Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

giao an toan 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.35 KB, 2 trang )

(1)Thứ tư ngày 07 tháng 9 năm 2016 TOÁN ÔN TẬP: SO SÁNH 2 PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS biết so sánh các phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số - HS biết cách sắp xếp ba phân số theo thứ tự. 2.Kĩ năng: - Vận dụng vào làm BT. 3. Thái độ: - Rèn kĩ năng làm các bài tập về so sánh phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: 1.Giáo viên : Bảng nhóm. 2. Học sinh: Phiếu học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 1’ 2. Tiến trình giờ dạy: TG Nội dung Hoạt động của GV 5’. 1. Kiểm tra bài cũ:. 30’. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Giảng bài:. c. Luyện tập Bài 1: >;<;=. * Rút gọn phân số - Nêu tính chất cơ bản của phân số. - GV nhận xét. * Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học. * Hệ thống cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu qua các ví dụ trong sgk (tr 6) - Nhắc lại cách so sánh, yêu cầu HS lấy ví dụ. - Hỗ trợ HS nắm được phương pháp chung so sánh phân số là làm cho chúng có cùng mẫu số rồi so sánh tử số. * Yêu cầu HS dùng bút chì điền dấu >; <; = vào các phép tính trong sgk, sau đó lần lượt nêu kết quả. - GV NX, gọi 1 số HS giải thích cách làm. Đáp án:. Hoạt động của HS * 3HS lên bảnglàm bài, trả lời . - Lớp làm nháp nhận xét bài trên bảng.. * HS theo dõi các ví dụ. - Nhắc lại cách so sánh cùng mẫu và khác mẫu. - HS lấy ví dụ - HS làm bài tập 1 vào sgk, trình bày bài trên bảng con, giải thích cách làm , chữa bài đúng vào vở. *HS làm bài vào vở. - NX bài trên bảng nhóm. - Chữa bài thống nhất kết quả..

(2) 4 6 6 12 11 < 11 ; 7 = 14 15 10 17 > 17 ; ; 2 3 Bài 2:Viết các 3 < 4. số theo thứ tự từ bé đến lớn. 5’. 3. Củng cốdặn dò:. *Chia lớp thành 2 nhóm lớn yêu cầu mỗi nhóm làm 1 ý vào vở. - 2 HS đại diện 2 nhóm làm bài vào bảng nhóm dán bảng lớp. - Nhận xét, chữa bài. Đáp án: 17 18 5 3 8 ; 4. 5 a) 6 ;. 8 9 ;. *HS nhắc lại cách so sánh phân số cùng mẫu và khác mẫu.. * HS lắng nghe. 1 b) 2 ;. * Dặn HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập - Nhận xét tiết học..

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×