Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

On chu hoa P

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.57 MB, 12 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A MÔN: TẬP VIẾT( TUẦN 22) BÀI: ÔN CHỮ HOA P GV: NGUYỄN THÙY AN.

(2) Viết bảng :. B.

(3) Tên riêng :. Phan BĖ Châu P B C Câu :. Phá Giang nối đườngBra P TTam G Bắc Đèo V hướng mặt vào H Vân N Nam Đ Hải.

(4)

(5) 1 2. Chữ hoa Là những Chữ hΞ P P gồm gồm mấy 2 nétnét? : nét nào? Nét 1 : Nét móc ngược trái Nét 2 : Nét cong trên.

(6) Tên riêng :. PhanoBĖ oChâu. Phan Bội Châu sinh ngày 26/12/1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hoà, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh, 7 tuổi ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ, 13 tuổi ông thi đỗ đầu huyện. Ông là một trí sĩ yêu nước trong những năm đầu của thế kỉ XX. Vừa hoạt động cách mạng, ông vừa viết nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước..

(7) Tên riêng :. Phan BĖ Châu Câu :. Phá Tam Giang nĒ đường ra Bắc Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam.

(8) Ph¸ Tam Giang.

(9) đèo Hải Vân.

(10) Câu :. Phá Tam Giang nĒ đường ra Bắc Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam.

(11) Viết vở :.

(12)

(13)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×