Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

De KSCL Giua ky Van 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.79 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY


TRƯỜNG THCS THÁI HÒA ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2016-2017


Môn: NGỮ VĂN 9


( Thời gian làm bài: 60 phút )


Phần I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)


Đọc đoạn thơ sau rồi trả lời câu hỏi :


Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ


Tự phương trời chẳng hẹn quên nhau
Súng bên súng đầu sát bên đầu


Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.


Câu 1. (1,0 điểm) Hãy liệt kê 2 thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên.


Câu 2. (1,0 điểm) Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên và nêu tác
dụng của biện pháp tu từ đó.


Câu 3. (1,0 điểm) Đoạn thơ trên thể hiện nội dung nào ?
Phần II. LÀM VĂN (7,0 điểm)


Phân tích những câu thơ sau trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích :


Buồn trơng cửa bể chiều hơm,


Thuyền ai thấp thống cánh buồm xa xa ?
Buồn trôngngọn nước mới sa,


Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,


Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trơng gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.


( Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×