Tải bản đầy đủ (.pptx) (4 trang)

Bài giảng các rối loạn dạng cơ thể môn tâm thần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (31.83 KB, 4 trang )

CÁC RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ (F45)


Đặc điểm

Biểu hiện tái diễn các triệu chứng cơ thể.
Địi đi khám bệnh dai dẳng, dù XN và khám LS đều khơng phát hiện bệnh cơ thể.
Có thể kết hợp với lo âu và trầm cảm.


Dịch tễ họcTỉ lệ hiện mắc trong đời của dân số chung là 0,1 – 0,2 %. Một số nghiên cứu đưa
ra tỉ lệ tới 0,5 %.
Phụ nữ bị RLCTH gấp 5 – 20 lần nam giới.
Tỉ lệ hiện mắc trong đời của phụ nữ trong dân số chung là 1 – 2 %.
Tại các phịng khám đa khoa có 5 – 10 % số bệnh nhân bị RLCTH.
Rối loạn này liên quan rõ rệt với vị trí xã hội và thường gặp ở những người có
học vấn thấp, thu nhập thấp.Các loại RLDCT
RL cơ thể hóa (F45.0)
RL dạng cơ thể không phân biệt (F45.1)
RL nghi bệnh (F45.2)
RL chức năng thần kinh tự trị dạng cơ thể (F45.3)
Rối loạn đau dạng cơ thể dai dẳng (F45.4)
Các rối loạn cơ thể khác (F45.8)×