Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Bai 11 Lam nghiep va thuy san

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.47 MB, 25 trang )

(1)MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP.

(2) Trò chơi: Chuyền Thư.

(3) Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2012 Địa lí. Lâm nghiệp và thủy sản. I. Lâm nghiệp :. Em hãy quan sát các hình sau, kể tên hoạt động chính của ngành lâm nghiệp ?.

(4) Hình 1. Hình 3. Hình 2. Hình 4.

(5)

(6) Lâm nghiệp Trồng và bảo vệ rừng. Khai thác gỗ và lâm sản khác. Hình 1. Sơ đồ các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp..

(7) - Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu và nhận xét sự thay đổi của diện tích rừng của nước ta. Năm Tổng diện tích rừng (triệu ha) * Nhận xét :. 1980. 1995. 2004. 10,6. 9,3. 12,2. Từ năm 1980 đến năm 1995 diện tích rừng bị giảm 1,3 triệu ha do khai thác bừa bãi..

(8) 1. 3. 2. 4.

(9) Năm Tổng diện tích rừng (triệu ha). 1980. 1995. 2004. 10,6. 9,3. 12,2. * Nhận xét : Từ năm 1995 đến năm 2004 diện tích rừng. tăng 2,9 triệu ha do Nhà nước, nhân dân ta tích cực trồng và bảo vệ rừng. 1. 2.

(10)

(11) Hoạt động trồng rừng và khai thác rừng diễn ra ở vùng nào ?. Chủ yếu ở miền núi, trung du và một phần ở ven biển..

(12) II. Thủy sản : Hình 5A. Quan sát hình và nêu ngành thuỷ sản nước ta gồm có các hoạt động nào ? Hình 5B. Thủy sản. Hình 5D thác thủy sản Hình 5C trồng thủy sản Khai Nuôi.

(13) Ngành thuỷ sản chủ yếu phân bố ở đâu ? Ngành thuỷ sản đang phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng..

(14) Thảo luận nhóm 2 Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản ? Nước ta có vùng biển rộng có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc, người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu về thủy sản ngày càng tăng..

(15) Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thủy sản của năm 1990 và năm 2003.. 2000. Sản lượng (nghìn tấn). 1856. 1500 1000 500. Thuỷ sản khai thác 1003 Thuỷ sản nuôi trồng. 729 162. 0 1990. 2003. năm. Hìnhsản 4. Biểu đồ sản lượng thuỷ * Sản lượng thuỷ năm 2003 nhiều hơn sảnsản lượng năm 1990.

(16) Em hãy kể tên các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta.. Cá tra. Cá song. Tôm sú. Cá ba sa. Cá chình. Cá tai tượng. Tôm hùm. Ốc hương.

(17) Theo em những hình nào dưới đây là nên làm, không nên làm ? Hình A. Hình D. Hình B. Hình C.

(18)

(19) TRÒ CHƠI : Ô CỬA BÍ MẬT. 1 3. 2 4.

(20) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất.. Câu 1 : Hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là : . Trồng và bảo vệ. . Khai thác gỗ và lâm sản khác . Cả hai ý trên. 3 4 2 5 0 1.

(21) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất.. Câu 2 : Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở : . Đồng bằng . Miền núi. . Miền núi, trung du và một số vùng ven biển. 3 4 2 0 5 1.

(22) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất. Câu 3 : Sản lượng thuỷ sản của nước ta ngày càng… . Tăng . Giảm . Không thay đổi. 3 4 2 5 0 1.

(23) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất. Câu 4 : Ngành thủy sản nước ta phát triển ở : .Vùng núi .Vùng đồng bằng. . Vùng ven biển và nơi có nhiều sông, hồ. 3 4 2 0 5 1.

(24) * Nội dung chính. Bên cạnh việc khai thác gỗ và lâm sản, nghề trồng rừng của nước ta đang ngày càng phát triển. Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. Ngành thuỷ sản nước ta đang phát triển mạnh ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng..

(25)

(26)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×