Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

SU 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (102.36 KB, 1 trang )

(1)Trường THCS Tân Thới Họ và tên...................................... Lớp.................. ĐIỂM A Trắc nghiệm ( 3 điểm). KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 7 THỜI GIAN: 60’. CHỮ KÍ GT1. CHỮ KÍ GT 2. CHỮ KÍ GK. Điền đáp án đúng vào ô trống, mỗi câu đúng được 0.5đ. câu Đáp án. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Câu 1: Nhà Lý ban hành bộ luật nào? a. Hình Thư c. Hình văn b. Hình luật d. Hoàng triều luật lệ Câu 2: Chính sách “Ngụ binh ư nông” là: a. Quân sĩ nhận ruộng để cày cấy, sản xuất. b. Cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng, thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất. c. Quân sĩ sản xuất nộp sản phấm không phải đi lính. d. Quân sĩ chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính. Câu 3: Văn Miếu Thăng Long được xây dựng vào năm: a. 1070 b.1075 c. 1076 d. 1077 Câu 4: Khoa thi đầu tiên được tổ chức để tuyển chọn quan lại diễn ra vào năm: a. 1072 b.1073 c. 1074 d. 1075 Câu 5: Thái độ của Vua Trần đối với các sứ giả của nước Mông Cổ là: a. Tiếp đãi ân cần tử tế c. Ra lệnh bắt giam vào ngục b. Khúm núm, sợ sệt d. Ra lệnh chém đầu Câu 6: Khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược nước ta, vua nhà Trần đã: a. Cho sứ giả sang Mông Cổ nghị hòa b. Ra lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, thành lập các đội dân binh, luyện tập võ nghệ sẵn sàn đánh giặc. c. Ra lệnh cho cả nước rút vào hoạt động bí mật, tránh giao chiến với giặc. d. Ngay tập tức phát động nhân dân đứng lên đánh giặc. B Tự luận ( 7 điểm) Câu 1( 2đ): Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động đánh Tống vào năm 1075? Câu 2 (2đ): Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào. Câu 3 (3đ): Trình bày tình hình giáo dục và khoa học – kĩ thuật thời Trần..

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×