Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Thang đo vanderbilt – rối loạn tăng động giảm chú ý giành cho phụ huynh môn tâm thần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.99 KB, 2 trang )

BỆNH VIỆN TÂM THẦN
KHOA TTTE VÀ TÂM LÝ LÂM SÀNG
PHÒNG TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ
THANG ĐO VANDERBILT – RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
GIÀNH CHO PHỤ HUYNH
Họ tên trẻ……………………………Tuổi:……………………Lớp:……
Dưới đây là một số biểu hiện có thể có ở trẻ trong vòng 6 tháng qua. Các con số là mức độ hành
vi của trẻ. Anh/chị hay khoanh tròn vào con số đó. .
Qui định: 0: Khơng bao giờ 1: Đơi khi 2:Thường xuyên 3:Rất thường xuyên
STT

Biểu hiện

1

Khó tập trung chú ý cao vào các chi tiết
hoặc thường mắc lỗi do cẩu thả khi làm bài
ở trường học, ở nhà hay trong các hoạt
động khác

2

Khó duy trì chú ý nhiệm vụ hoặc hoạt động
giải trí

3

Có vẻ khơng chăm chú vào điều người đối
thoại đang nói.

4Khơng theo dõi các hướng dẫn và không
làm hết các bài tập ở trường, các việc vặt
hoặc những nhiệm vụ khác( không phải là
hành vi chống đối hay khơng hiểu được lời
hướng dẫn)

5

Khó tổ chức các nhiệm vụ và hoạt động

6

Né tránh, khơng thích hoặc miễn cưỡng
tham gia vào các hoạt động địi hỏi phải
duy trì nổ lực trí tuệ.

7

Quên những thứ quan trọng cho nhiệm vụ
hoặc hoạt động( đồ chơi, sách vở, dụng cụ
học tập)

8

Dễ bị sao nhãng bỡi những kích thích bên

0

1


2

3


STT

Biểu hiện

0

1

2

3

ngồi
9

Đãng trí trong các hoạt động hàng ngày.

10

Hay cựa quậy tay chân hoặc cả người khi
ngồi.

11


Rời khỏi ghế trong lớp học hay trong
những trường hợp cần ngồi ở chỗ cố định

12

Chạy hoặc leo trèo quá mức trong những
tình huống khơng phù hợp.

13

Khó khăn khi chơi hoặc tham gia một cách
yên tĩnh vào các hoạt động giải trí.

14

Hoạt động liên tục ln tay, chân.

15

Nói q nhiều

16

Đưa ra câu trả lời trước khi người đặt câu
hỏi chưa hồn tất

17

Khó chờ đến lượt mình


18

Cắt ngang hoặc chen ngang vào khi người
khác đang nói

CÁCH TÍNH ĐIỂM :
1. Trẻ có vấn đề về chú ý: từ câu 1 đến câu 9 nếu có 6 hoặc hơn các câu đạt từ 2 điểm trở lên
thì trẻ mắc tăng động giảm chú ý dạng giảm tập trung là chủ yếu.
2. Trẻ có vấn đề tăng động- xung động: từ câu 10 đến câu 18 nếu có 6 hoặc hơn các câu đạt từ
2 điểm trở lên thì trẻ mắc tăng động giảm chú ý dạng tăng động- xung động là chủ yếu.
3.Trẻ Tăng động giảm chú ý dạng kết hợp: Nếu cả mục 1 và mục 2 đều đáp ứng thì trẻ mắc
Tăng động giảm chú ý dạng kết hợp.×