Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

TIENG VIET 5 TU NHIEU NGHIA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 13 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯƠNG TIỂU HỌC VẠN BÌNH. ĐỀ BÀI : TỪ. NHIỀU NGHĨA (Tiết 13). NGƯỜI THỰC HIỆN : LÊ. VĂN BỐN.

(2) Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : TỪ NHIỀU NGHĨA. KIỂM TRA BÀI CŨ Đặt một câu với từ đồng âm khác nghĩa ? Dùng từ đồng âm khác nghĩa có tác dụng gì ?.

(3) Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : TỪ NHIỀU NGHĨA I. Nhận xét : 1. Tìm nghĩa ở cột B thích hợp với mỗi từ ở cột A :. A. B. Răng. a) Bộ phận hai bên đầu người và động vật dùng để nghe.. Mũi. b) Phần xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.. Tai. c) Bộ phận nhô lên ở giữa mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi..

(4) Thứ. ngày. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :. tháng năm 2010 TỪ NHIỀU NGHĨA. I. Nhận xét : 1. Tìm nghĩa ở cột B thích hợp với mỗi từ ở cột A : 2.Nghĩa của các từ in đậm trong khổ thơ sau có gì khác nghĩa của chúng ở bài tập 1 ?. Thảo luận nhóm đôi. Răng của chiếc cào Làm sao nhai được ? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi cái gì ? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc ? (Quang Huy).

(5) Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : TỪ NHIỀU NGHĨA I. Nhận xét : 2.Nghĩa của các từ in đậm trong khổ thơ sau có gì khác nghĩa của chúng ở bài tập 1 ?. Răng của chiếc cào không nhai được như răng của người và động vật.  Răng của chiếc cào dùng để kéo rơm rạ hoặc phơi thóc lúa.  Mũi thuyền không dùng để ngửi được như mũi của người và động vật.  Mũi thuyền nhọn sẽ rẽ nước nhanh hơn.  Tai ấm không dùng để nghe được như tai của người và động vật. Vậy  Một răngbộcủa phận chiếc củacào, ấm nước mũi thuyền để cầmvàbình tai ấm rót có tác nước dụng . gì trong cuộc sống hàng ngày ?.

(6) Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : TỪ NHIỀU NGHĨA I. Nhận xét : 3.Nghĩa của các từ răng, mũi, tai ở Bài tập 1 và Bài tập 2 có gì giống nhau ?. * Răng : Cùng chỉ vật nhọn, sắc, xếp đều thành hàng.. * Mũi : Cùng chỉ bộ phận có đầu nhọn , nhô ra phía trước.. * Tai : Cùng chỉ bộ phận mọc chìa ra hai bên như tai người..

(7) Theo em thế nào là từ nhiều nghĩa ?. GHI NHỚ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau..

(8) Ví Ví dụ dụ Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm ? Từ nào là từ nhiều nghĩa ? a) Con cò có cái cổ thật cao.. Từ nhiều nghĩa. b) Cổ tay của bé Nụ thật tròn trịa.. Từ nhiều nghĩa Từ đồng âm. c) Bà kể chuyện cổ tích thật hay.. Từ đồng âm : là những từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa Từ nhiều nghĩa : Các nghĩa của từ bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau ..

(9) III. Luyện tập. Làm việc cá nhân. 1. Đọc các câu dưới đây. Gạch (-) dưới các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc ; gạch (=) dưới các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển? a) Mắt * Đôi mắt của bé Na mở to. * Quả na mở mắt. b) Chân * Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. * Bé đau chân. c) Đầu * Khi viết, em đừng ngoẹo đầu. * Nước suối đầu nguồn rất trong..

(10) Xem hình ảnh Khi * Đôiviết, em của đừng bé Na ngoẹo mở to. đầu. * Nước Quả Bé đau đầu na mở chân. nguồn mắt.rất trong. ** Lòng tamắt vẫn vững như kiềng ba chân . **suối.

(11) III. Luyện tập. Làm việc nhóm đôi. 2. Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau : Lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng.. Lưỡi. Lưỡi dao, lưỡi lê, lưỡi rìu, lưỡi búa, lưỡi kiếm, lưới liềm, lưỡi cày, lưỡi mác…. Miệng Miệng hang, miệng giếng, miệng chén, miệng hố, miệng li, miệng chai, miệng hầm, miệng túi… Cổ tay, cổ áo, cổ chai, cổ lọ, cổ xe, cổ bình, cổ Cổ chân… Tay Tay áo, tay đua, tay lái, tay quay, tay bóng bàn, tay đàn, tay quay… Lưng Lưng núi, lưng đồi, lưng trời, lưng ghế, lưng bàn, lưng đèo….

(12) CỦNG CỐ - DẶN DÒ Hãy nêu lại cách hiểu của em về từ nhiều nghĩa ?.

(13) CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GiỎI.

(14)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×