Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Bai 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.54 KB, 3 trang )

(1)Trường Tiểu học Lớp……………………….. Họ và tên……………………. KIỂM TRA GIỎI TOÁN (Thời gian 60 phút). I)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:(5 điểm) Khoanh tròn các kết quả đúng: Câu 1. Có thể viết được phân số nào dưới đây thành phân số thập phân? A.. 7 125. Câu 2.. B. 1 3. 8 15. C. 1 4. bao gạo thì nặng hơn. 5 6. D.. 25 60. bao gạo đó 5kg.Hỏi bao gạo nặng mấy kg?. A.30kg B.45kg C.60kg D.120kg Câu 3.Một mảnh đất hình thoi có 2 đường chéo dài 8,5 dam và 8dam.Tính diện tích mảnh đất đó theo ha. A.3,4 ha B.34ha C.0,34ha D.0,034ha Câu 4.Kết quả nào sai? A. 215g = 21dag5g B. 899 yến < 9 tấn C. 2 tấn 42kg > 2032 kg D. 4 tạ 65kg = 4065 kg Câu 5.Tìm một số biết 0,25 lần của số đó bằng. 81 100. số đó là:. A.2,34 B.23,4 C.3,24 D.32,4 Câu 6.Số dư của phép chia 229,03 : 4,2 nếu lấy 2 chữ số thập phân ở thương,số dư là: A.4 B 0,4 C 0.04 D.0,004 Câu 7.Tìm 1 số biết rằng cộng số đó với 5 sau đó nhân với 2 rồi trừ đi 3 cuối cùng chia cho 4 ta được kết quả bằng 3,75.Số đó là: A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 8.Hình bên có mấy hình tam giác: A.16 hình C.26 hình. B.25 hình D.27 hình. Câu 9.Hình bình hành ABCD có độ dài AH và độ dài cạnh đáy DC lần lượt bằng độ dài hai đường chéo của hình thoi MNPQ(xem hình vẽ)thì: A. M. B Q. D. H. C. A.Diện tích hình bình hành ABCD = diện tích hình thoi MNPQ. B.Diện tích hình bình hành ABCD =. N P. 1 diện tích hình thoi MNPQ. 2. C.Diện tích hình bình hành ABCD = 4 lần diện tích hình thoi MNPQ. D.Diện tích hình bình hành ABCD = 2 lần diện tích hình thoi MNPQ. Câu 10 .Hãy giải thích tại sao ở câu 9 em lại chọn kết quả đó? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………...

(2) II)TỰ LUẬN (5 đ). 1 1 a 1 − + = 5 4 b 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ( × + × + × + × + × ¿= 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 4. Câu 1:Tìm phân số tối giản Câu 2.Tìm Y : 3. Y. a b. :. Câu 3.Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 26,8m, chiều dài hơn chiều rộng 5m.Người ta mở chiều dài và chiều rộng của khu đất đó thêm những đoạn bằng nhau để được một cái sân hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Tìm diện tích của cái sân sau khi mở rộng. BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

(3) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………………………….. ………………………………………………..……………………………….

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×