Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

BÁO cáo CUỐI KHOÁ chủ đề tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống duy nhất một lần trong đời

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 39 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN: SƯ PHẠM KĨ THUẬT



BÁO CÁO CUỐI KHOÁ
Chủ đề: Tiết kiệm cho tương lai
Hay ta chỉ sống duy nhất một lần trong đời
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Tú
Nhóm thực thực hiện : Nhóm 17
Tên nhóm

: 17 Again

Mã lớp bài tập

: 126280

Hà Nội, tháng 8 năm 2021


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

MSV

Họ và tên

20183440


Hoàng Văn Tiến

20200623

Ngô Trần Anh Thư

20182264

Lê Như Quỳnh

20181279

Phạm Đức Toàn

20185923

Nguyễn Văn Tiến

20192572

Trần Thị Thu

20206939

Trần Trọng Thuân

20194459

Nguyễn Vũ Thiên Trang


20175237

Nguyễn Thị Minh Thùy

20171808

Kiều Mạnh Tiến

Điểm BTN2

Điểm thi viết

Điểm CK

2
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................................... 4
NỘI DUNG CHÍNH......................................................................................................................................... 5
I. MƠ TẢ NHĨM............................................................................................................................................. 5
1. Nhóm ....................................................................................................................................................... 5
2. DISC ........................................................................................................................................................ 5
3. 4 nhóm tích cách DISC chính .................................................................................................................. 5
Kết quả kiểm tra DISC của nhóm ............................................................................................................ 8

4. Mơ hình 5P quản trị nguồn nhân lực trong nhóm .................................................................................... 9
5. Các giai đoạn phát triển nhóm ............................................................................................................... 10
II. LẬP KẾ HOẠCH NHÓM........................................................................................................................ 15
1. Khái niệm ................................................................................................................................................. 15
2. Vai trò của việc lập kế hoạch ................................................................................................................... 15
3. Phương pháp xác định nội dung công việc trong lập kế hoạch................................................................ 15
4. Các bước lập và theo dõi kế hoạch .......................................................................................................... 16
III. THỰC HIỆN (HỌP NHÓM) VÀ CÁC TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN KHI THỰC HIỆN BÀI TẬP
LỚN. ................................................................................................................................................................ 21
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ .......................................................................................................................... 25
• Kết quả làm việc nhóm đã đạt được: ....................................................................................................... 25
• Ý nghĩa của video đối với việc phát triển các kĩ năng cá nhân: ................................................................ 25
• Ý nghĩa của làm việc nhóm đối với hình thành và phát triển các kĩ năng làm việc của mỗi cá nhân ...... 26
BẢNG 4.1 – Trưởng nhóm & Thư ký đánh giá thái độ, trách nhiệm đối với BTL của các thành viên....... 27
BẢNG 4.2 – Mỗi bạn đánh giá / trao đổi / gửi gắm tới 9 thành viên còn lại ............................................... 29
LỜI TẠM BIỆT ............................................................................................................................................. 38
Tài liệu tham khảo ......................................................................................................................................... 39

3
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng em – những con người chưa bao giờ biết đến nhau, dưới bàn tay thần kì của cơ Tú, đã
được tập hợp thành nhóm 17 trong lớp học kỹ năng mềm này. Năm tuần với mười buổi học cùng vô
số buổi hoạt động nhóm cùng nhau đã tạo nên hành trình khơng bao giờ qn đối với chúng em. Nó

sẽ là bước đệm cho mỗi thành viên trong tương lai. Sau đây sẽ là video giới thiệu về nhóm chúng em
– những con người tuyệt vời của nhóm tuyệt vời nhất.1
Trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp ở vơ vàn các hội nhóm, các bạn trẻ
đặt ra câu hỏi: “Tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống duy một lần trong đời” - đây là một quan
điểm đang gây tranh luận rất nhiều dạo gần đây.
“Thà một phút huy hồng rồi chợt tắt
Cịn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Hai câu thơ trên đã thể hiện phần nào lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chúng ta
chỉ sống một lần trong đời, thanh xn có hạn, khơng tận hưởng bây giờ thì đợi đến lúc nào. Nào ai
biết được mai này sẽ ra sao, và nhắm mắt xi tay thì có mang được cái gì đi đâu.
Một bộ phận khác thì cho rằng sống tiết kiệm khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Nhỡ một lúc
nào đó tai ương ập đến thì cịn có tài chính mà chống đỡ. Ví dụ ngay như đại dịch COVID-19 hiện
nay, nhờ vào số tiền tiết kiệm mà ta có thể xoay sở trong mấy tháng giãn cách, chủ động trong việc
thực hiện các chỉ thị của Chính phủ mà khơng cần chờ đợi sự giúp đỡ của chính qùn.
Tiết kiệm ở đây khơng có nghĩa là ki bo, kẹt xỉ, chi li tính toán từng đồng một mà chi tiêu một
cách khoa học, hợp lí. Sống một lần trong đời cũng khơng có nghĩa là tiêu pha một cách hoang phí
mà chi tiêu để hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái hơn. Vậy nên, tùy hồn cảnh mà chọn cách
sống phù hợp.
Chính vì lí do trên, nhóm 17 chúng em đã chọn đề tài “Tiết kiệm cho tương lai hay chỉ sống
một lần trong đời” để nói lên quan điểm của mình.

1

https://www.youtube.com/watch?v=80dY1obS4ww

4
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM


Hanoi University of Science and Technology

NỘI DUNG CHÍNH
I. MƠ TẢ NHĨM
1. NhómNhóm là một tập hợp từ hai người trở lên có cùng mục tiêu (nhiệm vụ, chí hướng, nhu
cầu, đam mê, sở thích, thói quen...).
Làm việc nhóm là sự hợp tác làm việc có định hướng rõ ràng giữa các thành viên trong
cùng một đội, nhằm đạt được các mục tiêu chung.

2. DISC
DISC viết tắt của 4 nhóm tính cách: Dominance –
Influence – Steadiness – Compliance (Sự thống trị, ảnh
hưởng, kiên định và tuân thủ).

3. 4 nhóm tích cách DISC chính
Nhóm người Thủ Lĩnh (Dominance)
Những người nằm ở nhóm này quan trọng kết quả hoàn thành. Họ ln tự tin và có động lực cạnh
tranh để chiến thắng hoặc đạt được thành công. Họ luôn chấp nhận thử thách và hành động tức thì để
đạt được kết quả. Những người thuộc nhóm Thủ lĩnh thường được mơ tả là mạnh mẽ, tự tin, nhanh
nhẹn, luôn tiếp cận vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, điểm trừ của những người thuộc nhóm Thủ
Lĩnh là đơi khi họ bị giới hạn bởi sự vô tâm đối với người khác, thiếu kiên nhẫn và hay hoài nghi.
Đôi khi họ cũng được cho là dễ bị tổn thương.
Mục tiêu của Nhóm người Thủ Lĩnh:
• Đạt được mục tiêu xuất sắc.
• Độc lập.

• Hướng đến những cơ hội mới.
• Kiểm sốt những người đối diện.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Thể hiện sự kiên nhẫn.
• Làm việc với tiểu tiết.
Khi giao tiếp những người thuộc nhóm Thủ Lĩnh, bạn nên cho họ thấy mục đích sau cùng, giải
thích ngắn gọn, khơng lặp lại, tránh nói chuyện khơng trọng tâm và tập trung vào các giải pháp thay
vì vấn đề.
Những người nhóm Thủ Lĩnh thường là: Nhà phát triển, Nhà định hướng phát triển, Người truyền
cảm hứng, Người làm cơng việc mang tính sáng tạo.
5
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Nhóm người Tạo Ảnh Hưởng (Influence)
Người thuộc nhóm này chú trọng vào việc tạo ra ảnh hưởng hoặc thuyết phục người khác bằng
sự cởi mở và những mối quan hệ của mình. Họ thường được mơ tả là những người có sức thút
phục, nhiệt tình, ấm áp, ln lạc quan và có niềm tin vào người khác. Phong cách làm việc của họ
luôn thể hiện sự hợp tác và nhiệt tình. Những người Tạo ảnh hưởng thường được thúc đẩy bởi sự
công nhận xã hội (hoặc một nhóm người trong xã hội), vào những hoạt động nhóm và sự phát triển
các mối quan hệ. Chính vì vậy mà họ sẽ sợ bị mất sự ảnh hưởng, bị từ chối hoặc bị bỏ qua.
Những người thuộc nhóm Tạo ảnh hưởng có thể bị giới hạn bởi việc bốc đồng hoặc thiếu tổ chức.
Mục tiêu của Nhóm người Tạo Ảnh Hưởng:
• Đạt được chiến thắng bằng sự tinh tế.
• Có tình bạn tốt và ln cảm thấy hạnh phúc.
• Có được sự uy tín trong cộng đồng hoặc đạt

được sự nổi tiếng.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn.
• Tập trung trong thời gian dài.
• Bị kiểm sốt.
Khi giao tiếp với những người thuộc nhóm Tạo ảnh hưởng, bạn nên chia sẻ kinh nghiệm cá nhân
của mình cho họ, cho phép họ có thời gian đặt câu hỏi và nói chuyện. Bạn cũng nên tập trung vào
mặt tích cực, khơng đưa ra q nhiều chi tiết khơng cần thiết và không làm gián đoạn mạch chuyện.
Những người thuộc nhóm Tạo Ảnh Hưởng thường là: người quảng bá, người thuyết phục hoặc
thẩm định viên,…

Nhóm người Kiên Định (Steadiness)
Những người thuộc nhóm này thường
chú trọng vào sự hợp tác, chân thành, tin
cậy. Họ thường tìm động lực thúc đẩy từ sự
cộng tác, phối hợp, đánh giá chân thành và
hướng đến duy trì sự ổn định. Những người
Kiên Định thường được mơ tả là bình tĩnh,
kiên nhẫn, có thể lường trước sự việc, ổn
định và nhất quán. Họ cũng có thể bị giới
hạn bởi sự thiếu quyết đoán, sợ thay đổi, sợ sự mất ổn định và bị xúc phạm. Tuy nhiên, bạn có thể
tin tưởng vào giá trị trung thành và sự đảm bảo của những người Kiên Định.

6
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM


Hanoi University of Science and Technology

Mục tiêu của Nhóm người Kiên Định:
Đạt được thành tích cá nhân.
Đạt được sự ủng hộ của một nhóm người.
Làm việc trong mơi trường được kiểm sốt và khơng có nhiều sự thay đổi.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
Thích ứng với môi trường luôn thay đổi hoặc những mục tiêu được đặt ra không rõ ràng.
Phải làm nhiều việc cùng một lúc.
Phải cạnh tranh/đối đầu với người khác.
Khi giao tiếp những người thuộc nhóm Kiên Định, bạn nên thể hiện sự quan tâm của bạn với

họ, đồng thời cho họ thấy những gì bạn mong đợi từ họ.
Những người Kiên Định thường là: Chuyên gia, Nhân viên điều tra,…

Nhóm người Tuân Thủ (Compliance)
Những người thuộc nhóm Tuân Thủ này thường chú trọng vào chất lượng và độ chính xác,
chun mơn, năng lực cá nhân. Họ thường tìm thấy động lực từ những cơ hội để đạt được kiến thức,
những cơ hội giúp họ thể hiện được chuyên môn cá nhân và tạo ra những sản phẩm có chất lượng.
Người Tuân Thủ để ý đến độ chính xác trong cơng việc, họ ln muốn duy trì sự ổn định trong cơng
việc. Những người Tuân Thủ cũng thường được được mô tả là người cẩn thận, thận trọng, làm việc
có hệ thống, chính xác, lịch sự và biết cách ngoại giao. Tuy nhiên, họ có thể bị giới hạn bởi việc bị
quá tải, bản thân bị cơ lập, những lời chỉ trích và mắc sai lầm.

Mục tiêu của những người Tuân thủ là:
• Có quy trình làm việc khách quan, đạt
độ chính xác cao.
• Phong thái ổn định và tin cậy.
• Có kiến thức và chun mơn.
• Phát triển cá nhân.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Bỏ dở cơng việc.
• Phải thỏa hiệp vì lợi ích của cả nhóm.
• Tham gia các sự kiện xã hội.
• Phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
Khi giao tiếp với những người Tuân Thủ, bạn nên hãy tập trung vào các sự kiện và chi tiết,
giảm thiểu ngôn ngữ cảm xúc và sự thiếu kiên nhẫn.
Những người thuộc nhóm Tuân Thủ thường là: Nhà tư tưởng khách quan, Người cầu toàn,
Người nghiên cứu.

7
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Kết quả kiểm tra DISC của nhóm

Dominance
Thủ lĩnh
Nguyễn Vũ Thiên Trang
Nguyễn Văn Tiến

Phạm Đức Tồn

Influence
Ảnh hưởng

Steadiness
Kiên định

Compliance
Tn thủ

Ngơ Trần Anh Thư
Kiều Mạnh Tiến
Trần Thị Thu
Hoàng Văn Tiến
Trần Trọng Thuân

Lê Như Quỳnh
Nguyễn Thị Minh Thùy

Bảng 1. Kết quả bài kiểm tra DISC của các thành viên trong nhóm 17 Again
Số liệu trong bảng 1 cho thấy sự phân phối không đồng đều giữa 4 nhóm tính cách của các thành
viên nhóm 17 Again. Các thành viên của nhóm chủ yếu được phân vào hai nhóm tính cách là
Dominance – Thống trị và Compliance – Tuân thủ. Hơn nữa, sự thiếu hụt nhân lực trong nhóm
Influence - Ảnh hưởng và Compliance – Tuân thủ cũng là những thử thách trong việc quyết định vai
trò các thành viên trong nhóm. Do vậy, với mục tiêu là cân bằng toàn diện các khả năng, lựa chọn
các thành viên ở nhóm tính cách này, làm những nhiệm vụ của nhóm tính cách khác sẽ là một giải
pháp tốt để mỗi người được phát triển những điểm yếu của nhau hơn.
Với sự ổn định và nhất quán, bạn Hoàng Văn Tiến được chỉ định làm trưởng nhóm, đem đến
tinh thần của một người lãnh đạo biết quan tâm, thúc đẩy sự phối hợp của mọi người. Đồng thời trọng

trách của một trưởng nhóm cũng buộc bạn phải cải thiện tính thiếu qút đốn của nhóm Kiên định.
Ba bạn Ngũn Vũ Thiên Trang, Ngũn Văn Tiến, Phạm Đức Tồn có thể vận dụng tính cách
chung của những người thống trị, đó là qút đốn, tiếp cận vấn đề trực tiếp vào trong việc hồn
thành nhiệm vụ. Đồng thời vị trí ngang bằng với các thành viên khác trong nhóm cũng giúp các bạn
ở nhóm này kiên nhẫn và hịa hợp với các thành viên khác hơn.
Do khơng có thành viên trong nhóm Ảnh hưởng, các bạn Ngơ Trần Anh Thư, Kiều Mạnh Tiến,
Trần Thị Thu, Trần Trọng Thuân sẽ phải thốt ra vùng ổn định của mình, vận dụng tính nhất quán,
chân thành tạo nên tinh thần làm việc nhóm nhiệt tình, ấm áp.
Việc tham gia vào làm việc nhóm và bù vào những thiếu sót của các thành viên còn lại cũng là
thử thách dành cho hai bạn Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thùy thoát khỏi áp lực bị cơ lập và q
tải, hịa hợp với các thành viên hơn. Đi cùng đó là sự phát triển sự chính xác và cẩn trọng vào trong
việc hồn thành các nhiệm vụ được giao.
Qua cả q trình làm việc, có thể thấy các thành viên hoàn toàn trải nghiệm được bản thân trong
các khía cạnh khác nhau, từ đó phát triển cả những mặt đã có và những mặt chưa có của bản thân.

8
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

4. Mơ hình 5P quản trị nguồn nhân lực trong nhóm
Sau khi các có sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm, thì vấn đề quản trị các thành
viên được nhóm quan tâm và cùng nhau tìm ra phương pháp phù hợp. Hiện nay, có nhiều mơ hình
quản trị nhân lực được áp dụng trong các doanh nghiệp như: mô hình 5P, mơ hình HPWS, mơ hình
ma trận giá trị,… Với quá trình tìm hiểu của các thành viên thì cả nhóm thống nhất áp dụng mơ hình
5P, vậy nó được áp dụng như thế nào vào nhóm 17 Again.
Trước hết, chúng ta tìm hiểu cơ bản về mơ hình 5P. Mơ hình 5-P là mơ hình tương đối tồn diện

về cấu trúc và các thành phần của một chiến lược nguồn nhân lực do Schuler (1992) phát triển. Theo
Schuler, 5 chữ P được nhắc tới ở đây là: triết lý quản trị nguồn nhân lực (Philosophy), chính sách
nguồn nhân lực (Policies), chương trình (Programs), hoạt động/thơng lệ (Practices) và quy trình quản
trị nguồn nhân lực (Process). Sau khi áp dụng mơ hình 5P vào quản trị nhân lực, nhóm rút ra được
những điều sau:
Xác định mục tiêu chiến lược của nhóm là điều quan trọng đầu tiên cần làm
Phân tích mục tiêu chiến lược và chỉ ra tác động của những nó đối với triết lý, chính sách,
chương trình, hoạt động/thơng lệ và các quy trình quản trị nguồn nhân lực.
Mối liên kết giữa chiến lược và hành động quản lý nhân lực của nhóm có thể được củng cố
bằng cách khuyến khích sự tham gia của từng thành viên vào q trình xác định vai trị của
mình trong nhóm.

Chiến lược

Mục tiêu

• Mỗi cá nhân có vai trị
như một thành viên
trong gia đình
• Hãy cùng nhau đi tới
đích của mỗi người

• Cùng nhau hoàn thành tốt
các yêu cầu của mơn học
• Giúp đỡ nhau hoàn thành
mục tiêu của mỗi bạn

mong muốn sau khi học
môn này

Các hoạt
động quản trị
nhân lực

Ưu điểm lớn nhất của Mơ hình 5-P là nó chỉ ra mối quan hệ (thường là phức tạp) giữa triết lý,
chính sách, chương trình, hoạt động/thơng lệ và các quy trình quản trị nguồn nhân lực. Mà trong đó
các hoạt động quản trị nhân lực chính là những biểu hiện rõ ràng nhất, hãy xem nhóm 17 Again đã
có những hoạt động như thế nào để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra.

9
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Philosophy - Triết lý
nguồn nhân lực

• Mỗi thành viên đều có vai trị trong các hoạt động của
nhóm, và cả nhóm cùng nhau hồn thành tốt từng mục
tiêu đề ra
• Slogan " Tuổi của trái tim đừng nghĩ bằng tóc bạc"

Policies - Chính sách
nguồn nhân lực


• Với tinh thần cùng nhau làm việc, khún khích các
thành viên nêu ra ý kiến cá nhân
• Cùng nhau phân tích những vấn đề và đưa ra qút định
bằng biểu qút

Programs
Chương trình

• Có những buổi họp trên Microsoft Teams để đưa ra
quyết định và giải quyết công việc của mỗi cá nhân trong
nhóm
• Đưa ra những lời khen, đánh giá cao những thành viên
hồn thành tốt cơng việc của mình, và phê bình những
thành viên chưa năng nổ, làm chưa tốt

Practices
Hoạt động/thơng lệ

• Trong những buổi họp trên Microsoft Teams, ngoài việc
giải quyết bài tập các bạn trong nhóm cịn có cơ hội thể
hiện những đam mê, tài lẻ của mình
• Việc để mọi người cùng thể hiện khả năng bản thân giúp
nhóm sắp xếp nhiệm vụ phù hợp với các bài tập

Process - Quy trình
quản trị nguồn nhân lực

• Khi hiểu cơ bản về từng thành viên trong nhóm, mọi
người cùng nhau bàn bạc về những cơng việc cần làm

trong từng bài tập. Sau đó, phân chia công việc cho mỗi
người một cách cụ thể và có những buổi họp để kiểm
chứng và giải qút cơng việc.

5. Các giai đoạn phát triển nhóm
Như các nhóm khác trong lớp khi được về nhóm 17, nhóm đã phát triển một cách khá tự nhiên
mà chưa nhận ra sự rõ ràng trong từng quá trình phát triển. Chúng ta cùng tìm hiểu một trong những
mơ hình được sử dụng để mơ tả phát triển nhóm là Tuckman ladder, bao gồm 5 giai đoạn phát triển
mà các nhóm có thể trải qua. Mặc dù thông thường các giai đoạn này xảy ra theo thứ tự, nhưng khơng
có gì lạ khi một đội dự án bị mắc kẹt trong một giai đoạn cụ thể hoặc thoái lui về giai đoạn trước. Các
giai đoạn phát triển là:

10
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Hình: Các giai đoạn trong q trình phát triển nhóm

• Giai đoạn hình thành
Trong giai đoạn này, nhóm được thành lập. Các thành viên được thêm vào nhóm sẽ có tâm
lý băn khoăn về cách họ phù hợp với những người khác, khả năng và kỹ năng của họ so với người
khác như thế nào. Họ tìm kiếm ở nhóm trưởng sự rõ ràng và chỉ đạo.
Lúc này, vai trị của nhóm trưởng và cả nhóm sẽ cần:
- Giúp các thành viên nắm rõ mục đích của nhóm và xác lập các mục tiêu cụ thể.
- Thống nhất các quy tắc chung đảm bảo hoạt động nhóm.
- Quan sát, đánh giá các thành viên và có sự phân cơng nhiệm vụ phù hợp. Phân tích nhân sự,

giao việc và xác định mức độ cân bằng.

11
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

• Giai đoạn xung đột
Đây là giai đoạn đối mặt với những xung đột trong nội bộ nhóm.
Mâu thuẫn xuất phát từ sự khác biệt về phong cách làm việc, cách cư xử, quan điểm, văn hóa...
hoặc sự lo lắng của các thành viên nhóm khi khơng thấy sự tiến triển của cơng việc. Dẫn đến, nhóm
khó đi đến các quyết định dựa trên sự đồng thuận, đổ lỗi lẫn nhau, vv...
Các thành viên thường không thể tập trung vào công việc hướng đến mục đích chung, tuy nhiên
họ cũng bắt đầu hiểu nhau hơn.
Vai trị của nhóm trưởng: Giúp nhóm vượt
qua giai đoạn này bằng cách đảm bảo mọi
người lắng nghe nhau, hiểu quan điểm của
nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Tất
cả đều mang lại một quan điểm độc đáo cho
dự án và tất cả sẽ có ý tưởng để chia sẻ. Tạo
điều kiện cho các cuộc trao đổi trong các cuộc
họp nhóm để giữ cho nhóm đi đúng hướng.

Giai đoạn xung đột

• Giai đoạn ổn định
Giai đoạn ổn định bắt đầu khi tập thể hóa giải được những xung đột, đạt được sự đồng nhất trong

quan điểm. Đây là giai đoạn hình thành chuẩn mực trên cơ sở tin tưởng và gia tăng sự hợp tác, gắn
bó giữa các thành viên. Các cuộc đối thoại, tranh luận sẽ cởi mở và hướng đến công việc nhiều hơn,
tiến tới sự tự ý thức của từng cá nhân về vai trị của mình trong đội. Đồng thời nhóm thống nhất được
những nguyên tắc và chuẩn mực chung trong cách thức tổ chức đội, phương pháp và quy trình làm
việc (thay vì chỉ định một chiều từ trưởng nhóm).
Các hành vi thường gặp trong Giai đoạn bình thường hóa:
- Chấp nhận tư cách thành viên trong đội
- Thân thiện, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ những chuyện riêng tư
- Có khả năng đưa ra những phê bình mang tính xây dựng
- Cố gắng đạt được sự hoà hợp trong đội bằng việc tránh những xung đột
- Hình thành và duy trì những quy tắc cơ bản cũng như những ranh giới của đội
- Có cảm giác gắn kết, hoà mình, đồng thời có mục tiêu chung với đội

12
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

• Giai đoạn hồn thiện
Đội ổn định thành một hệ thống có tổ chức, hoạt động hiệu quả trên cơ sở trao đổi ý kiến một
cách tự do và thẳng thắn. Các thành viên làm việc nhiệt tình, chủ động và tích cực vì thành cơng
chung của cả đội. Tinh thần đồng đội mới được bộc lộ rõ nét và sâu sắc nhất: phối hợp với nhau nhịp
nhàng, mỗi thành viên biết mình phải làm gì và được người khác kỳ vọng ra sao... Dự án được hoàn
thành chất lượng, đúng thời gian cam kết.
Các hành vi thường gặp trong giai đoạn trôi chảy:
- Các thành viên hiểu rõ điểm mạnh và điểm ́u của nhau.
- Tự thay đổi có tính xây dựng.

- Khả năng đương đầu hay giải quyết vấn đề của đội.
- Có sự gắn bó chặt chẽ với đội
Nhóm trưởng cần làm:
- Giao phó nhiều nhiệm vụ cho các thành viên nhóm.
- Tập trung vào việc phát triển thành viên trong đội ngũ.

• Giai đoạn kết thúc
Các nhóm dự án tồn tại chỉ trong một thời gian nhất định và sẽ kết thúc sau khi dự án đã hoàn
thành. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm có thể cảm giác mất man, hụt hẫng vì:
- Mọi người thích những thói quen.
- Các thành viên đã phát triển mối
quan hệ làm việc chặt chẽ với các
thành viên khác.
Đây là giai đoạn để các đội nhóm ghi
nhận/ăn mừng những thành cơng đã
đạt được, chia sẻ và nắm bắt các thực
tiễn tốt nhất .
Giai đoạn kết thúc

13
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình phát triển của nhóm 17 Again:

Hình thành


Xung đột

Ổn định

• Thống nhất các quy tắc chung
• Nắm rõ mục đích của nhóm và xác lập các mục tiêu cụ thể
• Phân tích nhân sự, giao việc và xác định mức độ cân bằng

• Mâu thuẫn xuất phát từ việc chưa năng động trong các buổi làm việc chung,
chưa hoàn thành tốt công việc được giao,...
• Lúc này mọi người cần lắng nghe nhau, hiểu quan điểm của nhau và tơn trọng
quan điểm cá nhân

• Các cuộc đối thoại, tranh luận sẽ cởi mở và hướng đến công việc nhiều hơn,
tiến tới sự ý thức của từng cá nhân về vai trị của mình trong đội
• Thân thiện, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ những chuyện riêng tư
• Có cảm giác gắn kết, hồ mình, đồng thời có mục tiêu chung với đội

• Hoạt động trên cơ sở trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn
• Các thành viên làm việc nhiệt tình, chủ động và tích cực vì thành cơng chung
Hoàn thiện • Hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành việc chung đúng kế hoạch

Kết thúc

• Các thành viên trong nhóm có thể cảm giác hụt hẫng, ít trị chuyện hơn
• Các thành viên đã phát triển mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các thành viên
khác

14

Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

II. LẬP KẾ HOẠCH NHĨM
1. Khái niệmLập kế hoạch là một q trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để
thực hiện những mục tiêu đó.
Lập kế hoạch cần gắn liền với những công cụ và phương pháp quản lý nhằm giúp bạn đi
đúng hướng. Tất cả những quản lý đều làm những công việc lập kế hoạch.

Lập kế hoạch
2. Vai trị của việc lập kế hoạchHệ thống các vấn đề, công việc cần thực hiện để đưa ra các cách quản lý, có thể dùng đến
kinh nghiệm đã có.
Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.Tập trung vào mục tiêu và chính sách của tổ chức.
Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp các cách quản lý khác.Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra3. Phương pháp xác định nội dung công việc trong lập kế hoạch
Khi bắt đầu công việc mới, làm thế nào để triển khai cơng việc đó hoàn hảo? Nếu bạn khơng
có phương pháp để xác định đầy đủ các yếu tố, bạn có thể bỏ sót nhiều nội dung cơng việc.
Qua phương pháp cơ dạy, nhóm chúng em đã áp dụng hiệu quả.Xác định được mục tiêu, yêu cầu công việc: Mục tiêu quan trọng của nhóm là hoàn thiện
bản thân, làm bài tập lớn, hoàn thành môn học xuất sắc.
Xác định nội dung cơng việc

15
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

STT


Công việc

Nội dung

1

Chuẩn bị trước
khi thực hiện

Thảo luận phương thức bảo vệ bài tập nhóm, đóng góp ý tưởng và lên
kịch bản, phân chia nội dung công việc cho từng thành viên trong nhóm.

2

Làm video

Các thành viên trong nhóm thực hiện phần nội dung công việc đã được
giao và phải hoàn thiện trước thời gian yêu cầu của trưởng nhóm đề ra.

3

Hoàn thiện sản
phẩm

Lồng ghép và chỉnh sửa các đoạn video của nhóm, họp bàn để bổ sung
góp ý để sản phẩm hoàn thiện hơn.

4


Viết báo cáo

Viết báo cáo dựa trên quá trình làm việc nhóm và ý kiến cá nhân của
từng thành viên trong nhóm

Xác định thời gian và địa điểm thực hiện cơng việc

Các thành viên trong nhóm tự thực hiện việc quay video tại nhà (do ảnh hưởng của dịch
COVID – 19)

Xác định cách thức liên lạc
Liên lạc qua nhóm chat của Facebook messenger và qua phần mềm học trực tún MS Teams
Xác định phương pháp kiểm tra cơng việc
Thực hiện việc kiếm tra sản phẩm các thành viên gửi trên Google Drive
Xác định phương pháp thực hiện cơng việc

u cầu các thành viên nắm rõ phần công việc của mình trong kịch bản đã thống nhất.Các thành viên tự quay các đoạn video đúng với phần nội dung của mình trong kịch bảnUpload các phần video đã quay lên Google Drive trước thời hạn yêu cầu của trưởng nhóm
đề ra.Tiến hành cắt ghép chỉnh sửa và hoàn thiện theo góp ý của cả nhóm.
Xác định nguồn lực thực hiện cơng việc
Tất cả thành viên trong nhóm đều phải có trách nhiệm tham gia vào bài tập lớn. Tuỳ vào khả
năng và điều kiện của từng người sẽ được phân công công việc sao cho phù hợp.

4. Các bước lập và theo dõi kế hoạch
Lập kế hoạch sẽ giúp cho nhóm đi đúng hướng, tối giản được thời gian, đạt được mục tiêu và
hiệu quả cao trong khoảng thời gian đã định. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch không hề đơn giản, do đó
có thể xây dựng kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả theo mơ hình 5A.


Awareness: Nhận biết
Analyse: Phân tíchAttack: Kẻ cắp thời gianAssign: Lập thứ tự ưu tiênArrange: Lập kế hoạch
16
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Mơ hình 5A

4.1. Awareness: Nhận biết

Nhận biết đâu là điều quan trọng
cho nhóm và bài tập lớn. Giai đoạn đầu

tiên giúp nhóm xác định rõ mục tiêu cụ
thể từ đó xác định các yếu tố quan trọng
liên quan như: việc sắp xếp thời gian,
thói quen, tác phong làm việc nhóm,
giao tiếp và trách nhiệm công việc của
từng thành viên.
Giai đoạn nhận biết
Ở giai đoạn này, nhóm đã thực hiện họp trên cả Teams và Facebook Messenger. Các thành
viên đều nói ra quan điểm và ý kiến về bài tập lớn, hầu hết đều hy vọng có thể hoàn thành bài tập
nhóm đúng thời hạn với kết quả tốt.
4.2. Analyse: Phân tích
Khi mục tiêu chung đã được đề ra, nhóm cần từng bước phân tích thực tế về cách sử dụng
thời gian, làm sao để kiểm soát thời gian, tiến độ làm việc của nhóm, lượng cơng việc và cơng việc
của từng thành viên.

17
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Các công việc cần thực hiện:
1. Chọn đề tài, nội dung và thống nhất với nhóm làm chung chủ đề
2. Ý tưởng trình bày, phạm vi tìm hiểu, phân cơng nhiệm vụ
3. Thống nhất phương thức làm việc, các yêu cầu cụ thể cho từng công việc
4. Khảo sát đánh giá kịch bản ban đầu
5. Chọn Biên tập viên và thành viên thực hiện phỏng vấn
6. Họp thống nhất kịch bản và lời thoại phỏng vấn

7. Thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhóm đánh giá
8. Edit các bài phỏng vấn và lồng tiếng cho Biên tập viên
9. Sản phẩm hoàn thành lần đầu, đánh giá của từng thành viên
10. Điều chỉnh thiếu sót và bổ sung theo ý kiến của các thành viên
11. Hoàn thiện sản phẩm

Giai đoạn phân tích

18
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

4.3. Attack: Kẻ cắp thời gian
Thời gian là yếu tố vô cùng quan
trọng, mỗi thành viên đề có cơng việc
riêng và thời gian biểu khác nhau như đi
làm thêm, thực tập, học hè,… do vậy
thời gian để mọi người có thể tập trung
lại là rất ít. Cần phải tận dụng hiệu quả
thời gian trao đổi chung để tránh trì hỗn
nhiệm vụ, chính vì vậy một số kẻ cắp
thời gian mà các thành viên có thể bị
mắc phải là:
1. Khơng có mặt đúng giờ khiến cả
nhóm phải chờ đợi hoặc bị bỏ sót một
vài thơng tin đầu buổi họp.

2. Vấn đề nói chuyện điện thoại lâu, khi chưa sắp xếp các ý tưởng cần bàn sẽ không phân biệt
được đâu chuyện phiếm với công việc.
3. Thơng tin giao tiếp giữa các thành viên cịn kém vào thời gian đầu, khiến thành viên chưa
hiểu rõ công việc và các yêu cầu đã đặt ra.
4.4. Assign: Lập thức tự ưu tiên
Các công việc được sắp xếp theo mức độ quan trọng, tính khẩn trương và phù hợp với thời gian
của nhóm và từng thành viên tron nhóm:
1. Chọn đề tài, nội dung và thống nhất với nhóm
làm chung chủ đề
2. Lập kế hoạch và thống nhất cách thức làm việc
3. Lên ý tưởng, thống nhất ý tưởng, phân công
nhiệm vụ
4. Thực hiện công việc cá nhân được giao
5. Edit sản phẩm
6. Điều chỉnh
7. Công chiếu sản phẩm

Lập thứ tự cơng việc ưu tiên

19
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

4.5. Arrange: Lập kế hoạch:
Sắp xếp công việc dài hạn, ngắn hạn để triển khai công việc đã đề ra.


STT Công việc

1.

Làm video
Bài tập lớn

Nội dung cụ thể

Phân công

Viết kịch bản

Hoàng Tiến, Thư, Quỳnh

Bản word

Cả nhóm

Viết lời, quay video
phỏng vấn

Toàn, Thu, Thuân,
Trang, Thùy, Tiến

Video ngắn

Cả nhóm

Chỉnh sửa video


Thư, Ngũn Tiến

Video
Cả nhóm
hoàn chỉnh

Mơ tả nhóm

Kiều Tiến, Trang

Bản word

Cả nhóm

Lập kế hoạch nhóm

Quỳnh, Nguyễn Tiến

Bản word

Cả nhóm

Toàn, Thuân

Bản word

Cả nhóm

Đánh giá hiệu quả


Hoàng Tiến, Thư

Bản word

Cả nhóm

Tổng hợp

Thuỳ, Thu

Bản word

Cả nhóm

2. Viết báo cáo Quá trình làm việc nhóm

Sản phẩm Kiểm tra

20
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

III. THỰC HIỆN (HỌP NHÓM) VÀ CÁC TRAO ĐỔI, THẢO
LUẬN KHI THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN.
Sau khi nhận được danh sách nhóm và kế hoạch báo cáo của cô, chúng em đã cố gắng tìm đồng

đội với tốc độ tối đa và gần như đã thành lập được nhóm chat ngay lập tức. Ngay tối đó chúng em đã
bàn nhau chọn tên nhóm, slogan cũng như đề tài bằng cách các thành viên đưa ra đề xuất để mọi
người nhận xét và bầu chọn. Đã có rất nhiều cái tên hay và sáng tạo xuất hiện và ai cũng đưa ra luận
điểm đầy thuyết phục các thành viên chọn đề tài của mình. Tuy nhiên chúng em đã không đạt được
sự đồng thuận chung.
Và rồi, sau một ý nghĩ bất chợt lóe lên tên nhóm và
slogan đã được ra đời. Tên nhóm là 17 Again được lấy
cảm hứng từ bộ phim hài Mỹ “Trở lại tuổi 17”. Nó có
nghĩa là với khao khát được quay trở về tuổi thanh xuân
tươi trẻ, năng động, đầy sức sống, nhóm chúng em muốn
lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.
Cịn slogan nhóm được quyết định là: “Tuổi của trái tim
không đo được bằng tóc bạc.”
Đến buổi họp Teams cùng nhóm 18. Một cuộc tranh
luận gay gắt đã nổ ra. Nhóm nào cũng có lý do để bảo vệ
đề tài của nhóm mình. Cuối cùng cả hai nhóm khơng tìm
được tiếng nói chung nên quyết định chọn lại chủ đề.
Sau cuộc tranh luận đề tài được vote cao nhất là “Tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống duy
nhất một lần trong đời”. Đề tài này khá hay nên cả nhóm quyết định làm.
Rắc rối mới lại xuất hiện khi nhóm khơng biết làm đề tài bằng cách nào? Nhóm em muốn làm
gì đó để xuất hiện được cả team. Lúc đầu nhóm tính làm cuộc tranh luận bằng cách chia nhỏ nhóm ra
hoặc tranh luận với nhóm 18. Nhưng tranh luận thì lại khó thể hiện được quan điểm về hai lối sống
và rồi nhóm quyết định làm video dựa trên bản tin điểm tuần của VTV24. Từ đó sẽ phỏng vấn một
số thành viên trong nhóm. Do tình hình dịch Covid phức tạp nên nhóm khơng thể làm được clip xuất
hiện cùng nhau nên nhóm đã nghĩ ra cách dùng nhân vật hoạt hình để làm một buổi Talk show nói
về vấn đề lối sống này. Cuối cùng nhóm cũng đã đạt được thống nhất và tiến hành thực hiện.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Lên ý tưởng kịch bản viết thoại
❖ Mỗi tuần tổ chức ít nhất 2 buổi họp trên team để trao đổi
❖ Bàn luận lên ý tưởng, kế hoạch triển khai (gian đoạn này tranh luận khá nhiều về việc làm

video vui vẻ thuần giải trí hay tập trung làm rõ lối sống hơn)
❖ Lời thoại của 2 nhân vật trong buổi talk show, người được phỏng vấn sẽ như thế nào?
Bước 2: Tạo ra các bản demo mọi người cùng đóng góp ý kiến thay đổi tạo ra bản hoàn chỉnh
Bước 3: Thực hiện thu âm, quay video phỏng vấn
Bước 4: Gửi file thu âm và video cho bạn edit lắp ghép cho ra sản phẩm
Bước 5: Nhóm cùng nhau xem sản phẩm kiểm tra và chỉnh sửa lỗi
21
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Với sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên trong nhóm, sự hướng dẫn, định hướng của nhóm
trưởng chúng em bắt tay vào phân chia nhau công việc.
MSSV
20183440
20200623
20182264
20181279
20185923
20192572
20206939
20194459
20175237
20171808

Tên


Công việc
Biên tập nội dung, điều phối công
Hoàng Văn Tiến
việc công việc các thành viên, tham
gia lồng tiếng video, đối ngoại.
Biên tập nội dung, xây dựng và hoàn
Ngơ Trần Anh Thư
thiện video thút trình.
Biên tập nội dung kịch bản, lồng
Lê Như Quỳnh
tiếng video.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Phạm Đức Toàn
tưởng kịch bản.
Xây dựng và hỗ trợ hoàn thiện video
Nguyễn Văn Tiến
thuyết trình.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Trần Thị Thu
tưởng kịch bản.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Trần Trọng Thuân
tưởng kịch bản.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Nguyễn Vũ Thiên Trang tưởng kịch bản.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Nguyễn Thị Minh Thùy
tưởng kịch bản.
Tham gia phỏng vẫn, đóng góp ý
Kiều Mạnh Tiến

tưởng kịch bản.

Ghi chú
Nhóm trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thư kí
Thành viên
Thành viên
Thư kí
Thành viên

Nhóm em đã có 4 lần họp để lên ý tưởng, chỉnh sửa lỗi, có những buổi họp lên đến 1 tiếng
rưỡi hay 2 tiếng, đã có những bất đồng, những quan điểm khác nhau về cách thức cũng như nội dung
của bài tập lớn nhưng cuối cùng chúng em đã đều có những quyết định chung dựa trên sự tôn trọng
ý kiến của đa phần các bạn trong nhóm.


Ngày 18/7/2021:

Họp Teams tranh luận cùng nhóm 18: Nên chọn chủ đề của nhóm 17 hay nhóm 18. Cả 2 nhóm
khơng tìm được tiếng nói chung nên qút định chọn lại chủ đề.


Ngày 20/7/2021:

Họp Teams lên kế hoạch cho chủ đề: “Sống tiết kiệm hay chỉ sống 1 lần trên đời”.
Quyết định chọn slogan của nhóm: Tuổi của trái tim khơng đo được bằng tóc bạc.Ngày 23/7/2021:

Họp Teams xây dựng nội dung chủ đề “Sống tiết kiệm hay là chỉ sống 1 lần trên đời”
Nhóm trưởng phân cơng cơng việc: Đóng vai biên tập viên (Hoàng Văn Tiến, Lê Như Quỳnh),
làm video (Ngô Trần Anh Thư, Nguyễn Văn Tiến), quay video (các thành viên còn lại)
Bàn về kịch bản, xây dựng nội dung, chốt thời gian hoàn thành

22
Nhóm 17 |17 Again


KĨ NĂNG MỀMHanoi University of Science and Technology

Ngày 30/7/2021:

Họp Teams điều chỉnh lại video bài tập lớn cho phù hợp.
Cuối cùng, bài tập lớn được hoàn thành với sự tin tưởng của cả nhóm vào 1 bài thút trình thật
“bùng nổ” và hấp dẫn đối với cô và các bạn trong lớp. Khi nhóm em thút trình và được các bạn
trong lớp đưa ra những lời nhận xét, lời khen thì chúng em đã cảm thấy vơ cùng hài lịng với phần
thút trình của mình mặc dù cịn nhiều điều thiếu xót. Bài tập lớn của nhóm chúng em vinh hạnh
được cơ đặt bút chấm điểm 10, điều đó thật sự khiến chúng em vô cùng hạnh phúc và vui sướng.
Chúng em cảm ơn cô đã cho chúng em biết đến nhau, làm việc cùng nhau và học được ở nhau nhiều
điều tốt đẹp.


Tóm tắt nội dung kịch bản
“Tiết kiệm cho tương lai” hay “ ta chỉ sống một lần trong đời” là những quan điểm đang được
các bạn trẻ tranh luận trong thời gian gần đây.
Cuộc sống của giới trể hiện đại ngày nay
với những áp lực về sự ổn định cơng
việc, có nhà có xe bên cạnh việc phải nỗ
lực làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống
tương lai thì một số bộ phận giới trẻ theo
đuổi có được cuộc sống hưởng thụ thỏa
mãn bản thân. Để giải tỏa áp lực đó, họ
quan niệm theo tinh thần Yolo nghĩa là
“ta chỉ sống duy nhất một lần trong đời”.
Tuy nhiên việc sống tiết kiệm giúp ta đề
phòng các rủi ro có thể xảy ra như đau
ốm, bệnh tật, các sự cố trong cơng việc,...Điều đó u cầu mỗi người cần có một nguồn tài chính tốt.
Đồng thời tiết kiệm giúp ta cải thiện được cuộc sống, thực hiện được các mục tiêu lớn trong tương
lai và có cuộc sống không lo toan khi về già.
Sau đây là những suy nghĩ của các thành viên trong nhóm 17 Again về vấn đề này:
Bạn Kiều Mạnh Tiến cho rằng ” Việc sống tiết kiệm giúp ta được hưởng thụ nhiều hơn, đáp ứng
được các biến cố có thể xảy ra. Sống tiết kiệm giúp cho bản thân cảm thấy có trách nhiệm hơn”. Bạn
Nguyễn Thị Minh Thùy chia sẻ “ Việc sống tiết kiệm có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân, được
hưởng các dịch vụ y tế tốt nhân, khơng trở thành gánh nặng cho gia đình. Đặc biệt trong tình hình
dịch Covid, lối sống tiết kiệm giúp ta chủ động hơn trong các chỉ thị của Chính phủ”. Đồng quan
điểm với hai ý kiến trên, bạn Trần Trọng Thuân cũng chọn lối sống tiết kiệm để chuẩn bị cho tương
lai của bản thân.

23
Nhóm 17 |17 AgainKĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

Tuy nhiên nếu sống quá tiết kiệm, chúng ta có thể trở lên hà tiện, thêm cái tính ăn chắc mặc bền,
dù sau này có tiết kiệm được bao nhiêu đi chăng nữa vẫn khơng dám hưởng thụ. Có rất nhiều nhiều
thành viên trong nhóm chọn “ ta chỉ sống một lần trong đời”. Theo ý kiến của bạn Trần Thị Thu “
Chúng ta nỗ lực làm việc mà không biết cách hưởng thụ thì quả là một sai lầm. Ta chỉ sống một lần
trong đời vì vậy hãy hưởng thụ và làm những điều mình thích”. Một ý kiến khá thú vị của bạn Phạm
Đức Toàn, tuổi trẻ là phải hưởng
thụ, phải trải nghiệm chẳng hạn như
đi chơi, du lịch, đi hẹn hị,... Những
điều đó khiến bạn ấy vui và cảm
thấy xứng đáng. Theo bạn Nguyễn
Vũ Thiên Trang thì việc sống tiết
kiệm là khá cần thiết nhưng lối sống
Yolo không hề tệ đồng thời việc tiêu
tiền cũng là động lực để kiếm tiền.
Như vậy “Ta chỉ sống một lần
trong đời” không hề trái ngược với
“tiết kiệm trong tương lai” mà nó cịn bổ trợ cho nhau nhiều hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta
trở nên dung hòa thỏa mãn và hạnh phúc. Đừng quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng lạc nhưng cũng
đừng chỉ suốt ngày cắm mặt vào công việc, để dành tiền mà không dám hưởng thụ cuộc sống, chăm
sóc bản thân. "Hãy sống một lần trên đời" sao cho thật ý nghĩa, sao cho hạnh phúc để về sau khơng
khi nào cảm thấy mình tầm thường, khơng khi nào phải hối hận.

24
Nhóm 17 |17 AgainKĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and Technology

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ


Kết quả làm việc nhóm đã đạt được:

[Bài tập nhóm 1]
Video giới thiệu các thành viên: https://bit.ly/3yZHpt5
[Bài thuyết trình chủ đề]
Slide giới thiệu thành viên, phân công công việc: https://bit.ly/2VWXX75
Video thút trình: https://bit.ly/3su4j9SÝ nghĩa của video đối với việc phát triển các kĩ năng cá nhân:

Khi bạn còn trẻ nên sống “hết mình” hay sống “tiết kiệm” là những quan điểm đang được các bạn
trẻ tranh luận trong thời gian gần đây. Thật ra hai quan điểm trên không hề trái ngược nhau mà bổ
sung nhau.
Tuổi trẻ chắc chắn phải nên “cháy hết mình”
chứ nhưng khơng phải là “tiêu hết tiền”. “Ta chỉ
sống một lần trong đời” nhưng không hề “sống
một mình”. Bạn vẫn cịn rất nhiều mối quan tâm
khác chứ không chỉ mỗi việc làm thế nào để ăn
chơi hưởng thụ mặc kệ ngày mai, mặc kệ cha mẹ,
anh chị em hay vợ con, chồng con của mình (nếu
có) được.

Cuộc sống của bạn chắc chắn khơng chỉ được đếm bằng những con số, làm việc kiếm tiền mà
không hưởng thụ thì cũng thật phí phạm. Nhưng nếu bạn chỉ biết dốc hết sức mình để ăn chơi, khơng
biết tiết kiệm thì cũng sớm đẩy mình vào nợ nần, lầm than.
Chính vì thế, cân bằng cuộc sống vẫn ln là
việc chúng ta nên học mỗi ngày. Dù biết rất khó
nhưng hãy tiết kiệm từng chút ít một để buộc bạn
phải có một khoản tiền phịng thân nhất định, rồi
dần dà hãy nghĩ đến những việc như đầu tư để tiền
mẹ đẻ tiền con. Rồi tự nâng cấp bản thân bằng việc
mua những món đồ lớn hơn, đắt tiền hơn là việc cứ
giới hạn mình trong những việc ăn chơi hưởng thụ
bình thường. Biết tính tốn trong chi tiêu cũng là
cách quan trọng nhất để thể hiện một người trẻ chín chắn, thơng minh, trưởng thành và có trách nhiệm
với cuộc sống của chính bản thân, gia đình và xã hội.

25
Nhóm 17 |17 Again


×