Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

Bai 11 Cuoc khang chien chong quan Tong xam luoc lan thu hai 1075 1077

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.17 MB, 32 trang )

(1)Lớp 4B Người thực hiện: Nguyễn Viết Tiến Trường: Tiểu học Xuân Áng.

(2) 1. Vì sao dưới thời Lý chùa được xây dựng nhiều ?. 2. Chùa gắn với sinh hoạt của nhân dân như thế nào ?.

(3) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016.

(4) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) (Mở SGK trang 34-35).

(5) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Hoạt động 1: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược Tống. (Làm việc cá nhân).

(6) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016 Từ năm 1068 nhà Tống ráo riết chuẩn bị tinh thần gì ?. Nhà Tống chuẩn bị tinh thần để xâm chiếm nước ta..

(7) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Trước tình hình đó ai là người lãnh đạo cuộc khánh chiến chống quân Tống?. Lý Thường Kiệt.

(8) TƯỢNG ĐÀI LÝ THƯỜNG KiỆT. LÝ THƯỜNG KIỆT. ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT.

(9) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016 - Khi quân Tống đang xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, Lý Thường Kiệt có chủ trương gì?. - Lý Thường Kiệt đã chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.

(10) Ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào?. Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo tiến vào đất Tống.

(11) Theo em, việc Lý Thường Kiệt chủ động cho quân sang đánh đất Tống có tác dụng gì?. Để phá âm mưu xâm lược nước ta của quân nhà Tống..

(12) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Hoạt động 2: Trận chiến trên sông Như Nguyệt. (Làm việc theo nhóm).

(13) Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

(14) Lý Thường Kiệt đã làm gì để chuẩn bị chiến đấu với giặc? Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.

(15) Sông Như Nguyệt(sông Cầu).

(16) Quân Tống kéo sang xâm lược nước ta vào thời gian nào?Do ai chỉ huy ?. Quân Tống kéo sang xâm lược nước ta vào cuối năm 1076.Do tướng Quách Qùy chỉ huy.

(17) Lực lượng của quân Tống kéo sang xâm lược nước ta như thế nào?. Chúng kéo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ theo đường bộ và đường thủy kéo vào nước ta.

(18) Thảo luận nhóm bốn. • Kể lại trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt..

(19) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến.

(20) Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.. Quân Tống chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp và phải rút về nước. Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững..

(21) Vì sao nhân dân ta giành được chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai?.

(22) Nội dung: Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt đã bảo vệ nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống..

(23)

(24) CÂU HỎI.

(25) Đây là đã lãnh đạo quân ta ra trận đấu (Lần thứ 1) A B C D. LÝ THƯỜNG KIỆT LÊ HOÀN ĐINH TOÀN LÊ LONG ĐĨNH.

(26) CÂU HỎI.

(27) Đây là nơi diễn ra trận đấu giữa quân ta và quân Tống ( Quân Tống xâm lược lần 2 ) A B C D. SÔNG NHƯ NGUYỆT CHI LĂNG SÔNG BẠCH ĐẰNG THÀNH CỔ LOA.

(28) CÂU HỎI.

(29) Quân giặc……trước cuộc phản công của quân ta. Điền từ thích hợp A B C D. GIỮ VỮNG CHẤP NHẬN KHIẾP ĐẢM QUYẾT ĐỊNH.

(30) GiỰA VÀO ĐÁP ÁN CỦA TRÒ CHƠI HÃY TÌM TỪ KHÓA. LÝ THƯỜNG KIỆT.

(31) Nhận xét - dặn dò Về nhà các em nhớ học bài Chuẩn bị bài:Nhà Trần Thành Lập.

(32) KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG CÔNG TÁC!.

(33)

×