Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

Pyramid Consulting Vietnam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.17 KB, 7 trang )

Company Profile
Pyramid Consulting Vietnam
Address: 3
rd
floor, Etown, 364 Cong Hoa, Tan Binh dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam
Phone: +84(0)8.123.367, +84(0)8.123.368
Fax: +84(0)8.123.218
Contact: Mr. Nguyen Hai Trieu, M.Eng.
Position: Chief Operating Director (Head of VN office)
Email:
GSM: +84(0) 913. 674.095
Website
International site: www.pyramid-consulting.com
Belgium site : www.axes2.com
PYRAMID CONSULTING VIETNAM
3
rd
floor, Etown building, 364 Cong Hoa, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84(0) 8.123.367, +84(0) 8.123.368. Fax : +84(0) 8.123.218
E-mail: Website: www.pyramid-consulting.com
Giới thiệu công ty
Pyramid Consulting là chuyên gia cung cấp giải pháp và hệ thống phần mềm Trực Tuyến,
hệ thống ứng dụng SMS và di động (wap, ringtone,…), thiết kế và phát triển cho quảng cáo
và giải trí trực tuyến. Thành lập năm 1999, trụ sở tại thủ đô Brussels, Vương Quốc Bỉ.
Pyramid Consulting Vietnam là chi nhánh phát triển tại Việt Nam, thành lập từ 04/2001,
với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ - sản phẩm phát triển cho hệ thống khách hàng tại châu Âu,
châu Mỹ của Pyramid Consulting Bỉ.
Qua sáu (06) năm hoạt động, với trên 110 thành viên tại Việt Nam, Pyramid Consulting đã
lớn mạnh không ngừng, hình thành mạng lưới khách hàng và đối tác phát triển rộng trên
nhiều nước tại Châu Âu (Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg, Anh) và Mỹ, bao gồm các hãng


quảng cáo-truyền thông-tiếp thị đa quốc gia, các hãng cung cấp giải pháp giải trí trực
tuyến,..
Với những thành tựu và uy tín đã đạt được, Pyramid Consulting hiện nay là đối tác phát
triển, liên kết cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các tập đoàn đa quốc gia:
• McCann Erickson (Bỉ): www.mccann.be (Axes2.com là liên doanh giữa Pyramid
Consulting và McCann Erickson Belgium).
• Tập đoàn BBDO Pháp
• Ogilvy Pháp.
• Hãng thông tấn quốc gia Bỉ: Belga Press Agency : www.belga.be ,
www.belgadirect.be
• Hãng quảng cáo Saatchi & Saatchi (Pháp): www.saatchi.fr
• Hãng cung cấp dịch vụ SMS/di động Yellowpepper LLC : www.yellowpepper.com
1. Thông tin tóm lược
Lịch sử hình thành
1999 Thành lập Pyramid Consulting, Brussels, Belgium
2001 Thành lập Pyramid Consulting Vietnam, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2004 Thành lập chi nhánh tại Pháp (Pyramid Consulting FR)
2006 Pyramid Consulting VN vượt số 100 nhân viên 100.
PYRAMID CONSULTING VIETNAM
3
rd
floor, Etown, 364 Cong Hoa, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84(0) 8.123.367, +84(0) 8.123.368. Fax : +84(0) 8.123.218
E-mail: Website: www.pyramid-consulting.com
Thành viên ban điều hành
David Dzialowski Tổng giám đốc / Pyramid Consulting Vietnam
Ofir Ejnes Giám đốc điều hành / Pyramid Consulting Vietnam &
Belgium
Nguyễn Hải Triều Giám đốc điều hành châu Á / Pyramid Consulting VN
Nicolas Chambon Giám đốc, Pyramid Consulting Pháp

2. Dịch vụ - sản phẩm
Pyramid Consulting cung cấp dịch vụ thiết kề và phát triển các loại sản phẩm - ứng dụng
sau:
• Thiết kế và phát triển ứng dụng Web:
Websites, cổng thông tin (portals), web banners, logos, website cho các chiến dịch
quảng cáo-tiếp thị trực tuyến, trò chơi giải trí trực tuyến, gửi tin tức bằng thư điện tử
(newsletters) …
• Hệ thống kinh doanh điện tử, thương mại điện tử (E-Business / e-commerce) :
Các hệ thống phục vụ kinh doanh, thương mại điện tử dựa trên nền tảng WEB:
o Ứng dụng doanh nghiệp (E-business Enterprise Applications)
o Quản lý tiến trình công việc (Workflow management)
o Quản lý tài liệu điện tử (Documents management)
o Quản lý tuyển dụng trực tuyến và nhân sự (HR and e-recruitment
management)
o Bán hàng trực tuyến (Online shopping systems)
o Các hệ thống quản lý nội dung, khách hành .. (CMS, CRM, Web Portal…)
• Ứng dụng không dây và SMS (Wireless & SMS applications):
SMS web services, mobile java application (J2ME), WAP, i-Mode,..
• Phần mềm khác: Networking & communicating, xử lý ảnh,...
• Thiết kế-sản xuất đa phương tiện (Multimedia production): Xử lý hiệu ứng video
kỹ thuât số, họat hình Flash cho trình bày sản phẩm – dịch vụ - doanh nghiệp,
phim hoạt hình Flash, phim 3D, trailor phim 3D…
• Phát triển trò chơi trực tuyến, thế giới ảo (Online games and virtual community ):
o 2D flash games (single, multi-player interactive games)
o 3D games (single adventured games, limited multi-player games).
o Website cộng đồng ảo (cyper space), bằng Flash hoặc 3D.
PYRAMID CONSULTING VIETNAM
3
rd
floor, Etown, 364 Cong Hoa, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel: +84(0) 8.123.367, +84(0) 8.123.368. Fax : +84(0) 8.123.218
E-mail: Website: www.pyramid-consulting.com
3. Công nghệ - kỹ thuật
Để cung cấp phạm vi rộng các giải pháp trực tuyến cho mạng lưới khách hàng rộng lớn,
Pyramid Consulting có những đội ngũ chuyên sâu nhiều loại công nghệ liên quan đến lĩnh
vực web/ trực tuyến và liên tục cập nhật thông qua các hoạt động Nghiên cứu.
Web and Wirelesss development:
1. Platforms: MS Windows family (2K3, 2K5), Linux (Redhat, Fedora Core
5).
2. Servers: IIS 5.0, 6.0, Apache, Tomcat, Jboss,…
3. Database Servers: MS SQL server 2000/2005, Oracle, Ms Access, MySQL,…
4. Web programming: ASP, ASP.NET/C#, JSP/Servlet, PHP, Java J2SE/J2EE/EJB
(Enterprise Java Bean), ColdFusion…
5. Multimedia : Adobe Flash, Director.
6. Wireless/Mobil: SMS, WAP, i-Mode, Java (J2ME),…
7. Other expertises: Media streaming (real, windows media), graphic processing,
networking, emailing…
General software development:
1. Programming languages: C/C++, .NET (C#, VB.NET), Visual Basic, Java…
2. Technologies : COM/DCOM, XML/XSLT, XML Web services, Networking (TCP/IP,
FTP, HTTP), Mail services (SMTP, POP3), Graphic Processing,…
3. IDE: Visual Studio .NET, Eclipse, Code Warrior, ..
4. Supported softwares: Rational Rose, Visio Design,…
Game development:
5. Macromedia Flash MX : 2D
6. Macromedia Director MX : 2D/3D
7. Macromedia Flash Communication Server
Graphic design & modeling:
• Web design :
Macromedia Flash, illustrator, Photoshop, Corel, …

• 3D modeling & animating:
Alias Maya, 3D Max Studio, Cinema4D, SoftImage…
Project Management & Quality Assurance:
1. Microsoft Project 2003, OpenWorkBench
2. Microsoft Visio.
3. In-house process base on CMMI-L2 and partly Rational Unified Process.
4. In-house Pyramid Bugs Tracking System, Pyramid Project Management System
(www.pyco.be/pms3.2-pyco/)
PYRAMID CONSULTING VIETNAM
3
rd
floor, Etown, 364 Cong Hoa, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84(0) 8.123.367, +84(0) 8.123.368. Fax : +84(0) 8.123.218
E-mail: Website: www.pyramid-consulting.com
5. In-house Document Management system (ChannelOne, demo:
/>6. Configuration management: Microsoft VSS, opensource CVS
4. Các giải pháp và hệ thống phổ biến
Dưới đây là một số hệ thống và giải pháp nền tảng phần mềm phổ biến (có sẵn) mà
Pyramid Consulting đã nghiên cứu và có khả năng áp dụng:
• CMS/Portal:
o .NET : DotNetNuke, Umbraco, Kentico, Microsoft CMS (MCMS), Portal Starter
Kit, Ektron CMS 200/300, Rainbow Portal.
o PHP : Joomla CMS, Koobi, phpwCMS, XOOPS, ezPublish.
o Our own CMS : base on JSR 170 Specification.
• Hệ thống thương mại điện tử (E-Commerce):
o Microsoft Commerce Server (.NET)
o osCommerce (PHP)
o Koobi (PHP)
o Commerce Starter Kit (.NET)
o Product Cart (Early Impact) : ASP

5. Khách hàng tiêu biểu
Một số khách hàng tiêu biểu:
Coca Cola Toyota MSN.BE McCann Belga Press
Agency
L’Oreal Clearasil Banksys Sony CarreFour
Epso Europcar Lufthansa Nationale Lotterij Proximus
Oracle Randstad SaraLee Siemens Mobil Unilever
6. Dự án tiêu biểu
Một số dự án tiêu biểu trong các thể loại khác nhau (dùng cho mục đích tham khảo):
Thể loại Thông tin dự án
Giải trí, tiếp
thị, quảng bá
(Marketing &
Branding)
Coca Cola portal

(Version 2005, 2006)
An exciting entertainment community for Coca’s fan with full-flash
interface, lots of competition/games and prizes, integrated with
messenger, chats, forums, clubs.... Some of the great games are:
PYRAMID CONSULTING VIETNAM
3
rd
floor, Etown, 364 Cong Hoa, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84(0) 8.123.367, +84(0) 8.123.368. Fax : +84(0) 8.123.218
E-mail: Website: www.pyramid-consulting.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×