Tải bản đầy đủ (.pptx) (29 trang)

Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao tiep theo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.55 MB, 29 trang )

(1)

Chủ đề:

Phát triển tổng hợp kinh tếvà bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo


I. Biển đảoViệt NamII. Tài nuyên biển


- Biển: Bờ biển dài 3260km


Vùng biển rộng (khoảng 1 triệu km2 )


- Các đảo và quần đảo: Các đảo gần bờ .
Các đảo xa bờ


(2 quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa).


III. Các ngành kinh tế biển


- Hải sản


- Phong cảnh đẹp, khí hậu tốt(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)×