 2 tiết/tuần + Tuần 35-tuần 37: 1 tiết/tuần Tuần. Tiết PPCT. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 5 6 7 8. 5 6 7 8. 9 10. 9 10. 11 12 13 14. 11 12 13 14. 15 16. 15 16. 17 18 19. 17 18 19. 20 20 21 21. 20 21 22 23. 22. 24. Tên bài dạy HỌC KỲ I Phần một. TRỒNG TRỌT Chương I. Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Bài 2: Khái niệm về Đất trồng và thành phần của đất trồng Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng Bài 4: Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản. Bài 5: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng. Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại. Ôn tập Kiểm tra 1 tiết Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Bài 15: Làm đất và bón phân lót Ôn tập Kiểm tra học kì 1 HỌC KÌ II Bài 16: gieo trồng cây nông nghệp Bài 17: thực hành: xử lí hạt giống bằng nước ấm Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Phần hai. LÂM NGHIỆP Chương I. Kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc cây Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ 103. Ghi chú. *. * *. *. *.

(5) 22 23 23 24 24. Tiết PPCT 25 26 27 28 29. 25 25. 30 31. 26 26 27 27 28 28. 32 33 34 35 36 37. 29. 38. 29 30 30 31 31 32 32. 39 40 41 42 43 44 45. 33 33 34 34 35 36 37. 46 47 48 49 50 51 52. Tuần. Tên bài dạy Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn ươm cây rừng. Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất Bài 26, 27: Trồng cây rừng; Chăm sóc rừng sau khi trồng. Chương II. Khai thác và bảo vệ rừng. Bài 28: Khai thác rừng Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Phần ba. CHĂN NUÔI Chương I. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Bài 31: Giống vật nuôi Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi Bài 34: Nhân giống vật nuôi Bài 35: Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 36: Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống lợn (heo) qua quan Bài sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Bài 37: Thức ăn vật nuôi Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi Bài 42: Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men. Ôn tập Kiểm tra 1 tiết Chương II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Bài 46: Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi. Bài 47: Vắc xin phòng trị bệnh cho vật nuôi Ôn tập Ôn tập Kiểm tra học kì II. 104. Ghi chú * *. * * * * *. *. *.

(6) PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 8 (Kèm theo quyết định số 114/QĐ-PGD&ĐT, ngày 20/8/2015) Cả năm: 37 tuần (52 tiết) Học kì I: 19 tuần (34 tiết) + Tuần 1-tuần 15: 02 tiết/tuần + Tuần 16 -tuần 19: 01 tiết/tuần Học kì II: 18 tuần (18 tiết) + Tuần 20-tuần 37: 1 tiết/tuần Tuần. Tiết PPCT. 1. 1. 1 2 2 3 3 4. 2 3 4 5 6 7. 4 5 5 6. 8 9 10 11. 6 7 7 8 8. 12 13 14 15 16. Tên bài dạy HỌC KỲ I Phần một. VẼ KĨ THUẬT Chương I. Bản vẽ các khối hình học Bài 1: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống Bài 2: Hình chiếu Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay Bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay Chương II. Bản vẽ kĩ thuật Bài 8: Khái niệm về hình cắt Bài 9: Bản vẽ chi tiết Bài 11: Biểu diễn ren Bài 10, 12: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren Bài 13: Bản vẽ lắp Bài 14: Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản. Bài 15: Bản vẽ nhà Ôn tập Kiểm tra 1 tiết. Ghi chú. *. *. Phần hai. CƠ KHÍ 9. 17. 9 10 10 11. 18 19 20 21. 11 12 12 13. 22 23 24 25. Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống Chương III. Gia công cơ khí Bài 18: Vật liệu cơ khí Bài 18: Vật liệu cơ khí Bài 20: Dụng cụ cơ khí Bài 21, 22: Cưa và dũa kim loại Chương IV. Chi tiết máy và lắp ghép Bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép Bài 25: Mối ghép cố định - Mối ghép không tháo được Bài 26: Mối ghép tháo được Bài 27: Mối ghép động Chương V. Truyền và biến đổi chuyển động 105. * * * *.

(7) Tuần 13 14 14 15 15 16 17 18 19. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Tiết Tên bài dạy PPCT 26 Bài 29: Truyền chuyển động 27 Bài 30: Biến đổi chuyển động 28 Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động Phần ba. KĨ THUẬT ĐIỆN 29 Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống Chương VI. An toàn điện 30 Bài 33: An toàn điện 31 Bài 34: Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện . 32 Bài 35: Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện 33 Ôn tập: Phần vẽ kĩ thuật và cơ khí 34 Kiểm tra học kì I (Phần vẽ kĩ thuật và cơ khí) HỌC KÌ II Chương VII: Đồ dùng điện trong gia đình 35 Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện. 36 Bài 38: Đồ dùng loại điện – quang: Đèn sợi đốt 37 Bài 39: Đèn huỳnh Quang 38 Bài 40: Thực hành: Đèn huỳnh Quang 39 Bài 41: Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện 40 Bài 44: Đồ dùng điện loại điện-cơ: Quạt điện 41 Bài 46: Máy biến áp một pha 42 Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng 43 Bài 45, 49: Thực hành: Quạt điện. Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình 44 Kiểm tra 1 tiết (Chƣơng VI, VII) Chương VIII: Mạng điện trong nhà 45 Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 46 Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. 47 Bài 53: Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà 48 Bài 54: Thực hành: Cầu chì 49 Bài 55: Sơ đồ điện 50 Bài 58: Thiết kế mạch điện 51 Ôn tập học kì II 52 Kiểm tra học kì II. 106. Ghi chú. *. *. * *.

(8) PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 9 (Kèm theo quyết định số 114/QĐ-PGD&ĐT, ngày 20/8/2015) Cả năm: 37 tuần (35 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) A. CẮT MAY Tuần. Tiết PPCT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Tên bài dạy HỌC KỲ I Bài 1: Giới thiệu về cắt may Bài 2: Vật liệu và dụng cụ cắt may Bài 3: Máy may (lí thuyết ) Bài 3: Máy may (thực hành ) Bài 3: Máy may (thực hành ) Bài 4: Thực hành : Sử dụng và bảo quản máy may Bài 4: Thực hành : Sử dụng và bảo quản máy may Bài 4: Thực hành : Sử dụng và bảo quản máy may Bài 5: Thực hành : Các đường may cơ bản Bài 5: Thực hành : Các đường may cơ bản Kiểm tra Bài 6: Bản vẽ cắt may Bài 7: Cắt may quần đùi, quần dài (lí thuyết) Bài 8: Thực hành : Cắt may quần đùi, quần dài Bài 8: Thực hành : Cắt may quần đùi, quần dài Bài 8: Thực hành : Cắt may quần đùi, quần dài Ôn tập học kì I Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Bài 9: Cắt may áo liền tay Bài 9: Cắt may áo liền tay Bài 9: Cắt may áo liền tay Bài 10: Thực hành : Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu (LT) Bài 10: Thực hành : Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Bài 10: Thực hành : Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Bài 10: Thực hành : Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Bài 10: Thực hành : Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu Ôn tập Kiểm tra thực hành Bài 12: Thực hành : Cắt may áo tay liền Bài 12: Thực hành : Cắt may áo tay liền Bài 12: Thực hành : Cắt may áo tay liền Bài 12: Thực hành : Cắt may áo tay liền Bài 12: Thực hành : Cắt may áo tay liền Ôn tập học kì II 107. Ghi chú. *. *. * *. *. *.

(9) Tuần 36. Tiết PPCT 35 Kiểm tra học kỳ II. Tên bài dạy. Ghi chú. B. NẤU ĂN Tuần. Tiết PPCT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17 18. 17 18. Tên bài dạy HỌC KÌ I Bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp Bài 4: An toàn lao động trong nấu ăn Bài 5: Thực hành: Xây dựng thực đơn Bài 5: Thực hành: Xây dựng thực đơn Bài 6: Trình bày và trang trí bàn ăn Bài 6: Trình bày và trang trí bàn ăn Kiểm tra 1 tiết Bài 7: Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt . Món trộn - Cuốn hổn hợp: Nộm xu hào, Nộm ngó sen, Nem cuốn Bài 7: Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt . Món trộn - Cuốn hổn hợp: Nộm xu hào, Nộm ngó sen, Nem cuốn Bài 7: Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt . Món trộn - Cuốn hổn hợp: Nộm xu hào, Nộm ngó sen, Nem cuốn Bài 8: Thực hành: Các món ăn sử dụng nhiệt Món nấu: Chọn 1 trong các món : Súp ngô cua, Gà nấu đậu, Thịt bò kho, Bún riêu cua, Chè hoa cau Bài 8: Thực hành: Các món ăn sử dụng nhiệt Món nấu: Chọn 1 trong các món : Súp ngô cua, Gà nấu đậu, Thịt bò kho, Bún riêu cua, Chè hoa cau Ôn tập học kì I Kiểm tra học kỳ I. Ghi chú. *. *. *. HỌC KÌ II 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. Bài 9: Thực hành: Món hấp (Chọn 1 trong các món: Gà hấp cải bẹ, Chả đùm, Ốc nhồi, Xôi vò ) Bài 9: Thực hành: Món hấp (Chọn 1 trong các món: Gà hấp cải bẹ, Chả đùm, Ốc nhồi, Xôi vò ) Bài 9: Thực hành: Món hấp (Chọn 1 trong các món: Gà hấp cải bẹ, Chả đùm, Ốc nhồi, Xôi vò ) Bài 10: Thực hành: Món rán (Chọn 1 trong các món: Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua, Nem rán, chả giò) Bài 10: Thực hành: Món rán (Chọn 1 trong các món: Đậu phụ 108. *. *.

(10) Tuần. Tiết PPCT. 25. 24. 26 27. 25 26. 28. 27. 29. 28. 30. 29. 31. 30. 32. 31. 33. 32. 34 35 36. 33 34 35. Tên bài dạy nhồi thịt rán sốt cà chua, Nem rán, chả giò) Bài 10: Thực hành: Món rán (Chọn 1 trong các món: Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua, Nem rán, chả giò) Kiểm tra thực hành Bài 11: Thực hành:Món Xào Chọn 1 trong các món: Xào thập cẩm, Sườn xào chua ngọt, Mì xào giòn Bài 11: Thực hành: Món Xào Chọn 1 trong các món: Xào thập cẩm, Sườn xào chua ngọt, Mì xào giòn Bài 11: Thực hành: Món Xào Chọn 1 trong các món: Xào thập cẩm, Sườn xào chua ngọt, Mì xào giòn Bài 11: Thực hành: Món Xào Chọn 1 trong các món: Xào thập cẩm, Sườn xào chua ngọt, Mì xào giòn Bài 12: Thực hành: Món nướng Chọn 1 trong các món: Bò nướng chanh, Chả nướng (nem nướng) Bánh sắn nướng, Bánh bông lan Bài 12: Thực hành: Món nướng Chọn 1 trong các món: Bò nướng chanh, Chả nướng (nem nướng) Bánh sắn nướng, Bánh bông lan Bài 12: Thực hành: Món nướng Chọn 1 trong các món: Bò nướng chanh, Chả nướng (nem nướng) Bánh sắn nướng, Bánh bông lan Ôn tập: (lí thuyết) Ôn tập: (thực hành) Kiểm tra học kỳ II. 109. Ghi chú. *. *.

(11) C. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ Tuần. Tiết PPCT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Tên bài dạy HỌC KÌ I Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả Bài 4: Thực hành: Giâm cây Bài 4: Thực hành: Giâm cây Bài 5: Thực hành:Chiết cành Bài 5: Thực hành:Chiết cành Bài 6: Thực hành:Ghép Bài 6: Thực hành:Ghép Bài 6: Thực hành:Ghép Kiểm tra thực hành Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi Bài 10: Kỹ thuật trồng cây Xoài Bài 10: Kỹ thuật trồng cây Xoài Ôn tập học kì I Kiểm tra học kỳ I HỌC KÌ II Bài 11: Kỹ thuật trồng cây Chôm Chôm Bài 11: Kỹ thuật trồng cây Chôm Chôm Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số sâu bệnh hại cây ăn quả Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả Bài 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả Bài 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả Bài 14: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả Bài 15: Thực hành: Làm sirô quả Bài 15: Thực hành: Làm sirô quả Kiểm tra thực hành Ôn tập (lí thuyết) Ôn tập (thực hành) Kiểm tra học kỳ II. 110. Ghi chú. *. *. *.

(12) D. LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Tuần. Tiết PPCT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. 25. 24. 26. 25. 27. 26. 28. 27. 29 30 31 32. 28 29 30 31. Tên bài dạy HỌC KÌ I Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt điện trong nhà Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện Kiểm tra 1 tiết Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang Ôn tập Kiểm tra học kỳ I HỌC KÌ II Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn Kiểm tra thực hành Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 111. Ghi chú. *. *. * *.

(13) Tuần 33 34 35 36. Tiết PPCT 32 33 34 35. Tên bài dạy Ôn tập (lí thuyết) Ôn tập (thực hành) Kiểm tra học kỳ II Kiểm tra học kỳ II. Ghi chú *. E. SỬA CHỮA XE ĐẠP. Tiết Tuần PPCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Tên bài dạy HỌC KÌ I Bài 1: Giới thiệu về sữa chữa xe đạp Bài 2: Cấu tạo của xe đạp Bài 2: Cấu tạo của xe đạp Bài 3: Nguyên lí chuyển động của xe đạp Bài 3: Nguyên lí chuyển động của xe đạp Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Bài 4: Thực hành: Lau dầu, tra mỡ các ổ trục Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Bài 5: Thực hành: Chỉnh phanh, cổ phuốc Kiểm tra thực hành Ôn tập Kiểm tra học kỳ I HỌC KÌ II Bài 6: Thực hành: Thay ruột, dây phanh, má phanh (lí thuyết) Bài 6: Thực hành: Thay ruột, dây phanh, má phanh Bài 6: Thực hành: Thay ruột, dây phanh, má phanh Bài 6: Thực hành: Thay ruột, dây phanh, má phanh Bài 7: Thực hành: Vá xăm, thay lốp (lí thuyết) Bài 7: Thực hành: Vá xăm, thay lốp Bài 7: Thực hành: Vá xăm, thay lốp Bài 7: Thực hành: Vá xăm, thay lốp Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp (lí thuyết) Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp Bài 8: Thực hành: Thay xích, líp 112. Ghi chú. *. *. *.

(14) 33 34 35 36. 32 33 34 35. Kiểm tra thực hành Ôn tập (lí thuyết) Ôn tập (thực hành) Kiểm tra học kỳ II. 113.

(15)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×