Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Tên bài: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM, ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.82 KB, 3 trang )

Tên bài: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM,
ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

A. MỤC TIÊU
 Kiến thức
Học xong chương này sinh viên có khả năng:
+ Nêu được định nghĩa khối tâm.
+ Xác định được vận tốc, phương trình chuyển động của
khối tâm.
+ Thiết lập được định luật bảo toàn động lượng.
 Kỹ năng
+ Giải được bài tập về khối tâm, ứng dụng định luật bảo
toàn động lượng.
B. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a. Giáo án, giáo trình, bài giảng
b. Phấn, bảng, máy chiếu
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. 1. Ổn định lớp: (thời gian: 1 phút) Lớp: CĐ
CTTBCK 7
Số người vắng: - Có lý do: Tên:
- Không lý do: Tên:
Tên:
2. Kiểm tra bài cũ: Tên: Điểm:

II. Giảng bài mới:

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
THỜI
GIAN
(phút)
PHƯƠNG PHÁPTHỰC HIỆN
Giáo
viên
Học
sinh
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
THỜI
GIAN
(phút)
PHƯƠNG PHÁP

THỰC HIỆN
Giáo
viên
Học
sinh
I.
1.
Kh
ối tâm:
1.1.Định nghĩa
1.2.Vận tốc của khối tâm
1.3. Phương trình động
lực học cho chuyển động của
khối tâm

40

Thuyết

trình,
phân tíchThuyết
trình,
phân
tích, diễn
giải,
pháp vấn


Nghe,
viết
Nghe,
viết và
trả lời

II
.
2. Định luật bảo toàn động

ợng:
2.1. Thiết lập định luật
2.2. Bảo toàn động lượng

theo một phương
2.3. ứng dụng 45
Thuyết
trình,
phân tích


Thuyết
trình,
phân
tích, diễn
giải,
pháp vấn


Nghe,
viếtNghe,
viết và
trả lờiD. TỔNG KẾT BÀI: (2 phút)
 Phương pháp: Thuyết trình có minh hoạ
 Nội dung: Nhấn mạnh các vấn đề cần ghi nhớ trong bài.
 Xác định các tính chất đặc trưng

 Khảo sát từng thành phần sau đó phối hợp để có lời giải đầy
đủ

×