Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.01 KB, 22 trang )


Báo cáo tổng hợp

Lời nói đầu
Nền kinh tế nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới. Đó là thời kỳ mà xu hớng
toàn cầu hoá, hợp tác hoá ngày càng cao. Đây vừa là điều kiện thuận lợi vừa là
khó khăn của ta. Thuận lợi ở chỗ ta có dịp để tiếp cận cùng nền kinh tế thế giới,
đợc tiếp thụ, học hỏi những kiến thức kinh tế tiên tiến của thế giới.
Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế thị trờng,
Đảng và Nhà nớc ta đã có rất nhiều chủ trơng, chính sách nhằm khuyến khích,
hỗ trợ cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong cả nớc. Đây là môi tr-
ờng pháp lý giúp các doanh nghiệp nớc ta có những bớc tiến vợt bậc, tạo đợc
chỗ đứng trên thị trờng. Các daonh nghiệp; một mặt luôn đầu t mẫu mã, cải tiến
kỹ thuật, trang thiết bị để phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất; một mặt luôn đào
tạo cán bộ chuyên môn cao nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh đạo đa doanh nghiệp
tiến lên. Trong quá trình quản lý một doanh nghiệp sản xuât kinh doanh, việc
nắm vững thành phẩm xuất kho và kết quả sản xuất kinh doanh là một yếu tố
rất quan trọng
Qua quá trình tìm hiểu tại Công ty cổ phần Sôcôla Bỉ, em xin đợc trình
bày những ý kiến tổng hợp của mình qua hai phần :
- Phần một : Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sôcôla Bỉ
- Phần hai : Một số phần hành kế toán tại công ty
Do thời gian thực tế ít ỏi, lợng kiến thức cá nhân còn nhiều hạn chế, em
kính mong đợc sự giúp đỡ của thầy giáo Trơng Anh Dũng để em hoàn thiện tốt
hơn chuyên đề của riêng mình.
Em xin chân thành cảm ơn.
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
1

Báo cáo tổng hợp


Phần i : khái quát chung về công ty cổ phần
sôcôla bỉ
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sôcôla Bỉ
Công ty cổ phần sôcôla Bỉ đợc UBND thành phố Hà nội cho phép
thành lập, sản xuất, buôn bán sôcôla và các loại bánh kẹo; buôn bán t liệu sản
xuất, t liệu tiêu dùng; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
Trong những năm qua hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần sôcôla
Bỉ có những chuyển biến đáng kể. Tuy mới chỉ đợc thành lập từ tháng 9 năm
1998 nhng Công ty đã chứng minh khả năng cạnh tranh và phát triển của mình
trên thị trờng với mức doanh thu hàng năm cao, năm 2000 mức doanh thu trên
500 triệu đồng, năm 20001 doanh thu đạt trên 2,2 tỷ đồng. Các sản phẩm của
công ty đợc thị trờng đánh giá cao.
Công ty có mạng lới tiêu thụ rộng rãi, thông qua hệ thống khách sạn, siêu
thị và các công ty tại các tỉnh và thành phố miền Bắc. Sản phẩm của công ty
đang dần thay thế hàng nhập khẩu, giá thành rẻ hơn so với hàng nhập ngoại.
Bên cạnh đó chất lợng sản phẩm của công ty đã đợc Sở y tế Hà nội kiểm
nghiệm và công bố đạt tiêu chuẩn chất lợng cao, có các u điểm nh có màu sắc
và hơng thơm đặc trng, thanh không rạn nứt, biến dạng, có tính thẩm mỹ. Chính
nhờ những u điểm này mà sản phẩm của công ty có tính cạnh tranh trên thị tr-
ờng, chiếm lĩnh đợc nhiều thị phần và đợc ngời tiêu dùng a chuộng. Trên cơ sở
những kết quả đạt đợc, Công ty dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, kinh
doanh các sản phẩm nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của
thị trờng tốt hơn.
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần sôcôla Bỉ.
Công ty cổ phần sôcôla Bỉ thuộc loại hình doanh nghiệp thực hiện hoạt
động sản xuất, chế biến thực phẩm. Nguyên liệu chủ yếu của công ty là sôcôla
nguyên liệu, praline, bơ cacao. Sản phẩm sản xuất ra là sôcôla thành phẩm đợc
thiết kế và đóng gói phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng Việt nam.
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
2


Báo cáo tổng hợp

Quy trình sản xuất sôcôla thành phẩm của Công ty cổ phần sôcôla Bỉ đợc
thể hiện qua mô hình sau

III. Đặc điểm về tổ chức quản lý:
Giám đốc ( 01 ngời )
Chức năng và nhiệm vụ
- Quyết định phơng hớng kế hoạch phát triển công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
3
Nhà cung cấpkcs kcs
Kho ngyên liệu
-
sôcôla nguyên liệu
-
Praline
-
Bơ cacao
Nóng chảy
Đổ vỏ kẹo
Bơm nhân
Chuẩn bị
nhân
Phủ vỏ kẹo
Đóng gói
Kho thành
phẩm

kcs
Kho bao bì đóng gói
-
Hộp giấy
-
Khay nhựa
-
Thùng carton
kcs

Báo cáo tổng hợp

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty
- Tyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định hình thức kỷ
luật đối với ngời lao động.
- Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trớc pháp luật.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ tiến trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty, chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các trởng phòng.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phơng án sử dụng và phân
chia lợi nhuận hoặc phơng án xử lý lỗ của công ty.
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.
Phòng kinh doanh và thị trờng.
Chức năng và nhiệm vụ
- Trên cơ sở chiến lợc kinh doanh đã đợc giám đốc thông qua, lập
phơng án kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn.
- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh.
- Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trình Giám đốc xem xét,
đánh giá.
- Đa ra ý kiến đóng góp vào chiến lợc kinh doanh của công ty.

Phòng kế toán
Chức năng và nhiệm vụ
- Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính của công ty và báo cáo, giải
trình các vấn đề tài chính cho giám đốc theo định kỳ hàng tháng,
hàng quý.
- Cân đối các khoản thu, chi của công ty và lên kế hoạch trả nợ, thu
hồi nợ cho công ty.
- Theo dõi các khoản vay, nợ của công ty và lên kế hoạch trả nợ,
thu hồi nợ cho công ty.
- Lập báo cáo tài chính hàng năm để báo cáo với cơ quan chức
năng.
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
4

Báo cáo tổng hợp

- Lập và theo dõi báo cáo thuế để trình cơ quan thuế.
- Lập bảng lơng và theo dõi bảng lơng hàng tháng, quý, năm.
- Lập và trình lên giám đốc các chiến lợc về tài chính và hoạt động
kinh doanh của công ty.
Phòng hành chính
Chức năng và nhiệm vụ
- Tổ chức các cuộc họp
- Thực hiện công tác th ký cho giám đốc.
- Tiếp nhận các giấy tờ, tài liệu đến công ty và công ty gửi đi
- Đảm bảo an ninh, phơng tiện vận chuyển.
Phòng sản xuất
Chức năng và nhiệm vụ
- Các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu đa ra
các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật về chất lợng sản phẩm của công ty.

Nghiên cứu các hình thức mẫu mã, các loại sản phẩm để thờng
xuyên nâng cao chất lợng sản phẩm, thay đổi mẫu mã và đa dạng
hoá các loại sản phẩm.
- Theo dõi và lập kế hoạch dự trù lợng nguyên vật liệu cần thiết cho
sản xuất.
- Bảo đảm an toàn, lập báo cáo về số lợng vật t nhập vào và xuất ra
hàng tháng, quý, năm.
- Giám sát sản xuất.
- Trình phơng án thay đổi, lựa chọn dây chuyền công nghệ sử dụng.
- Giám sát chất lợng sản phẩm.
- Bảo dỡng định kỳ, sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố của dây
chuyền sản xuất.
IV. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
5

Báo cáo tổng hợp

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đầu tiên đối với các bộ máy kế
toán là phải đợc tổ chức tốt, cơ cấu gọn nhẹ, hợp lý và có hiệu quả. Để đáp ứng
nhu cầu đó, bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức tập trung tại phòng kế
toán- tài vụ.
Nhân viên phòng kế toán tài vụ gồm 12 ngời đợc chia thành các bộ phận
để thực hiện các phần hành riêng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận nh sau:
Kế toán trởng: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi số liệu trên sổ sách kế
toán, đôn đốc các bộ phận kế toán chấp hành đúng đắn các quy định, chế độ
kế toán nhà nớc ban hành . Kế toán trởng cũng là ngời cung cấp các thông
tin kế toán cho giám đốc và các cơ quan hữu quan đồng thời chịu trách
nhiệm trớc pháp luật về các số liệu đã cung cấp. Chịu trách nhiệm kế hoạch

tài chính hàng năm và tổ chức phân tích hiệu quả tài chính để rút kinh
nghiệm cho các năm sau.
Phó phòng tài vụ kiêm kế toán giá thành : Có trách nhiệm giải quyết những
công việc khi kế toán trởng đi vắng đồng thời là ngời thc hiện công việc tập
hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Phó phòng tài vụ phụ trách kế toán tiêu thụ: Chịu trách nhiệm theo dõi tình
hình tiêu thụ sản phẩmvà quản lý công nợ.
Kế toán tổng hợp và thuế: Có trách nhiệm làm báo cáo kế hoạch lập sổ cái,
tổng hợp các số liệu kế toán từ các bộ phận để lập báo cáo tài chính trong
công ty theo định kỳ, kế toán thuế VAT & TNDN để báo cáo nhà nớc và
các cơ quan hữu quan.
Kế toán TSCĐ: Có nhiệm vụ theo dõi và giám sát sự biến động tăng giảm
TSCĐ và tính toán khấu hao TSCĐ trong công ty theo chế độ đề xuất các
biện pháp sử dụng, thanh lý cho hiệu quả sản xuất.
Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: Theo dõi tính toán tiền l-
ơng , tiền thởng, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ và thanh toán cho cán bộ
công nhân viên.
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
6

Báo cáo tổng hợp

Kế toán vật t: Hạch toán tổng hợp và chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho
nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, gia công chế biến nguyên vật liệu.
Kế toán tiêu thụ sản phẩm: Có nhiệm vụ tổ chức theo dõi đầy đủ, kịp thời
và giám sát chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản
phẩm trên các mặt hiện vật cũng nh giá trị. Theo dõi quá trình tiêu thụ sản
phẩm, cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán tổng hợp.
Kế toán tiền mặt: Theo dõi sự biến động tăng giảm tiền mặt có tại quỹ của
DN, giám sát các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt.

Thủ quỹ ( 2 ngời ): Có trách nhiệm thu chi tiền mặt, bảo quản tiền mặt tại
quỹ của công ty.
Kế toán công nợ và thanh toán ngân hàng: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản
công nợ và tình hình thanh toán công nợ với các nhà cung cấp và khách hàng,
phụ trách việc vay trả với ngân hàng.
Các nhân viên kế toán đợc chuyên môn hoá theo công việc, đồng thời cũng
có kế hoạch đối chiếu số liệu với nhau để phát hiện kịp thời những sai sót, cung
cấp số liệu cho kế toán tổng hợp.
Lại Thế Thanh Kế toán F K13
7

Báo cáo tổng hợp

Sơ đồ tổ chức bộ máy kê toán của công ty nh sau:
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2. Chế độ kế toán áp dụng:
Hiện nay, công ty cổ phần sôcôla Bỉ đang áp dụng hình thức kế toán Nhật
ký chung, hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, tính
giá hàng tồn kho theo phơng pháp bình quân gia quyền.
Theo chế độ kế toán hiện hành phòng tài vụ có trách nhiệm lập các báo
cáo tài chính nh: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
Với hình thức sổ Nhật ký chung, công ty sử dụng các loại sổ nh: Sổ nhật
ký chung, sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết.
Hiện nay công ty cổ phần sôcôla Bỉ đã trang bị hệ thống máy vi tính phục
vụ cho công tác kế toán, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công việc, góc độ
kiểm tra số liệu, lập và in các sổ sách kế toán, các
báo cáo tài chính.Với việc sử dụng chơng trình kế toán này, trình tự công việc
xử lý số liệu nh sau:
Lại Thế Thanh Kế toán F K13

8
Kế toán trưởng
Phó phòng kiêm
kế toán giá thành
Phó phòng phụ trách
kế toán tiêu thụ
Thủ
quỹ
Kế
toán
tiền
mặt
Kế
toán
ngân
hàng

công
nợ
Kế
toán
tiêu
thụ
Kế toán
tiền lư
ơng
Kế
toán
vật


Kế
toán
tài
sản
cố
định
Kế
toán
tổng
hợp

thuế

×