Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Ke hoach hoat dong Cau lac bo tieng Anh nam hoc 20162017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.59 KB, 5 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA TÂY. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc. Số: 179/KH-S1HMT. Hòa Mỹ Tây, ngày 07 tháng12 năm 2016. KẾ HOẠCH Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2016-2017 Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-GDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa về tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh năm học 2016-2017; Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-S1HMT ngày 13 tháng 10 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây, Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây xây dựng kế hoạch hoạt động của CLB tiếng Anh năm học 2016-2017 cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Xây dựng môi trường để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động của câu lạc bộ. - Tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh, phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh - Giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp nhau tiến bộ, tìm hiểu trao đổi phương pháp học tập của nhau - Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút học sinh tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh. 2. Yêu cầu - Học sinh tự nguyện tham gia; - Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ đúng kỳ; - Các chủ đề sinh hoạt phải phong phú, đem lại hiệu quả cao. II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - Cán bộ, giáo viên yêu thích môn tiếng Anh - Học sinh các lớp 3,4,5 có kết quả học tập môn tiếng Anh ở mức Hoàn thành tốt. Số lượng mỗi khối lớp không quá 12 em. III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

(2) 1. Nội dung Luyện kỹ năng nghe, nói, luyện phản xạ ngôn ngữ thông qua các trò chơi, bài hát, đọc thơ bằng tiếng Anh, luyện kỹ năng thuyết trình các chủ đề bằng tiếng Anh,... theo chủ đề hàng tháng 2. Hình thức tổ chức - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt CLB tối thiểu mỗi tháng một lần dưới sự hướng dẫn của Ban chủ nhiệm CLB. - Tổ chức thi nói tiếng Anh bằng nhiều hình thức khác nhau (thi hùng biện, hát, kể chuyện, đóng kịch,… bằng tiếng Anh). - Tổ chức các hoạt động cho học sinh được trải nghiệm sử dụng tiếng Anh 3. Thành viên của Câu lạc bộ và các quy định về thành viên - Thành viên CLB tiếng Anh là học sinh đang tham gia học tập tại Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh. - Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ: + Được tham gia vào các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ. + Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh. + Được tham gia các chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao trình độ tiếng Anh. + Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng Câu lạc bộ. + Có quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ nếu có nguyện vọng. - Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ: + Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của Câu lạc bộ. + Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ. + Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng Câu lạc bộ. + Tham gia các chương trình sinh hoạt của Câu lạc bộ đúng giờ và đầy đủ IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG 1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng TT. Thời gian. Chủ đề và nội dung sinh hoạt. 1. Tháng 12. Opening Ceremony of English Club (Lễ ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh) Christmas (Giáng sinh). Điều chỉnh, bổ sung.

(3) 2. Tháng 1. Tet holiday (Kỳ nghỉ Tết). 3. Tháng 2. My family (Gia đình tôi). 4. Tháng 3. Mother’s Day (Chủ đề về mẹ). 5. Tháng 4. My Hobbies (Sở thích của tôi). 6. Tháng 5. My school (Trường tôi) Summer Holiday (Kỳ nghỉ hè). 7. Tháng 6. Children's Day (Ngày Quốc tế thiếu nhi). 8. Tháng 7,8. Autumn Festival (Tết Trung thu). 2. Tổ chức ra mắt CLB và sinh hoạt kỳ đầu - Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24/12/2016 - Địa điểm: Tại điểm trường Quảng Mỹ thuộc Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây - Nội dụng, chương trình: (Có Chương trình chi tiết kèm theo) V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Bộ phận chuyên môn nhà trường triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn 3,4,5; theo dõi quá trình tổ chức sinh hoạt để đánh giá kết quả và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các tổ trưởng chuyên môn triển khai cho các thành viên trong tổ; thông báo để học sinh đăng ký tham gia CLB; - Ban chủ nhiệm xây dựng kịch bản chi tiết từng buổi sinh hoạt, trình lãnh đạo nhà trường duyệt trước khi tổ chức sinh hoạt CLB; tham mưu, đề xuất và chuẩn bị mọi điều kiện để ra mắt CLB tiếng Anh vào cuối tháng 12/2016. Trên đây là kế hoạch hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây./. Nơi nhận:. HIỆUTRƯỞNG. - Tất cả GV trường; - Website trường; - Lưu: VT, CM.. Nguyễn Anh Thư.

(4) CHƯƠNG TRÌNH LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (Kèm theo Kế hoạch số 179/KH-S1HMT ngày 07/12/2016 của Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây) STT I.. NỌI DUNG. NGƯỜI PHỤ TRÁCH. 2. LỄ RA MẮT Văn nghệ chào mừng 1.ABC song 2.The way we go to school 3.Let’s count from from 1-10 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu. 3. Phát biểu của lãnh đạo nhà trường. 4. Đọc quyết định thành lập CLB tiếng Thầy Hội Anh và mời ra mắt (Giáo viên và học sinh) Tặng hoa chúc mừng - Hiệu trưởng - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa - Trưởng ban Đại diện CMHS. 1. 5. 6. Phát biểu nhận nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm CLB 7 Thông qua Quy chế hoạt động của CLB 8 Phát biểu của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 9 Phát biểu đáp từ và chuyển sang nội dung 2 II. SINH HOẠT CLB 1 Văn nghệ tập thể 1. Head shoulders knees and toes 2.Family song 3.Rain rain go away 2 Thi thuyết trình 05 học sinh trong CLB tham gia thi 3 Đố vui: “RUNG CHUÔNG VÀNG” 4 Văn nghệ toàn đội bài Jingle bell 5 Phát biểu cảm ơn và tổng kết. Thầy Trình,Thầy Hội, Cô Thương, cô Diễm, cô Lợ Thầy Hội, Cô Thương - Hiệu trưởng. - Cô Diễm - Cô Diễm - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT - MC. 2 học sinh dẫn chương trình. 2 học sinh dẫn chương trình Cô Diễm soạn slide 15 câu hỏi để chiếu Tất cả các thành viên CLB Hiệu trưởng.

(5) PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nội dung Nắm danh sách học sinh CLB Tập các tiết mục văn nghệ Thuê âm thanh và hỗ trợ số lượng học sinh, kỉ thuật máy Trang trí lễ đài Đặt maket Liên hệ mua đồ đồng phục cho CLB Chuẩn bị kịch bản chi tiết và dẫn chương trình (MC) Chuẩn bị Quy chế hoạt động của CLB Mua 03 bó hoa tặng CLB Chuẩn bị nước cho đại biểu Đánh thư mời Đại biểu Tổ chức họp PHHS các em CLB Hướng dẫn 05 học sinh thi thuyết trình Thuyết kế 15 câu hỏi trò chơi “Rung chuông vàng” Quà tặng HS đạt kết quả trò chơi. Người phụ trách Diễm, Thương Hội, Diễm, Thương, Lợ Trình Mênh, Tây, Vinh, Kim Mênh Thương Thương, Hội Diễm Nhuynh Văn phòng Văn phòng Lãnh đạo nhà trường Thương, Diễm Diễm Thương.

(6)

×