Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

KE HOACH HOI THI LAM LONG DEN TRUNG THU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.87 KB, 2 trang )

(1)

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN HƯNG


Số : 02 /KHLĐ Phường 4, ngày 15 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCHTổ chức Hội thi làm lồng đèn Trung thu năm 2016


Căn cứ vào chương trình cơng tác đội và phong trào thiếu nhi năm học
2016– 2017 của Liên đội TH Tân Hưng. Ban chỉ huy liên đội TH Tân Hưng lập kế
hoạch tổ chức Hội thi làm lồng đèn Trung thu năm 2016 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:


- Nhằm tạo diều kiện cho bạn học sinh được vui chơi nhân dịp Tết trung thu, qua
đó các bạn học sinh dược giao lưu học tập kinh nghiệm để làm phong phú thêm
vốn kiến thức cá nhân bổ trợ cho việc học tập.


- Thơng qua hội thi góp phần giáo dục nhận thức thẩm mỹ lành mạnh, rèn luyện
đạo đức, nhân cách tốt đẹp cho các bạn học sinh, khuyến khích các em phát huy
những cá tính tích cực và năng khiếu riêng có của cá nhân.


- Hội thi được tổ chức thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm tạo ấn tượng đẹp đối
với các bạn học sinh.


II. NỘI DUNG HỘI THI:
1/ Hình thức:


- Thi cá nhân.


- Thi theo nhóm (Mỗi tập thể khơng q 3 em)


2/ Nội dung và thể lệ:


- Mỗi tập thể và cá nhân dự thi phải hoàn thành tác phẩm dự thi của mình (01 chiếc
lồng đèn) trong thời gian 180 phút.


- Kích thức của lồng đèn dự thi: Lồng đèn lớn nhất không quá 1mét.


- Ban tổ chức không hạn chế về hình thức, kiểu dáng của lồng đèn dự thi; khuyến
khích lồng đèn có kiểu dáng sáng tạo, mới lạ, trang trí đẹp.


- Vật liệu, chất liệu: các bạn dự thi tự chuẩn bị trước các vật liệu để làm khung lồng
đèn và chỉ được phép buộc sẳn một số chi tiết phức tạp, không hạn chế việc sử
dụng chất liệu.


- Lồng đèn dự thi phải có tên tác phẩm và tác giả.


3/ Đối tượng dự thi, thời gian địa điểm tổ chức Hội thi:


a/ Đối tượng dự thi: Là tất cả học sinh hiện đang học tại Trường Tiểu học Tân
Hưng.


b/ Thời gian tổ chức hội thi:


Thời gian tổ chức hội thi lồng đèn: Ngày 09/09/2016.


Thời gian tổ chức chấm điểm và phát thưởng: Ngày 12/09/2016.


c/ Địa điểm nộp sản phẩm: Tại sân Trường Tiểu học Tân Hưng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG1 Giải nhất: 60.000đ
2 Giải nhì: 50.000đ
3 Giải ba: 40.000đ
4 Giải tư: 30.000đ(2)

- Tập thể lớp nào có sản phẩm là 10 Học sinh trở lên sẻ được nhận giải tập thể
(50.000/ 1lớp)


IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ:


- Kinh phí phát thưởng học sinh: 600.00đ
- Kinh phí phát sinh: 100.000đ


Tổng cộng: 700.000 ( bảy trăm ngàn đồng)


V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:


- Liên đội lập kế hoạch, tham mưu Ban giám hiệu dự trù kinh phí cho hội thi.
- Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cho hội thi.


- Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đăng kí danh sách và phổ biến cho học sinh
hiểu rỏ về hội thi lần này.


Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi làm lồng đèn trung thu năm 2016 của Liên
đội Tiểu học Tân Hưng. Đề nghị các lớp và các lớp học nhanh chóng triển khai và
thực hiện để góp phần tạo nhiều sân chơi bổ ích cho các bạn thiếu nhi của nhà
trường.


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TM. BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
Hiệu trưởng Liên đội phoTrần Huy Trường Châu Hảo Học


Nơi nhận:


- HĐĐ TP Sa Đéc.
- Phường Đoàn phường 4;
- BGH;

×