Tải bản đầy đủ (.docx) (118 trang)

Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số hành tinh (Nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng Trình độ cao đẳng)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.9 MB, 118 trang )

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI NINH BÌNH

GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN
TÊN MƠ ĐUN: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA BIẾN
MÔ THỦY LỰC VÀ HỘP SỐ HÀNH TINH
MÃ MÔ ĐUN: MĐ33
NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY THI CƠNG XÂY DỰNG
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Ninh Bình
1


LỜI NĨI ĐẦU
Giáo trình mơ đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số
hành tinh được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo trình độ
cao đẳng của nghề Sửa chữa Máy thi công xây dựng đã được Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình ký quyết định ban hành.
Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số
hành tinh được biên soạn theo các nguyên tắc: Tính định hướng thị trường lao
động; Tính hệ thống và khoa học; Tính ổn định và linh hoạt. Nhằm trang bị cho
người học những kiến thức cơ bản chung về tác dụng, cấu tạo, nguyên lý làm
việc, hiện tượng nguyên nhân, phương pháp kiểm tra sữa chữa những hư hỏng
thường gặp trong bộ biến mô thủy lực và hộp số hành tinh. Từ đó hướng tới đào
tạo kỹ năng tháo, lắp, đo kiểm để xác định mức độ hao mịn hư hỏng và kỹ năng
chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi cho bộ biến mô thủy lực và hộp số
hành.
Giáo trình mơ đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mơ thủy lực và hộp số
hành tinh trình độ cao đẳng đã được Hội đồng thẩm định của Trường Cao đẳng
Cơ giới Ninh Bình nghiệm thu và nhất trí đưa vào sử dụng và được dùng làm giáo


trình cho sinh viên trình độ cao đẳng nghề Sửa chữa Máy thi công xây dựng hoặc
làm tài liệu cho công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực
trong ngành máy thi công xây dựng tham khảo.
Trong q trình biên soạn Giáo trình mơ đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến
mô thủy lực và hộp số hành tinh khơng tránh khỏi những thiếu sót, rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc đế tài liệu được hoàn chỉnh hơn!
Xin chân thành cảm ơn!
Người biên soạn

Nguyễn Thế Long
2


MỤC LỤC
TT

ĐỀ MỤC

TRANG

1.

Lời nói đầu

2

2.

Mục lục


3

3.

Bài 1: Cấu tạo bộ biến mô thủy lực

4

4.

Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô thủy lực

17

5.

Bài 3: Cấu tạo bộ truyền bánh răng hành tinh

28

6.

Bài 4: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô hành tinh

63

7.

Bài 5: Cấu tạo hệ thống điều khiển thủy lực


87

8.

Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thủy lực

107

BÀI 1: CẤU TẠO BỘ BIẾN MÔ THỦY LỰC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
3


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại của bộ biến mơ thuỷ lực.
- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bộ biến mô thuỷ lực.
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngồi được bộ biến mơ thuỷ lực đúng
u cầu kỹ thuật.
II. NỘI DUNG
1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại biến mô thủy lực
1.1.1. Nhiệm vụ:
Biến mô thủy lực là bộ phận dùng để truyền mô men từ động cơ qua hộp số
hành tinh. Ngoài chức năng như một li hợp thuỷ lực biến mơ thủy lực cịn có khả
năng:
- Tăng mô men do động cơ tạo ra
- Đóng vai trò như một ly hợp thủy lực để truyền hoặc không truyền mô men từ
động cơ đến hộp số
- Hấp thụ các dao động xoắn của động cơ và hệ thống truyền lực tăng được mô
men truyền từ động cơ sang hộp số.
- Biến mô trủy lực cũng có vai trò như một bánh đà của động cơ và có khả năng

dập tắt được dao động xoắn từ động cơ.
- Tránh cho động cơ và dòng dẫn động khỏi bị quá tải, do nó nối chúng bằng
thủy lực (bộ biến mô).
1.1.2. Yêu Cầu:
- Dễ dàng thực hiện việc điều chỉnh vô cấp và tự động điều chỉnh chuyển động
trục sơ cấp ngay khi máy đang chuyển động.
- Truyền động êm, khơng gây ra tiếng ờn.
- Có thể đề phịng sự cố khi động cơ và dẫn động quá tải.
- Đảm bảo cho động cơ làm việc ổn định không phụ thuộc vào sự thay đởi tải
trọng bên ngồi.
- Vận tốc truyền động đảm bảo không có xảy ra va đập thủy lực, tổn thất công
suất và xâm thực.
- Truyền được công suất lớn với độ êm dịu cao.
- Hiệu suất truyền động cao, hệ số thay đổi mô men lớn.
- Kết cấu gọn nhẹ, có quán tính nhỏ.
1.1.3. Phân loại:
Theo truyền động thủy động: Sự truyền năng lượng từ trục khuỷu động cơ
sang trục bị dẫn chủ yếu nhờ động năng của chất lỏng, phần áp năng chỉ tạo áp
4


suất dư nhất định tránh hiện tượng lọt khí từ bên ngoài vào làm giảm hiệu suất
truyền động. Kết cấu gồm có biến mô men và hộp số hành tinh.
Các máy xây dựng hiện nay sử dụng loại:
+ Biến mô thủy lực với hộp số hành tinh
+ Biến mô thủy lực với hộp số cơ khí (trục di động)
+ Biến mơ thủy lực với hộp số cơ khí (trục cố định)
Theo truyền động cơ khí kết hợp với truyền động thủy thủy tĩnh. Truyền
năng lượng từ trục dẫn sang trục bị dẫn nhờ áp năng của dòng chất lỏng. Nó chỉ
thực hiện việc truyền mômen mà không thay đổi giá trị mômen truyền.

Khi vận hành máy cần thiết phải thay đổi tốc độ chuyển động và giá trị lực
kéo trong một phạm vi rộng. Để đảm bảo một phạm vi điều chỉnh như vậy nên
trên máy người ta sử dụng truyền lực hành tinh kết hợp với truyền động thủy
động.
1.2. Cấu tạo và hoạt động của biến mơ thủy lực:

Hình 1A. Vị trí của biến mơ trên máy
Biến mơ thủy lực được hình thành dựa trên nguyên lý: Dùng một quạt chủ
động quạt gió về phía một quạt bị động giống như thế đặt đối diện, gần sát và
5


đang ở trạng thái đứng yên. Sau một quãng thời gian ngắn quạt bị động bắt đầu
quay theo quạt chủ động và chiều quay của cả hai là cùng nhau. Giả sử ta dùng
một ống hời gió về như hình minh họa bên dưới để lấy nguồn gió sau khi thổi qua
quạt bị động quay trở lại tiếp tục vào quạt chủ động thì năng lượng mà quạt chủ
động dùng để thổi cho quạt bị động quay ngay sau đó sẽ giảm hơn so với ban
đầu.

Hình 1B: Sơ đồ nguyên lý truyền công suất
Nói cách khác, việc truyền công suất giữa hai quạt được thực hiện nhờ mơi
trường khơng khí. Biến mô cũng làm việc như vậy, bánh bơm đóng vai trò quạt
chủ động, bánh tua bin đóng vai trò quạt bị động và ống hời gió đóng vai trị gần
giống bánh phản ứng. Môi trường làm việc ở đây là dầu thủy lực là một chất lỏng
không chịu nén nên khả năng truyền công suất sẽ tốt hơn môi trường khơng khí
rất nhiều.

1.2.1. Cấu tạo của biến mơ thủy lực
6Hình 2: Cấu tạo bộ biến mơ
1.Mặt bích nối
7. Vỏ dẫn động
2. Trục đầu vào
8. Bánh turbine
3. Bánh răng dẫn động
9. Bánh bơm
4. Trục bánh răng dẫn
10. Starto
5. Bánh răng dẫn động
11. Trục starto
6. Vỏ
12. Trục vào hộp số

7


Hình 3: Cấu tạo của biến mơ thủy lực

Hình 4: bộ biến mơ nhìn từ phía hộp số
A.Đường dầu vào bộ biến mô
1. Lắp đặt bơm thủy lực
B. Tới két làm mát dầu
2. Bơm quét
C. Từ vỏ hộp số
3. Bơm chuyển đổi công suất
D. Từ vỏ hộp số
4. Bộ chuyển đổi công suất
E. Tới vỏ hộp số

5. Đường dầu PTO
6. Lắp đạt bơm biến mô
8


Bộ biến mô vừa truyền vừa khuyếch đại mô men từ động cơ bằng cách sử
dụng dầu thủy lực làm môi trường làm việc. Bộ biến mô bao gồm: cánh bơm (8)
được dẫn động bằng trục khuỷu dùng để biến đổi cơ năng từ động cơ thành động
năng của dầu, tuốc bin (3) được nối với trục sơ cấp hộp số dùng để biến đổi lại
động năng đã được truyền thành cơ năng, stator thứ nhất (5) và stator thứ hai (7)
dùng để dẫn hướng dòng dầu và được bắt chặt vào vỏ hộp số thông qua khớp
định vị và trục stator.
Khi bánh răng chủ động (17) ăn khớp với bánh răng trong của bánh đà, nó
sẽ được dẫn động quay bởi động cơ, bơm (8) được kết hợp thành một bộ phận với
bánh răng chủ động và vỏ bộ truyền động (4) và được lắp ở trục stator cùng với ổ
bi và được dẫn động quay.
Nhờ sự quay này, chất lỏng sẽ được đẩy từ bơm dọc theo các cánh bơm ra
ngoài do tác dụng của lực ly tâm, và chảy theo đường xoắn ốc tới tuốc bin. Chất
lỏng bị đẩy do phản lực của các cánh của tuốc bin và thay đổi hướng của nó về stator.
Phản lực tại các cánh do tác dụng của hoạt động này sẽ kjiến cho bánh tuốc
bin quay và công suất sẽ được truyền bởi trục của bánh tuốc bin.
Chất lỏng tại bánh tuốc bin bị hướng từ phần trung tâm của tuốc bin ra
stato và tai đó hướng của dòng chất lỏng sẽ bị thay đổi và cuối cùng, chất lỏng lại
hồi về phần trung tâm của bánh bơm.
Bơm dầu (14) lắp lồng không trên trục của stator (10) thông qua ổ bi và vì
tuốc bin gắn cố định bằng the hoa với trục tuốc bin (18) nên trục liên kết chung
dẫn động quay từ trục tuốc bin.
Stator dùng để tăng hiệu suất truyền động ở dải tốc độ cao thông qua khớp
một chiều (16).
1.2.1.1. Bánh bơm:

Bánh bơm được bố trí nằm trong vỏ bộ biến mô và nối với trục khuỷu qua
đĩa dẫn động. Nhiều cánh hình cong được lắp bên trong bánh bơm. Một vòng dẫn
hướng được lắp trên mép trong của các cánh để đường dẫn dòng dầu được êm.

9


Hình 5: Cấu tạo của bánh bơm
1.2.1.2. Bánh tuốc bin
Rất nhiều cánh được lắp lên bánh tuabin giống như trường hợp bánh bơm.
Hướng cong của các cánh này ngược chiều với hướng cong của cánh bánh bơm.
Bánh tuốc bin được lắp trên trục sơ cấp của hộp số sao cho các cánh bên
trong nó nằm đối diện với các cánh của bánh bơm với một khe hở rất nhỏ ở giữa.

Hình 6. Cấu tạo của bánh tuốc bin
1.2.1.3. Stator:
Stato nằm giữa bánh bơm và bánh tua bin. Qua khớp một chiều nó được
lắp trên trục stato và trục này được cố định trên vỏ hộp số

Hình 7. Cấu tạo của stator
Dòng dầu trở về từ bánh tua bin vào bánh bơm theo hướng cản sự quay của
bánh bơm. Do đó, stato đởi chiều của dịng dầu sao cho nó tác động lên phía sau
10


của các cánh trên bánh bơm và bổ sung thêm lực đẩy cho bánh bơm do đó làm
tăng mômen.
1.2.1.4. Khớp một chiều

Hình 8. Khớp một chiều

Khớp một chiều cho phép Stato quay theo chiều quay của trục khuỷu động
cơ. Tuy nhiên nếu Stato định bắt đầu quay theo chiều ngược lại thì khớp một
chiều sẽ khố stato để ngăn khơng cho nó quay
1.2.1.5. Van giảm áp của biến mô
Van giảm áp này kiểm soát áp suất thủy lực của chất lỏng để áp suất cao
bất thường không tác động đến biến mơ.
Áp suất thủy lực giảm cịn 20 kg/cm2 khi ở van giảm áp, van môđun trong
các van điều khiển hộp số và nhờ van giảm áp này, áp suất thủy lực lại tiếp tục
được giảm xuống còn 7,5 đến 8 kg/cm2.
Chất lỏng từ van điều khiển hộp số chảy qua cửa A vàbđường ống dẫn A’
Trong khoang biến mô tới bơm.

Hình 9. Van giảm áp của biến mơ

11


Khi cửa A được điền đầy và áp suất dầu thủy lực đã vượt quá 7,5 kg/cm 2
thì chất lỏng sẽ nén lò xo (22), đẩy ống (21) đi lên và chảy qua cửa B vào chu
trình của van giảm áp đi bôi trơn hộp số.
Chất lỏng ở cửa C sẽ chảy và biến mô, khi ống van (21) bị đẩy lên.
1.2.1.6. Van điều áp của biến mô
Van điều áp này được tở hợp với chu trình xả của biến mơ, nó có vai trị
duy trì áp suất thủy lực trong biến mô nằm trong khoảng từ 2 đến 3 kg/cm 2 để bảo
vệ cho biến mô và đảm bảo hoạt động tối ưu.
Chất lỏng từ biến mô chảy qua đường ống dẫn D ’ trong khoang biến Mô
vào cửa D cho tới khi cửa này được điền đầy.

Hình 10. Van điều áp của biến mô
Khi áp suất thủy lực ở cửa D đạt tới 3kg/cm 2 thì chất lỏng sẽ nén lò xo

(24), Đẩy ống van (23) đi xuống và chảy qua cửa E vào chu trình của bộ làm mát
dầu. Dầu ở cửa F sẽ chảy vào biến mô khi ống van (23) bị đẩy xuống.
1.2.1.7. Bơm dầu biến mơ.
Dầu rị rỉ ra ngồi từ các bề mặt cần bôi trơn của bánh bơm, bánh tuốc bin
và Stato sẽ được xả vào khoang biến mô (9) sau khi bôi trơn các phần di trượt.
Dầu tụ lại trong khoang biến mơ sẽ được t̀n hồn lại qua bộ lọc tới vỏ
hộp số nhờ thiết bị bơm xả (14) được dẫn động tới các bánh răng chủ động (13)
bố trí ở mặt sau của bơm biến mô.

12


Hình 11. Bơm dầu biến mơ
1.2.1.8. Cấu tạo của bộ chia mô men và biến mô lắp trên máy ủi caterpilar D6

Hình 12. Bộ chia mơ men và biến mơ lắp trên máy ủi caterpilar D6H
1. Bánh đà
6. Giá đỡ
11. Bánh tuốc bin
2. Vành răng
7. Mặt bích
12. Bánh răng mặt trời
3. Vỏ
8. Trục ra
13. Các bánh răng hành tinh
4. Bánh bơm
9. Đường dầu ra
14. Giá hành tinh
5. Đường dầu vào
10. Bánh Stato

Khi máy làm việc tải nhỏ thì hệ số tăng mô men cũng bé. Khi máy làm
việc với tải lớn thì hệ số tăng mơ men cũng lớn hơn. Hệ số tăng mô men cao hơn
có thể gửi đến hộp số trong điều kiện tải lớn hơn.

13


Bộ truyền bánh răng hành tinh cũng nhân tăng mô men xoắn từ động cơ
đến hộp số nhờ tăng tỉ số truyền của bộ bánh răng hành tinh. Sự tăng mô men này
cũng tăng theo khi tải trọng của máy trở lên lớn hơn.
Trong điều kiện không tải cả hai bộ biến mô và bánh răng hành tinh đều có
thể tăng mô men xoắn động cơ lên.
Bộ chia mô men được lắp với bánh đà (1). Vỏ của bộ biến mô được lắp với
bánh đà. Trục ra 8 của biến mơ được lắp với mặt bích đầu trục 7. Mặt bích 7 này
nối với hộp số hnahf tinh thoong qua một trục các đăng. Kết cấu của bộ bánh
răng hành tinh gồm các bộ phận sau:
2. Vành răng hành tinh

12. Bánh răng mặt trời

13. Các bánh răng hành tinh

14. Giá bánh răng hành tinh (bánh răng mặt trời 12 được nối với bánh đà nhờ
then hoa, Giá hành tinh 14 được nối then hoa với trục ra 8, các bánh răng hành
tinh 13 được lắp trên trục giá đỡ 14 và ăn khớp với bánh răng mặt trời 12 và vánh
răng 2).
1.2.2. Nguyên lý hoạt động của biến mô
Sự truyền mơ men
Khi tốc độ của bánh bơm tăng thì lực ly tâm làm cho dầu bắt đầu chảy từ
tâm bánh bơm ra phía ngồi. Khi tốc độ bánh bơm tăng lên nữa thì dầu sẽ bị ép

văng ra khỏi bánh bơm. Dầu va vào cánh của bánh tua bin làm cho bánh tua bin
bắt đầu quay cùng chiều với bánh bơm.
Dầu chảy vào trong dọc theo các cánh của bánh tua bin. Khi nó chui được
vào bên trong bánh tua bin thì mặt cong trong của cánh sẽ đởi hướng dầu ngược
lại về phía bánh bơm, và chu kỳ lại bắt đầu từ đầu.
Việc truyền mô men được thực hiện nhờ sự tuần hoàn dầu qua bánh bơm
và bánh tua bin.

14


Hình 13. Q trình truyền mơ men
 Khuyếch đại mơmen
Việc khuyếch đại mômen do bộ biến mô thực hiện bằng cách dẫn dầu khi
nó vẫn còn năng lượng sau khi đã đi qua bánh tua bin trở về bánh bơm qua cánh
của Stato.
Nói cách khác, bánh bơm được quay do mô men từ động cơ mà mô men
này lại được bổ sung dầu quay về từ bánh tua bin. Có thể nói rằng bánh bơm
khuyếch đại mô men ban đầu để dẫn động bánh tua bin.

Hình 14. Quá trình khuếch đại mô men
15


1.3. Bảo dưỡng bên ngồi bộ biến mơ thuỷ lực.
1.3.1. Quy trình tháo lắp bộ biến mơ
T
T
1.


Xả dầu trong vỏ biến mơ

Cờlê 36, xơ

2.

Tháo các đăng

Cờlê chng 17

3.

Tháo cảm biến nhiệt độ dầu Cờlê chng 17
thủy lực dầu biến mơ
Tháo các đường dầu lắp vào Cờlê chng 19,
biến mơ
22, 24, 27, 32
Tháo biến mơ ra khỏi máy
Cờlê chng 17
Tháo hai cụm van giảm áp đầu Cờlê choòng 19
vào, giảm áp đầu ra

4.
5.
6.

NỘI DUNG

DỤNG CỤ


YÊU CẦU KỸ THUẬT
Chú ý không làm gãy cảm
biến
Không làm trượt giác
Chú ý chiều các đăng
Không làm gãy cảm biến
Tránh không làm trượt
giác, gãy tuy ô
Không làm tuột khi cẩu
Chú ý gioăng đệm phớt
chắn dầu

1.3.2. Bảo dưỡng:
- Làm sạch và tra dầu mỡ các lỗ, chốt.
- Kiểm tra các chi tiết
- Lắp, vặn chặt bộ biến mô thuỷ lực.

16


BÀI 2: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ BIẾN MÔ THUỶ LỰC
I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phát biểu đúng các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của bộ biến mô thuỷ lực.
- Giải thích được các phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa bộ biến mô
thuỷ lực.
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng sửa chữa được bộ biến mô thuỷ lực đúng
yêu cầu kỹ thuật.
II. NỘI DUNG:
2.1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của bộ biến mô thuỷ lực

- Đèn báo hiệu sáng, còi báo hiệu kêu
- Chết máy
- Có tiếng kêu lách cách lạ khi thay đổi tốc độ
- Rung khơng bình thường
- Lực máy yếu
- Chảy dầu hộp số tự động
- Tiếng kêu lạ khi đề nổ máy
Bộ biến mô nên được thay thế mỗi khi đại tu hay thay mới hộp số tự động
2.2. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa bộ biến mô thuỷ lực
2.2.1. Phương pháp kiểm tra.
- Kiểm tra áp suất đầu ra của biến mô
Dùng đồng hồ đo áp suất: Dùng cờ lê 10 tháo nút chờ tại vị trí van giảm áp
đầu vào, lắp đồng hồ đo áp suất, nổ máy tiến hành quan sát ở vị trí trung gian sau
đó tiến hành vào số và di chuyển máy quan sát giá trị áp suất. Giá trị áp suất phải
đạt tiêu chuẩn 15kg/cm2, nếu áp suất đầu vào không đạt phải thiến hành kiểm tra
van giảm áp đầu vào, bơm dầu( có thể thay van giảm áp đầu vào, bơm dầu hoặc
biến mơ)

Hình 15. Đo áp suất đầu vào, ra biến mô
17


Dùng đồng hồ đo áp suất: Dùng cờ lê 10 tháo nút chờ tại vị trí van giảm áp
đầu ra của biến mô, lắp đồng hồ đo áp suất, nổ máy tiến hành quan sát ở vị trí
trung gian sau đó tiến hành vào số và di chuyển máy quan sát giá trị áp suất. Giá
trị áp suất phải đạt tiêu chuẩn 15kg/cm2, nếu áp suất đầu vào không đạt phải thiến
hành kiểm tra van giảm áp đầu ra , bơm dầu, các bộ phận của biến mô( có thể
thay van giảm áp đầu ra, bơm dầu hoặc biến mô)
Dùng súng đo nhiệt độ dầu, đo nhiệt độ dầu của biến mơ trong q trình
làm việc (70-80)0C, nếu nhiệt độ dầu quá cao phải kiểm tra két làm mát dầu hoặc

điều chỉnh nếu áp suất dầu vào của biến mô quá cao vượt tiêu chuẩn.

Hình16. Giá trị tiêu chuẩn của biến mô hộp số D65E-12
2.2.2. Phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa.
- Ngoài nhiệm vụ truyền lực từ động cơ tới hệ thống chuyển động, khi máy
chạy ở chế độ cầm chừng thì bộ biến mơ sẽ “trượt”, điều này cho phép máy vẫn
nổ máy nhưng không chuyển động.
- Nhằm tăng hiệu suất làm việc, ở những máy đời mới có bố trí thêm bộ ly hợp
điều khiển điện tử nằm trong bộ biến mô, khi máy chạy ở tốc độ cao nó sẽ khóa
cứng để không bị trượt khỏi làm mất năng lượng.
- Nếu biến mô không cắt được trong lúc máy nở ở tốc độ cầm chừng thì sẽ làm
chết máy
- Cần tiến hành “qui trình thay dầu” để có thể xả được toàn bộ dầu cũ trong
hộp số trong biến mô, hệ thống làm mát . . .
- Cần tiến hành thay van giảm áp đầu vào, ra của biến mơ nếu van bị mịn q
giới hạn, cháy xước bề mặt thân van, lò xo van yếu…
- Thay thế bơm dầu
- thay thế biến mô
2.3. Bảo dưỡng và sửa chữa biến mơ thuỷ lực
2.3.1. Quy trình tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thuỷ lực.
18


2.3.1.1. Quy trình tháo biến mơ hộp số(D65E)
TT NỘI DUNG

DỤNG CỤ

U CẦU KỸ
THUẬT

Cờlê 36, xơ
Chú ý khơng
làm gãy cảm
biến
Cờlê chng Không làm trượt
17
giác
Chú ý chiều các
đăng

1

Xả dầu trong vỏ biến mô

2.

Tháo các đăng

3.

Tháo cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực Cờlê chng
dầu biến mơ
17
Tháo các đường dầu lắp vào biến mơ
Cờlê chng
19,22,24,27,3

4.

Khơng làm gãy

cảm biến
Tránh
khơng
làm trượt giác,
19


2

gãy tuy ơ

5.

Tháo biến mơ ra khỏi máy

Cờlê
17

chng Khơng làm tuột
khi cẩu

6.

Tháo bánh răng dẫn động ra khỏi trục

Cờlê
19

choòng Chú ý gioăng
đệm phớt chắn

dầu

7.

Tháo phanh hãm, vịng đệm

Kìm phanh

Tránh làm bật
phanh hãm khi
tháo

20


8.

Tháo bánh bơm

Cờlê
19

chng Khơng làm trượt
giác
Tháo đều đối
xứng
Dùng hai bu
lơng vam ra
Kê gỗ hai bên
chắc chắn


9.

Tháo bánh phản lực

Kìm phanh

11

Tháo bánh tuốc bin

Dùng vam

Tháo đều tránh
va đập

21


12

Tháo trục ly hợp, ống trục, xéc măng

Cờlê
19

choòng

2.3.1.2. Làm sạch.
Sau khi tháo rời bộ biến mô sẽ tiến hành làm sạch tất cả các bộ phận và

kiểm tra các bề mặt làm việc của các bộ phận trước khi lắp biến mơ.
Nhỏ dầu động cơ vào bề mặt của vịng bi sau đó tiến hành quay vòng bi
làm nhiều lần
Kiểm tra phanh hãm và rãnh phanh hãm cẩn thận trước khi lắp
Bơi một lớp mỡ mỏng vào vịng bi.
2.3.1.3. Trình tự lắp
TT NỘI DUNG

DỤNG CỤ

1

YÊU
CẦU
KỸ
THUẬT
Lắp bánh bơm
Búa, kìm Chú ý khơng làm nứt
Ép vịng bi 21 vào ở ca bi 20 sau đó phanh
vỡ, không bị bật
lắp phanh hãm 22.
phanh khi lắp

2.

Lắp mặt bích chặn 18 với bánh bơm Cờlê

Khơng làm trượt giác
223.

4.

19

choòng 17

Lắp bánh bơm 16 lên trục stator 17

Dùng tay, Lắp đúng vị trí, bánh
bình chứa bơm phải quay nhẹ
dầu
bơi nhàng
trơn

- Đặt bánh bơm vào đúng vị trí sau đó
dung lực ấn xuống
- Nhỏ dầu bôi trơn động cơ và quay ít
nhất 10 vịng
Lắp bánh Stator
Dùng tay,
Lắp bánh stator 15
Lắp phanh hãm 14

Lắp đúng vị trí, bánh
stator phải quay nhẹ
nhàng


5.

Lắp vịng bi 13 vào bánh tuốc bin 12

Búa

Khơng làm
vịng bi

hỏng

6

Lắp bánh tuốc bin 11 với vỏ 10

Búa

Bánh tuốc bin phải
quay nhẹ nhàng
23


7.

Lắp vịng chặn 9 và phanh hãm 8

Kìm phanh

Tránh làm bật phanh
hãm


8.

Lắp ống lồng 7 bạc 6 vào trục 5

Búa

Tránh làm nứt, vỡ

9.

Lắp bánh răng 3 vào trục 4

Dùng tay

Bánh răng vào rãnh
nhẹ nhàng

10
.

Lắp cụm biến mơ vào vỏ bích bắt với Cẩu
bưởng động cơ

Móc cẩu chắc chắn

24


11. Lắp biến mô vào máy

12 Lắp các đường dầu
.

13
.

Lắp các đăng

Cờ
lê Tránh làm gãy ống
chng
19,22,24,27

Cờ
lê Tránh trượt giác
chng 19

Trình tự tháo biến mô hộp số D85E
25


×