Tải bản đầy đủ (.docx) (156 trang)

(Đồ án tốt nghiệp) xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm kính mắt thời trang và phát triển website bán hàng neweyewear

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.89 MB, 156 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI
HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM
MẮT KÍNH THỜI TRANG VÀ WEBSITE BÁN HÀNG
NEWEYEWEAR.VN

GVHD: Lê Trường Diễm Trang
SVTH: Nguyễn Thị Kim Anh
MSSV: 15126003
SVTH: Nguyễn Thị Huyền My
MSSV: 15126036

SKL005918

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7/2019


MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
HOCHIMINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION
Hochiminh City, July 2019

STUDENT’S FULL NAME :
1. Nguyen Thi Huyen My
2. Nguyen Thi Kim Anh


BUIDING A BUSINESS PLAN FOR FASHION EYEWEAR
AND DESIGN NEWEYEWEAR.VN WEBSITE

GRADUATION PROJECT
MAJOR: E-COMMERCE

Hochiminh City, July 2019


TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA KINH TẾ
-----



-----

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI BÁO CÁO

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM MẮT
KÍNH THỜI TRANG VÀ WEBSITE BÁN HÀNG
NEWEYEWEAR.VN

GVHD: THS. Lê Trường Diễm Trang
Nhóm thực hiện:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2019NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm…
Giảng viên hƣớng dẫn
(Ký tên)


LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian 4 tháng tìm hiểu và nghiên cứu, thực hiện, nhóm chúng em đã hồn
thành báo cáo về dự án kinh doanh sản phẩm mắt kính của mình. Thời gian tuy ngắn
và kết quả kinh doanh chưa thực sự đạt được về lợi nhuận hay những lợi ích về kinh
tế khác, nhưng đó là sự nghiêm túc học hỏi và cố gắng hết mình của chúng em.
Chúng em cảm thấy biết ơn về cơ hội học tập thực tế từ dự án này, đồng thời tự hào
về những gì bản thân làm được.
Giai đoạn đầu của dự án chúng em đã gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng
sau đó, nhờ định hướng của giáo viên hướng dẫn, cùng việc bắt tay vào công việc
thực tế của dự án đã giúp chúng em học hỏi được thật nhiều điều. Để ngày hôm nay,

chúng em đã có thêm nhiều kiến thức từ xây dựng website, lên ý tưởng, chiến lược
đến những kiến thức về marketing và thương mại điện tử. Từ một bài báo cáo tốt
nghiệp, nhóm cảm thấy tự hào hơn khi là những sinh viên Thương mại điện tử đầu
tiên của trường thực hiện một dự án kinh doanh thực tế, chắc hẳn nó sẽ là những
kinh nghiệm vô cùng quý báu cho công việc và cuộc sống của chúng em sau này.
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trong khoa
Kinh tế - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình
giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện dự án. Và đặc biệt, xin được cảm ơn sự
đồng hành, chỉ bảo của cô Lê Trường Diễm Trang – người đã dành thời gian định
hướng, giúp đỡ nhóm rất nhiều – chúng em cảm ơn cô!
Do thời gian thực hiện ngắn và sự hạn chế về kiến thức thực tế, bài báo cáo
khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của
quý thầy cô, để chúng em tiếp tục sửa chữa và hoàn thiện bài báo cáo này hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !


CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ TỪ TIẾNG ANH SỬ DỤNG
STT

Từ ngữ

Từ viết tắt
1

TNHH

2

TP HCM


3

SQL

4

PHP

Từ tiếng Anh
1

Url

2

Link

3

Domain

4

Gantt chart

5

Menu

6


Hosting Provider

7

Name Servers

8

Back-end

9

Front-end


DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH SỬ DỤNG

Hình 1. 1: Gantt chart thể hiện tiến trình thực hiện cơng việc.................................11
Hình 1. 2: Gantt chart tiến trình thiết kế website bán hàng New Eyewear..............14

Hình 2. 1: 2 cơng ty mắt kính lớn nhất thị trường................................................... 15
Hình 2. 2: Giá trị thị trường kính mắt từ 2017 - 2023............................................. 16
Hình 2. 3: Dự báo tăng trưởng doanh thu thị trường kính mắt đến năm 2013.........20
Hình 2. 4: Doanh thu theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2010 – 2023.........23
Hình 2. 5: Doanh thu trên đầu người theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 20102023 .......................................................................................................................... 24

Hình 2. 6: Doanh thu từ bán hàng online và offline của thị trường kính mắt Việt
Nam từ 2017-2023 ....................................................................................................
Hình 2. 7: Số lượng sản phẩm của thị trường kính mắt Việt Nam từ 2010 – 2023 . 26


Hình 2. 8: Số lượng sản phẩm trung bình trên đầu người của thị trường kính mắt
Việt Nam từ 2010-2023........................................................................................... 28
Hình 2. 9: Giá trên mỗi sản phẩm mắt kính tại Việt Nam từ 2010-2023.................29
Hình 2. 10: Biểu đồ tỷ trọng các đối tượng thực hiện khảo sát................................ 48
Hình 2. 11: Biểu đồ tỷ trọng thu nhập hàng tháng của các đối tượng thực hiện khảo
sát............................................................................................................................ 49
Hình 2. 12: Biểu đồ tỷ trọng về các yếu tố tác động mua sản phẩm mắt kính.........50
Hình 2. 13: Biểu đồ tỷ trọng tần suất mua sản phẩm mắt kính................................51
Hình 2. 14: Biểu đồ thể hiện sự sẵn sàng chi tiêu cho một sản phẩm mắt kính.......52
Hình 2. 15: Biểu đồ đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đến sản phảm mắt
kính có kiểu dáng thời trang.................................................................................... 52
Hình 2. 16: Biểu đồ thể hiện mức độ lựa chọn kênh mua sắm đối với các sản phẩm
mắt kính ....................................................................................................................
Hình 2. 17: Biểu đồ thể hiện múc độ lựa chọn kênh bán hàng online khi mua sắm
sản phẩm mắt kính ....................................................................................................


Hình 2. 18: Biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm tới các đặc điểm của một sản phẩm
mắt kính.................................................................................................................. 54
Hình 2. 19: Biểu đồ thể hiện sự quan tâm hay lo lắng đến các đặc điểm khi mua sắm
online sản phẩm mắt kính........................................................................................ 54
Hình 2. 20: Biểu đồ thể hiện mức độ lựa chọn hình thức thanh tốn khi mua online
sản phẩm mắt kính.................................................................................................. 55

Hình 3. 1: Thơng tin về nhân khẩu học của khách hàng mục tiêu...........................65
Hình 3. 2: Tỷ lệ truy cập vào Facebook của New Eyewear trên các thiết bị............66
Hình 3. 3: Một số nội dung content marketing mà New Eyewear thực hiện trong
thời gian qua............................................................................................................ 78
Hình 3. 4: Chọn nhà cung cấp trên AliExpess......................................................... 82

Hình 3. 5: Chọn sản phẩm bằng bộ lọc của AliExpess và Shopmaster....................83
Hình 3. 6: Chọn hình ảnh và chỉnh sửa thơng tin sản phẩm....................................85
Hình 3. 7: Cập nhật thơng tin sản phẩm về website New Eyewear.........................86
Hình 3. 8: Đặt hàng với nhà cung cấp..................................................................... 86
Hình 3. 9: Tìm kiếm sản phẩm qua Dropshipme trên trang quản trị Wordpress......87

Hình 4. 1: Đặc điểm kỹ thuật máy chủ New Eyewear.vn........................................ 98
Hình 4. 2: Giao diện sao lưu dữ liệu cPanel............................................................ 99
Hình 4. 3: Các tệp sao lưu dữ liệu trên cPanel......................................................... 99
Hình 4. 4: Giao diện phục hồi dữ liệu trên cPanel................................................. 100
Hình 4. 5: Các plugin đã sử dụng.......................................................................... 102
Hình 4. 6: Mơ tả quy trình mua hàng trên website – Chọn sản phẩm....................103
Hình 4. 7: Mơ tả quy trình mua hàng trên website – trang thông tin chi tiết sản phẩm
104
Hình 4. 8: Mơ tả quy trinh mua hàng trên website – chọn thơng tin sản phẩm......105
Hình 4. 9: Mơ tả quy trình mua hàng trên website – trang thanh tốn, giỏ hàng. . .106
Hình 4. 10: Mơ tả quy trình xử lý đơn hàng.......................................................... 107
Hình 4. 11: Sơ đồ Use Case................................................................................... 110
Hình 4. 12:

Sơ đồ Clas


Hình 4.

13:Sơ đồ tuần

Hình 4.

14:Sơ đồ tuần


Hình 4.

15:Sơ đồ tuần

Hình 4.

16:Sơ đồ tuần


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG

Bảng 1. 1 : Tiến trình cơng việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.............................10
Bảng 1. 2: Tiến trình thực hiện cơng việc thiết kế website bán hàng New Eyewear 13

Bảng 2.

1: Dự báo về thị trường kính mắt Việt

Bảng 2.

2: Doanh thu theo phân khúc kính mắ

Bảng 2.

3: Doanh thu theo phân khúc kính mắ

Bảng 2.

4: Doanh thu trên đầu người theo phân


2010-2016 .................................................................................................................
Bảng 2. 5: Doanh thu trên đầu người theo phân khúc kính mắt tại Việt Nam từ 2017
- 2023 ........................................................................................................................
Bảng 2. 6: Số lượng kính mắt trên thị trường Việt Nam từ 2010-2016 ...................
Bảng 2.

7: Số lượng kính mắt trên thị trường

Bảng 2.

8: Số lượng sản phẩm trung bình trê

Việt Nam từ 2010-2016 ............................................................................................
Bảng 2.

9: Số lượng sản phẩm trung bình trê

Việt Nam từ 2017-2023 ............................................................................................
Bảng 2. 10: Giá trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm mắt kính Việt Nam từ 2010-30
Bảng 2. 11: Giá trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm mắt kính Việt Nam từ 2016-30

Bảng 2.

12: Mơ hình PESTLE của New Eyew

Bảng 2.

13: Bảng so sánh New Eyewear với cá


Bảng 2.

14: Ma trận SWOT cho New Eyewear

Bảng 2.

15: Thông tin chung về người tham gia

Bảng 3. 1: Bảng tóm tắt thơng tin chiến dịch content marketing của New Eyewear
...
74
Bảng 3. 2: Bảng phân bố công việc......................................................................... 89
Bảng 3. 3: Bảng đánh giá rủi ro và các giải pháp.................................................... 90
Bảng 3. 4: Bảng giá trung bình và tỷ lệ nhập dự kiến của sản phẩm gọng kính......91


Bảng 3. 5: Bảng giá trung bình và tỷ lệ nhập dự kiến của sản phẩm kính mát ........
Bảng 3. 6: Bảng giá bình quân sản phẩm .................................................................
Bảng 3. 7: Bảng chi phí của dự án kinh doanh New Eyewear .................................
Bảng 3. 8Bảng giá chi phí biến đổi hàng tháng ........................................................
Bảng 3.

9: Bảng dự toán tiêu thụ sản phẩm và d

Bảng 3.

10: Bảng dự tốn biến phí bán hàng v

03/2020 .....................................................................................................................
Bảng 3.


11: Bảng dự tốn chi phí bán hàng và

03/2020 .....................................................................................................................
Bảng 3.

12: Bảng phân phối dòng tiên .............

Bảng 4. 1: Thông tin Domain Neweyewear.vn........................................................ 98
Bảng 4. 2: Bảng mô tả các tác nhân tham gia vào hệ thống website New Eyewear
108
Bảng 4. 3: Bảng tác nhân và chức năng trong website New Eyewear...................110

MỤ
CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ TỪ TIẾNG ANH SỬ DỤNG-----------------------------DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH SỬ DỤNG -------------------------------DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG------------------------------------------MỤC LỤC------------------------------------------------------------------------------------PHẦN MỞ ĐẦU ----------------------------------------------------------------------------CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU----------------------------------------------------------------

1.1.Lý do chọn kinh doanh sản phẩm mắt kính --------------

1.2.Thơng tin về project --------------------------------------------

1.3.Thơng tin về sản phẩm ---------------------------------------1.3.1. Phân loại sản phẩm ------------------------------------------------------------------------------------1.3.2. Nhà cung cấp --------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.2.1. Nhà cung cấp trong nước --------------------------------------------

1.3.2.2. Nhà cung cấp nước ngồi ---------------------------------------------

1.4.Nhân tố thành cơng --------------------------------------------

1.5.Tiến trình thực hiện --------------------------------------------


CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG------------------------------------------2.1. Tổng quan ngành ---------------------------------------------------------------------------2.1.1.Thị trường kính mắt tồn cầu ------------------------------------------------------------------


2.1.2.Những xu hướng phát triển của thị trường kính mắt tồn cầu --------------------------2.1.3.Các yếu tố thúc đầy ngành kính mắt tồn cầu tăng trưởng ------------------------------2.1.4.Thị trường kính mắt Việt Nam ---------------------------------------------------------------2.1.5.Xu hướng phát triển thị trường kính mắt Việt Nam ---------------------------------------

2.2.Mơi trƣờng bên ngồi ------------------------------------------2.2.1.

Mơ h

2.2.2.Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh Michael Porter ------------------------------------------------

2.3.Môi trƣờng bên trong ------------------------------------------2.3.1.

Sản p

2.3.2.Nguồn lực nội bộ ---------------------------------------------------------------------------------

2.3.2.1.Tài c

2.3.2.2.Nhân
2.3.2.3.

Cơ sở vật chất ------------------------------------------------------

2.4.Phân tích đối thủ cạnh tranh ---------------------------------2.5. Phân tích ma trận SWOT ------------------------------------------------------------------

2.6.Khảo sát thị trƣờng --------------------------------------------2.6.1.Mục tiêu khảo sát ---------------------------------------------------------------------------------


2.6.2.


Bảng câu hỏi khảo sát --------------------------------------------------------------------------- 47

2.6.3.

Kết quả khảo sát ---------------------------------------------------------------------------------- 48

2.6. Chiến lƣợc STP ------------------------------------------------------------------------------ 58
2.3.1.

Phân khúc thị trường ---------------------------------------------------------------------------- 58

2.3.2.

Thị trường mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------ 59

2.3.3.

Định vị sản phẩm --------------------------------------------------------------------------------- 60

CHƢƠNG 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM MẮT KÍNH---------- 61
3.1.

Chiến lƣợc tiếp thị và bán hàng ------------------------------------------------------- 61

3.1.1.
3.1.1.1.

Chiến lược về sản phẩm --------------------------------------------------------------------------- 61


3.1.1.2.

Chiến lược về giá ----------------------------------------------------------------------------------- 62

3.1.1.3.

Chính sách về phân phối --------------------------------------------------------------------------- 63

3.1.1.4.

Chính sách xúc tiến --------------------------------------------------------------------------------- 63

3.1.2.

3.2.

Chiến lược tiếp thị ------------------------------------------------------------------------------- 61

Kế hoạch bán hàng ------------------------------------------------------------------------------- 67

3.1.2.1.

Tập trung vào hoạt động bán hàng trên mạng xã hội ------------------------------------------ 67

3.1.2.2.

Chính sách hỗ trợ khách hàng -------------------------------------------------------------------- 67

Chiến lƣợc content marketing --------------------------------------------------------- 71


3.2.1.

Sơ lược về content marketing ------------------------------------------------------------------ 71

3.2.2.

Kế hoạch triển khai chiến lược content marketing ---------------------------------------- 74

3.3.

Quản lý và tổ chức------------------------------------------------------------------------ 78

3.3.1.

Kế hoạch vận hành ------------------------------------------------------------------------------- 78

3.3.1.1.

Nhà cung cấp trong nước -------------------------------------------------------------------------- 78

3.3.1.2.

Nhà cung cấp nước ngoài ------------------------------------------------------------------------- 80

3.3.2.

Kế hoạch nhân sự -------------------------------------------------------------------------------- 88

3.4.


Quản lý rủi ro ----------------------------------------------------------------------------- 89

3.5.

Kế hoạch tài chính ------------------------------------------------------------------------ 91

CHƢƠNG 4: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN -------------- 98
4.1. Thơng số kỹ thuật phần cứng ------------------------------------------------------------- 98
4.2. Đặc tả phần mềm hệ thống -------------------------------------------------------------- 100
4.3. Đặc tả chức năng -------------------------------------------------------------------------- 103
4.4. Mơ hình ER Diagram -------------------------------------------------------------------- 108
4.4.1. Các tác nhân tham gia vào hệ thống website Neweyewear.vn ----------------------------- 108
4.4.2. Sơ đồ Use Case và Class Diagram --------------------------------------------------------------- 110
4.4.3. Sơ đồ tuần tự ----------------------------------------------------------------------------------------- 111

KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------- 116
PHỤ LỤC ---------------------------------------------------------------------------------- 117


Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát ------------------------------------------------------------ 117
Phụ lục 2: Đơn hàng đã hoàn thành --------------------------------------------------------- 121

Phụ lục 3: Một số thống kê người dùng trên trang Facebook -------------------------- 122
Phụ lục 4: Một số thống kê người dùng trên Instagram và Zalo ----------------------- 123


PHẦN MỞ ĐẦU
Theo các chuyên gia thương mại, năm 2018 là thời điểm vàng của TMĐT Việt Nam
khi đa số người tiêu dùng đã trở nên quen thuộc với lĩnh vực mua sắm trực tuyến.

Nhận định về tiềm năng của thị trường TMĐT Việt Nam, Google-Temasek cho biết
Việt Nam hiện là thị trường TMĐT phát triển nhanh nhất ở khu vực Đơng Nam Á.
(Theo Chí Thịnh, “Kỳ vọng gì về thương mại điện tử Việt Nam năm 2019?”).
Trong sự phát triển đó, kinh doanh trực tuyến các sản phẩm thời trang dẫn đầu các
mặt hàng với sức mua sắm ngày càng lớn cả về số lượng và giá trị. Với những hạn chế
về mặt tài chính và nhân sự, nhóm lựa chọn kinh doanh trực tuyến sản phẩm mắt kính
để phù hợp với dự án startup.
Sản phẩm mắt kính cũng có những lợi thế nhất định để lựa chọn kinh doanh với nhu
cầu người dùng là rất lớn. Theo ước tính của tổ chức WHO vào tháng 3 năm 2018, tỷ
lệ người trưởng thành mắc các tật khúc xạ về mắt cao nhất ở thị trường Đơng Nam Á
và có xu hướng gia tăng trong những năm tới, lớn nhất là tật cận thị. Cùng với việc các
phương pháp chữa trị hoàn toàn những tật này chưa được áp dụng nhiều ở đây do sự
phổ biến thấp, giá thành cao và tiếp thu các phương pháp y khoa hiện đại cịn hạn chế.
Điều đó cũng có nghĩa là đây là khách hàng cho thị trường mắt kính.
Những thơng tin về môi trường được phổ biến rộng rãi cũng là yếu tố giúp sản
phẩm này có lượng tiêu thụ tăng. Xu hướng mua sắm các sản phẩm bảo vệ sức khỏe
tại Việt Nam đang cho thấy người tiêu dùng đã có nhiều hiểu biết hơn về chất lượng
sản phẩm. Sự cạnh tranh trong thị trường mắt kính là khơng hề dễ dàng, đặc biệt là với
một thương hiệu mới thành lập, nhóm sẽ tiếp tục hồn thiện hệ thống website và các
kênh bán hàng trực tuyến của mình. Bài báo cáo “Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản
phẩm mắt kính thời trang và website bán hàng Neweyewear.vn” trình bày ngắn gọn
những nghiên cứu và hoạt động kinh doanh của nhóm trong thời gian qua.

1


Bài báo cáo có kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về sản phẩm và dự án kinh doanh

Chương 2: Phân tích thị trường kinh doanh sản phẩm mắt kính

Chương 3: Kế hoạch kinh doanh sản phẩm mắt kính
Chương 4: Đặc tả thiết kế hệ thống cơng nghệ thông tin

2


CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn kinh doanh sản phẩm mắt kính

Sản phẩm mắt kính thuộc về ngành cơng nghiệp thời trang. Tại Việt Nam nói riêng,
các mặt hàng thời trang ngày càng bùng nổ do nhu cầu mua sắm tăng cao.
Sự phát triển của các phương tiện công nghệ, kỹ thuất số và nhịp độ sống phát triển
khiến số lượng người mắc các tật về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị… là rất lớn, và
trải rộng theo nhiều độ tuổi. Bên cạnh đó những thơng tin về ơ nhiễm mơi trường, khói
bụi, tia cực tím…được phổ biến cũng làm nâng cao sự hiểu biết, quan tâm của người
dùng tới việc mua sắm bảo vệ sức khỏe. Kính mắt đã trở thành một sản phẩm quên
thuộc với mọi người để tránh các tác hại bên ngoài tới mắt.
Thị trường mắt kính Việt Nam tuy sơi nổi và nhiều các thương hiệu nước ngồi đã
có mặt ở Việt Nam nhưng số lượng các cửa hàng hay địa chỉ bán trực tuyến mắt kính,
sản phẩm hàng giả hàng nhái đang tràn lan, đa số có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lựa
chọn kinh doanh sản phẩm mắt kính với tiêu chí sản phẩm ln có nguồn gốc rõ ràng,
chất lượng, thương hiệu uy tín là một bước đi hướng đến giá trị kinh doanh lâu bền.
1.2.

Thông tin về project

- Mô hình kinh doanh: Kinh doanh sản phẩm mắt kính online trên nền tảng website kết

hợp với các trang xã hội như Facebook, Zalo, Instagram.
- Website:

- Liên kết mạng xã hội:

Facebook:

/>
Instagram:

/>
Zalo:

/>
Pinterest:

/>
Twitter:

/>
Youtube:

/>
- Thời gian thành lập: tháng 04/2019
- Vốn đầu tư ban đầu: 20.000.000 đồng

3


 Sứ mệnh:

New Eyewear cam kết giữ vững chất lượng với những sản phẩm mắt kính thời
trang được sản xuất từ thương hiệu rõ ràng, với những tính năng tuyệt vời để bảo vệ

đôi mắt. New Eyewear cũng mong muốn sản phẩm làm đẹp thêm phong cách thời
trang của khách hàng. New Eyewear không ngừng nâng cao dịch vụ, sự tận tâm để
mang lại sự hài lòng cho người dùng.
 Tầm nhìn:

Trở thành thương hiệu mắt kính uy tín cho giới trẻ mỗi khi tìm kiếm sản phẩm thời
trang chất lượng.
1.3.

Thông tin về sản phẩm

1.3.1. Phân loại sản phẩm
 Phân loại theo công dụng

Tại New Eyewear, sản phẩm nếu chia theo cơng dụng bao gồm 3 loại:
- Gọng kính: chỉ bao gồm phần gọng bên ngồi, trịng kính khơng có hỗ trợ chức năng
gì về mắt. Khách hàng mua sản phẩm gọng kính và có thể thay thế gọng kính cho phù
hợp với nhu cầu, chủ yếu là tròng hỗ trợ thị lực như cận thị, viễn thị, loạn thị…hoặc có
thể chỉ sử dụng gọng khơng trịng.
- Kính mát: hay cịn gọi là kính mát, kính chống nắng. Sản phẩm kính hỗ trợ bảo vệ
mắt, chống các tia cực tím, tia UV và các tác hại từ môi trường hoặc để phục vụ nhu
cầu liên quan đến thời trang, du lịch…
- Kính áp trịng: cịn được gọi là contact lens hay lens, là một thấu kính mỏng, dẹp, làm từ

chất dẻo đặc biệt, được đặt trực tiếp lên bề mặt con ngươi. Cũng giống như chức

năng của một chiếc kính bình thường, kính áp trịng giúp điều trị các tật khúc xạ về
mắt. Đồng thời, kính áp trịng cũng được sử dụng như một phụ kiện làm đẹp bởi có thể
thay đổi màu sắc mắt, giúp mắt to tròn hơn,…
Bên cạnh đó, đối với sản phẩm gọng kính, khách hàng có nhu cầu lắp trịng kính

điều trị các tật khúc xạ, New Eyewear có hỗ trợ lắp trịng theo u cầu của khách hàng.

4


Tuy nhiên, New Eyewear khơng có dịch vụ đo khám mắt, khách hàng cần cung cấp
thơng tin chính xác về tình trạng mắt để có trịng kính phù hợp nhất.
 Phân loại theo kiểu dáng

- Kính mắt bướm

- Kính mắt phi cơng

- Kính mắt mèo

- Kính mắt pantos

- Kính mắt oval

- Kính mắt hình chữ nhật

- Kính mắt trịn

- Kính mắt hình học

- Kính mắt vng

- Một số kính mắt hình dạng khác

 Phân loại theo đối tượng giới tính khách


hàng - Kính mắt dành cho: nam, nữ, unisex
1.3.2. Nhà cung cấp
1.3.2.1. Nhà cung cấp trong nước

Hiện tại, New Eyewear hợp tác với các nhà cung cấp trong nước qua hình thức
trung gian phân phối.
Cụ thể, New Eyewear cộng tác với các nhà cung cấp mắt kính để được quyền lấy
thông tin sản phẩm chuyển về website bán hàng. Khi có đơn đặt hàng từ website New
Eyewear, nhân viên của New Eyewear sẽ chuyển đơn hàng về nhà cung cấp tương
ứng. Lợi nhuận từ các sản phẩm được bán trên website New Eyewear bằng 30 – 50%
giá sản phẩm từ nhà cung cấp.
 Hào Phát Group

Trụ sở: SH1-08, 153 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Tp HCM.
Hào Phát Group được thành lập năm 1989, là đơn vị nhập khẩu và phân phối các
thương hiệu mắt kính thời trang chính hãng, các loại trịng kính và máy móc, thiết bị
đo lường từ nước ngoài.
Hào Phát Group hiện nay là nhà cung cấp trong nước chính cho New Eyewear. Hào
Phát Group cung cấp các sản phẩm mắt kính và kính mát thời trang. Các thương hiệu

5


mắt kính chính hãng tại Hào Phát gồm có Bolon, Moison, Rebook, Giogio Ferri,
Valentino Rudy, Flyer, Ancci, Guy Laroche.
New Eyewear chính thức trở thành khách hàng đối tác với Hào Phát Group từ tháng
6/2019. New Eyewear hợp tác với Hào Phát thơng qua hình thức trung gian phân phối.
Hiện nay, tại Hào Phát có 271 cửa hàng, website là đối tác phân phối.
 Mắt kính Nam Quang


Địa chỉ: 670 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 1, TP HCM
201 Lê Thánh Tơn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Mắt kính Nam Quang khá có uy tín với chuỗi cửa hàng mắt kính lớn đã hoạt động
thời gian dài. Sản phẩm ở đây hầu như có đầy đủ tất các các kiểu dáng mắt kính, loại
kính bao gồm cả kính mát có độ.
Khách hàng lựa chọn các sản phẩm tại đây đa phần qua kênh mua sắm trực tiếp tại
các cửa hàng. Cũng nhờ lợi thế này, New Eyewear lựa chọn hợp tác với Mắt kính Nam
Quang, bên cạnh phân phối sản phẩm còn là đối tác cung cấp, lắp đặt các sản phẩm là
trịng kính. Vì hiện tại New Eyewear khơng có cửa hàng và hệ thống máy móc, nên
các sản phẩm gọng kính, khách hàng có nhu cầu lắp các loại trịng phù hợp, New
Eyewear sẽ cộng tác với Mắt kính Nam Quang.
 Doll Eyes

Doll Eyes là nhà cung cấp các sản phẩm kính áp trịng cho New Eyewear.
Doll Eyes là thương hiệu kính áp trịng uy tín tại thị trường Việt Nam. Hiện nay,
Doll Eyes có 30 cửa hàng trên tồn quốc.
Các sản phẩm kính áp trịng của Doll Eyes có mẫu mã và màu sắc đa dạng. Đồng
thời, tất cả sản phẩm đều có chứng nhận FDA thế giới và của Bộ Y tế Việt Nam. Điểm
nổi bật của sản phẩm tại Doll Eye là cập nhật xu hướng sản phẩm mới nhất của giới
trẻ. Sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc.

6


 Công ty TNHH Mắt Việt Hàn

Địa chỉ: 181/11 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP HCM
Đây cũng là nhà cung cấp chun các sản phẩm kính áp trịng. Các sản phẩm bao

gồm kính áp trịng, lens mắt, kính áp trịng cận, kính giãn trịng, lens giãn trịng, nước
ngâm lens, lens giãn trịng cận,…vv.
1.3.2.2. Nhà cung cấp nước ngồi
 Hình thức “dropshipping”

Hình thức dropshipping được hiểu là bán hàng mà khơng cần có sản phẩm, cũng
khơng cần vận chuyển đến tay khách hàng. Khi khách hàng đặt hàng, người bán lúc
này sẽ đặt lại với nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm hồn thành đơn
hàng đó cho khách hàng, thông tin đơn hàng vẫn được gửi cho người bán. Lợi nhuận
từ hình thức “dropshipping” này chính là từ khoảng giá chênh lệch giữa người bán và
nhà cung cấp sản phẩm. (Theo trang AMZFinder, “ Complete guide Amazon
Dropshipping”, 13 Jul 2018)
Sở dĩ New Eyewear lựa chọn hình thức này vì nó phù hợp với quy mơ ban đầu của
dự án với nguồn vốn đầu tư không lớn, không tốn chi phí lưu kho sản phẩm, giảm
thiểu rủi ro và đa dạng được sản phẩm. New Eyewear chỉ cần tập trung vào các hoạt
động marketing, quảng cáo, SEO,…để thu hút khách hàng.
Cơng cụ dropshipping
Khi sử dụng hình thức dropshipping, việc quan trọng nhất là bước cập nhật tất cả
thông tin sản phẩm của nhà cung cấp về hệ thống website bán hàng của mình.
New Eyewear sử dụng Shopmaster và Dropshipme để nhập thơng tin sản phẩm.
Các tiện ích khi sử dụng plugin này:
- Dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm cũng như cập nhật các sản phẩm từ các trang

AliExpress, Taobao, Banggood, Tmall, Chinabrands, Gogomall, Ebay, Amazon,
Walmart… lên website.

7


- Các sản phẩm được lựa chọn có chất lượng (Dropshipme ln cập nhật danh mục sản


phẩm của mình để gợi ý cho nhà bán lẻ những danh mục sản phẩm chất lượng.)
- Việc chỉnh sửa thông tin, đặt hàng với nhà cung cấp tự động.

Các bước thực hiện
Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp, các phương thức vận
chuyển và thông tin giá cả, thời gian,…
Bước 2: Cập nhật thông tin sản phẩm về website New Eyewear
Bước 3: Khách hàng đặt hàng trên hệ thống website New Eyewear
Bước 4: Mua hàng và nhập các thông tin để nhà cung cấp vận chuyển đon hàng
đến cho khách.
Bước 5: Nhà cung cấp hoàn thành đơn hàng cho khách, gửi thông tin về cho
New Eyewear.
 Website của thương hiệu kính mắt

New Eyewear cũng tìm kiếm một số nguồn hàng từ các website mắt kính khá nổi
tiếng để cập nhật mẫu mã sản phẩm thường xuyên. Ba website lấy hàng chính của
New Eyewear hiện tại là:
Jeespers Peespers: So với các thương hiệu mắt kính khác, Jeesper Peespers khơng
được nhiều người dùng Việt Nam biết tới, nhưng nó là thương hiệu khá chất lượng tại
nước ngoài. Jeespers Peespers là một thương hiệu chỉ chuyên về sản phẩm mắt kính,
đã hoạt động được 15 năm. Điểm nổi bật và thu hút là sản phẩm ở đây có mẫu mã
tuyệt vời, phong cách đa dạng và cập nhật xu hướng khá nhanh. Sản phẩm tập trung
vào phân khúc tầm trung nên có giá thành không quá cao, nếu so với nhu cầu và khả
năng mua sắm của khách hàng Việt Nam. Thương hiệu này đã chính thức hỗ trợ vận
chuyển về thị trường Việt Nam cũng là điểm thuận lợi trong việc cung cấp sản phẩm
cho New Eyewear.

8Forever21: Đây là thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng của Mỹ. Sản phẩm mắt
kính ở Forever21 hướng tới đối tượng khách hàng trẻ với giá cả trung bình. Vì khơng
phải là phân khúc sản phẩm chính của Forever21 nên mắt kính ở đây khơng q đa
dạng nhưng mẫu mã bắt mắt là điểm mạnh khiến nhóm lựa chọn sản phẩm của thương
hiệu này.
ASOS: Là nhà bán lẻ thời trang và mỹ phẩm trực tuyến của Anh. Thương hiệu ra đời từ
năm 2000 với khách hàng mục tiêu là giới trẻ. Cũng vì vậy mà sản phẩm mắt kính ở
đây với phong cách mới lạ, trẻ trung, rất bắt mắt. Giá thành trải dài cao đến thấp. Cũng
giống như Jeespers Peesper, ASOS cũng đã hỗ trợ vận chuyển tại thị trường Việt Nam.
1.4.

Nhân tố thành công

Mặc dù trên thị trường Việt Nam hiện nay, số lượng người kinh doanh sản phẩm
mắt kính online rất lớn nhưng chiếm đại đa số là những sản phẩm khơng có thương
hiệu, nguồn gốc không rõ ràng, hàng giả, hàng nhái tràn lan với giá rất thấp. Sự hiểu
biết của khách hàng càng ngày được nâng cao, nhất là bộ phận giới trẻ khiến cho việc
mất lịng tin mua sắm trực tuyến vì thế cũng tăng cao. Do đó, New Eyewear quyết tâm
xây dựng một thương hiệu mắt kính dành cho giới trẻ, khơng chú trọng vào thương
hiệu nổi tiếng nhưng luôn đảm bảo 100% chất lượng, cơng dụng và tính năng của mắt
kính. New Eyewear tìm kiếm sản phẩm từ các thương hiệu tầm trung nhưng thông tin
rõ ràng, mẫu mã trẻ trung, bắt mắt để đánh vào thị hiếu khách hàng. Đa số sản phẩm
của New Eyewear có xuất xứ từ thị trường nước ngồi. Khách hàng cịn hạn chế về
khả năng thanh toán quốc tế cũng là đối tượng New Eyewear hướng tới. New Eyewear
luôn tin tưởng rằng kinh doanh sản phẩm chất lượng, uy tín khơng chỉ để phục vụ nhu
cầu khách hàng và tạo lòng tin lâu dài với khách.

91.5.

Tiến trình thực hiện

1.5.1. Tiến trình thực hiện kế hoạch kinh doanh New Eyewear
Công việc
1. Chuẩn bị
Nghiên cứu thị trường
Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Lựa chọn đối tác và nhà cung cấp
2. Tiến hành
Liên hệ và ký kết hợp đồng với nhà
cung cấp trong nước
Đặt thử nghiệm sản phẩm từ website lấy
hàng nước ngoài
Thiết kế website
Lập tài khoản Facebook, Zalo và
Instagram
Cập nhật nội dung cho các tài khoản
3. Bán hàng và marketing
Đặt thử nghiệm đơn hàng trên website
Bán hàng và marketing
4. Đánh giá và chỉnh sửa

Bảng 1. 1 : Tiến trình cơng việc thực hiện kế hoạch kinh doanh
(Nguồn: New Eyewear)


10×