Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

BIEN BAN SINH HOAT NHOM RUT KINH NGHIEM GIO DAY VA BAI HOC KINH NGHIEM doi moi theo huong nghien cuu bai hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.22 KB, 3 trang )

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do –Hạnh phúc


BIÊN BẢN


SINH HOẠT NHÓM RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


I. Thời gian, địa điểm:


- Vào hồi 15h40’ ngày 25 tháng 11 năm 2016.


- Tại phòng Hội đồng trường PTDTBT THCS Sủng Trái.
II. Thành phần:


1. Đ/c: Triệu Thị Hiền – Tổ trưởng chuyên môn Xã hội.


2. Đ/c: Đinh Thị phượng - Nhóm trưởng khối bộ mơn Địa Lí.
3. Đ/c: Âu Đình Hữu - Người thực hiện


- Cùng toàn thể các đồng chí cùng tổ Xã hội : Đ/c Phú, Thuyên,Thập.
- Vắng: 0


III. Nội dung:


1.Đồng chí Triệu Thị Hiền tổng kết thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên
môn theo hướng nghiên cứu bài học thông qua tiết dạy minh họa của Thầy Âu
Đình Hữu:


a. Ưu điểm- Học sinh chủ động vận dụng kiến thức để làm bài tập tốt, tích cực tham gia
các hoạt động và tham gia phát biểu xây dựng bài sôi nổi. Đa số học sinh bước đầu
nắm được vị trí địa lí.các dịng biển nóng lạnh,diện tích,hình dạng Châu Phi,các
loại khống sản.


- Giáo viên dạy đúng kiến thức cơ bản, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng,
chuẩn bị bài chu đáo, tác phong chững chạc, thái độ thân thiện, lời nói nhẹ nhàng,
truyền cảm, gãy gọn. Truyền thu kiến thức một cách tự nhiên lôgic, có giáo dục tư
tưởng tốt.


- Tất cả giáo viên đi dự học tập được những kinh nghiệm rút ra từ chuyên đề
và tiến hành áp dụng tại lớp trong thời gian tới.


- Sử dụng ĐDDH hợp lí, có hiệu quả; hình thức dạy học phong phú, phát
huy tính tích cực của học sinh. Học sinh được rèn được kĩ năng ra quyết định, giao
tiếp, thảo luận có tinh thần hợp tác trong giờ học.


- Giáo viên kết hợp giữa máy chiếu với các hoạt động đã có sự ăn ý.
b. Tồn tại


- Trong q trình truyền tải kiến thức, đơi lúc giáo viên đặt câu hỏi chưa
mạch lạc, thiếu gợi ý khi học sinh lúng túng chưa hiểu.


- Phần sửa bài ở khâu thảo luận nhóm cịn chưa rõ ràng, chưa dứt khốt giữa
nhóm này với nhóm kia. Vẫn cịn một số ít học sinh chưa mạnh dạn xây dựng bài,
thiếu tự tin nhưng giáo viên chưa có biện pháp hỗ trợ kịp thời.


2. Đồng chí Âu Đình Hữu rút ra những bài học kinh nghiệm thơng qua
tiết dạy minh họa:+ Địa Lí 7.(2)

+ Tiết theo TKB: Tiết 3. Lớp dạy: 7A. Ngày dạy: 25/11/2016.
a. Những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình


- Những tiết học về phân mơn Địa Lí trong SGK là những tiết học rất quan
trọng, nhằm cung cấp cho các em học sinh những yêu cầu cơ bản nhất mà chương
trình đặt ra. Bằng hình ảnh trực quan sinh động và phương pháp sư phạm của giáo
viên, các em dần dần nắm chắc kiến thức, rèn luyện các kĩ năng,.... Việc nắm chắc
kiến thức phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức ban đầu của học sinh. Giáo viên cần
xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể, chi tiết; học sinh phải nắm được bản chất của
vấn đề. Để làm được điều đó giáo viên cần:


- Tổ chức tốt các hoạt động học tập trong các tiết học để học sinh giải quyết
tốt các bài tập trong sách giáo khoa. Học sinh phải hiểu sâu sắc vấn đề, nắm chắc
kiến thức và vận dụng tốt vào thực hành.


- Thời lượng dành cho thực hành, luyện tập trong mỗi tiết học chiếm từ 30%
đến 40%, nên GV cần tận dụng đặc điểm này để tăng cường thực hành, giúp học
sinh hình thành và phát triển các kĩ năng ra quyết định, giao tiếp giải quyết về cơ
bản các nhiệm vụ thực hành ngay trong các bài tập tại lớp.


- Giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc, thuộc lịng vị trí địa lí.các dịng biển
nóng lạnh,diện tích,hình dạng Châu Phi,các loại khống sản,phân bố khai thác và
sử dụng. mà SGK đã cung cấp thông qua phần ghi nhớ.


- Trong quá trình biên soạn các phiếu học tập, GV nên tích hợp nhiều nội
dung giáo dục gắn với thực tế và gần gũi thu hút được hứng thú của HS, có thể sử
dụng một số tranh ảnh, hình vẽ ngộ nghĩnh để minh hoạ cho các bài tập thêm sinh
động, có thể thiết kế các bài tập dưới dạng bài tập trắc nghiệm, các trò chơi hay


câu đố vui mà không làm biến dạng nội dung cơ bản của bài học, góp phần tăng
thêm gia vị cho mơn Địa Lí để các em tiếp thu bài tốt hơn.


- Khi HS đã hoàn thành tốt các bài tập trong SGK, GV cần dần từng bước
hình thành ở các em cách suy luận sáng tạo, biết giải các bài tập nâng cao theo các
cách khác nhau.


b. Những kinh nghiệm trong việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học


- Để chuyển tải được những kiến thức tới cho học sinh, GV phải sử dụng các
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Việc nắm bắt kiến thức của học sinh
phụ thuộc rất nhiều vào cách thức và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Trong
xu thế dạy học hiện nay, GV khơng cịn là người truyền thụ tri thức theo một
chiều, học sinh thụ động tiếp thu và làm theo. Người GV cần căn cứ vào vốn sống,
khả năng hiểu biết của HS để thiết kế các hoạt động nhằm giúp HS tự phát hiện và
giải quyết vấn đề dưới sự trợ giúp của các bạn trong nhóm, trong lớp hay của GV.
GV trở thành người thiết kế, người tổ chức hướng dẫn các hoạt động,.. cịn HS là
người thi cơng, người trực tiếp hoạt động để tìm tịi kiến thức.(3)

- Khi giảng dạy các kiến thức mới GV cần chú ý các bước sau đây:


+ Phương pháp chung: Tự phát hiện - Tự giải quyết vấn đề - Tự chiếm lĩnh
kiến thức.


+ Các bước cụ thể:


Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS (Làm xuất hiện vấn đề và
tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó).Bước 2: Tổ chức các hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay cả
lớp).


Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp.
Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung.


Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày.
Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn các kĩ năng, đặc biệt
là kĩ năng sống.


c. Những kinh nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh
- Đánh giá học sinh là một khâu rất quan trọng nhằm nắm được năng lực tiếp
thu bài của học sinh trong lớp để đặt ra yêu cầu học tập đối với từng học sinh, kịp
thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát
hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ;
đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh
để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn
luyện của học sinh.


- Tùy vào từng bài học cụ thể giáo viên cần thể hiện sự khích lệ, gần gũi, ân
cần, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng và giúp đỡ được học sinh mau tiến bộ.


Trên đây là những học tập, chia sẻ tiết dạy chuyên đề theo nghiên cứu bài
học của Nhóm bộ mơn Địa Lí.


Biên bản kết thúc vào hồi 17h10’ cùng ngày.
Thư ký


Nguyễn Hà PhúSủng Trái, ngày 25 tháng 11 năm 2016
Chủ tọa

×