Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Tài liệu Đo lường nhãn hiệu – Bảy yếu tố của một nhãn hiệu mạnh.Nhãn hiệu kinh doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (204.99 KB, 6 trang )
Đo lường nhãn hiệu –
Bảy yếu tố của một nhãn
hiệu mạnh
Nhãn hiệu kinh doanh trong một thị trường mà thị hiếu tiêu dùng sử
dụng sản phẩm đó ổn định thì nhãn hiệu đó được đánh giá cao hơn.

Ví dụ như nhãn hiệu thực phẩm hoặc bột giặt sẽ được đánh giá cao hơn nhãn
hiệu quần áo hay nước hoa vì thị hiếu tiêu dùng có thể thay đổi rất nhanh
chóng khiến các nhãn hiệu thời trang hay nước hoa dễ bị lỗi thời.
Mô hình đo lường nhãn hiệu của Interbrand rất có ích cho bạn trong việc đo
lường nhãn hiệu của mình. Sau đây là những điểm chính bạn cần lưu ý để
biết được thế mạnh nhãn hiệu của bạn là gì và từ đó xây dựng và phát triển
nhãn hiệu đó.
Thị trường: 10% của sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu kinh doanh trong một
thị trường mà thị hiếu tiêu dùng sử dụng sản phẩm đó ổn định thì nhãn hiệu
đó được đánh giá cao hơn. Ví dụ như nhãn hiệu thực phẩm hoặc bột giặt sẽ
được đánh giá cao hơn nhãn hiệu quần áo hay nước hoa vì thị hiếu tiêu dùng
có thể thay đổi rất nhanh chóng khiến các nhãn hiệu thời trang hay nước hoa
dễ bị lỗi thời.

Sự ổn định: 15% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được hình thành trước
thường được đánh giá cao hơn ở bất cứ thị trường nào vì họ đã có nhiều
khách hàng trung thành. Ví dụ như nhãn Honda sẽ được đánh giá cao hơn
Yamaha vì Honda đã vào thị trường Việt Nam từ rất lâu đến nỗi người tiêu
dùng sử dụng từ honda khi muốn nói đến một chiếc xe máy.
Dẫn đầu: 25% sức mạnh nhãn hiệu. Một nhãn hiệu dẫn đầu thị trường có giá
trị rất cao vì nó đã chiếm được ưu thế về thị phần. Ví dụ như nhãn hiệu
Toyota sẽ trở nên ngày càng mạnh vì đã dẫn đầu trong ngành ôtô Việt Nam.


Xu hướng lợi nhuận: 10% sức mạnh nhãn hiệu. Interbrand cho rằng nhãn
hiệu có một xu hướng thu được lợi nhuận trong dài hạn sẽ có sức mạnh hơn
các nhãn hiệu khác do duy trì được sự ổn định và gần gũi với người tiêu
dùng.
Sự hỗ trợ: 10% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được chú trọng đầu tư và hỗ
trợ sẽ mạnh hơn các nhãn hiệu khác. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này không
những về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng.
Giới hạn địa lý: 25% sức mạnh nhãn hiệu. Những nhãn hiệu đã hiện diện và
được chấp nhận trên thế giới sẽ mạnh hơn các nhãn hiệu vùng hoặc quốc gia
vì chúng ít bị tổn thương do cạnh tranh. Những nhãn hiệu này có tài sản
nhãn hiệu rất lớn.
Sự bảo vệ: 5% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được bảo vệ bằng luật pháp
và bản quyền quốc tế là yếu tố cuối cùng của mô hình đo lường độ mạnh
nhãn hiệu của Interbrand.
Mô hình này cũng không hoàn toàn hoàn hảo nhưng nó đưa ra những chỉ
dẫn nhất định cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Bạn cũng nên tự hỏi mình liệu
mình cần làm gì để xây dựng nhãn hiệu của mình mạnh hơn.

×