Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

TÌM HIỂU đòn đá TẠT được SỬ DỤNG TRONG THI đấu VÕ đối KHÁNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 24 trang )

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TỔ VÕ VOVINAM
🙢🙡

TIỂU LUẬN MƠN HỌC
Đề tài: TÌM HIỂU ĐỊN ĐÁ TẠT ĐƯỢC SỬ DỤNG
TRONG THI ĐẤU VÕ ĐỐI KHÁNG
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Nga
Sinh

viên

thực

hiện:Trần

Thanh

Điềm

MSSV:DE160165
Lớp:SU1614

Năm

học:2021

1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT T.P ĐÀ NẴNG
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TỔ VÕ VOVINAM
🙢🙡

TIỂU LUẬN MƠN HỌC
ĐỀ TÀI :
BÀI TÌM HIỂU ĐÒN ĐÁ TẠT
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THI ĐẤU VÕ ĐỐI KHÁNG
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Nga
Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Điềm
Lớp : SU1614
Năm học: 2021

Đà Nẵng, Tháng……….năm 2021


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Đà Nẵng, ngày tháng

năm

2021.
Chữ ký của giáo viên.


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân trọng cảm ơn các thầy cơ giáo bộ mơn Vovinam, những
người có am hiểu về võ thuật và các môn sinh, võ sinh và bạn bè đã giúp đỡ
tơi trong q trình làm bài tiểu luận.Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân

thành nhất đến với cô giáo Phạm Thị Nga cũng những người bạn trong lớp
SU1614 đã tận tình chỉ bảo giúp em hồn thành bài tiểu luận này
Trong q trình tham gia học hỏi em vẫn thường hay mắc phải rất
nhiều những sai sót và khả năng tiếp thu cịn khá chậm và những lúc đó thầy
cơ và các bạn đà diều dắt em để em có thể hồn thành tốt bài tiểu luận của
mình nếu bài tiểu luận em vẫn cịn nhiều sai sót mong các thầy cơ có thể
thơng cảm giúp em
Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn


MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................. 5
CHƯƠNG 1 : PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................6
1.1 Lý do chọn đề tài................................................................................. 6
1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài..................7
1.3.1 Mục đích nghiên cứu chung..........................................................7
Học thêm được những bài tập kĩ thuật...................................................7
1.3.2 Mục đích nghiên cứu cụ thể..........................................................7
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................8
2.1 Cơ sở lý thuyết về đòn đá tạt..............................................................8
2.2 Cơ sở lý thuyết xây về luyện tập đòn đá tạt nhanh.........................8
2.3: Cơ sở lí thuyết để thực hiện địn đá tạt nhanh và mạnh....................9
............................................................................................................... 9
luyện tập với các dụng cụ......................................................................9
2.4: Cơ sở lí thuyết để khống chế 1 địn đá tạt.........................................9
CHƯƠNG 3 : Nội dung nghiên cứu........................................................................11
3.1 Luyện tập đòn đá tạt nhanh..............................................................11
................................................................................................................ 11
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu............................................................11
3.1.2 Hoạt động nghiên cứu................................................................11

3.1.3. Nội dung và kết quả..................................................................12
3.3: Cơ sở lí thuyết để khống chế lực của 1 địn đá tạt...........................18
Chương 4: Kết luận, đề nghị................................................................................. 23
4.1.Kết luận chung..................................................................................23
4.1.1.      Kết luận về nghiên cứu đề tài...............................................23
4.2.1.      Đề nghị với Tổ Vovinam........................................................23
4.2.2.      Đề nghị với Đại học FPT........................................................23
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................23


CHƯƠNG 1 : PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài.
+Tầm quan trọng của đòn đá tạt trong thi đấu đối kháng:trong thi đấu
đối kháng thơng thương những địn đá tạt là những địn hiểm hóc và vơ cùng
hiệu quả trong việc làm hao mòn sức và gây những vết thương chí mạng cho
đối thủ giúp chung ta đỡ hao mòn sức lực
Nhằm giúp cho các bạn sinh viên trong việc thi đấu đối kháng một cách
hiệu quả và hiểu rõ hơn sự quan trọng của đòn đá đạp cũng như qua đó có thể
tim cho mình một vài địn đá phù hợp với bản thân cũng như giúp sinh viên
trao dồi kinh nghiệm rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe sức mạnh trong thi
đấu đối kháng nên tôi viết bài tiểu luận này mong rằng thông qua bài tiểu


luận này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn cách thực hiện một địn đá tạt nhanh
mạnh và hiểm hóc một cách chuẩn xác và khoa học
1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài.
- Ý nghĩa khoa học : Tìm hiểu cách xây dựng và để tập luyện địn thế
nhanh, mạnh, chính xác và đúng kỹ thuật có thể gây ra sát thương chí mạng
cho đối thủ giảm thiểu tối đa sát thương cho mình
- Ý nghĩa thực tiễn : có khả năng tung ra các địn đá chí mạng có thể kết

thúc sớm trận đấu trong thi đấu đối kháng
- Tăng cường thêm kiến thức về võ đối kháng, nâng cao sức khỏe
tăng cường thể lực
-

,

1.3. Mục đích nghiên cứu.
1.3.1 Mục đích nghiên cứu chung

- Hoàn thành tiểu luận Võ 3 Vovinam : Bài tiểu luận nghiên cứu về một
vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực võ thuật.
- Đưa ra tài liệu tham khảo cho cho người đọc người xem có thể hiểu
sâu hơn về đòn đá đạp
Học thêm được những bài tập kĩ thuật
1.3.2 Mục đích nghiên cứu cụ thể

-

Luyện tập đòn đá tạt đơn

-

Luyện tập đòn đá tạt tổ hợp (nhanh và mạnh)

-

Luyện tập đòn đá tạt kết hợp với di chuyển (nhanh,mạnh và bền)CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Cơ sở lý thuyết về đòn đá tạt
Cách thực hiện: Rút gối thẳng về trước, lên cao; xoay gót chân tr ụ
về hướng đá, cẳng chân gấp sát vào sau đùi, đầu gối hướng lên trên, c ổ
chân duỗi thẳng. Xoay hông, bật cẳng chân ra đá   vịng từ ngồi vào
bằng mu bàn chân (hoặc ức bàn chân) vào thái dương, cổ, hông đối
phương.
2.2 Cơ sở lý thuyết xây về luyện tập đòn đá tạt nhanh

Phương pháp: tìm hiểu và chọn lọc
Khái niệm sức nhanh:Là một tổ hợp thuộc tính chức năng của
con người, nó quy định chủ yếu và trực tiếp đặc tính tốc độ động tác
cũng như thời gian phản ứng vận động
Phương pháp rèn luyện tốc độ
Tốc độ địn đá khơng chỉ là tốc độ ra đòn mà là phản xạ nhanh
của cơ thể khi chuẩn bị thủ thể và tung địn vì vậy muốn rèn luy ện t ốc
độ ta phải phối hợp rèn luyện sức nhanh và rèn luyện ph ản xạ t ốt
Phương pháp: Nâng cao tần số hoạt động


Tăng cường khả năng quan sát t ốt
Hoàn thiện thêm các nhân tố ảnh h ưởng đ ến đòn
đá

2.3: Cơ sở lí thuyết để thực hiện địn đá tạt nhanh và mạnh
khái niệm sức mạnh: Sức mạnh là một trong các yếu tố thể lực, đó là khả

năng tạo tạo ra lực cơ học bằng nỗ lực cơ bắp. Nói cách khác là năng lực khắc
phục lực cản bên ngoài hoặc chống lại nó bằng sự co rút của cơ bắp.


Để có thể có địn tấn cơng nguy hiểm hơn và đá tầm cao hơn thì chúng ta phải
tập luyện cho đơi chân có thể duỗi thẳng chẳng hạn như xoạc, ép dọc, ép ngang.
Đôi chân con người vốn rất mạnh – một trong những khối cơ mạnh nhất
Khác với các cử động đơn thuần, trong các đòn đá, yếu tố “sức mạnh” không được hiểu
đơn thuần là sức mạnh cơ bắp, mà còn là khả năng kết hợp sức mạnh đó với tốc độ hợp
lý, tạo nên một sự hài hịa: đủ nhanh để đối thủ khơng tránh được, nhưng đủ chậm để cơ
bắp có thời gian phát lực, cũng như duy trì được lực của cơ một cách cân bằng trong tồn
bộ địn đá.
Để có được điều đó, chúng ta không chỉ tập luyện những bài tập sức mạnh đơn thuần,
mà phải là những bài tập sức mạnh dành riêng cho cú đá, cho chúng ta từ từ nhận thức
được những chuyển động phù hợp để phát lực.

+ Các bài tập khắc phục trọng lượng cơ thể
+

luyện tập với các dụng cụ

2.4: Cơ sở lí thuyết để khống chế 1 đòn đá tạt
trong thi đấu đối kháng đá tạt được xem như là 1 địn chí mạng vì có th ể gây
sát thương lớn lên phần cổ tuy nhiên học võ là để tự vệ để rèn luy ện s ức kh ỏe con
người nên chúng ta cần phải biết cách khống chế lực của các đòn đá t ạt để có th ể
giảm nhẹ mức nguy hiểm

-

tăng tần số tăng tốc độ tập, tập luyện đúng kĩ thuật để có thể dễ dàng khống chế
lực địn đá


-


tăng thời gian luyện tập giảm thời gian nghĩ

-

không tập theo quan tính tập luyện một cách bùng nổ để đạt được hiệu quả tốt

-


CHƯƠNG 3 : Nội dung nghiên cứu
3.1 Luyện tập đòn đá tạt nhanh

3.1.1 Phương pháp nghiên cứu
- Tham khảo cách kênh thơng tin bằng văn bản, hình ảnh, và video qua
internet và youtube.
- Tham khảo từ giáo viên bộ môn hoặc những người có chun mơn và
am hiểu về võ thuật.
- Trải nghiệm luyện tập thực tế để rút ra kết luận và nhận xét, đánh giá
mức độ tin cậy của bài tiểu luận qua hoạt động luyện tập theo cường độ và
sức mạnh và so sánh kết quả ngày đầu tiên và hạn tiêu chuẩn đưa ra cho bài
tập.
3.1.2 Hoạt động nghiên cứu
Hoạt động 1 : Tìm hiểu quá trình luyện tập 1 địn đá
https://thegioivothuat.net/tu-hoc-vovinam-bi-kip-luyen-tap-nhung-loi-davovinam-tai-nha.html
Tìm hiểu qua youtube : Q trình tập luyện một địn đá
- Hoạt động 2 : Tham khảo từ giáo viên bộ môn hoặc những người có
chun mơn và am hiểu về võ thuật để đưa ra kết luận về nguyên lý phù hợp
nhất.- Hoạt động 3 : Tập luyện thử trong một thời gian để đưa ra kết quả và
nhận xét.
-

Hoạt động 4: đưa ra lịch tập
3.1.3. Nội dung và kết quả
-

Hoạt động 1: chọn và thực hiện trong video 1
Luyện tập xoạc chân ép dọc ép ngang
Lý do chọn bài tập: dễ thực hiện và khơng cần bất kì dụng cụ hỗ trợ
nào

Khởi động làm nóng cơ thể
Dành từ 2-3 phút trước khi bắt đầu xoạc chân để khởi động, giúp c ơ th ể sẵn
sàng luyện tập.

● +xoạc chân ngang: Xoạc thẳng hai chân sau đó tiến hành gập người sang haibên để vai chạm xuống đất. Dùng tay kéo chân gập ra sau gáy, nằm xuống và
dùng đầu đè chân sau gáy, đồng thời duỗi thẳng chân kia. Đổi chân và làm lại
động tác nhiều lần.
+ xoạc chân dọc: Thực hiện bài tập bằng cách giữ một chân ở trước một chân
ở sau. Khi chân đã ở tư thế xoạc hãy dùng tay phía chân nắm cổ chân kéo gập
chân sau về phía trước. Tiếp tục gập người xuống chân trước, xoay người
ngang, gập người cho vai chạm xuống đất. Đổi chân và làm lại động tác nhiều
lần● Kết quả: tăng cường độ dẻo dai cho chân giúp chung ta có thể ra địn nhanh
và hiệu quả
Kĩ thuật

cường độ tập thời gian
luyện ngày
luyện tập
đầu
ngày đầu

cường độ thời gian
luyện tập luyện tập
ngày cuối ngày cuối

Xoạc chân
dọc

1 lần/ 1 hiệp

1 hiệp: 15s

3 lần/ 1
hiệp


1 hiệp: 1
phút

Xoạc chân
ngang

1 lần/1 hiệp

1 hiệp:20s

3 lần/ 1
hiệp

1 hiệp : 1
phút3.2 luyện tập đòn đá tạt nhanh và mạnh
3.2.1 phương pháp nghiên cứu
1.tìm hiểu,học hỏi các kĩ thuật đá tạt nhanh ở
trên mạng thông qua các người có kinh
nghiệm trong võ thuật
5 BÀI TẬP GIÚP TĂNG TỐC ĐỘ ĐỊN CHÂN THẦN TƠCS /THẦN PHONG

2.lựa chọn bài tập phù hợp với bản thân
3.lựa chọn dụng cụ phù hợp
4.đưa ra lịch trình tập phù hợp
Nội dung và kết quả
1.1 bài tập giúp tăng tốc độ đòn chân

- di chuyển đá hai chân về trước: đứng chân
trước chân sau tư thế hai chân trùng xuống


và thực hiện di chuyển nhún nhảy tại chỗ

- thực hiện đá tạt cao chân trái xong lại tiếp
tục thực hiện đá tạt cao chân phải

-


1.2 Bài tập Bật cóc đá tạt chỗ
- Hai chân dang rộng bằng vai Khi hạ người xuống, gập gối, gập hơng và
đẩy mơng về phía sau. Ln giữ lưng ở tư thế cong tự nhiên. Đ ầu g ối không
vượt quá mũi chân. Khi đẩy người lên, lực phát đ ộng là t ừ gót chân khơng
phải mũi bàn chân


-

1.3 Bật cóc kết hợp với đá tạt : sau khi chúng ta bật cóc lên thì
chúng ta xoay người tung đá tạt bằng chân trái và chân phải sau đó
chúng ta trờ lại tư thế ban đầu và tiếp tục bật tiếp
2. bài tập kết hợp vấy dây Thun
buộc dây thun vào một vật bất kì cứng chắc (như ghế đá trụ cột
…) sau đó tiếp tục sỏ dậy thun vào bàn chân đứng chân trước chân sau
mắt nhìn thẳng về trước và thực hiện đá tạt mạnh chân về trướcKết quả đầu : Bảng thống kê luyện tập
Kỹ thuật

Cường
luyện

độ

tập

thời gian nghĩ

di chuyển hai chân về trước

20lần/ 2 hiệp

2 phút/1 hiệp

bật cóc tại chỗ

30 lần/ 3 hiệp

2 phút/1 hiệp

bật cóc kết hợp với đá tạt

20lần/ 3 hiệp

3 phút/1 hiệp


bài tập kết hợp với dây thun

10 lần/ 1 hiệp

2phút/1 hiệp

Kết quả cuối :


Kỹ thuật

Cường độ tập luyện

thời gian nghĩ

40 lần/ 4 hiệp

30s/ 1 hiệp

40 lần/ 4 hiệp

30s/ 1 hiệp

bật cóc kết hợp với
đá tạt

30 lần/ 3 hiệp

1 phút / 1 hiệp


bài tập kết hợp với
dây thun

30 lần / 3 hiệp

1 phút/ 1 hiệp

di chuyển hai chân về
trước
bật cóc tại chỗ

3.3: Cơ sở lí thuyết để khống chế lực của 1 địn đá tạt

3.3.1 phương pháp nghiên cứu
- tìm hiểu các bài tập trên youtube internet
Cầu Trong Thực Chiến/YVTP

- lựa chọn các bài tập phù hợp cho bản thân
- lựa chọn dụng cụ phù hợp

- lên lịch luyện tập
Nội dung và kết quả:

6 Mẹo Tăng Lực Đòn Đá Vòng


Bài tập đá tạt mạnh
- đừng tư thế chuẩn đinh tấn đính tấn

- Nhấc gối cao


- xoay chân trụ 180 độ gót chân thẳng vào trong


- Khi đá sẽ óp dc mu bàn chân và mũi chân

- Thu chân về ở lại tư thế thủ

- cái bài tập bỗ trợ

m


- Nhấc gối : nhấc gối lên cao đồng thời cũng lúc lắc vay để tạo lực giữ
nguyên tư thế trong khoảng 30s đến 1 phút

- Xoay chân trụ : giữ nguyên tư thế rồi xoay chân trụ 1 góc 180 độ
- Vẩy chân và đá: vẩy chân mạnh về trước

Kết quả đầu : Bảng thống kê luyện tập


Kỹ thuật

Cường
tập luyện

Nhấc gối

10

hiệp

lần/

1

10s

30s

xoay chân trụ

10
hiệp

lần/

1

10s

30s

5s

1 phút

vẩy chân và đá
kết hợp 3 bài bổ trợ


độ

10lần/ 1 hiệp
10
hiệp

lần/

thời gian giữ
nguyên động tác

1

thời gian nghĩ

3 phút

- Kết quả cuối
Kỹ thuật

Cường
tập luyện

Nhấc gối

10
hiệp

lần/


1

30s

10s

xoay chân trụ

10
hiệp

lần/

1

30s

10s

vẩy chân và đá

20
hiệp

lần/

1

30s


kết hợp 3 bài bổ trợ

20
hiệp

lần/

1

1 phút

-

độ

thời gian giữ
nguyên động tác

thời gian nghĩ


Kết luận: bài tâp giúp chung ta đá tạt nhanh mạnh đồng thời giúp
chúng ta tìm ra cách đá tạt hiệu quả và khống chế lực của mình hợp lí
bằng cách xoay chân trụ kết hợp với lắc vay 1 cách hợp lí
kêt quả : đã hồn thành bài tập
Chương 4: Kết luận, đề nghị.
4.1.Kết luận chung
4.1.1.      Kết luận về nghiên cứu đề tài
Qua quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài về ngun địn đá tạt , sau đó đã
trải qua q trình tập luyện, thử nghiệm kết quả, tơi đã so sánh kết quả và tham

khảo những người có chuyên môn để đưa ra sự thay đổi và kết luận cho bài tiểu
luận. Tôi nhận thấy từ những nguyên lý và bài tập tôi đã giúp cho các học sinh sinh
viên hiểu sâu hơn về đòn đá đạp cũng như cách ra địn hợp lí tránh gây nguy hiểm
Từ kết luận ở phần trên, có thể thấy đề tài này là phù hợp với những võ sinh
mong muốn tìm hiểu về các địn gây hiểm hóc chí mạng trong thi đấu đối kháng
giúp chúng ta có thể dễ dàng đạt được lợi thế
4.2.1.      Đề nghị với Tổ Vovinam
Qua 3 kỳ học Vovinam ở trường, em cảm thấy việc giảng dạy và tổ chức luyện
tập của tổ bộ môn rất tốt. Để nâng cao tinh thần dạy tốt, học tốt ở mỗi cá nhân
sinh viên, các thầy cơ cần có những buổi sinh hoạt giữa tất cả các lớp để rèn luyện
sức khỏe cũng như tinh thần đồn kết giữa mơn phái và môn sinh và tạo ra các hoạt
động thú vị cho sinh viên như các giải đối kháng..
4.2.2.      Đề nghị với Đại học FPT
Qua 3 kỳ học Vovinam ở trường, em xin đề nghị nhà trường thay đổi các giờ học
vào buổi trưa để phù hợp với điều kiện thời tiết ở miền Trung, đồng thời các vòm
mái che nên được mở rộng diện tích để tránh ánh nắng hắt vào để đảm bảo tốt nhất
về mặt thể chất và tinh thần cho các võ sinh.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
link video


1. https://thegioivothuat.net/tu-hoc-vovinam-bi-kip-luyen-tap-nhung-loi-davovinam-tai-nha.html
2.
3.
-

https://youtu.be/0wjQdGG_jvY
https://www.youtube.com/watch?v=rSsgQ1u-dQ0
các link tham khảo về đòn đá tạt hiệu quả khác:

https://www.youtube.com/watch?v=1hfgDoqchW0
https://www.youtube.com/watch?v=hBUcHsvp9SE×