Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

Bai 10 He dieu hanh lam nhung viec gi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 32 trang )

(1)TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO. Giaùo vieân: Đỗ Tế Thế Tổ: Toán - Tin.

(2) KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi : Cái gì điều khiển máy tính ? Công việc đó được thực hiện như thế nào? Phần mềm là gì? Phần mềm được chia thành mấy loại, phần mềm hệ thống quan trọng nhất là gì?.

(3) NỘI DUNG BÀI HỌC.

(4) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? PHẦN MỀM Phần mềm Phầ được chia nm làmềm mấy hệ t hốn loại ?. Ph. ứ m ề ần m. ng ụ d ng. g. Quan trọng nhất?. HỆ ĐIỀU HÀNH. Nhớ lại bài học trước, em hãy cho biết vì sao máy tính cần có hệ điều hành?.

(5) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? - Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy Vậy hệ điều hành có phải là một tính. thiết bị được lắp ráp vào máy - Hệ điều hành là một chương trình (phần mềm) nên muốn tính giống nhưmáy bàntính phím, chuột không? có hệ điều hành thì phải tiến hay hànhmáy cài in đặt. * Lưu ý: Hệ điều hành phải là phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành. - Mỗi máy tính chỉ có thể sử dụng sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành..

(6) Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.. Giao diện hệ điều hành Window.

(7)

(8) THẢO LUẬN NHÓM 1.Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Muốn máy tính họat động được thì phải a/Lắp ráp hệ điều hành vào. b/ Cài đặt hệ điều hành vào. c/ Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm. d/ Tất cả sai.. Câu 2: Mỗi máy tính a/ Chỉ có thể cài một hệ điều hành b/ Có thể cài nhiều hệ điều hành c/ Chỉ cài được hệ điều hành Windows d/ a và b đúng. 2. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Câu 3: Hệ điều hành ………………….là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử..

(9) Câu 1: Muốn máy tính họat động được thì phải. A Lắp ráp hệ điều hành vào B Cài đặt hệ điều hành vào C chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm D Tất cả sai Đáp án.

(10) Câu 2: Mỗi máy tính. A Chỉ có thể cài một hệ điều hành B Có thể cài nhiều hệ điều hành C Chỉ cài được hệ điều hành Windows D Cả A và B đều đúng. Đáp án.

(11) 2. Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau: không phải Câu 3: Hệ điều hành ………………….là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử Nhóm 1. Nhóm 2. Nhóm 3. Nhóm 4. Nhóm 5. Nhóm 6. Đáp án.

(12) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH. Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính..

(13) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH. Các phần mềm muốn hoạt động tối đa.. Ví tài nguyên máy tính (CPU, Ram, bộ nhớ...) như con đường.. Phần mềm máy tính như phương tiện tham gia giao thông. Các phương tiện muốn đi nhanh.. Tài nguyên máy tính chỉ có giới hạn!!!. Tắc nghẽn giao thông. Đường phố chật hẹp!!!.

(14) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Tài nguyên máy tính có hạn!!! Tranh chấp tài nguyên. Các phần mềm muốn hoạt động tối đa. Phần mềm máy tính như phương tiện tham gia giao thông.. Giống như hiện tượng tắc nghẽn xe cộ trên đường phố.. Ví dụ tài nguyên máy tính (CPU, bộ nhớ...) như con đường.. Giải pháp?.

(15) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Giải pháp. Cần phải có một hệ thống điều khiển, phối hợp hoạt động của các tài nguyên, phân chia tài nguyên cho các phần mềm hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả..  HỆ ĐIỀU HÀNH.

(16) Tài nguyên của máy tính.

(17) Tranh chấp tài nguyên.

(18) Chia sẻ tài nguyên.

(19) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH. Dựa vào phân tích trên, em có thể nêu được nhiệm vụ nào của hệ điều hành?.

(20) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi hệ điều hành..

(21) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Học kì này các em học bao nhiêu môn học? Khi học các môn đó, các em dùng riêng mỗi môn một quyển vở hay viết tất cả các môn vào một quyển vở? Để làm gì?.

(22) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Như chúng ta đã biết máy tính là một công cụ xử lí thông tin và việc lưu trữ, xử lí các thông tin đó cho khoa học, chính xác chính là công việc của hệ điều hành. Như vậy chúng ta có thể nêu ra một nhiệm vụ nữa của hệ điều hành? - Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính..

(23) Tổ chức quản lí thông tin trong máy tính.

(24) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH. -Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.. Giao diện hệ điều hành Window.

(25) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình. - Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. - Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc..

(26) Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được. Hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng và máy tính..

(27)

(28) Câu 1: Hệ điều hành được gọi là?. A A phần mềm hệ điều hành B Thiết bị hệ điều hành C Phần cứng D A và B đúng Đáp án.

(29) Câu 1: Hệ điều hành là?. A phần mềm ứng dụng của máy tính B Phần mềm dùng để tìm kiếm thông tin CA Phần phầnmềm mềmhệ hệthống thống D Tất cả khẳng định trên đều sai Đáp án.

(30) Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống (…) trong các câu dưới đây để được các câu đúng. A) Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều Bàn phím Chuột hành điều khiển là …………………. và ……………………….. Thiết bị B) Hệ điều hành không phải là một …………………. Được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra. Nhóm 1. Nhóm 2. Nhóm 3. Nhóm 4. Nhóm 5. Nhóm 6 Đáp án.

(31) Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? GÌ? - Hệ điều hành không phải là một thiết bị. được lắp ráp vào máy tính. - Hệ điều hành là một chương trình máy tính (phần mềm) nên muốn có hệ điều hành thì phải tiến hành cài đặt. 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH. - Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình. - Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính. - Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.. Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc bài. - Trả lời câu hỏi và bài tập trang 43. - Xem trước bài 11 “ Tổ chức thông tin trong máy tính”, phân biệt thế nào là tệp tin và thư mục. Tìm hiểu đường dẫn là gì?.

(32)

(33)

×