Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

lop 9 tuan 13

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.06 KB, 3 trang )

(1)Tuần : 13 2016 Tiết : 13 2016. NS : 12-11-. THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT. ND : 15-11-. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM Bài : 13. I/ Mục tiêu bài học:  KT : HS hiểu sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam  KN : HS thấy được sự phong phú, đa dạng của nền nghệ thuật dân tộc Việt Nam.  TĐ : HS có thái độ trân trọng, yêu quý và có ý thức bảo vệ các di sản nghệ thuật của dân tộc. II/ Chuẩn bị: 1/ Đồ dùng dạy- học:  GV: - Tranh, ảnh về mẫu thêu, thổ cẩm của dân tộc ít người; nhà sàn, nhà rông, nhà mồ và tượng nhà mồ; tháp Chăm và điêu khắc Chăm. - ĐDDH MT 9  HS: - Sưu tầm tranh ảnh, bài viết liên quan đến bài học. 2/ Phương pháp dạy- học: - Trực quan, vấn đáp, thuyết trình, nhóm. III/ Tiến trình dạy – học: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2/ Bài cũ: Nhận xét bài cũ của HS 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Tiến trình dạy – học:.

(2) Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét khái quát về các dân tộc ít người ở VN - GV đặt câu hỏi gợi ý vào bài: I/ Vài nét khái quát. 1) Trên đất nước VN có bao nhiêu dân tộc anh em - HS trả lời. sinh sống? Hãy kể tên một số dân tộc mà em biết? 2) Lịch sử đã cho thấy điều gì về mối quan hệ giữa - HS trả lời các dân tộc VN trong quá trình dựng nước và giữ nước? - HS trả lời, GV bổ sung và giới thiệu vào bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu một số đặc điểm của MT các dân tộc ít người ở VN - GV chia lớp thành 3 nhóm, phát phiếu bài tập. II/ Một số loại hình và đặc  Nhóm 1: Tranh thờ và thổ cẩm điểm của MT các dân tộc ít người ở VN. 3) Tranh thờ là loại tranh ntn? Nội dung? 1 - Tranh thờ và thổ cẩm (Dao, 4) Thế nào là nghệ thuật TT thổ cẩm?. ĐDTBDH. - Treo.

(3) 4/ Củng cố: - GV đặt câu hỏi: 12) Em hãy nêu đặc điểm của tranh thờ, thổ cẩm, nhà rông và tượng nhà mồ? 13) Cho biết một số nét tiêu biểu về tháp Chăm và điêu khắc Chăm? - HS trả lời, GV cho cả lớp góp ý, sau đó GV nhận xét bổ sung, khuyến khích tinh thần học tập của HS. 5/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Sưu tầm tranh ảnh về MT của cấc dân tộc ít người ở VN. - Chuẩn bị bài sau: sưu tầm tranh, ảnh về các dáng người. 6/ Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×