Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

REPORT THE RESULTS OF THE PROJECT RE truyền tải những kiến thức về cộng đồng LGBT thông qua hình thức các podcast nhỏ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (799.23 KB, 10 trang )

REPORT THE RESULTS OF THE PROJECT
RE

*****************
Báo cáo được gửi đến:
Trịnh Thu Hương
Giáo viên môn SSG104
Được chuẩn bị bởi:
RE team

Ngày 08 tháng 11 năm 2021

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


INFORMATION OF GROUP
Group name: RE

Class:IB1607

Course: SSG104

Lecturer: Trịnh Thu Hương

Room no:

Submission due: 01/11/2021

MEMBER
Đặng Quỳnh Trang - Ban nội dung
Nguyễn Thị Quỳnh- Ban nội dung


Tống Công Dương- Ban truyền thông
Lê Trường Giang - Ban truyền thông
Nguyễn Thùy Linh-Ban chuyên môn
Trần Hữu Đức -Ban chuyên môn

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN DỰ ÁN
1. Vấn đề và hiện trạng thực tế ………………………………………………4
2. Mục đích của dự án….……………………………………………………..4
3. Lợi ích của dự án…………………………………………………………….4
4. Miêu tả dự án………………………………………………………………...4
II. CHI TIẾT DỰ ÁN
1. Thành phần ban tổ chức……………………………………………………...5
2. Kế hoạch tổ chức…………………………………………………………….6
3. Kế hoạch gây quỹ……………………………………………………………6
4. Dự trù kinh phí……………………………………………………………....7
III. KẾ HOẠCH TÀI TRỢ
1. Đối tượng tham gia
2. Các gói tài trợ
3. Quyền lợi Nhà tài trợ
IV. KẾT QUẢ DỰ ÁN
1. Sản phẩm dự án
2. Kết quả truyền thông
3. Kết quả tài chính
4. Đánh giá dự án
5. Đánh giá thành viên
V. TỔNG KẾT DỰ ÁN

1. Kết luận
2. Mong muốn/ Đề nghị
VI. PHỤ LỤC

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


REPORT THE RESULTS OF THE PROJECT
I. TỔNG QUAN DỰ ÁN
1. Vấn đề và hiện trạng thực tế
- Trong xã hội hiện tại vẫn cịn có nhiều người có cái nhìn sai lệch, thiếu hiểu
biết về cộng đồng LGBT. Những người thiếu hiểu biết hay khơng có kiến thức
về cộng đồng LGBT dành cái nhìn kỳ thị đối với những người thuộc cộng
đồng LGBT. Điều này dẫn đến nhiều vấn nạn trong cuộc sống hiện tại, gây
ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, cuộc sống, bản thân của những người LGBT
và gia đình của họ.
2. Mục đích của dự án
- Dự án của chúng tôi được tổ chức nhằm đưa đến những người tiếp cận những
kiến thức bổ ích về cộng đồng LGBT, về những vấn đề xoay quanh cộng đồng
LGBT mà nhiều người trong xã hội vẫn còn chưa biết đến hay chỉ mới biết
đến một chút ít.
- Lan tỏa thơng điệp của cộng đồng LGBT muốn gửi đến tồn xã hội.
- Là nơi để mọi người có thể tìm hiểu và trao đổi các kiến thức về cộng đồng
LGBT cũng như giải đáp các thắc mắc của các đọc giả về cộng đồng LGBT.
3. Lợi ích của dự án
- Đưa được những kiến thức bổ ích về cộng đồng LGBT nói chung và các bộ
phận nhỏ trong LGBT nói riêng đến với các đọc giả. Giúp người xem tiếp cận
và hiểu được những đặc điểm, khó khăn của cộng đồng LGBT.
- Góp phần giảm bớt sự kỳ thị của xã hội đối với cộng đồng LGBT.
- Giúp các thành viên tham gia dự án có thêm nhiều kinh nghiệm khi tự tổ chức

một dự án.
4. Miêu tả dự án
- Truyền tải những kiến thức về cộng đồng LGBT thông qua hình thức các
podcast nhỏ, các mẩu tin do team thu nhập được từ các nguồn uy tín ở Việt
Nam và thế giới.
- Các bài viết được truyền thông trên page facebook mang tên RE và kênh
Spotify.
- Tổ chức các talkshow tại lớp SSG 104 - IB 1607.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


II. CHI TIẾT DỰ ÁN
1.Thành phần ban tổ chức
Họ và tên

MSSV

Vai trị

Tống Cơng Dương

HS150494

Leader, làm trùn thơng cho pages

Lê Trường Giang

HS160105


Editor cho podcast

Trần Hữu Đức

HS160800

Chịu trách nhiệm hoạt động chung
của page

Nguyễn Thị Quỳnh

HS163448

Chịu trách nhiệm lên nội dung
podcast , Thu âm podcast trên nền
tảng spodtify

Đặng Quỳnh Trang

HS163435

Chịu trách nhiệm lên nội dung
podcast , thu âm podcast trên nền
tảng spotify

Nguyễn Thùy Linh

HS163430

Lên content cho page, lên bài viết

trên page

2. Kế hoạch tổ chức
Thời gian dự kiến
Thứ 2,4,6 hàng
tuần

Các đầu mục chính

Nội dung chi tiết

Người thực hiện

Ghi chú

Chuẩn bị podcast mới

-Lên plan podcast

Đặng Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Quỳnh

Lấy tin tức từ
kênh
Vietcetera
làm nền cho
nội dung
podcast để
cập nhật tin
tức nóng hổi,

thời đại nhất

về thơng tin, chủ đề,

-Làm nội dung

tư liệu
-Chọn chủ đề
Thứ 3,5,7 hàng
tuần

- Thu âm và nêu
mô tả podcast

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


ẩn bị cho
cast mới

Chủ nhật

Thu thập ý kiến

Đặng Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Quỳnh

Thứ 3,5,7

Lên podcast trên

spotify

Mời bạn bè nghe
và cho ý kiến

Cả tuần

Chạy truyền thông

Sử dụng hiệu quả ,
thành công các mối
quan hệ và tương
tác trên các nền
tảng mạng xã hội

Tống Công Dương

Thứ 2,4,6

Quảng bá bài viết trên
facebook để tăng kiến
thức về LGBT

Nhắc nhở mọi
người về deadline,
thông báo nhiệm
vụ

Trần Hữu Đức


Feedback
trên kênh
Spotify

Lê Trường Giang
Nguyễn Thùy Linh

III. KẾ HOẠCH TÀI TRỢ
1.Đối tượng tham gia
Các thành viên trong nhóm cùng quảng bá sản phẩm các ấn phẩm podcast đến với
bạn bè, sau đó qua proposal nêu lên mục đích để truyền bá về mục đích, chủ đề.
Những ảnh hưởng tích cực tới xã hội cũng như dựa vào sức lan tỏa có thể khơng q
lớn, thế nhưng, nó thật sự sẽ đem đến những giá trị to lớn cho về mặt nhận thức cho
con người và qua đó thay đổi những cảm quan về cộng đồng LGBT. Qua đó, nếu mọi

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


người nhận ra được những giá trị nhân văn và tất cả những tác động tích cực tới cộng
đồng, có thể sẽ đưa ra những hỗ trợ nho nhỏ để thúc đẩy dự án phát triển,
IV. KẾT QUẢ DỰ ÁN
1. Sản phẩm dự án

2. Kết quả truyền thông
- Số lượng like và Follow page đạt 1500.
- Các bài viết trên page đạt lượng react là 100+ .
- Duy trì được tần suất lên bài mỗi tuần 1 podcast.
- Nhận được những phản hồi tốt từ phía người xem.
- Nhận được những comment thắc mắc từ phía người xem về cộng đồng
LGBT gửi về cho page.


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


3. Kết quả tài chính
- Nhận được ủng hộ 500.000VND từ Người mẫu Tống Công Dương
- Trả quyền lợi cho Nhà tài trợ:
+Tăng follow cho nhà tài trợ (500 follows)
+Hỗ trợ quảng bá hình ảnh cho Nhà tài trợ trên Instagram
- Sử dụng nguồn tài chính vào hoạt động talkshow của nhóm tại lớp IB 1607 Dự án chính khơng mất chi phí tiền bạc do các thành viên sử dụng sẵn các
kênh vốn có và các thiết bị cá nhân vào xuất bản ấn phẩm.
4. Đánh giá dự án
- Những điểm đạt được:
+ Nhận được sự hưởng ứng của một số lượng nhất định của những người quan
tâm đến cộng đồng LGBT.
+ Thu hút được cả người trẻ và những người trung niên quan tâm đến dự án.
+ Bày tỏ rõ ràng được những quan điểm sai lệch của mọi người đối với cộng
đồng LGBT, đưa ra những nội dung hữu ích về LGBT.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


+ Giúp các thành viên học tập được nhiều kĩ năng mới, đối mặt với nhiều tình
huống khó khăn để tìm ra cách giải quyết.
+ Gắn kết các thành viên trong nhóm lại với nhau.
+ Thu hút người ủng hộ đến từ hơn 10 quốc gia
- Những điểm hạn chế:
+ Tiến trình cơng việc cịn gặp nhiều khó khăn.
+ Chủ đề còn mới nên thời gian đầu tốn khá nhiều thời gian để truyền tải.
+ Tương tác thời gian đầu gặp nhiều khó khăn.

+ Gặp phải một số ý kiến trái chiều.
5. Đánh giá thành viên

Thành viên
Tống Công Dương

Nhận xét

Đánh giá

- Leader nhiệt tình với cơng việc, đảm bảo
được vai trị leader của mình trong nhóm.
- Chạy page truyền thơng khá tốt và ổn định
- Đơi lúc cịn hơi lơ là cơng việc

Đặng Quỳnh Trang

- Có trách nhiệm, nhiệt tình với cơng việc,
ln hồn thành tốt những cơng việc được
phân cơng, đóng góp nhiều cho dự án của
nhóm.
- Là thành viên cốt cán của dự án.
- Đơi lúc cịn hơi nóng tính, mất bình tĩnh với
các thành viên trong nhóm.

Nguyễn Thị Quỳnh

- Có trách nhiệm, nhiệt tình với cơng việc,
ln hồn thành tốt những cơng việc được
phân cơng, đóng góp nhiều cho dự án của

nhóm.
- Là thành viên cốt cán của dự án.
- Đơi lúc cịn hơi nóng tính, mất bình tĩnh.

Trần Hữu Đức

Lê Trường Giang

-Làm tốt vai trị của mình trong nhóm.
-Nhiệt tình theo dõi sát sao cơng việc, lên
timeline đăng bài và podcast ổn định.
-Đảm bảo tiến độ chung cho tổng cơng việc.
-Đảm bảo vai trị trong nhóm, chỉn chu và
cẩn thận trong thao tác, ln hồn thành tốt
những công việc được phân công.

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


- Nhiệt tình, sát sao với cơng việc chung của
cả nhóm.
- Đơi lúc cịn hơi nóng tính.

Ngũn Thùy Linh

- Làm tốt vai trị của mình trong dự án, đảm
bảo được content của các bài đăng page.
- Nhiệt tình với cơng việc chung của dự án,
hồn thành đúng deadline các cơng việc được
giao.

- Đơi lúc cịn hơi lơ là các buổi họp chung
của nhóm

V. TỔNG KẾT DỰ ÁN
1. Kết Luận:
- Re team là cầu nối, nơi lắng nghe chia sẻ những tâm tư nguyện vọng cũng như
những khúc mắc của những người trong cộng đồng giới tính t3
- Dự án đã thành cơng truyền tải những thơng tin hữu ích về cộng đồng LGBT
đến với mọi người , để họ hiểu thêm về những khía cạnh những nỗi đau khi bị
xa lánh chỉ trích của những người trong cộng đồng giới tính t3 .
- Sau khi hồn thành xong dự án, từng thành viên có thêm nhiều hiểu biết và cái
nhìn chính xác hơn về cộng đồng LGBT
- Các thành viên đều mong muốn Podcast của RE có thể đóng góp, cổ vũ một
phần nhỏ với những người đồng tính. Bên cạnh đó cũng mong tất cả mọi
người xung quanh có cái nhìn khách quan, chính xác và đồng cảm hơn với
người LGBT.
- Đây là dự án mang tính nhân văn, chia sẻ nhiều khía cạnh và khó khăn của
cộng đồng người đồng giới, về thành công và sự nỗ lực của họ trong cuộc
sống.
2. Mong Muốn / Đề nghị :
- Mong muốn có thêm các nhà tài trợ hỗ trợ thêm về mặt tài chính và mặt
truyền thơng
- Có thể tiếp cận trực tiếp đến cộng đồng người đồng giới để lắng nghe tâm tư,
suy nghĩ, câu chuyện của họ
- Có thể phát triển thêm dự án, mở rộng quy mô hơn , tiếp cận với nhiều người
hơn nhằm giúp họ hiểu thêm về cộng đồng LGBT
VI. PHỤ LỤC
-

Tổng hợp feedback cho dự án :

Tổng hợp feedback về RE
Form lấy feedback cho dự án : https://forms.gle/DyuqQJx1Dzg5CAAP9

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com×