Tải bản đầy đủ (.ppt) (6 trang)

LUYEN TAP THU NAM TUAN 16

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (290.85 KB, 6 trang )

(1)Môn Luyện từ và câu Lớp 4.2 Giáo viên: Nguyễn Thị Diên. Trường :Tiểu học Cây Trường..

(2) Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Toán Chia cho số có ba chữ số. Đặt tính rồi tính. 7128 : 297 7128 297 1 18 8 2 4 000.

(3) Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Toán. Luyện tập 1.Đặt tính rồi tính. 708 : 354. 7552 : 236. 9060 : 453.

(4) Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Toán. b. Luyện tập 1.Đặt tính rồi tính. 708 : 354 708 354 000 2. 7552 : 236. 9060 : 453. 7552 236 0 272 3 2 0 00. 9060 0 0 00 0. 453 20.

(5) Thứ năm, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Toán. Luyện tập 2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó? Bài giải Số gói kẹo xếp trong 24 hộp là: 120 x 24 = 2880 ( gói) Nếu mỗi hộp chứa 160 gói thì số hộp cần để xếp hết số kẹo là: 2880 : 160 = 18 ( hộp) Đáp số: 18 hộp.

(6) Thứ bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2016 Luyện từ và câu.

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×