Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Xem tử vi trọn đời tuổi Tuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.55 KB, 32 trang )

Xem tử vi trọn đời tuổi Tuất
Nam mạng – Giáp Tuất
Sanh năm:1934 đến 1994 và 2054
Cung CHẤN. Trực KIÊN
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
Khắc SA TRUNG KIM
Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh)
Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA
Ông Quan Đế độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Tuổi cùng với mạng thuận hòa tương sanh
Nếu sanh Xuân Hạ thời mừng,
Có quyền có chức thanh nhàn tấm thân.
Thu Đông là lỗi số ta,
Giàu có cũng cực nghèo thì bơ vơ.
Vận hanh thì ở hạn sau,
Tự nhiên phước lộc theo nhau tới lần.
Tuổi này thuở nhỏ chẳng an,
Tật bệnh đau ốm liên miên tối ngày.
Tâm tánh sáng dạ rất hay,
Nghề nào cũng biết ít ai dám bì.
Giáp Tuất có chí làm nên,
Quyền tước khá lớn vững bền an thân.
CUỘC SỐNG
Tuổi nhỏ thời tiền vận có long đong đôi chút, nhưng vào trung vận, tức là vào khoảng
tuổi 26 trở đi thì cuộc sống hoàn toàn sung sướng về thể xác, tuy tâm trí có lo nghĩ đôi
chút, nhưng cuộc đời hoàn toàn êm đẹp. Số sung sướng hoàn toàn về thể xác, cuộc
đời không đến đỗi phải có nhiều ưu tư sầu muộn, số bạn không thoát được cái bẫy của
gia đình hạnh phúc. Dù danh vọng có lên cao, số cũng phải nhờ đến khả năng của đ àn
bà mới xây dựng được sự nghiệp, cuộc đời.
Bắt đầu từ 24 trở đi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, có thể sống được


hưởng thanh nhàn, có của, con lại đông, thật là gia đình đầy đủ. Nếu sáng suốt hơn
cuộc đời sẽ đẩy mạnh lên cao nữa và kéo dài cho đến số tuổi 45 thì trở lại mức bình
thường.
Tuổi Giáp Tuất thành công về vấn đề công danh, có thể tạo được sự nghiệp vào tuổi
34 trở đi, số sung sướng không cực khổ về thể xác. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến
69 tuổi là mức tối đa, nhưng có phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị
giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, buổi đầu có nhiều khổ đau hay trở ngại mới thành gia thất, Số
được đ àn bà chú ý và sa ngã nhiều hơn là tự mình tạo lấy hạnh phúc. Tuy nhiên dù có
hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường xảy ra những mặc cảm giữa hạnh phúc, làm cho
giữa tình chồng và vợ không được hoàn toàn êm ấm cho lắm. Nhưng theo khoa toán
số thì số tuổi này về vấn đề tình duyên phải như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng
nầy; thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh
vào những tháng 2, 3 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời
bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7,
8, 10 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn hoàn
toàn được hưởng lấy hạnh phúc cho đến suốt cuộc đời bạn sẽ sống hạnh phúc hay sẽ
còn thay đổi nữa.
Trên đây là bản nhận xét tuổi Giáp Tuất qua cuộc đời thay đổi về vấn đề tình duyên
và hạnh phúc. Bạn nên nhớ lại xem mình sanh vào tháng nào, nếu có đúng như trên
thì cuộc đời bạn sẽ sống hạnh phúc hay sẽ còn thay đổi nữa.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo không được êm ấm cho lắm, bao giờ bạn cũng muốn sống một cuộc đời
tự tạo cho mình nên thường có những xích mích. Đường công danh có phát triển và
lên cao vảo khoảng tuổi 27 trở đi và có thể sẽ còn lên cao nữa vào số tuổi 34 trở lên,
nếu vấn đề công danh không lên cao, thì con người cũng có nhiều tên tuổi với đời.
Về vấn đề tiền tài vẫn điều hòa và ít khi có thiếu hụt, tuy nhiên cũng vào khoảng 34
trở đi thì vấn đề tiền tài mới có cơ hội êm đẹp và đi lên. Năm 33 tuổi hãy còn xấu. Sự
nghiệp vẫn đi đôi với tiền tài, muốn hoàn thành được sự nghiệp của mình phải từ 34

tuổi trở đi và đến 38 tuổi thì có một sự nghiệp vĩ đại rồi.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Tuổi Giáp Tuất trong việc làm ăn hay cộng tác, hay hợp tác với bất cứ công việc gì
trong cuộc đời có liên quan đến cuộc sống, thì nên lựa cho được những tuổi này mà
cộng tác sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng của mình, đó là những tuổi: Ất Hợi,
Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ. Những tuổi này là những tuổi mà bạn có thể làm ăn hay
cộng tác trong cuộc đời nhiều may mắn.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn việc lương duyên cho hợp với
tuổi mình mới có thể đẩy mạnh sự sống vào con đường hoa gấm của cuộc đời, đó là
bạn phải kết duyên và xây dựng hạnh phúc với những tuổi này thì cuộc đời bạn mới
được vinh hiển. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân
Tỵ, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân. Bạn kết duyên với tuổi Ất Hợi và Bính Tý, cuộc đời bạn
được dễ dàng trong sự làm ăn và sau giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Dần và Tân
Tỵ. Cuộc sống trở lên hoàn toàn đầy đủ, công danh lên cao, sự nghiệp tiền tài tốt đẹp.
Với tuổi Nhâm Ngọ, bạn có cơ hội phát triển về vấn đề nghề nghiệp, có thể hưởng
được phú quý trong cuộc đời.
Đó là những tuổi hạp cho sự kết duyên và có thể thành công trong mọi công việc trên
lãnh vực nghề nghiệp và cuộc đời.
Nhưng nếu bạn kết duyên với những tuổi này cuộc đời bạn chỉ có một cuộc sống
trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Mậu
Thìn. Những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc,
cuộc đời của bạn chỉ có thể sống vừa đầy đủ mà thôi.
Sau đây là những tuổi mà bạn kết hôn sẽ có thể gặp phải một cuộc đời luôn luôn sống
trong sự nghèo khổ, cuộc sống của bạn như đi trong đ êm, luôn luôn phải lâm vào tình
trạng túng thiếu triền miên, công danh và sự nghiệp sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc
sống bạn phải sống trong một cảnh đời miễn cưỡng u tối mịt mù. Đó là bạn kết duyên
với những tuổi: Quý Mùi, Tân Mùi, đó là những tuổi có nhiều xung khắc với tuởi bạn
không đem lại sự tốt đẹp hay vượng phát về tài lộc cũng như về công danh sự nghiệp.
Có những năm xung khắc với tuổi bạn về vấn đề tình duyên, những năm này bạn

không nên cưới vợ hay tính việc hôn nhơn sẽ không thành mà trái lại còn xảy ra nhiều
đau khổ cho cuộc sống, đó là những năm mà bạn ở vào độ tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45
và 51 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này rất khắc về việc hôn nhơn.
Bạn sanh vào những tháng này , cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ, nhiều thê thiếp hay ít ra
cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 Âm
lịch. Bạn sanh vào những tháng này cuộc sống của bạn có số đ ào hoa, có nhiều vợ
hay nhiều thê thiếp.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những tuổi này là những tuổi rất đại kỵ đối với tuổi bạn, trong việc làm ăn hay trong
sự kết duyên bạn phải gặp nhiều cay đắng, nhằm vào sao Tuyệt Mạng hay biệt ly giữa
cuộc đời, đó là bạn kết duyên hay làm ăn với các tuổi: Đinh Sửu, Kỷ Mão, Ất Dậu,
Kỷ Sửu, Tân Mão. Quý Dậu và Đinh Mão. Tuổi Giáp Tuất không nên làm ăn hay kết
duyên với những tuổi này, vì lẽ làm ăn hay kết duyên khe khắt, khó thành mà còn bị
tuyệt mạng hay biệt ly nữa.
Gặp tuổi đại kỵ trong vấn đề làm ăn phải nên dè dặt và thận trọng nhứt là về tiền bạc.
Trong việc lương duyên gặp tuổi kỵ không nên tổ chức hôn lễ hay ra mắt gia đình
thân tộc. Về gia đạo, con cái phải cúng sao giải hạn hằng năm, đừng nên bỏ quên thì
sẽ được giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Giáp Tuất có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn
ở vào số tuổi: 18, 24, 27 và 32 tuổi. Năm 33 cũng có những sự khó khăn nhưng không
đến nguy ngập. Những năm này bạn nên đề phòng có sự hao tài hay đau ốm bất
thường.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Giáp Tuất có những ngày giờ xuất hành hạp nhứt đó là những ngày chẵn, giờ lẻ
và tháng chẵn, xuất hành vào đúng như trên bạn sẽ gặt hái được thêm nhiều kết quả về
tài chánh, tiền bạc hay bất cứ về việc gì trong cuộc đời, và bạn không bao giờ sợ có sự
thất bại trong cuộc đời.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 23 đến 28 tuổi: Năm 23 tuổi, có nhiều xui xẻo, nhưng cũng không có việc gì xảy

ra cho mạng số, chỉ có hao tài đôi chút mà thôi. Năm 24 tuổi, phát triển mạnh mẽ về
nghề nghiệp, bắt đầu vào tháng 6 trở đi thì tiền bạc đầy đủ và có thể có nhiều hay đẹp
về vấn đề này. Năm 25 tuổi, năm này có khó khăn vào tháng 3 và 4, ngoài ra những
tháng khác cũng có nhiều triển vọng tạo lấy sự nghiệp vĩ đại cho cuộc sống. Năm 26
tuổi, năm này bạn rất tốt nhưng có kỵ vào tháng 9 Âm lịch, kỵ đi xa hay xuất hành.
Gặp tháng này nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật. Năm 27 tuổi, năm trung bình không
có việc gì quan trọng, việc làm ăn vẫn vào mức độ bình thường. Năm 28 tuổi, năm
này bạn nên cẩn thận vào tháng 7 và 8 Âm lịch có hao tài hay bịnh hoạn; hai tháng
này bạn không nên làm ăn lớn sẽ có hại.
Từ 29 đến 35 tuổi: Năm 29 tuổi, được hưởng sự sung sướng của cuộc đời, nên dè dặt
về mặt tình cảm và việc xã giao, nhưng vào những tháng 6 và 9 Âm lịch thì không tốt
đẹp cho lắm về phần gia đạo. Năm 30 tuổi được khá và đầy đủ về tài lộc, nên cẩn thận
về phần con cái nhưng toàn năm thì tiền bạc được phát triển đến tột độ. Năm 31 tuổi,
đại kỵ vào những tháng Giêng, 4 và 7, ba tháng này nên đề phòng thân thể và có hao
tai, đừng nên đi xa hay xuất ngoại vào những tháng này, sẽ có tai nạn, những tháng
khác êm xuôi và bình thường. Năm 32 tuổi, năm thanh bình, việc làm ăn có phát triển
như cũ. Tiền bạc điều hòa, gia đình êm ấm. Năm 33 tuổi cho đến năm 35 tuổi, công
việc tiến triển bình thường, phần tài lộc dư dả, những năm này sửa sang nhà cửa thì
rất tốt.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, được thăng chức hay trong việc công danh có phần lên cao
và có tăm tiếng. Năm 37 tuổi, nên cẩn thận việc gia đạo, công việc làm ăn phát đạt và
có thể thành công về phần công danh. Năm 38 tuổi, có phát đạt về tài lộc, toàn năm
lên cao như diều gặp gió nhưng có vào tháng 10 Âm lịch. Năm 39 tuổi, được nhiều
phước lộc, có thể thành công về đường gia đạo và tình cảm, nên cẩn thận tiền bạc.
Năm 40 tuổi có sụp đổ đôi chút về công danh cũng như phần tài lộc; tuy nhiên, vẫn
không có gì gọi là đáng kể cho lắm.
Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này công việc làm ăn cũng như về danh vọng
không có thay đổi, chỉ có thể thay đổi về nghề nghiệp. Năm 41 tuổi, thanh nhàn và
tiến triển công danh, sự nghiệp bình thường. Năm 42 tuổi có hao tài đôi chút. Năm 43
và 44 không việc gì xảy ra quan trọng. Năm 45 tuổi, kỵ tháng 7, nên đi xa, hay làm ăn

vào tháng 8 thì tốt.
Từ 46 đến 50 tuổi: Cuộc sống phát đạt vào những năm này, việc làm ăn nên giữ
phước cho con cháu về sau. Từ năm 46 đến năm 50 nên lo giữ gìn sức khỏe là điều tốt
đẹp hơn cả. Tuy vậy cũng nên giữ gìn tiền của đã tạo được, không thì sẽ bị mất mát
hay hao tài.
Nữ Mạng – Giáp Tuất
Sanh năm: 1934, 1994 và 2054
Cung CẤN
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA
Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng
Giáp Tuất mạng Hỏa số này,
Lửa ở đầu núi rõ ràng sáng trưng.
Thuận sanh mùa Hạ, mùa Xuân,
Giàu nghèo cũng sướng lo buồn mà chi.
Số gái sanh đặng hạp thời,
Làm ăn có của chồng giàu vinh sang.
Lỗi sanh ở ác trật giờ,
Cuộc đời như thể nắm bèo trôi đi.
Tuổi sanh thuở nhỏ chẳng an,
Bịnh tật đau ốm liên miên tháng ngày.
Số nàng lại khắc mẹ cha,
Đi xa thương nhớ ở gần ốm đau.
Xét qua trang sử lương duyên,
Ngựa, Trâu, Long, Hổ kết duyên mới thành.
Tuổi nhỏ hậu vận gian nan,
Trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn.
CUỘC SỐNG
Tuổi Giáp Tuất có nhiều triển vọng tốt đẹp về danh phận, cuộc sống có nhiều sung
sướng và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Tiền vận cũng hơi nhiều lo âu, buồn

khổ, nhưng trung vận thì an nhàn sung sướng.
Tóm lại: Tuổi Giáp Tuất có cơ hội làm sáng đẹp cuộc đời, nhiều may ít rủi, vào trung
vận thuận tiện cho việc làm ăn, hay tốt đẹp trong gia đình hạnh phúc.
Tuổi Giáp Tuất số hưởng thọ trung bình từ 62 đến 74 tuổi là mức tối đa; nhưng nếu ăn
ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, còn nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Tuất có ba trường hợp như sau:
Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ có thay đổi ba lần về tình duyên
và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm lịch.
Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình
duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch.
Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn
hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng; 1, 5 và 12 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Gia đạo có phần tốt đẹp và hạnh phúc. Công danh chỉ ở vào mực bình thường mà thôi.
Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào số tuổi 34 trở lên. Vấn đề tiền tài được dễ dàng và có
nhiều tốt đẹp vào trung vận trở đi. Cả hai vấn đề đều có nhiều tốt đẹp vào tuổi 34 trở
đi.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nếu cần trong sự làm ăn, không
muốn có sự thất bại về tiền bạc, bạn nên hợp tác với những tuổi sau đây: Ất Hợi, Bính
Tý, Mậu Dần, thì mọi dự tính sẽ được hoàn toàn như ý.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc hôn nhân và hạnh phúc nếu bạn lựa chọn hay kết hôn với những tuổi sau
đây, cuộc đời bạn được sống trong sự cao sang quyền quý của cuộc đời, đó là nếu bạn
kết hôn với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân.
Những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và hạp luôn cả về tài
lộc, nên kết duyên với những tuổi nầy thì sẽ được sống cao sang quyền quý.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc
sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn. Những tuổi nầy chỉ

hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc,
nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó
khăn và chật vật, nghèo khổ, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Mùi, Tân Mùi.
Những tuổi kể trên, không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và không hạp cả về
tài lộc, nên cuộc sống bạn chỉ lẩn quẩn trong cuộc sống nghèo nàn, làm ăn khó khăn.
Những năm ở vào tuổi nầy, bạn không nên kết hôn bạn có thể sẽ gặp cảnh xa vắng
triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 21, 29, và 33.
Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những
tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm lịch.
Sanh vào những tháng trên, tuổi bạn có số đa phu, hay có nhiều chồng, luôn luôn gặp
phải những sự khó khăn, trắc trở trong việc lập gia đình.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Không nên hùn hạp hay làm ăn với những tuổi nầy vì hùn hạp hay làm ăn, cuộc đời
bạn có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn
hay làm ăn với các tuổi: Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh
Mão.
Gặp tuổi đại kỵ trong việc làm ăn, thì không nên giao dịch về tiền bạc. Về tình duyên
hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn
cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được
giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Giáp Tuất có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23,
25, 27 và 31 tuổi. Những năm nầy bạn nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật, có hao tài
vào những năm nầy.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Giáp Tuất xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ thì hạp nhất,
việc làm ăn sẽ có nhiều phát đạt, không sợ thất bại trong việc làm ăn cũng như trong
mọi việc dự tính khác của mình.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 13 đến 22 tuổi: Năm 18 tuổi, bạn sẽ gặp được một chuyện may mắn bất ngờ về
việc công danh vào mùa Đông. Đầu năm 19 tuổi, tình yêu đến với bạn đẹp như một
bài thơ nhưng cuối năm lại tan vỡ một cách đột ngột. Năm 20 tuổi là năm bạn có
nhiều lo buồn về đủ mọi mặt, bạn sẽ phải quyết định một việc quan trọng làm cho bạn
khó nghĩ, nhưng nhờ một cuộc đi xa miễn cưỡng nhưng lại sẽ rất đẹp và giải quyết ổn
thỏa được tất cả. Năm 21 tuổi, bạn sẽ gặp một sự may mắn bất ngờ về vấn đề tình
cảm. Năm 22 tuổi, năm làm lại cuộc đời của bạn. Một năm tươi đẹp mà bạn không
ngờ.
Từ 23 đến 26 tuổi: Thượng đế đã đền bù lại những đau khổ mà bạn phải gặp trong
những năm trước. Suốt thời gian nầy bạn sẽ gặp may mắn liên miên. Tình cảm bạn
được đầy đủ hạnh phúc. Công danh bạn sẽ ở nấc thang trung bình của xã hội. Tài lộc
vào như nước. Đây là những năm hên nhất của đời bạn. Bạn làm gì cũng sẽ thành
công mỹ mãn. Bạn nên lợi dụng khoảng thời gian nầy mà xây dựng tương lai của cuộc
đời.
Từ 27 đến 29 tuổi: Năm 27 tuổi bạn sẽ bị một tai nạn nhỏ, hãy coi chừng, kỵ nhất là
lửa và mùa hè. Năm 28, bạn sẽ bị một cú lừa gạt nặng, nhưng nhờ có bị lừa gạt, của đi
thay người nên năm 29 tuổi bạn sẽ bị đau bệnh rất nặng tưởng chết, nhưng rồi sẽ qua
khỏi và cuối năm sẽ có hoạnh tài bất ngờ. Năm 29 tuổi kỵ đi xa, rất bất lợi.
Từ 30 đến 34 tuổi: Suốt thời gian nầy chỉ vượng phát về vấn đề tình cảm; tài lộc bình
thường, cuộc sống hơi khó khăn đôi chút, tình duyên có sự lo buồn cho bạn. Nên cẩn
thận về những tình cảm, quyết định bồng bột sẽ có hại.
T ừ 35 đến 40 tuổi: Năm 35 và 36 tuổi, hai năm nầy gặp nhiều may mắn trong cuộc
đời. Số gặp nhiều phước lộc và có thành công trong vấn đề tài lộc lẫn tình cảm. Năm
37 và 38 tuổi, hai năm nầy việc làm ăn có nhiều tốt đẹp, cuộc sống lên cao, những
năm nầy rất thuận tiện cho việc đi xa hay có phát triển việc tiền bạc tốt đẹp. Năm 39
và 40 tuổi, hai năm nầy có xui xẻo, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống,
hai năm cuộc sống và tình cảm có nhiều đảo lộn đáng kể
T ừ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 còn xui xẻo vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối
năm bình thường. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm nầy được tốt đẹp về phần tình cảm lẫn
tài lộc, cuộc sống nhiều hay đẹp, gia đạo trở lại yên vui. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm

nầy được khá, việc làm ăn hay những dự tính nên thực hành theo ý muốn thì có kết
quả tốt cho bạn.
Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian nầy tất cả mọi việc trong cuộc sống vẫn bình thường.
Năm 48 tuổi, bổn mạng có phần yếu kém, không nên đi xa hay giao dịch tiền bạc vào
những năm nầy.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy, việc làm ăn có phần xút kém, nên cẩn thận việc
giao dịch tiền bạc, cuộc sống không mấy huy hoàng và có triển vọng quyền tước cao.
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian trầm lặng của cuộc sống, nên bình tĩnh và sáng suốt tạo
cho gia đình một sự vui tươi hoàn toàn, nên cẩn thận việc đi xa hay giao dịch về tiền
bạc, trong thời gian nầy sẽ bị mất mát.
Nam Mạng – Bính Tuất
Sanh năm: 1946, 2006 và 2066
Cung LY. Trực PHÁ
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY
Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU
Cậu tài, Cậu Quý độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Mạng Thổ là đất nóc nhà ở an.
Số người lao lực lao tâm,
Làm ăn vất vả, mới mong sang giàu.
Số nhờ kẻ quý giúp nên,
Thang mây bước tới hanh thông có ngày.
Xét qua tâm tánh ở đời,
Thấy ai nghèo khó thua mình giúp cho.
Thế mà người ấy chẳng lo,
Ăn rồi quẹt mỏ trả cho oán thù.
Lòng dạ rất tốt cho nên,
Thương người phải chịu không thù giận ai.

Con người ăn ở thẳng ngay,
Rủi gặp tai nạn ơn trên độ liền.
CUỘC SỐNG
Cuộc đời vào tiền vận có vài khe khắt và lo lắng không có việc gì làm cho cuộc sống
buồn chán và thương đau, cuộc đời muốn tự lập hơn nhờ đến gia đình, tuy nhiên
không thoát khỏi được sự nhờ đến gia đình để phát triển công danh và sự nghiệp. Tuổi
Bính Tuất có nhiều khó khăn trong cuộc sống vào thời trung vận, nghĩa là từ khoảng
tuổi 20 đến 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp, về công danh có
phần tiếng tăm và có thể lên cao vào số tuổi này. Nhưng phần gia đình và thân tộc
không được tốt đẹp cho lắm. Số nhờ bạn bè trong việc phát triển công danh nhiều hơn
là nhờ ở trong gia đình thân tộc.
Tóm lại: Tuổi Bính Tuất hậu vận thì sung sướng, nhưng tiền vận và trung vận gặp
nhiều khó khăn trong sự sống, có thể nhờ gia đình bạn bè trong việc phát triển công
danh hơn là nhờ đến gia đình, thân tộc.
Tuổi Bính Tuất, tuổi nhỏ có khổ cực, muốn sống một đời sống tự lập, không muốn
trông cậy vào gia đình. Số hưởng thọ trung bình từ 55 đến 66 là mức tối đa, nhưng
nếu ăn ở hiền lành thì được hưởng thọ thêm 5 năm, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên cũng có nhiều khe khắt lắm, cuộc đời đối với tình duyên như
dòng nước ngược, có khi tốt đẹp, có khi lại cản dở và dẫm lên nhiều thương đau,
muốn biết tình duyên của bạn đối với cuộc đời ra sao nên xem dưới đây là những diễn
tiến về tình duyên của bạn. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì trong cuộc đời bạn
có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12
Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về
vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch. Và nếu
bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc,
đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch.
Trên đây là những diễn tiến trong cuộc đồi bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc căn
cứ theo lá số chiêm tinh của bạn.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Về vấn đề công danh vào trung vận có sáng tỏ, nhưng cũng chỉ một thời gian là lu mờ
và không còn nghe tăm tiếng nữa. Gia đạo không được yên vui, có nhiều thắc mắc, đó
là bạn không sáng suốt mà thôi, vào tuổi trung vận thì có việc buồn phiền về gia đạo
nhiều hơn, vào hậu vận mới có thể yên vui được.
Sự nghiệp xây dựng được bắt đầu vào số tuổi 30 trở đi, tiền vận lắm vất vả và long
đong về vấn đề sự nghiệp. Tiền tài có hơi thiếu kém về thời tiền vận, trung vận thì dễ
chịu, hậu vận mới giàu có, an nhàn sống trong hạnh phúc và đầy đủ về tiền bạc.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Trong sự làm ăn hay hợp tác đều phải lựa những tuổi cho hạp với tuổi mình mới khỏi
sợ bị thất bại hay bị lừa gạt gẫm và hao tài tốn của một cách vô lối vô cùng. Khi muốn
hợp tác làm ăn hay phát triển sự nghiệp bạn nên tìm những tuổi này mà hợp tác hay
cộng tác thì mang nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về công danh, đó là các tuổi:
Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn chẳng
những được thắng lợi mà còn có thể phát triển trên mọi công việc trong cuộc đời.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Về việc kết duyên bạn cũng nên cần lựa chọn những tuổi hạp với tuổi bạn, để đẩy
mạnh cuộc sống của bạn lên đến đỉnh cao danh vọng, và tiền tài. Muốn sống một cuộc
đời đầy đủ, bạn nên lựa chọn những tuổi này mà kết duyên hay tính chuyện hôn nhơn
thì chắc chắn sẽ đem lại cho đời bạn một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc và đầy đủ,
đó là các tuổi: Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ và Ất Dậu. Nếu bạn kết duyên
với tuổi Đinh Hợi và Mậu Tý, cuộc sống bạn mau phát đạt và có nhiều triển vọng về
tài lộc lẫn công danh. Với tuổi Tân Mão và Quý Tỵ, bạn sẽ được sống sung sướng về
thể xác lẫn cả tinh thần, cuộc sống có thể mang nhiều sự giàu sang, phú quý. Với tuổi
Tân Mão và Quý Tỵ, bạn được phát triển về công danh lẫn sự nghiệp, cuộc đời lên
cao về đường danh vọng và sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ, tiền bạc đầy đủ.
Những tuổi trên hào con được trung bình.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống bạn chỉ vào ở mức độ trung bình mà
thôi. Vì những tuổi này chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hạp về đường công
danh sự nghiệp, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần. Giáp Thân,
Mậu Dần. Đó là các tuổi mà bạn kết duyên chỉ có thể sống với một cuộc sống vừa

phải mà thôi.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống của bạn không được dồi dào và đầy
đủ, bạn cứ ở mãi trong vòng lẩn quẩn của cuộc đời, khó thoát qua được giai đoạn khó
khăn và có thể bị nghèo khổ hoàn toàn, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Bính Tuất
cùng tuổi, Nhâm Thân, Mậu Tuất, Canh Thìn. Kết hôn với những tuổi này chỉ đem lại
cuộc đời bạn nhiều buồn phiền lo lắng mà thôi.
Có những năm khắc tuổi rất xung khắc việc hợp hôn hay tính chuyện hôn nhơn sẽ
không thành, hay đã thành thì gặp cảnh đau lòng hay xa vắng liên miên trong suốt
cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở số tuổi: 18, 24, 30, 42, 48 và 54 tuổi. Đó là
những năm mà bạn không nên cưới vợ, sẽ có lắm chuyện đau buồn về sau.
Sanh vào những tháng này bạn có số đ ào hoa hay có nhiều thê thiếp trong cuộc đời
hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và
9 Âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ hay có nhiều thê thiếp.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Về việc kết duyên cũng như về sự làm ăn, bạn nên tránh những tuổi này vì tuổi này
rất xung kỵ với tuổi bạn, bạn hợp tác làm ăn, hay kết duyên sẽ gặp nhiều khó khăn
trong cuộc sống, có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly giữa cuộc đời, đó là các
tuổi: Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu và Quý Mùi. Những tuổi này chỉ đem lại cho cuộc đời
bạn những sự đau lòng hơn là thành công trong cuộc sống.
Gặp tuổi đại kỵ trong vấn đề làm ăn, đừng phung phí tiền bạc và đừng tin kẻ đó. Gặp
tuổi kỵ trong việc lương duyên thì nên âm thầm không nên làm lễ thành hôn hay mọi
cuộc lễ có tánh cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong gia đình, phải cúng sao giải hạn
hằng năm cho cả hai tuổi và phải theo đúng sao hạn của mỗi tuổi từng năm mà cúng
thì sẽ được giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời, làm ăn gặp nhiều trở
ngại, sự phát triển công danh không gặp được nhiều may mắn, tài lộc kém cỏi, luôn
luôn gặp cản trở hay thất bại nhiều, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 27, 30
và 36 tuổi. Những năm nầy bạn nên đề phòng gặp tai nạn hay bịnh hoạn bất ngờ.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

Tuổi Bính Tuất có ngày giờ xuất hành hạp nhứt đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất
hành đúng theo ngày, giờ và tháng kể trên bạn sẽ thâu đoạt nhiều thắng lợi trong sự
làm ăn, về tiền bạc có nhiều kết quả khả quan, tất cả các công việc khác được mãn
nguyện.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 21 đến 25 tuổi: 21 tuổi, đề phòng tai nạn bất ngờ hay những chuyện làm buồn lòng
bạn, năm này không được tốt lắm, nhứt là vào tháng 7 và 8 Âm lịch. Ngoài ra những
tháng khác cũng nên đề phòng bịnh hoạn hay hao tài tốn của. Năm 22 tuổi, công việc
vẫn bình thường, công danh có phát triển đôi chút tiền bạc yếu kém, kỵ tháng 3. Năm
23 tuổi, năm này có đại xung khắc vào tháng Giêng và tháng 8 nên cẩn thận kẻo tai vạ
hay đại nạn tai, có tài lộc và tình cảm vào tháng 11 và 12. Nên cẩn thận và khéo léo
trong những năm này. 24 tuổi được phát triển về phần công danh tiền bạc dễ chịu, có
thể thành công về việc dự tính, có kết quả về tài lộc. 25 tuổi, năm trọn vẹn và thâu
hoạch nhiều kết quả khả quan, trong mọi vấn đề nghề nghiệp tình cảm lẫn tài lộc.
Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi có nhiều triển vọng tốt đẹp, năm này hoàn toàn tốt,
bạn có thể thành công mau lẹ trong mọi vần đề giao dịch, giao thương và có thể thâu
nhiều kết quả về tiền bạc. Năm 27 tuổi, bạn có khắc kỵ vào tháng 5, không nên đi xa,
ngoài ra những tháng khác đều khá tốt đẹp. Năm 28 tuổi, công việc vẫn bình thường.
Ngoài vấn đề phát triển về công danh, tiền bạc vẫn ở trong mức độ bình thường. Năm
29 tuổi, có hy vọng thâu nhiều tài lộc trong năm này, nên cẩn thận vào mùa đông có
hơi kỵ một chút, có đau bịnh hao tài tốn của.
Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, không hay đẹp vào những tháng đầu năm, nhưng vào
những tháng cuối năm thì được khá. Năm 32 tuổi có thể phát triển về nghề nghiệp một
cách mau chóng vào những tháng 3 và 6, ngoài ra những tháng khác được trung bình.
Năm 33 tuổi có khắc kỵ vào tháng 4 và 7, những tháng khác nên đề phòng bịnh hoạn,
không nên đi xa vào năm này mà mang nhiều thất bại. năm 34 tuổi, được khá về
đường tài lộc lẫn tình cảm đều vượng phát. Năm 35 tuổi, không được tốt vào tháng 3.
Những tháng khác khá tốt, làm ăn được nhiều may mắn và tốt đẹp.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi không được tốt lắm, tiền của có hao hụt đôi chút, tháng
năm và sáu nên đi xa có nhiều lợi và có thể thâu đoạt được nhiều kết quả. Năm 37

tuổi, nên cẩn thận về phần gia đạo, sẽ có nhiều thắng lợi trong nghề nghiệp, tài lộc
bình thường. Năm 38 tuổi, toàn năm đều tốt trừ tháng 9. Nên làm ăn hay đi xa hùn
hạp phát triển sự nghiệp đều lợi to. Năm 39 và 40, bình thường hai năm không có gì
quan trọng xảy ra cho cuộc sống cũng như về vấn đề tài lộc, nhưng năm 40 tuổi nên đi
xa hay làm ăn vào tháng 6 thì tốt.
Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này là khoảng thanh bình nhứt cho cuộc đời bạn.
41 tuổi có hay đẹp về tình cảm, làm ăn được hay về tiền bạc. 42 tuổi khá hay vào
những tháng 8 và 12. 43 tuổi không được tốt đại kỵ vào tháng 2, nên đề phòng sự hao
hụt về tiền bạc. Năm 44 tuổi, có ảnh hưởng sao phục hưng, nên đề phòng trộm cắp,
mất của trong gia đình có người đau bịnh vào tháng 4 và 7 trong năm; ngoài ra những
tháng khác trung bình. 45 tuổi khá hay đẹp và có vài thành công về tiền bạc và tình
cảm.
Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, không nên làm ăn việc lớn, sẽ có hại cho gia đình. Năm 47
tuổi, nên xuất hành hay làm ăn trong năm được tốt, chỉ trừ tháng Giêng có xung khắc
tuổi mà thôi. Năm 48 tuổi, cuộc đời trở nên tốt đẹp và hấp dẫn, cuộc sống có phần
sung túc rõ rệt. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm ở trong sự bình thường của tất cả công
việc, không có việc gì quan trọng xảy ra.
Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này nên phát triển về nghề nghiệp, về khả năng
tài chánh, nên cẩn thận và có thể làm ăn những chuyện nhỏ thì tốt. 51 có sự không
may trong gia đạo, toàn năm ít vui nhiều buồn. 52 tuổi, hơi dở một chút, về đường
con cái có thay đổi, việc làm ăn, gia đạo kém vui. 53 tuổi, khá tốt đẹp nhung xung kỵ
vào tháng 10 Âm lịch. 54 tuổi bình thường. 55 tuổi khá tốt cho vấn đề tài lộc và gia
đạo có phần hay đẹp về tài lộc cũng như về tình cảm.
Từ 56 đến 60 tuổi: Những năm này, bạn ở trong giai đoạn chuyển hướng rõ rệt cho
cuộc sống, có thể phát huy sự sống toàn vẹn cho phần con cái. Những năm này có
thành công về tài lộc, phần tình cảm cũng được yên vui, gia đình hạnh phúc.
Nữ Mạng – Bính Tuất
Sanh năm: 1946, 2006 và 2066
Cung CẤN
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)

Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU
Bà Chúa Ngọc độ mạng
Bính Tuất mạng Thổ số này,
Ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra.
Thuận sanh mùa Hạ thì sang,
Gái thì sung sướng, thanh nhàn lo chi.
Mùa Xuân lỗi số khổ bần,
Thu Đông cũng lỗi lắm phần gian nan.
Lỗi sanh cực nhọc thở than,
Thuận sanh phú quý vinh sang hơn người.
Số có bụng tốt thẳng ngay,
Rủi gặp tai nạn nhờ thần độ cho.
Đàn bà Giáp Bính can Canh,
Người nào cũng quý cũng sang không bền.
Số nàng lắm kẻ mến thương,
Thang mây bước tỏi hành thông cố ngày.
Hạn xưa còn khó nhọc thay,
Đến chừng bốn bốn vận này mới nên.
CUỘC SỐNG
Bính Tuất bổn mạng rất tốt, cuộc đời có nhiều tốt đẹp, sự sống về phần tài lộc và tình
cảm được lên cao vào trung vận, tiền vận thì có nhiều lo buồn đôi chút, nhưng vào
hậu vận và trung vận thì hưởng được phú quý.
Tóm lại: Tuổi Bính Tuất có nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, tiền vận có hơi lo
nghĩ, trung vận và hậu vận mới an nhàn sung sướng.
Tuổi Bính Tuất sẽ hưởng thọ trung bình từ 68 đến 77 tuổi, nên có ăn ở hiền lành thì sẽ
được gia tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thị sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
Tuổi Bính Tuất về vấn đề tình duyên chia ra làm ba trường hợp như sau:
Nếu sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có thể phải có ba lần thay đổi về vấn đề
tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình
duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 10 và 12 Âm lịch.
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn sẽ không có thay đổi về tình
duyên và hạnh phúc, một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng: 5,
6, 7, 8 và 11 Âm lịch.
Trên đây là những diễn tiến về đường tình duyên của bạn, căn cứ theo tháng sanh mà
quyết định cuộc đời.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Gia đạo vào tiền vận có nhiều mặc cảm. Trung vận thì hưởng được hạnh phúc, hậu
vạn lại được an nhàn sung sướng, công danh chỉ ở vào mức trung bình.
Về vấn đề sự nghiệp, tuổi Bính Tuất vào số tuổi 34 trở đi thì gặp nhiều may mắn và
hoàn thành sự nghiệp vào tuổi nầy, tiền tài cũng vào trung vận mới phát triển được sự
tốt đẹp về tiền bạc.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Trong cuộc đời nếu muốn làm ăn, phát triển việc làm ăn, có cơ hội phát triển về tiền
bạc, bạn nên lựa chọn những tuổi hạp với tuổi mình mà hùn hạp, cộng tác hay hợp tác
thì mới khỏi sự thất bại, đó là các tuổi hạp trong sự làm ăn với tuổi Bính Tuất như:
Đinh Hợi, Mậu Tỵ và Tân Mão, những tuổi nầy bạn hùn hạp làm ăn hay hợp tác sẽ
gặp nhiều cơ hội tốt đẹp.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Việc lựa chọn hôn nhơn, cần phải hợp với tuổi mình mới tạo được cuộc sống hiễn
vinh và dễ tạo lấy một cuộc sống sang giàu, tuổi Bính Tuất nếu kết hôn với những
tuổi nầy thì cuộc đời sẽ được sống giàu sang phú quý, đó là kết hôn với các tuổi: Đinh
Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Ất Dậu, vì những tuổi nầy rất hạp với
tuổi bạn về đường tình duyên và cả về đường tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống sang
giàu.
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, thì cuộc đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống
trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần và Giáp
Thân.
Những tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường

tài lộc, nên có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể sẽ tạo nên một cuộc sống khó khăn
nghèo khổ giữa cuộc đời, vì những tuổi sau đây không hạp với tuổi bạn vào đường
tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc sống khó vượt qua khỏi được những sự khó khăn,
nghèo nàn suốt cuộc đời đó là các tuổi: Bính Tuất, Nhâm Thìn, Mậu Tuất.
Những năm ở vào tuổi nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng
triền miên trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32,
38 và 42 tuổi.
Sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn có số đa phu hay sẽ có nhiều chồng, đó là
nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch. Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ
có nhiều chồng trong cuộc đời.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn, nên kỵ những tuổi sau đây, vì nếu bạn kết hôn hay
hợp tác làm ăn sẽ có thể gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi:
Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi.
Gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình duyên không nên làm lễ hôn nhân, trong vấn đề làm ăn
không nên giao dịc lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao cho cả hai
tuổi. Và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25,
28, 32 và 40. Những năm nầy bạn nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật, có hao tài tốn
của vào những năm nầy.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Bính Tuất có những ngày giờ xuất hành hạp nhứt, là ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ
thì hạp nhứt cho sự làm ăn không sợ thất bại mà trái lại sẽ có kết quả về sự tiền bạc.
Cũng như mọi phương diện khác
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi, năm nầy có nhiều kết quả tốt đẹp về vấn đề tình cảm,
tài lộc hơi yếu kém. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm nầy có phần tốt đẹp về việc công
danh và sự nghiệp. Năm 23 và 24 tuổi, có tài lộc vào hai năm nầy, tiền bạc cũng có

nhiều tốt đẹp nên cẩn thận việc đi xa, và về tiền bạc. Năm 25 tuổi, năm nầy có nhiều
xui xẻo cho bạn, nên cẩn thận phần bổn mạng.
Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, năm nầy có ba tháng tốt là tháng 3, 5 và 7. Ngoài
những tháng khác trung bình. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm nầy nên cẩn thận về tiền
bạc và cũng như việc làm ăn, có hao tài tốn của. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này phát
đạt về danh vọng, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự sống cũng như về cuộc đời, nên
có thái độ dứt khoát về tình cảm.
T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, nên đặt hết hy vọng vào gia đình và hạnh phúc, có
thể tạo điều kiện tốt đẹp phát triển tiền tài. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm nên cố gắng
giải quyết vấn đề gia đình, nhịn nhục và sáng suốt mới gặp nhiều may mắn. Năm 34
và 35 tuổi, hai năm nầy có cơ hội tạo nên tiền bạc, nên cố gắng làm ăn sẽ tạo nên tiền
bạc, nên cố gắng làm ăn sẽ thành đoạt nhiều thắng lợi.
Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian nầy có nhiều tốt đẹp trong sự làm ăn, cũng như về vấn
đề tài lộc hay tình cảm, thời gian nầy bạn cần lo cho gia đình và sự nghiệp thì thành
tựu hạnh phúc, có phần tốt đẹp về con cái.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy, nhiều hay, đẹp cho việc làm ăn hay dự tính làm ăn,
nên cẩn thận về việc giao dịch tiền bạc, có thể hùn hạp phát triển làm ăn thì gặp nhiều
tốt đẹp về phần tình cảm cũng như về phần tài lộc.
Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi trung bình. Năm 47 và 48 tuổi có yếu kém về bổn
mạng, tài lộc điều hòa. Năm 49 và 50 tuổi việc làm ăn nên cẩn thận và có thể hy vọng
thành tựu về mọi dự tính trong cuộc đời.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy việc làm ăn bình thường, không phát đạt và cũng
không sút kém, nên lo toan cho mọi công việc gia đình, con cái thì gặp nhiều tốt đẹp
cho bạn. Những năm này bổn mạng được vững vàng.
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy, nên cẩn thận về bổn mạng, hạnh phúc và gia đình
có nhiều biến đổi quan trọng, nên cẩn thận về con cái hay tiền bạc, kỵ đi xa trong thời
gian nầy.
Nam Mạng – Mậu Tuất
Sanh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung CHẤN. Trực BÌNH

Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng)
Khắc SA TRUNG KIM
Con nhà THANH ĐẾ (phú quý)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Mạng Mộc bình địa là cây đất bằng.
Hạ Thu lỗi số khó khăn,
Hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài.
Đông Xuân thời đặng gặp may,
Thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì.
Có lúc tai nạn hiểm nguy,
May nhờ Phật độ không bì bỏ thân.
Tiền vận lắm lúc lôi thôi,
Nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tan.
Nhưng mà mạng số giàu sang,
Vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân.
Số đặng vui vẻ thảnh thơi,
Người nhờ âm đức của Trời ban cho.
CUỘC SỐNG
Tuổi Mậu Tuất hoàn toàn sung sướng vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận, phần
công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Tóm lại, tuổi Mậu Tuất hoàn toàn
tốt đẹp về cuộc đời, không quá long đong như các tuổi khác.
Tuổi Mậu Tuất số hưởng thọ trung bình từ 57 đến 65 tuổi là mức tối đa. Gian ác thì sẽ
bị giảm kỷ; cũng như nếu có nhiều phúc đức, làm được nhiều việc thiện thì sẽ gia tăng
thêm niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Tuất chia ra làm ba giai đoạn như sau:
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy; thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn
đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào

những tháng nầy; thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn
sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6 và 12 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy;
thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những
tháng 2, 9 và 10 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần gia đạo có nhiều tốt đẹp, số phải nhờ đến sự phụ giúp của vợ mới tốt. Công
danh vào mức trung bình, có tên tuổi vào khoảng năm 30 tuổi trở đi.
Sự nghiệp được xây dựng hoàn thành vào khoảng tuổi 31 trở đi. Tiền bạc đầy đủ và
có phần sung túc trong suốt cuộc đời.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Nếu làm ăn hay giao dịch về tiền bạc nên tìm những tuổi này: Đinh Hợi, Quý Mão;
hợp tác hay hùn hạp làm ăn với những tuổi này thì không sợ có sự thất bại, mà trái lại
có nhiều thành công.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Nếu kết hôn hay tính việc hôn nhơn, nên lựa chọn những tuổi sau đây kết hôn, thì tạo
được cuộc sống giàu sang phú quý, đó là các tuổi: Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh
Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi.
Kết hôn với những tuổi này đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là
bạn kết duyên với các tuổi: Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn, Bính Ngọ.
Nếu kết duyên với những tuổi này, đời bạn có thể bị nghèo khổ, khó thoát được cuộc
sống không có nhiều hay đẹp, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Dần và
Bính Thân.
Những năm này bạn không nên cưới vợ, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20,
26, 32, 38, 44, 50 và 56 tuổi. Nếu cưới vợ vào những năm này phải gặp cảnh xa vắng
hoặc vợ hoặc chồng ăn ở với nhau không được chọn đời.
Sanh vào những tháng này bạn phải có nhiều vợ hay có số đ ào hoa, đó là bạn sanh
vào những tháng 2, 3, 5, 6, 7 và 11 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly vào
giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Sửu và Quý Sửu.

Trong cuộc đời, kỵ nhất là gặp phải những tuổi đại kỵ, như vậy nếu trong việc hôn
nhơn nếu đã thương yêu nhau rồi sau mới biết là hai bên ở trong trường hợp tuổi khắc
kỵ thì tốt hơn là nên âm thầm ăn ở với nhau, tránh việc làm lễ lạt hôn phối linh đình.
Kỵ ra mắt hai họ, có như vậy thì mới có thể ở với nhau được trọn đời. Còn trong việc
làm ăn, nhờ tránh kỵ hùn hạp hoặc hợp tác với người có tuổi khắc kỵ với mình. Trong
gia tộc nếu gặp tuổi kỵ thì hằng năm phải coi theo sao hạn của từng người mà cúng
sao giải hạn thì mới khỏi bị xung khắc.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Mậu Tuất có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24,
27, 29 và 31. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay hao tài.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Ngày giờ xuất hành hạp nhứt của tuổi Mậu Tuất là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ;
xuất hành theo như trên thì sẽ thâu được nhiều kết quả, nhiều thắng lợi về tài lộc,
cũng như về mọi sự trong cuộc sống.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi, có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, việc thi cử có
phần kết quả chắc chắn. 21 tuổi, năm này công việc bình thường, tài lộc yếu kém rõ
rệt, 22 và 23 tuổi, hai năm này nên cẩn thận, coi chừng tai nạn hay gặp nhiều rủi ro
trong cuộc sống. 24 và 25 tuổi, hai năm này phát vượng về tình cảm, công danh nhiều
tốt đẹp.
Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, cẩn thận vào việc giao dịch làm ăn, không nên đi xa, hay
giao dịch về tiền bạc có hại, nên cẩn thận việc thi cử. 27 và 28 tuổi, hai năm này công
việc làm ăn hay cuộc sống ở trong mức độ bình thường. 29 và 30 tuổi, hai năm này,
nên lo cho danh phận, kết quả nhỏ về tài lộc.
Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, có triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, năm này phát đạt mạnh
mẽ và có phần tốt đẹp về công danh lẫn sự nghiệp, 32 và 33 tuổi, có kết quả mau lẹ về
tài lộc, năm 33 tuổi nên cẩn thận việc tiền bạc và coi chừng tai nạn. 34 và 35 tuổi, hai
năm này bình thường, không có gì quan trọng xảy ra.
Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, những năm này gặp nhiều may mắn, số bạn vào những
năm này thì được nhiều kết quả tốt đẹp. 37 và 38, hai năm này có hơi kỵ, không nên

đi xa hay làm ăn lớn. 39 và 40 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về
cuộc sống, nên lo toan cuộc sống gia đình thì tốt hơn.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này, cuộc sống bạn có nhiều tốt đẹp tuy nhiên nên cẩn
thận công việc làm ăn, nên lo lắng về vấn đề công danh và sự nghiệp. Cuộc sống có
nhiều lo buồn về gia đạo.
Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian này bạn nên bình tĩnh tinh thần, có nhiều sự xích
mích xảy ra cho cuộc sống của bạn, nên cẩn thận trong việc giao dịch hay những việc
làm ăn. Tất cả mọi việc gì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào việc.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này mọi việc đều có phần tốt đẹp, về cuộc sống cũng
như về gia đạo và tình cảm. Hãy cố gắng xây dựng làm ăn và lo lắng nhiều cho con
cái, bổn mạng của bạn rất vững vàng trong suốt thời gian này và đây cũng là lúc bạn
gặp được nhiều tốt đẹp cho cuộc đời bạn.
Nữ Mạng – Mậu Tuất
Sanh năm: 1958, 2018 và 2078
Cung TỐN
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Mạng Mộc, bình địa là cây đất bằng.
Gái sanh nghịch số Hạ Thu,
Thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì.
Có lúc tai nạn hiểm nguy,
Thế mà Phật độ được qua tai nạn.
Buổi đầu tai nạn lôi thôi,
Nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tiêu.
Vợ chồng khắc khẩu cải hoài,
Thế mà con cháu đầy đàng phải lo.
Nữ nhân ít kẻ hiền lương,
Gặp chồng mạng nhỏ thì cầm quyền ngay.

Số gái tánh cũng như trai,
Giận ai muốn xé nuốt tươi mới vừa.
Có tánh khẳng khái đảm đương,
Thấy mạnh hiếp yếu thì thương nhảy vào.
CUỘC SỐNG
Tuổi Mậu Tuất thường gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời vào lúc tuổi nhỏ, vào trung
vận với hậu vận mới gặp nhiều may mắn, có thể tạo được giàu sang vào lúc hậu vận.
Tóm lại: Tuổi Mậu Tuất có nhiều kết quả trong cuộc đời vào hậu vận, tiền vận sẽ có
lao đao đôi chút, trung vận được sáng tỏ về công danh và sự nghiệp.
Tuổi Mậu Tuất số hưởng thọ trung bình từ 66 đến 77 tuổi là mức tối đa, nếu ăn ở gian
ác thì sẽ bị giảm kỷ, ăn ở hiền lành có nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Tuất chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh
vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh
phúc, đó là nếu sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng
sau đây cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là
bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những
tháng sau đây, cuộc đời của bạn sẽ hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là nếu sanh
vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo, có nhiều lo buồn vào trung vận, hậu vận yên vui và êm ấm hoàn toàn.
Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.
Phần sự nghiệp, tiền tài không có nhiều may mắn, thành công cũng nhiều mà thất bại
cũng không ít và không có mấy tốt đẹp, chỉ ở vào mức bình thường mà thôi.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Nếu hùn hạp hay làm ăn nên chọn những tuổi nầy, cuộc sống có nhiều kết quả tốt đẹp,
không sợ thất bại trong mọi việc ở cuộc đời, đó là hợp tác với các tuổi: Kỷ Hợi, Quý
Mão và Ất Tỵ. Ba tuổi nầy rất hạp với tuổi Mậu Tuất về việc làm ăn.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc hôn nhân, bạn nên lựa những tuổi sau đây cuộc đời sẽ trở nên vui tươi và

dễ tạo nên cuộc sống sang giàu, đó là các tuổi: Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi,
Đinh Dậu và Ất Mùi.
Những tuổi kể trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả tài lộc, nên sẽ tạo
được một cuộc sống sang giàu phú quý như ý muốn.
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống
trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn
và Bính Ngọ.
Những tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc,
nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời bạn sẽ gặp cảnh nghèo khổ triền miên, đó là
nếu bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Dần và Bính Thân.
Những tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và không hạp cà về
đường tài lộc, nên có thể phải sống một cuộc sống nhiều vất vả khổ cực mà thôi.
Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì nếu kết hôn sẽ gặp phải cảnh xa vắng triền
miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 16, 18, 24, 28, 30, 36 và 40 tuổi.
Sanh và những năm tháng nầy có số nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những
tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi nầy, vì kết hôn hay làm ăn bạn sẽ có
thể gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Sửu và Quý
Sửu.
Gặp tuổi đại kỵ trong việc làm ăn không nên giao dịch lớn về việc tiền bạc. Trong
việc hôn nhân và hạnh phúc, thì không nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân
tộc. Còn nếu gặp tuổi kỵ trong gia đình thân tộc thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi,
và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Mậu Tuất có những năm khó khăn nhất là năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 29 và
34 tuổi, những năm nầy bạn nên coi chừng tai nạn hay bệnh tật, có hao tài.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Mậu Tuất xuất hành vào những ngày tháng lẻ, tháng chẳn và giờ chẳn thì hạp

cho mọi việc làm ăn không sợ sự thất bại về tiền bạc cũng như mọi phương diện khác.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 và 21 tuổi, hai năm nầy không có nhiều thành công về vấn
đề tình cảm và cuộc đời. Năm 22 và 23 tuổi, hai năm nầy khá tốt, công danh có phát
triển và thành công. Năm 24 và 25 tuổi, hai năm nầy về việc tiền bạc hay giao dịch,
giao thương tốt, tình cảm chỉ ở mức trung bình.
Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 và 27 tuổi, hai năm nầy có phần tốt đẹp về tài lộc và công
danh. Năm 28 và 29 tuổi, hai năm nầy có phần hy vọng thành công về cuộc sống cũng
như về phần tài lộc và cuộc đời. Năm 30 tuổi, năm nầy có hy vọng thành công về
công danh và sự nghiệp.
Từ 31 đến 35 tuổi: Hai năm nầy có phần vững chắc về tài lộc cũng như về cuộc sống,
đó là năm mà bạn ở vào số tuổi 31 và 32 tuổi. Năm 33 và 34 tuổi, có hy vọng thành
công về cuộc đời, công danh và sự ngiệp trong hai năm nầy lên cao. Năm 35 tuổi vào
cuối năm sẽ có hoạch tài, gia đình yêm ấm, yên vui.
Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 và 37 tuổi, hai năm nầy không thuận việc làm ăn, gia đạo
có phần suy yếu, con cái nên cẩn thận, kỵ đi xa hay làm ăn lớn. Năm 38 và 39 tuổi,
hai năm nầy việc làn ăn bình thường. Năm 40 tuổi, tiền bạc khá, cũng như việc xã
giao, nếu không sẽ có mất của bất ngờ.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy không có gì sôi động cho cuộc sống cũng như vấn
đề tình cảm, nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc, cũng như việc xã giao, nếu
không sẽ có mất của bất ngờ.
Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian nầy, việc làm ăn được tiến triển khả quan, gia đình hạnh
phúc yên vui, công việc xã giao và giao dịch gặp trở ngại, có tin về con cái trong gia
đình thân tộc. Nên đề phòng đau bệnh bất ngờ, bổn mạng yếu kém.
Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian nầy yên tịnh, phần gia đình có bê bối đôi chút,
phần bổn mạng có hơi suy yếu rõ rệt. Kỵ mùa Đông, có bệnh hay đau nặng bất ngờ.
Nên thận trọng về bổn mạng.
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy nên cẩn thận về bổn mạng, có thể sẽ bị đau yếu triền
miên, có khi gặp đại nạn và không được vững trong những năm nầy.
Nam Mạng – Canh Tuất

Sanh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung LY. Trực THÂU
Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng)
Khắc ĐẠI LÂM MỘC
Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)
Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO
Ông Quan Đế độ mạng
Canh Tuất cung Ly số này,
Mạng phần khó dưỡng lúc còn tuổi thơ.
Thuận sanh thì đặng mùa Thu,
Mùa Hạ Hỏa khắc như cua gãy càng.
Đông Xuân cũng lỗi số sanh,
Người thì vất vả gặp điều chẳng may.
Sớm ra có bịnh chẳng an,
Trong mình yếu đuối hoặc là tật chi.
Nhân duyên trắc trở buổi đầu,
Không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba.
Tiền vận cực khổ lao đao,
Trở về hậu vận mới an gia đình.
Tu nhân tích đức thì may,
Trời ban phước lộc tiền tài thiếu chi.
CUỘC SỐNG
Tuổi nhỏ không may mắn, nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát
về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc.
Tuổi Canh Tuất hưởng thọ được trung bình khoảng từ 58 đến 62 tuổi là mức tối đa.
Tuy nhiên nếu trong đời bạn có làm nhiều điều phước đức thì có thể sẽ được gia tăng
thêm niên kỷ. Trái lại nếu làm quá nhiều việc ác thì bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
Tuổi Canh Tuất sanh vào những tháng này; thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi
về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn

sanh vào những tháng nầy; thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên,
đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 10, 11 và 12 Âm lịch. Còn nếu bạn sanh vào
những tháng nầy; thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn
sanh vào những tháng 3, 4 và 8 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Gia đạo yên hòa, công danh tuổi nhỏ ở vào trong mức độ bình thường của cuộc đời.
Từ khoảng trung vận trở lên đường công danh mới hy vọng có thể được lên cao.
Tiền bạc khá đầy đủ. Sự nghiệp vững chắc vào tuổi 36 trở đi và từ đó trở đi cuộc sống
rất sung túc.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc, đó là những tuổi:
Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Vì đây là những tuổi rất hạp với tuổi bạn.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Kết duyên với những tuổi này thì được tốt phước mọi sự đều được như ý, đó là các
tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi.
Kết duyên với những tuổi này đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là
các tuổi: Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ Dậu và Ất Tỵ.
Kết hôn với những tuổi này bạn có thể bị nghèo khổ, làm ăn khó khăn, đó là kết hôn
với những tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ; đây là những tuổi khắc kỵ
với tuổi của bạn về mọi mặt.
Những năm này xung khắc tuổi không nên cưới vợ, đó là những năm ở vào số tuổi:
20, 26, 32, 38, 44 và 50.
Sanh vào những tháng này, có phần sẽ có nhiều thê thiếp và có số đ ào hoa, đó là bạn
sanh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 12 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Làm ăn hay kết duyên với những tuổi này có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly, không
nên kết duyên hay làm ăn, đó là các tuổi: Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh
Sửu và Mậu Ngọ. Đây là những tuổi khắc kỵ với bạn về đường tài lộc mà còn khắc kỵ
về cả mặt tình cảm nữa.
Trong cuộc đời, kỵ nhất là gặp phải những tuổi đại kỵ, như vậy nếu trong việc hôn

nhơn nếu đã thương yêu nhau rồi sau mới biết là hai bên ở trong trường hợp tuổi khắc
kỵ thì tốt hơn là nên âm thầm ăn ở với nhau, tránh việc làm lễ lạt hôn phối linh đình.
Kỵ ra mắt hai họ, có như vậy thì mới có thể ở với nhau được trọn đời. Còn trong việc
làm ăn, nhờ tránh kỵ hùn hạp hoặc hợp tác với người có tuổi khắc kỵ với mình. Trong
gia tộc nếu gặp tuổi kỵ thì hằng năm phải coi theo sao hạn của từng người mà cúng
sao giải hạn thì mới mong khỏi bị xung khắc.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Canh Tuất xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn thì rất hạp cho sự làm ăn,
cũng như mọi sự khác. Nên xuất hành đúng như trên thì có thể khỏi sợ bị thất bại.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Năm 20 tuổi, năm này bạn có nhiều lo buồn cho số phận, năm tình
cảm có uẩn khúc đau lòng. 21 và 22 tuổi, hai năm này gặp nhiều may mắn trong cuộc
đời, tài lộc dồi dào, tình cảm vượng phát. 23 và 24 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp
về việc làm ăn cũng như về tài lộc. Năm 25 tuổi, khá được việc, có thể làm ăn gặp
nhiều may mắn.
Từ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, năm xấu, không được tốt lắm về đường tài lộc cũng như
về việc làm ăn, 27 và 28 tuổi, năm này cẩn thận việc giao dịch hay đi xa, có thể làm
ăn nhỏ được, 29 và 30 tuổi, năm này không được tốt. Bổn mạng có phần yếu kém.
Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi không được hay đẹp lắm, tài lộc khiếp khuyết, việc làm ăn
có phần khó khăn, nên nhịn nhục thì tốt, 32 và 33 tuổi, hai năm này nên cẩn thận sẽ có
đau bịnh hay gặp cảnh bực mình. 34 và 35 tuổi, hai năm này khá tốt đẹp, có hoạch tài.
Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này việc làm ăn bình thường, gia đình yên ấm, không
việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Coi chừng có bệnh đại nạn.
Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi, được khá tốt. 42 tuổi được trung bình, 43 tuổi, hai năm
này kỵ đi xa, 44 tuổi, phát đạt tài lộc, 45 tuổi được tốt.
Từ 46 đến 50 tuổi: Bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần sa sút, nên cẩn thận việc làm
ăn cũng như về vấn đề tài lộc vào những năm này.
Từ 51 đến 56 tuổi: Khoảng thời gian này có nhiều may mắn trong cuộc đời, gia đình
và sự sống được sung túc, nên cẩn thận về việc tiền bạc, hay có sự buồn lo cho gia
đình vào số tuổi 56 trở đi.

Từ 57 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian này đã gặp được nhiều việc tốt đẹp. Tuy nhiên,
nên cẩn thận về thân thể, về phần con cháu có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, cuộc
đời tuổi nhỏ đã nhiều cực khổ, hậu vận sẽ được sung sướng, an nhàn từ đây cho đến
cuộc đời.
Nữ Mạng – Canh Tuất
Sanh năm: 1910, 1970 và 2030
Cung KHẢM
Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO
Bà chúa Tiên độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay.
Mùa Thu sanh đặng gặp may,
Như cây gặp nước như cua đủ càng.
Mùa Hạ hỏa khắc chẳng an,
Đông Xuân cũng lỗi khiến nàng cực thân.
Gái mà tuổi Tuất chẳng hiền,
Gặp chồng mạng nhỏ phải đ ành nhịn ngay.
Canh Tuất số gái chẳng yên,
Chữ Canh chữ Mậu đảo điên nhiều chồng.
Số nàng lập nghiệp phương xa,
Làm ăn có của có nhà chẳng yên.
Lỗi sanh tiền bạc khó cầm,
Khi ăn chẳng hết lúc cần chẳng ra.
Số người hậu vận lao đao,
Không bằng vận giữa như tiên giáng trần.
CUỘC SỐNG
Tuổi Canh Tuất, cuộc đời có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, trung vận có bê bối đôi chút,
hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn. Vào trung vận hay có đau bệnh nên phần
bổn mạng hay yếu kém liên miên. Phần tài lộc và hậu vận thì dồi dào.

Tóm lại: Tuổi Canh Tuất cuộc đời nhiều sung sướng và sung túc vào lúc hậu vận.
Tuổi Canh Tuất số hưởng thọ từ 62 đến 68 tuổi là mức tối đa, nếu ăn ở gian ác thì sẽ
bị giảm kỷ, còn nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Canh Tuất chia ra làm ba trường hợp như sau:
Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời có ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh
phúc, đó là nếu là bạn sanh vào tháng 1 Âm lịch.
Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề
tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm
lịch.
Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc toàn
vẹn, chỉ một chồng, một vợ mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 3, 4, 7,8 và
12 Âm lịch.
Trên đây là vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sanh của bạn mà biết
được cuộc đời.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Gia đạo nhiều yên vui và êm ấm. Công danh chỉ ở trong mức độ bình thường.
Sự nghiệp có phần vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc được dồi dào và có nhiều
hay đẹp về tài lộc, việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề
này.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T rong công việc làm ăn bạn nên tìm những tuổi sau đây, hợp tác hay giao dịch về
tiền bạc có phần tốt đẹp, thâu được nhiều thắng lợi cho cuộc sống, đó là các tuổi:
Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Hợp tác với những tuổi này làm ăn thì khỏi sợ thất
bại.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc kết hôn, muốn được sống sang giàu thì bạn nên lựa chọn những tuổi này:
Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi.
Kết hôn với những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc nên
dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Nên kết hôn với những tuổi này, đời sống của bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống
trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Mão, Kỷ Dậu.
Hai tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài
lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, đời sống của bạn có thể phải sống trong cuộc
sống bần hàn, việc làm ăn thật khó khăn, đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ,
Mậu Ngọ.
Những tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc
sống chỉ tạo ra nhiều khó khăn có thể phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt đời.
Những năm này bạn không nên kết hôn, nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền
miên giữa cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 36, 38 và
40 tuổi.
Nếu bạn sanh vào những tháng này bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là nếu
sanh vào những tháng: 10, 11 và 12 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những tuổi này không nên làm ăn hay kết hôn, vì làm ăn hay kết hôn sẽ gặp cảnh biệt
ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là kết hôn với các tuổi: Quý Sửu, Giáp Dần, Canh
Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần.
Tuổi đại kỵ trong vấn đề hạnh phúc hôn nhân, nên tránh làm lễ hôn nhân hay ra mắt
gia đình thân tộc. Trong việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình
nên cúng sao cho cả hai tuổi.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Canh Tuất có những năm khó khăn nhứt là ở vào số tuổi: 24, 28, 30 và 34 tuổi.
Những năm này bạn nên đề phòng bịnh hoạn hay bịnh tật, có hao tài.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Canh Tuất xuất hành vào những ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn thì hạp nhất cho
việc làm ăn, giao dịch về tiền bạc, không sợ bị thất bại hay bất cứ việc gì có liên quan
về việc làm ăn, sẽ có thâu được nhiều kết quả và nhiều tốt đẹp mỹ mãn như ý muốn.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian nầy cuộc sống có phần sôi động mãnh liệt, nên giữ gìn

cẩn thận và sáng suốt hơn nữa mới thoát được những sa đọa của cuộc đời, không nên
quá lạc quan sẽ có nhiều buồn lo cho duyên kiếp về sau.
Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian nầy có kết quả tốt về tình cảm lẫn tài lộc, cuộc sống có
phần tốt đẹp về giao đích hay có nhiều dịp may đưa đến, thắng lợi hoàn toàn về cuộc
sống cũng như về cuộc đời.
Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian nầy cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, cuộc sống đang ở trong
giai đoạn tình cảm và có phần sung túc về tài lộc. Những năm nầy kỵ đi xa hay xuất
hành trong những ngày kỵ tuổi. Có phát đạt vào những năm 32, 34 tuổi.
Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, có nhiều cuộc sống về tình cảm, tiên bạc có phần
sung túc rõ rệt, năm nầy có nhiều tốt đẹp. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm nầy, nên cẩn
thận về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận hai năm nầy, bổn mạng có
phần suy yếu, nên lo cho gia đình thì tốt. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm nầy có hoạnh tài
hay tài lộc phát triển mạnh mẽ.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy không được tốt đẹp, nhất là năm 42 và 43 tuổi,
những năm khác chỉ ở vào mức độ trung bình, việc làm ăn tầm thường, gia đình yên
vui. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy việc làm ăn cũng ở vào mức độ trung bình không
có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống.
Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, nhiều hay đẹp, có thể tạo được nhiều tốt đẹp cho
cuộc sống. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm nầy được kết quả tốt về phần tài lộc, tình cảm
vượng phát, cuộc đời lên cao. Năm 49 và 50, hai năm nầy cẩn thận việc tiền bạc,
không nên đi xa vào những năm nầy.
Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy nên giao dịch về tiền bạc và phát triển việc làm ăn
được tốt, số vững vàng về đường gia đạo cũng như về cuộc sống, cẩn thận việc đi
đứng, đừng tin ai mà giao phó tiền bạc sẽ bị mất.

×