Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

AN 8 T13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (854.57 KB, 4 trang )

(1)Tuần 13. Ngày soạn : 07/ 11/ 2016 Ngày dạy : 14/11/ 2016 Tiết 13. -. Ôn hát : HÒ BA LÍ Nhạc lý :THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở HÓA BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 4. I. MỤC TIÊU: - Học sinh hát thuộc bài Hò ba lí và thể hiện đúng sắc thái, tình cảm của bài hát. - Học sinh biết được có hai loại hóa biểu là hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng ; thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu. - Học sinh biết về giọng cùng tên. - Học sinh đọc đúng giai điệu, lời ca và đánh nhịp bài tập đọc nhạc số 4. - Qua nội dung bài học các em có ý thức học tập tốt hơn,yêu mến bộ môn học nhiều hơn. II.CHUẨN BỊ: - Đối với GV : - Nhạc cụ ( đàn organ ) - Đàn, đọc nhạc, hát lời bài tập đọc nhạc số 4 - Đối với HS : - Chép bài tập đọc nhạc và ghi tên nốt III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định – Kiểm tra sĩ số. Lớp 8A5……………………………….. 2. Kiểm tra bài cũ ( Trong lúc ôn ) 3. Bài mới : Nhạc lí và TĐN số 4 HĐ của GV. NỘI DUNG. HĐ của HS. Nội dung 1 : GV ghi bảng. 1. Ôn hát. HS ghi bài. GV đàn. Bài “ Hò ba lí” + Luyện thanh – khởi động giọng. HS luyện thanh. GV hướng dẫn và đàn. GV kiểm tra. + HS trình bày hoàn chỉnh bài hát 2 lần - Lần 1 : cả lớp cùng hòa giọng - Lần 2 : nửa lớp hát câu 1, nửa lớp hát câu 2 + Câu 3 cả lớp hát. Đổi lại tương tự + Thực hiện hát xô và hát xướng + Kiểm tra : gọi nhóm 4 HS 1HS hát xướng và 3HS hát xô ( kiểm tra 1 nhóm ). HS thực hiện. HS thực hiện. Nội dung 2 : GV ghi bảng. 2. Nhạc lý. HS ghi bài.

(2) GV ghi bảng và diễn giảng GV hướng dẫn và ghi bảng. GV hướng dẫn quan sát. GV ghi bảng GV yêu cầu. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu, giọng cùng tên a/ Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu * Hóa biểu : Là những dấu thăng hoặc dấu giáng nằm ở đầu khuông nhạc. * Các dấu hóa ở hóa biểu có 2 loại :Hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng được xuất hiện theo một trình tự nhất định. + Dấu thăng : - 1 thăng ( pha ). -. 2 thăng ( pha, đô ). -. 3 thăng ( pha, đô, son ). -. 4 thăng ( pha, đô, son, rê ). + Dấu giáng : - 1 giáng ( si ). -. 2 giáng ( si, mi ). -. 3 giáng ( si, mi, la ). -. 4 giáng ( si. Mi, la, rê ). b/ Giọng cùng tên - Yêu cầu học sinh quan sát giọng La trưởng và La thứ trong SGK ( ví dụ 1 ) Giọng La trưởng (hóa biểu có 3 dấu thăng). HS theo dõi và ghi bài HS quan sát các vị trí. HS quan sát ghi bài. HS ghi bài HS quan sát. Giọng La thứ (hóa biểu không có dấu thăng, giáng) GV yêu cầu HS. HS nhận xét.

(3) nhận xét GV ghi bảng. GV giới thiệu và ghi bảng GV hỏi GV hướng dẫn GV đàn. GV hướng dẫn và làm mẫu. * Nhận xét : - giọng La trưởng và La thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu * Kết luận : Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu. Ví dụ : đô trưởng – đô thứ La trưởng – la thứ Nội dung 3. HS ghi bài. HS ghi bài. 3. Tập đọc nhạc Trích “ Chim hót đầu xuân” Nhạc và lời : Nguyễn Đình Tấn HS trả lời và ghi * Tìm hiểu và nhận xét bài đọc. bài - Bài nhạc viết ở nhịp mấy ? nhịp 2/ 4 HS theo dõi - Giọng gì ? giọng Đô trưởng + Chia câu : Bài chia làm 5 câu nhỏ HS đọc gam * Luyện đọc gam đô trưởng ( gam trụ, gam rãi ). * Luyện tập tiết tấu. HS thực hiện. - HS đọc tiết tấu kết hợp vỗ tay * Tập đọc nhạc từng câu :. GV yêu cầu GV đàn GV đọc mẫu GV yêu cầu GV hướng dẫn GV đàn GV yêu cầu GV điều khiển. + Đọc tên nốt từng câu + Đàn giai điệu bài tập đọc nhạc. HS đọc tên nốt HS nghe và cảm nhận HS chú ý HS thực hiện HS thực hiện. - Đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, sau đó bắt nhịp cho học sinh đọc cùng với tiếng đàn - Mỗi câu tập từ 2 đến 3 lần - Tiếp tục tập các câu theo lối móc xích cho đến hết bài HS thực hiện * Chú ý : cách đọc tiết tấu HS thực hiện + Cả lớp cùng đọc cả bài hai lần + Ghép lời ca : nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời HS thực hiện ( thực hiện theo từng câu ) - Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời, sau đổi lại + Tập đọc nhạc và hát lời hoàn chỉnh : cả lớp cùng đọc nhạc sau.

(4) đó hát lời. 4. Củng cố - dặn dò : - GV hỏi : bài tập đọc nhạc viết ở giọng gì ? giọng đô trưởng cùng tên với giọng nào ? thế nào là giọng cùng tên ? Hóa biểu là gì ? Nêu thứ tự các dấu thăng, dấu giáng trên hóa biểu ? - Tiếp tục luyện tập bài hát “ Hò ba lí” - Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách - Xem trước bài “ Một số nhạc cụ dân tộc” 6. Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×