Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 120 trang )

sĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐỀ TÀI:
GIẢ I PHÁP HOÀN THIỆ N CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG TẠ I TRUNG TÂM KINH DOANH
VNPT THỪ A THIÊN HUẾ

TRẦ N THỊ KHÁNH LINH

NIÊN KHÓA 2017 - 2021×