Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Tuan 2 Truyen co nuoc minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (516.26 KB, 16 trang )

(1)


(2)

Kiểm tra bài cũTrận điạ mai phục của bọn nhện đáng sợi như


thế nào?
(3)

(4)

Truyện cổ nước mình
(5)

Truyện cổ nước mìnhChia bài thơ làm 5 đoạn:Đoạn 1: Từ đầu đến phật, tiên độ trìĐoạn 2: Tiếp theo đến rặng dừa nghiêng soi


Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha của mình
(6)

Cần nhấn giọng ở những từ

: yêu, nhân dân,


thương người thương ta,mấy cách xa, thầm


thì, vàng, trắng, nhận mặt, cơng bằng, thơng


minh, độ lượng, đa tình, đa mang,…Truyện cổ nước mình
(7)

1.Luyện đọcTruyện cổ, sâu xa,


rặng, nghiêng soi,thiết tha, đẽo cày
(8)

Luyện đọc ngắt đúng nhịp
Tôi yêu truyện cổ nước tôiVừa nhân hậu

/

lại tuyệt vời sâu xa


Thương người

/

rồi mới thương ta


Yêu nhau

/

dù mấy cách xa cũng tìmRất cơng bằng,

/

rất thơng minh
(9)

2.Tìm hiểu bài:Truyện cổ nước mình1. Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?-

Vì truyện cổ của nước mình rất nhân hậu, ýnghĩa rất sâu xa-

vì truyện cổ giúp ta nhận ra những phẩm


chất quý báu của cha ông: cơng bằng, thơng


minh, độ lượng, đa tình, đa mang,…-

Vì tr

uyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn
(10)

2.Tìm hiểu bài:Truyện cổ nước mình2. N

hững truyện cổ nào được nhắc đếntrong bài thơ?
(11)

Truyện cổ nước mình2.Tìm hiểu bài:3.Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện


sự nhân hậu của người Việt Nam ta?Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc,
(12)

2.Tìm hiểu bài:Truyện cổ nước mình4.Em hiểu hai câu thơ cuối của bài như thế


nào?
(13)

Truyện cổ nước mình
(14)

3. Hướng dẫn đọc diễn cảmTôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu / lại tuyệt vời sâu xa
Thương người / rồi mới thương ta


Yêu nhau/ dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền/ thì lại gặp hiền /


Người ngay/ thì được phật, / tiên độ trì.


Mang theo truyện cổ/ tôi đi/(15)

4.Củng cốTruyện cổ nước mình
(16)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×