Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

KH THANG 82016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.18 KB, 3 trang )

(1)PHÒNG GD & ĐT TAM NÔNG TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2016. KẾ HOẠCH THÁNG 08/2016 Chủ đề: “LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 & QUỐC KHÁNH 02/9”. 1/Công tác đạo đức tác phong: GV: +Thự hiện ăn mặc trang phục đúng theo qui định của ngành. +Thực hiện tốt giờ giấc lên lớp, soạn giảng tốt và thực hiện đúng, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách quy định. +Trong giờ lện lớp không được bỏ lớp ra ngoài và làm việc riêng trong giờ dạy. Học sinh: - GD học sinh nắm được ý nghĩa ngày cách mạng tháng 8 - Thực hiện tốt nề nếp giờ giấc ra vào lớp, ý thức giữ vệ sinh chung. - Giáo dục học sinh An toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích trong học đường, phòng và chống các dịch bệnh… - Thực hiện 100% HS mặc áo trắng đến trường (đồng phục), 100% đội viên đeo khăn quàng đỏ và đeo phù hiệu. - Tham gia đóng góp các khoản thu trong nhà trường.(BHTN – BHYT – Kinh phí đóng góp từ cha mẹ học sinh). 2/Công tác tổ chức: - Liên hệ cấp Uỷ chính quyền địa phương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo cho nhiệm vụ năm học. - Xây dựng kế hoạch năm học. - Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 1 và vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp. - Chỉ đạo tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm. . . - Chỉ đạo việc học tập Điều lệ, nội quy trường Tiểu học. - Phân công chuẩn bị khai giảng năm học ngày 04/9. - Giáo dục chính trị, tư tưởng theo chủ đề “Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. - Họp HĐGV triển khai công tác tháng 8. - Phân công GV dạy lớp và các chức danh trong nhà trường - Sắp xếp lại bàn ghế, vệ sinh các phòng học và sân trường. - Thành lập đoàn huy động học sinh ra lớp - Làm việc giáo viên không chấp hành tổ chức(nếu có). - Hệ thống quạt cần tắt trong giờ chơi hoặc hết buổi. 3/Công tác chuyên môn: - Thực hiện chương trình.giảng dạy tuần 1 bắt đầu ngày 22/8; Xếp thời khoá biểu..

(2) - Thực hiện tốt khâu soạn giảng, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. - Tổ chức bàn giao lớp dưới lên lớp trên, duyệt học sinh lên lớp. - Triển khai các loại sổ sách giáo viên. - Chỉ đạo triển khai tập huấn CM và các chương trình tập huấn khác. - Duyệt biên chế lớp - học sinh từ ngỳ 24/8 đến 30/8. 4/Công tác đoàn thể: a/Công đoàn: - Kết hợp BGH tiếp tục Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực; trường xanh - sạch - đẹp.Kết hợp BGH phân công GV-NV và các chức danh khác trong nhà trường. - Thăm hỏi CBGV và gia đình ốm đau, gặp khó khăn (Nếu có). - Tuyên truyền CBGV thực hiện tốt cuộc vân động 2 không và học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM. - Kết hợp BGH vận động PHHS mua bảo hiểm Y tế cho HS, bảo hiểm tai nạn và các khoản thu khác. b/Đoàn – đội: - Hàng tháng tổ chức họp lệ chi đoàn; tham gia các hoạt động phong trào nhà trường; Phát động phong trào thi đua theo chủ điểm và tổ chức hùn vốn. Tham gia tốt các cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động. Thực hiện tốt phong trào xanh hóa phòng học, phòng làm việc và tổ chức tốt trò chơi dân gian của công tác đội. - Tổ chức chào cờ đấu tuần, sinh hoạt đội, chuẩn bị chương trình phát thanh măng non, phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm của đội. - Tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm 2016-2017, phát động phong trào xanh hóa lớp học. - Sinh hoạt đội gắn với chủ đề của đội tổ chức lồng ghép giáo dục học sinh về an toàn giao thông, dịch, bệnh sốt huyết, bệnh Tay- Chân-Miệng và các tệ nạn XH trong học đường và An toàn về ANTT. - Hàng tháng cần cắt băng chủ đề đội các chủ đề khác trong tháng. 5/Công tác Thư viện-Thiết bị: a/Thư viện: - Đầu tuần giới thiệu truyện đọc mới cho HS. - Cho giáo viên - học sinh mượn SGK-STK. - Tổ chức cho học sinh đọc truyện và học sinh nghèo mượn SGK học. - Phát động phong trào HS ủng hộ truyện đọc. - Nhập sách mới và thanh lý sách hư. - Thường xuyên vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp các loại sách, các thiết bị trong thư viện. b/Thiết bị: - Cho gv mượn đồ dùng dạy học. - Hoàn chỉnh danh mục thư viện. - Hàng tuần chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học cho giáo viên mượn. c/Y tế: -Sắp xếp lại phòng Y tế, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ. - Theo dõi học sinh nghỉ học hàng ngày (bệnh sốt) - Tuyên truyền và phát hiện sớm các loại dịch bệnh của học sinh. - Mua thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế..

(3) - Thực hiện cấp thuốc vào cấp cứu ban đầu cho học sinh (nếu có) - Tham gia tốt các mặt hoạt động trong nhà trường. d/Tài vụ: - Làm thêm giờ tháng 8 năm 2016.(Tính ngày 17/8) - Quyết toán kinh phí hàng tháng - Báo cáo các loại quỹ.và rút lương tháng 8.. 6/Công tác khác: - Các lớp cần thực hiện tốt vệ sinh lớp học, sân trường và nhắc nhở HS đi tiêu tiểu đúng nơi qui định, nên giữ vệ sinh chung.Trang trí lại lớp học và góc học tập. - Thực hiện xanh hóa lớp học (Mỗi lớp ít nhất 1 chậu cây kiểng) và thực hiện tốt nội dung trường học thân thiện. HIỆU TRƯỞNG. Đỗ Văn Hai.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×