Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Ke hoach thoi gian nam hoc 20162017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (293.76 KB, 2 trang )

(1)KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRUNG HỌC Năm học 2016 – 2017. (Kèm theo Công văn số: 15/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017)  HỌC KÌ I Tháng 8 2016. Hai 22. Ba 23. 29 5. 30. Các ngày trong tuần Năm Sáu 25 26 2 31 1/9 Lễ Quốc Khánh. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 9 2016. 19. 20. 26. 10 2016. 11 2016. 12 2016 và 01/2017. Tuần thực học. Bảy 27. Chủ nhật 28. 3. 4. 2. 9. 10. 11. 3. 15. 16. 17. 18. 4. 21. 22. 23. 24. 25. 5. 27. 28. 29. 30. 01/10. 2. 6. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 8. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 9. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nghỉ giữa kỳ I. 31. 1/11. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 12. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 13. 28. 29. 30. 1/12. 2. 3. 4. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 17 18. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Khai giảng. Tư 24. 01/01/2017. 1. Tết Dương lịch. Dự kiến Kiểm tra học kỳ I. 8. 19. * Ghi chú: 1. Học kỳ I có 19 tuần thực học (bao gồm ôn tập, kiểm tra định kỳ và tuần dự trữ) 2. Tết dương lịch 2017: Nghỉ 01 ngày (01/01/2017) 3. Lễ Quốc Khánh: Nghỉ 01 ngày (02/9/2016) 4. Khai giảng năm học ngày 05-9-2016. 5. Nghỉ giữa học kỳ I từ ngày 24-10-2016 đến ngày 29-10-2016 6. Kiểm tra học kỳ I, dự kiến từ ngày 26-12-2016 đến ngày 31-12- 2016 (sẽ có hướng dẫn riêng). Các ngày nghỉ trong học kỳ I, các đơn vị tự bố trí thời gian dạy bù dưới hình thức trái buổi hoặc dạy vào tuần lễ dự trữ (Không dạy bù vào ngày nghỉ lễ hoặc chủ nhật)..

(2)  HỌC KÌ II: Các ngày trong tuần Tháng. 01 2017. 02 2017. 03 2017. 04 2017. 05 2017. Tuần thực học. 14. Chủ nhật 15. 20. 21. 22. 21. 26. 27. 28. 29. 1/2. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 22. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 23. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 24. 27. 28. 1/3. 2. 3. 4. 5. 25. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 26. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 27. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 27. 28. 29. 30. 31. 01/4. 02. 29. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 30. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 31. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 32. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 33. 01. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 34. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 35 36 Dự kiến Kiểm tra học kỳ II. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 37. Hai. Ba. Tư. Năm. Sáu. Bảy. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 25. 30. 31. 6. 20. Nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu. * Ghi chú 1. Học kỳ II có 18 tuần thực học (bao gồm ôn tập, kiểm tra định kỳ và tuần dự trữ). Thực hiện chương trình học kỳ II bắt đầu từ tuần lễ thứ 20 (từ ngày 9/01/2017). 2. Nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu: từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 nhằm ngày 26 tháng chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu. 3. Nghỉ Giổ tổ Hùng Vương vào ngày 6/4/2017 nhằm ngày 10/3 âm lịch. 4. Nghỉ Lễ Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động: 02 ngày (30/4/2016 và 01/5/2016). Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 5. Kiểm tra học kỳ II, Dự kiến từ ngày 15-05-2017 đến 20-5-2017 sẽ có hướng dẫn riêng). 6. Các ngày nghỉ trong học kỳ II, các đơn vị tự bố trí thời gian dạy bù dưới hình thức trái buổi hoặc dạy vào tuần lễ dự trữ (Không dạy bù vào ngày nghỉ lễ hoặc chủ nhật) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

(3)

×