Tải bản đầy đủ (.pdf) (84 trang)

nghiên cứu thiết kế và lắp đặt tủ chiếu sáng công cộng sử dụng plc logo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (21.08 MB, 84 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC </b>

<b>NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT TỦ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG </b>

<b>SỬ DỤNG PLC LOGO </b>

<b>Giáo viên hướng dẫn: Phan Lâm Vũ </b>

<b>Sinh viên thực hiện: Lê Thanh Nhã MSSV: 15037601 Nguyễn Duy Sự MSSV: 15035671 </b>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b><small>KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </small></b>

<b>PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. Họ và tên sinh viên/nhóm sinh viên được giao đề tài </b>

Nguyễn Duy Sự MSSV: 15035671 Lê Thanh Nhã MSSV: 15067601

<b>2. Tên đề tài </b>

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT TỦ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG PLC LOGO.

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

- Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường giao thông cấp khu vực và nội bộ.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Chế độ điều khiển bằng tay: - Bật toàn bộ số đèn.

- Bật 1/2 số đèn.

- Bật đèn ở chế độ giảm công suất.

Ở chế độ đóng cắt tự động, các thiết bị đóng cắt được điều khiển bằng PLC Logo đặt bên trong tủ. Tủ có thể điều khiển để đóng, cắt tồn bộ hoặc một số đèn. Cả chế độ bật và tắt đều có thể đặt ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 giờ của ngày.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊNCHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI... 2

1. Sơ lược về sinh viên ... 2

2. Quá trình học tập (thành tích của sinh viên từ năm 1 đến năm đang học) ... 3

PHẦN 1: MỞ ĐẦU ... 4

1. Thực trạng ... 4

2. Tính cấp thiết ... 4

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ... 5

3. Mục tiêu nghiên cứu ... 6

4. Nội dung nghiên cứu ... 6

5. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu ... 6

1.1.2. Phương pháp khắc phục điều khiển chiếu sáng ... 10

2.1. Tủ điện điều khiển chiếu sáng thông minh ... 14

2.2. Tủ điều khiển chiếu sáng thông qua hệ thống mạng ... 16

2.3. Tủ điện điều khiển chiếu sáng bằng Timer... 18

2.4. Tủ điện điều khiển chiếu sáng dùng bộ điều khiển PLC Logo ... 21

3.1.2. Phương án cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng ... 28

3.2. Thiết kế tủ điều khiển chiếu sáng đèn đường sử dụng PLC LOGO ... 29

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng PLC LOGO và chương trình điều khiển chiếu sáng ... 32

3.2.1.1. Sơ đồ nguyên lý đấu nối ... 32

3.2.1.2. Chương trình điều khiển ... 34

3.2.1.2.1. Chỉnh thơng số ... 35

3.2.2. Nguyên lý hoạt động của tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng PLC Logo... 38

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC THIẾT BỊ... 42

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

4.1.3.1. Lập trình trực tiếp trên Logo ... 46

4.1.3.2. Chỉnh thơng số trực tiếp trên Logo ... 46

4.1.3.3. Xố chương trình điều khiển ... 47

4.1.3.4. Viết chương trình điều khiển mới... 48

4.1.3.5. Kích hoạt chương trình điều khiển (Logo ở chế độ Run) ... 48

4.1.3.6. Các khối chức năng ... 51

4.1.3.6.1. Các đầu nối CO (Conectors) ... 51

4.1.3.6.2. Các chức năng cơ bản GF (General Functions) ... 51

4.1.3.6.3. Các chức năng đặc biệt SF (Special Functions) ... 54

4.1.3.7. Thay đổi, cài đặt thơng số ... 62

4.1.4. Lập trình gián tiếp thông qua phần mềm Logo! Softcomfort V2.0, V4.0, V5.0 ... 62

4.1.4.1. Giới thiệu phần mềm Logo! Softcomfort V2.0, V4.0, V5.0 ... 63

4.1.4.2. Cách cài đặt, truy cập phần mềm V2.0, V4.0, V5.0 ... 63

4.1.4.3. Cách viết chương trình điều khiển trên phần mềm Logo! Softcomfort ... 64

4.1.4.4. Cách cài đặt thông số trên phần mềm Logo! Softcomfort ... 64

4.1.4.5. Mô phỏng chương trình điều khiển trên phần mềm Logo! Softcomfort V2.0, V4.0, V5.0 ... 65

4.1.4.6. Cách download, upload một chương trình điều khiển giữa PC và Logo ... 65

4.1.4.7. Những chú ý khi download, upload một chương trình điều khiển giữa PC và Logo .. 65

4.3.1. Khái niệm contactor... 69

4.3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của contactor ... 69

4.3.2.1. Cấu tạo ... 69

4.3.2.2. Nguyên lý hoạt động ... 70

4.3.3. Cách đấu dây ... 71

4.4. Công tắc cảm ứng ánh sáng KW- LS20A mắt rời ... 71

4.4.1. Giới thiệu chung ... 72

4.4.2. Thông số kỹ thuật ... 72

4.4.3. Chức năng nút chỉnh ... 72

4.5. Role trung gian ... 72

4.5.1. Khái niệm Role trung gian... 73

4.5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của Rơle trung gian ... 73

4.5.2.1. Cấu tạo của Rơle trung gian ... 73

4.5.2.2. Nguyên lý hoạt động ... 73

PHẦN 3: KẾT LUẬN ... 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 75

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM</small>

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ</b>

Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý đèn đường 2 cấp công suất ... 7

Hình 1.2: Mặt cắt ngang bố trí chiếu sáng khu đơ thị ECOLEKAS Mỹ Phước ... 8

Hình 1.3: Thực trạng chiếu sáng không theo mùa ở khu đô thị ECOLAKES Mỹ Phước ... 9

Hình 1.4: Một số tủ điện ở khu đơ thị ECOLAKES Mỹ Phước ... 9

Hình 1.5: Kiểm tra tiêu chuẩn chiếu sáng ... 11

Hình 2.1: Tủ điện điều khiển chiếu sáng cơng cộng, ngồi trời ... 13

Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cảm biến ánh sáng ... 14

Hình 2.3: Tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cảm biến ánh sáng ... 16

Hình 2.4: Mơ hình điều khiển chiếu sáng thơng qua mạng Internet ... 17

Hình 2.5: Tủ điện chiếu sáng 100A ... 18

Hình 2.6: Timer 24h ... 19

Hình 2.7: Cấu tạo của Timer 24h ... 20

Hình 2.8: Điều khiển chiếu sáng trực tiếp bằng tiếp điểm của timer ... 20

Hình 2.9: Điều khiển chiếu sáng gián tiếp thông qua Relay trung gian ... 21

Hình 2.10: Hình ảnh tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng PLC ... 22

Hình 2.11: PLC Logo 230RC ... 23

Hình 2.12: Kích thước và cấu tạo của PLC Logo 230RC ... 24

Hình 2.13: Sơ đồ đấu dây của PLC Logo ... 25

Hình 3.1: Hiện tượng ngày dài đêm ngắn theo mùa ... 28

Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý đấu nối tủ điều khiển sử dụng PLC Logo kết hợp cảm biến ánh sáng ... 32

Hình 3.3: Nguyên lý chi tiết mạch điều khiển ... 33

Hình 3.4: Bản vẽ bố trí thiết bị điện ... 33

Hình 3.5: Chương trình điều khiển trên PLC Logo ... 34

Hình 3.6: Chương trình điều khiển PLC Logo theo hai mùa hè và mùa đơng ... 35

Hình 4.1: Nối nguồn và đầu vào tín hiệu cho Logo. ... 45

Hình 4.2: Đầu ra PLC nối với các thiết bị ngoại vi ... 45

Hình 4.18: Chương trình điều khiển ... 61

Hình 4.19: Giản đồ thời gian Analog Comparator ... 62

Hình 4.20: Giao diện phần mềm Logo!Softcomfort V5.0 ... 64

Hình 4.21: Các cửa sổ chức năng của phần mềm Logo!Softcomfort V5.0 ... 64

Hình 4.22: Cửa sổ điều chỉnh, cài đặt tham số cho khối chức năng. ... 65

Hình 4.23: Giao diện hiện thị kết quả mơ phỏng chương trình điều khiển ... 65<small>842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM</small>

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Hình 4.25: Aptomat 3 pha LS Metasol ABN53C ... 67

Hình 4.26: Nguyên lý hoạt động MCCB và CB ... 68

Hình 4.27: Contactor LS ... 69

Hình 4.28: Cấu trúc cơ bản của Contactor ... 70

Hình 4.29: Hướng dẫn nối dây contactor với PLC Logo ... 71

Hình 4.30: Cơng tắc cảm ứng ánh sáng KW - LS 20A mắt rời ... 72

Hình 4.31: Role trung gian 8 chân và 14 chân ... 73<small>842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM</small>

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>DANH MỤC BẢNG BIỂU</b>

Bảng 2.1: Ưu nhược điểm các loại tủ điều khiển chiếu sáng ... 26

Bảng 3.1: Dòng điện và tiết diện dây dẫn... 30

Bảng 3.2: Bảng vật tư thiết bị ... 39

Bảng 4.1: Các thông số kỹ thuật của PLC Logo ... 43

Bảng 4.2: Các khối chức năng cơ bản ... 51

Bảng 4.3: Các chức năng đặc biệt trong PLC Logo ... 54<small>842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM842410065:59:18 PM5:59:18 PM</small>

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM84Monday, June 10, 20245:59:18 PM5:59:18 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN </b>

<b>NĂM HỌC: 2018-2019 </b>

<b>1. Thông tin chung </b>

- Tên đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt tủ chiếu sáng công cộng sử dụng PLC Logo”.

- Sinh viên thực hiện: Lê Thanh Nhã MSSV: 15037601 Nguyễn Duy Sự MSSV: 15035671 - Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện.

- Khoa: Công nghệ điện.

- Người hướng dẫn: ThS. Phan Lâm Vũ.

<b>2. Mục tiêu đề tài </b>

Nghiên cứu các hệ thống chiếu sáng công cộng, dựa trên mục tiêu chiếu sáng của từng cơng trình, đề xuất giải pháp thiết kế tủ tự động điều khiển chiếu sáng sử dụng PLC Logo.

- Phù hợp với mục tiêu chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng công cộng. - Đảm bảo an toàn cấp điện.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành.

<b>3. Kết quả nghiên cứu </b>

<b> - Thu thập số liệu về hệ thống điện chiếu sáng của khu đô thị Ecolakes Mỹ Phước. </b>

- Đề xuất phương án tủ chiếu sáng công cộng bằng cách vẽ sơ đồ nguyên lý của tủ

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>4. Tính mới và sáng tạo 4.1. Tính mới </b>

Đề tài thuộc lĩnh vực kỹ thuật ứng dụng nên khơng có gì mới mà chủ yếu áp dụng những kiến thức lý thuyết để đưa ra phương án thiết kế mang tính thiết thực cao và áp dụng được cho thực tế cơng trình.

<b>4.2. Tính sáng tạo </b>

Từ lý thuyết về cách tính tốn chọn linh kiện điện phù hợp cho tủ điện chiếu sáng, chúng em đã tạo nên tủ điện chiếu sáng có tính đơn giản và dễ thực hiện hơn. Mặc khác tủ điều khiển chiếu sáng của chúng em ngoài việc sử dụng chương trình điều khiển chiếu sáng theo mùa mà cịn kết hợp với cảm biến để tạo sự chính xác hơn. - Đề tài đóng góp một tài liệu quan trọng cho các sinh viên ngành kỹ thuật điện làm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập.

- Đề tài có khả năng ứng dụng lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường và chiếu sáng trang trí.

<b>THƠNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI </b>

<b>1. Sơ lược về sinh viên </b>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>2. Quá trình học tập (thành tích của sinh viên từ năm 1 đến năm đang học) </b>

<b>Năm thứ 1: </b> Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

Sơ lược thành tích: Khá

Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

<b>Sơ lược thành tích: Khá </b>

<b>Năm thứ 2: </b> Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

<b>Sơ lược thành tích: Khá </b>

Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

Sơ lược thành tích: Trung

<b>bình </b>

<b>Năm thứ 3: </b> Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

<b>Sơ lược thành tích: Khá </b>

Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Khá.

Sơ lược thành tích: Trung

<b>bình </b>

<b>Năm thứ 4: </b> Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

Kết quả xếp loại học tập: Sơ lược thành tích:

Ngành học: Kỹ thuật điện. Khoa: Công nghệ điện.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>PHẦN 1: MỞ ĐẦU </b>

<b>1. Thực trạng </b>

Ở Việt Nam, trong các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng nói chung và cho chiếu sáng cơng cộng (CSCC) nói riêng rất được quan tâm. Hàng năm, nước ta tiêu tốn hàng tỷ KWh điện năng phục vụ cho chiếu sáng công cộng, điện năng cho chiếu sáng chiếm khoảng 35% tổng lượng điện năng tiêu thụ trên cả nước (trên thế giới tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 16-17%) và ngày càng có xu hướng gia tăng <small>[1]</small>. Trong thực tế để sản xuất ra 1KWh điện khi sử dụng nhiệt điện than sẽ phát thải ra môi trường khoảng 0.8 - 1kg CO2 <small>[2]</small>.

[1] Nguồn: Tạp chí năng lượng Việt Nam.

[2] Nguồn: GreenID.

<b>2. Tính cấp thiết </b>

Năng lượng và tiết kiệm năng lượng đang là vấn đề cấp thiết không chỉ riêng với Việt Nam mà cịn là của tồn thế giới. Vì vậy, việc tiết kiệm điện năng nói chung và điện năng trong chiếu sáng cơng cộng nói riêng có ý nghĩa vơ cùng lớn. Ngồi việc đảm bảo nguồn điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nó cịn góp phần khơng nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Hệ thống điện chiếu sáng cơng cộng ngồi mục đích chiếu sáng các tuyến đường cho các phương tiện giao thông lưu thông về đêm, giảm thiểu các vụ tai nạn, chiếu sáng công cộng cịn nhằm mục đích trang trí, tạo sự hài hồ với kiến trúc cảnh quan của cơng trình nói riêng và tồn bộ thành phố nói chung. Góp phần khơng nhỏ trong quá trình xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, để công tác vận hành hệ thống hoạt động theo đúng mục đích và yêu cầu cụ thể của từng hệ thống chiếu sáng công cộng sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian của người vận hành. Để giảm thiểu nhân lực vận hành cũng như tiết kiệm năng lượng mà

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

vẫn đạt được mục đích sử dụng thì việc nghiên cứu thiết kế các tủ điều khiển chiếu sáng tự động là rất cần thiết.

Hiện nay các tủ điều khiển chiếu sáng công cộng cũng đã được các công ty thiết kế chiếu sáng thiết kế rất nhiều và giải pháp điều khiển cũng rất phong phú với nhiều thiết bị tự động rất hiện đại. Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động hoạt ổn định và thiết bị sử dụng có giá thành vừa phải, chúng em mạnh dạn đề xuất thiết kế tủ tự động điều khiển hệ thống công cộng dùng PLC Logo.

Là những sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện, với những kiến thức đã được học, chúng em mong muốn được tham gia nghiên cứu và đề xuất một phương án thiết kế lắp đặt tủ tự động điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng và nhằm khắc phục những bất cập về việc lãng phí điện cho chiếu sáng hiện tại như đã nêu trên.

Vì vậy việc “Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt tủ tự động điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng” là rất cần thiết và quan trọng.

<b>2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu </b>

Việc nghiên cứu giải pháp “Thiết kế lắp đặt tủ tự động điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng” đã được xây dựng khá phổ biến (như ở Đà Nẵng đã xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng <small>[3]</small>, cũng như ở địa bàn thành phố Hà Nội thì có rất nhiều các trạm đèn chiếu sáng công cộng bằng Rơle thời gian, Logo,…nhằm phục vụ cho việc chiếu sáng công cộng<small>[4]</small>) và được đánh giá là phương án tối ưu nhất cho hệ thống cấp điện chiếu sáng tại các khu đô thị hiện đại cũng như trong khuôn viên các khu dân cư, các cơ quan chức năng, các nhà máy xí nghiệp ... Hiện ở trên địa

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

bàn thành phố Bình Dương cũng có nhiều khu được cấp nguồn điện chiếu sáng theo phương án lắp đặt hệ thống tủ điện điều khiển tự động.

[3] Nguồn: Tổng công ty điện lực miền Trung.

<b>[4] Nguồn: Ánh sáng & cuộc sống. </b>

<b>-sang-cong-cong-do-3. Mục tiêu nghiên cứu </b>

Nghiên cứu các hệ thống chiếu sáng công cộng, dựa trên mục tiêu chiếu sáng của từng cơng trình, đề xuất giải pháp thiết kế tủ tự động điều khiển chiếu sáng sử

<b>dụng PLC Logo. </b>

<b> - Phù hợp với mục tiêu chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng công cộng. </b>

<b> - Đảm bảo an toàn cấp điện. </b>

<b> - Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành. </b>

<b> - Tiết kiệm điện năng. </b>

<b>4. Nội dung nghiên cứu </b>

Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường giao thông cấp khu vực và nội bộ là đường giao thông liên hệ trong phạm vi phường, đơn vị ở, khu cơng nghiệp, khu cơng trình cơng cộng hay thương mại, các khu nhà lớn.

<b>5. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu </b>

<b> - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chiếu sáng tự động. </b>

<b> - Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống điện chiếu sáng của khu đô thị Ecolakes Mỹ Phước. </b>

<b> - Phương pháp nghiên cứu: Thực trạng – Lý thuyết => Giải pháp. </b>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<b>PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG PHƯƠNG ÁN </b>

<b>ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG MỘT CON ĐƯỜNG Ở KHU ĐÔ THỊ ECOLAKES MỸ PHƯỚC </b>

<b>1.1. Hệ thống chiếu sáng công cộng khu đô thị Ecolakes Mỹ Phước 1.1.1. Thực trạng </b>

<b>1.1.1.1. Bố trí chiếu sáng </b>

Đường đơi 2 làn xe có vỉa hè rộng: 4m, chiều rộng mỗi bên đường: 10m.

Toàn tuyến sử dụng cột thép trịn cơn cần kép cao 12m mạ kẽm nhúng nóng lắp trên đế gang.

Sử dụng đèn sodium hai cấp công suất: 250W (quang thông: 33200lm)/150W (quang thông: 17500lm).

Cần đèn: 1.5m. Độ ngân đèn: 15<small>0</small>.

Khoảng cách hai cột đèn: 27m.

=> Toàn tuyến đường dài 2km có 75 cột đèn.

<small>Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý đèn đường 2 cấp công suất</small>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

<small>Hình 1.2: Mặt cắt ngang bố trí chiếu sáng khu đơ thị ECOLEKAS Mỹ Phước</small>

<b>1.1.1.2. Thực trạng chiếu sáng </b>

Do được lắp đặt từ lâu nên xuống cấp, phần vì sử dụng cơng nghệ tốn năng lượng, lắp đặt chưa đem lại hiệu quả sử dụng tối đa nên việc sử dụng điện cịn nhiều lãng phí.

<b> Chế độ hoạt động: </b>

- Bật 100% đèn từ 18h đến 23h.

- Đèn bật ở chế độ xen kẽ từ 23h đến 5h30. Đèn chỉ hoạt động ở mức cơng suất 250W.

=> Gây lãng phí điện năng vì từ 23h tới 5h30 lượng phương tiện tham gia giao thông thấp, nên cắt giảm đèn và giảm công suất đèn vẫn đảm bảo độ sáng cho các phương tiện tham gia giao thông và tiết kiệm được điện năng.

Thời gian tắt mở đèn không linh hoạt theo độ sáng và theo mùa.

=> Không thuận tiện cho người tham gia giao thơng vì thời gian sáng tối giữa các mùa khác nhau.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>Hình 1.3: Thực trạng chiếu sáng không theo mùa ở khu đô thị ECOLAKES Mỹ Phước </small>

Sử dụng các thiết bị điều khiển chiếu sáng thông thường như: Timer và không kết hợp cảm biến ánh sáng, cài đặt thời gian tắt mở không linh hoạt, ngoài ra tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng Timer tinh chỉnh thời gian khơng chính xác, không chạy theo thời gian thực và khi đưa vào vận hành được một thời gian thì thời gian trong Timer sẽ bị sai lệch.

<small>Hình 1.4: Một số tủ điện ở khu đô thị ECOLAKES Mỹ Phước </small>

=> Tốn nhân công cho việc bảo trì sửa chữa, cài đặt lại thời gian hoặc có thể phải tự đi tắt mở nếu thiết bị hoạt động khơng ổn định.

Tính tốn số tiền điện phải trả trong 1 năm:

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

- Số điện năng tiêu thụ từ 18h tới 23h là: ((150*250W)*5)/1000 = 187,5 KW - Số điện năng tiêu thụ từ 23h tới 5h30 là:

((75*250W)*6.5)/1000 = 121,875 KW - Số tiền điện trung bình phải trả trong 1 năm là:

(121,875+187,5)*2400*365 = 271.012.500 VNĐ Chi phí phải trả cho 1KW điện là: 2400 VNĐ.

<b>1.1.2. Phương pháp khắc phục điều khiển chiếu sáng </b>

Ta có chế độ vận hành chiếu sáng như sau:

- Mùa hè (từ ngày16/4 đến ngày 15/9) bật lúc 18h15 và tắt lúc 5h ngày hôm sau. + Từ 18h15 đến 23h: Bật toàn bộ đèn ở mức công suất 250W.

<i>Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản về thiết kế hệ thống chiếu sáng: Theo </i>

<i>TCXDVN 259 – 2001 & QCVN 07 – 7:2016/BXD Đối với đường thuộc cấp chiếu sáng </i>

loại IV (hai bên đường sáng – đường nội bộ trong khu vực khu dân cư) do đó hệ thống chiếu sáng nhân tạo cần thỏa mãn các diều kiện sau:

- Độ chói trung bình trên mặt đường: Ltb >= 0.75 cd/m<small>2</small>.

- Độ đồng đều chung tuyến: Uo >= 0.4.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

- Độ đồng đều dọc: Ui >= 0.6. - Mức tăng ngưỡng %: Ti <= 15% .

- Độ rọi trung bình trên mặt đường Etb>=7 lux.

Vì hệ thống chiếu sáng có chế độ hoạt động tắt xen kẽ đồng thời giảm công suất đèn xuống 150W nên lúc này khoản cách giữa hai cột đèn đang hoạt động là: 54m.

Dùng phần mềm Dialux để kiểm tra tiêu chuẩn chiếu sáng lúc hệ thống chiếu sáng đang hoạt động cùng lúc hai chế động là bật tắt đèn xen kẽ và giảm cơng suất đèn.

<small>Hình 1.5: Kiểm tra tiêu chuẩn chiếu sáng </small>

Làn đường dành cho phương tiện giao thông:

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

Vỉa hè:

Tính tốn sau khi áp dụng chế độ tắt xen kẽ đồng thời giảm công suất: - Số điện tiêu thụ từ 18h tới 23h là:

((150*250W)*5 )/1000 = 187,5 KW - Số điện năng tiêu thụ từ 23h tới 3h là:

((75*250W)*4)/1000 = 75 KW - Số điện năng tiêu thụ từ 3h tới 5h30 là:

((75*150W)*2,5)/1000 = 28,125 KW

- Số tiền điện trung bình phải trả trong 1 năm là:

(187,5+75+28,125)*2400*365 = 254.587.500 VNĐ - Số tiền tiết kiệm được trong năm là:

271.012.500-254.587.500 = 15.425.000 VNĐ Chi phí phải trả cho 1 KW điện là: 2400 VNĐ.

Vậy để tiết kiệm điện năng và đảm bảo tính ổn định, giảm thiểu nhân lực vận hành và bảo trì thì việc nghiên cứu thiết kế tủ chiếu sáng tự động là rất cần thiết.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

<b>CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG </b>

<b>CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG</b>

Tủ điện chiếu sáng chứa các thiết bị đóng cắt và điều khiển được dùng để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, chiếu sáng vườn hoa, khu vực công cộng, chiếu sáng văn phịng, siêu thị…

<small>Hình 2.1: Tủ điện điều khiển chiếu sáng cơng cộng, ngồi trời </small>

Tủ điện chiếu sáng sử dụng các bộ điều khiển đóng cắt theo thời gian thực như Timer hoặc các bộ điều khiển có thể lập trình chế độ điều khiển phức tạp như PLC, vi điều khiển. Tùy theo yêu cầu hoạt động của hệ thống chiếu sáng, tủ chiếu sáng có thể được thiết kế chức năng đơn giản hoặc phức tạp thậm chí chức năng thơng minh tự động nhận biết điều kiện chiếu sáng để bật tắt bóng đèn cũng như điều chỉnh cường độ sáng phù hợp.

Hiện nay có rất nhiều tủ điều khiển chiếu sáng cơng cộng được sử dụng như: - Tủ điện chiếu sáng thông minh.

- Tủ điện điều khiển chiếu sáng thông qua hệ thống mạng. - Tủ điện chiếu sáng dùng bộ điều khiển.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

+ Tủ điện chiếu sáng sử dụng PLC Logo. + Tủ điện chiếu sáng sử dụng Timer. - Tủ điện điều khiển chiếu sáng bằng tay.

- Tủ điện điều khiển chiếu sáng dùng Rơle thời gian.

<b>2.1. Tủ điện điều khiển chiếu sáng thông minh </b>

Sử dụng vi điều khiển và các bộ cảm biến. Được sử dụng cho các hệ thống chiếu sáng thông minh. Tự động điều khiển bật/tắt đèn và cường độ sáng phù hợp bằng cách đo lường các thông số như độ sáng, trời mưa/sương mù, phát hiện có người,... kết hợp với các thơng số do người sử dụng cài đặt.

<small>Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cảm biến ánh sáng</small>

* Thông số và nguyên lý hoạt động: - Mạch gồm các linh kiện sau:

- LDR: Quang trở để cảm biến ánh sáng.

- R1: Tạo thiên áp cho Q1. Chọn giá trị R1 để điều chỉnh ngưỡng bật sáng của đèn, R1 thấp thì mạch càng nhạy sáng tức là mạch sẽ tắt đèn sớm hơn khi trời dần sáng nhưng đồng thời mạch cũng bật đèn sớm hơn khi trời dần tối.

- R2: Hạn dòng cực B cho Q1, nó cũng có tác dụng là tải để C1 xả tạo thời gian trễ. Có thể thay bằng trở 100K để tăng thời gian delay lên 20s (R2= 10K cho thời gian delay là 10s).

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

- R4, R5 (gồm 2 điện trở 1k mắc song song): Tạo thiên áp cho Q2. Độ nhạy của mạch tùy thuộc vào R5, R5 càng thấp mạch càng kém nhạy. Có thể thay bằng trở 470K

- Q1: Phối hợp với Q2 tạo thành 1 swich điện tử để điều khiển Rơle.

- Q2: Tran làm việc ở chế độ bão hịa, có tác dụng như một swich đóng cắt Rơle. - D1: Ngăn tụ C1 xả qua LDR khi điện trở của LDR đột ngột sụt xuống khi gặp ánh sáng bất thường (của chớp, đèn chiếu...).

- D2: Triệt tiêu dòng cảm ứng do cuộn dây Rơle sinh ra khi nó đóng cắt.

- C1: Tạo thời gian trễ ngăn đèn bị tắt đột ngột khi gặp nguồn sáng bất thường trong thời gian ngắn.

- C2: Chống rung cho Rơle.

- C3: Dập tia lửa điện cho tiếp điểm của role khi nó đóng cắt. - Rơle: Có điện áp làm việc 9 đến 12V.

Trời tối, điện trở của LDR tăng cao => áp chân B Q1 tăng lên => Q1 dẫn => áp chân C Q1 sụt => áp chân B Q2 sụt theo => Q2 dẫn, có dịng qua cuộn dây Rơle làm đóng tiếp điểm K, đèn sáng.

Trường hợp LDR gặp nguồn sáng bất thường như tia chớp chằng hạn, lúc đó điện trở của LDR sụt xuống đột ngột nhưng có tụ C1 nạp sẵn 1 điện tích lúc này sẽ xả qua R2, tiếp giáp BE Q1 xuống mass giữ cho áp chân B Q1 không bị đột ngột tụt xuống theo đảm bảo Q1 vẫn dẫn trong khoảng gần chục giây. Với nguồn sáng tác động thời gian ngắn như tia chớp thì khoảng thời gian đó đủ để đèn vẫn được chiếu sáng liên tục nhưng đây chỉ là khắc phục tạm thời khi có một số trường hợp sấm chớp liên tục và kéo dài thì cảm biếm khơng thể đảm bảo hoạt động.

Do có C2 chống rung nên mặc dù áp chân B Q2 có thay đổi tuyến tính Rơle

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

cũng không bị nhấp nháy. Thực tế Rơle có rung nhưng cực kì ít, các bạn có thể hồn tồn n tâm Rơle vẫn đóng cắt dứt khốt.

<small>Hình 2.3: Tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cảm biến ánh sáng </small>

<b>2.2. Tủ điều khiển chiếu sáng thông qua hệ thống mạng </b>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

Tủ điện sẽ được điều khiển từ hệ thống máy tính chủ thơng qua hệ thống mạng.

<small>Hình 2.4: Mơ hình điều khiển chiếu sáng thơng qua mạng Internet </small>

Trung tâm giám sát liên tục các thơng số điện (dịng điện, điện áp, cơng suất, tần số …), tình trạng, sự cố… của các tủ điều khiển và các điểm sáng để đưa ra cảnh báo kịp thời đến người vận hành.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

- Tiết kiệm năng lượng tối đa. * Nhược điểm:

- Chi phí sản xuất cao.

- Lắp đặt phức tạp địi hỏi người lắp đặt có trình độ cao.

<b>2.3. Tủ điện điều khiển chiếu sáng bằng Timer </b>

Tủ điện chiếu sáng đơn giản sử dụng Timer để đặt thời gian bật/tắt bóng đèn. Có 2 chế độ hoạt động: tự động và bằng tay.

Tủ điện chiếu sáng có 2 chế độ làm việc:

Chế độ điều khiển tự động: Thời gian hoạt động là do con người cài đặt theo một lộ trình cố định. Và từ đó tủ điện tự động hoạt động theo quy trình đó. Các quy trình này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Ví dụ: Từ 6h đến 18h: tắt toàn bộ đèn; 18h đến 23h bật 100% số đèn; 23h đến 6h tắt bớt 2/3 số đèn.

Chế độ điều khiển bằng tay: Dùng trong các trường hợp khẩn cấp cần điều khiển trực tiếp.

<small>Hình 2.5: Tủ điện chiếu sáng 100A </small>

Những nguyên vật liệu cơ bản để thiết kế 1 tủ điện 3p điều khiển chiếu sáng bằng Timer 24h:

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

- Aptomat tổng. - Contactor. - MCB. - Cầu chì. - Timer 24h.

- Công tắc chuyển mạch auto off man. * Thiết bị điều khiển của tụ là Timer.

<small>Hình 2.6: Timer 24h </small>

- Sơ lược về Timer 24h.

+ Timer được dân kỹ thuật và người sử dụng gọi với nhiều cái tên khác nhau như công tắc đồng hồ, công tắc hẹn giờ... tuy nhiên Timer vẫn là cái tên chuẩn nhất. Timer là một thiết bị đóng cắt, thiết bị tự động hóa điều khiển các thiết bị trong hệ thống điện. Sử dụng Timer là giải pháp tiết kiệm và tối ưu nhất về chi phí, nhân cơng và thời gian vận hành các hệ thống điện bằng cách hẹn giờ bật tắt, khởi động các thiết bị điện trong hệ thống một cách chính xác, an tồn.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<small>Hình 2.7: Cấu tạo của Timer 24h </small>

Với các tải cơng suất nhỏ có thể điều khiển trực tiếp bằng tiếp điểm của Timer (thường dòng của tải nhỏ hơn 15A).

<small>Hình 2.8: Điều khiển chiếu sáng trực tiếp bằng tiếp điểm của timer </small>

Với các tải công suất lớn có thể điều khiển gián tiếp thơng qua các Relay trung gian. Như sơ đồ bên dưới:

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

<small>Hình 2.9: Điều khiển chiếu sáng gián tiếp thông qua Relay trung gian </small>

- Ứng dụng của Timer

+ Timer được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến ở rất nhiều các công trình khác nhau. Timer cịn rất đặc biệt được sử dụng cho các hệ thống tự động của các khu sản xuất, đèn đường.

* Ưu điểm:

- Chi phí đầu tư thấp.

- Thao tác vận hành đơn giản. * Nhược điểm:

- Không cho phép cài đặt chế độ điều khiển phức tạp.

- Không cho phép điều khiển nhiều cụm đèn với chế độ hoạt động khác nhau. - Khơng có chức năng giám sát và điều khiển từ xa.

<b>2.4. Tủ điện điều khiển chiếu sáng dùng bộ điều khiển PLC Logo </b>

Sử dụng PLC hoặc vi điều khiển. Cài đặt thông số hoạt động thơng qua bàn phím chức năng và màn hình hiển thị LCD/LED.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Sử dụng PLC làm bộ điều khiển trung tâm. Có 2 chế độ hoạt động: tự động và bằng tay.

<small>Hình 2.10: Hình ảnh tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng PLC </small>

- Aptomat tổng. - Contactor. - MCB. - Cầu chì. - PLC Logo.

- Công tắc chuyển mạch auto off man.

* Thiết bị điều khiển của tủ là PLC Logo:

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

<small>Hình 2.11: PLC Logo 230RC </small>

<b> - Sơ lược về PLC Logo: </b>

+ Logo! là một mô-đun logic thông dụng của Siemens, phù hợp cho những ứng dụng đơn giản trong công nghiệp và các cơng trình xây dựng như điều khiển hệ thống băng tải, hệ thống chiếu sáng, hệ thống bơm, hệ thống chng báo, điều khiển đóng cắt…làm giảm chi phí và thời gian thiết kế, đơn giản hóa hệ thống dây và bố trí bảng điều khiển, làm giảm các yêu cầu về không gian trong các tủ điều khiển.

+ Logo! rất dễ dàng điều khiển và giám sát thơng qua màn hình hiển thị, cùng với phần mềm Logo! Soft Comfort việc cấu hình cho các mô-đun logic đơn giản và trực quan hơn.

+ Nhiều loại mô-đun mở rộng làm cho Logo! có thể mở rộng tới 24 đầu vào, 16 đầu ra số, 8 đầu vào và 2 đầu ra tương tự. Mô-đun truyền thông cho giao tiếp AS và KNX cũng có sẵn.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<small>Hình 2.12: Kích thước và cấu tạo của PLC Logo 230RC </small>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

<small>Hình 2.13: Sơ đồ đấu dây của PLC Logo </small>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

<b>2.5. Tổng kết và rút ra nhận xét: </b>

<small>Bảng 2.1: Ưu nhược điểm các loại tủ điều khiển chiếu sáng </small>

<b>STT Loại tủ điều khiển chiếu sáng </b>

1 Tủ điện điều khiển chiếu sáng thông minh

Giá thành sản xuất rẻ.

Cảm biến có độ nhạy cao. Lắp đặt khá đơn giản.

Khi hệ thống đang hoạt động có ánh sáng kích thích vào cảm biến sẽ làm cho hệ thống dừng hoạt động. Ngược lại nếu trong điều kiện cảm biến thiếu ánh sáng thì cảm biến truyền thông tin tới hệ thống làm hệ thống hoạt động gây nên tình trạng bất hợp lý và khơng ổn định.

2 Tủ điều khiển chiếu sáng thông qua hệ thống mạng

Độ chính xác cao. Tiết kiệm năng

lượng tối đa.

Chi phí sản xuất cao Lắp đặt phức tạp đòi hỏi người lắp đặt có trình độ cao.

3 Tủ điện điều khiển chiếu sáng bằng Timer

Chi phí đầu tư thấp. Thao tác vận hành đơn giản.

Không cho phép cài đặt chế độ điều khiển phức tạp.

Không cho phép điều khiển nhiều cụm đèn với chế độ hoạt động khác nhau.

Khơng có chức năng giám

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

sát và điều khiển từ xa. 4 Tủ điện điều khiển chiếu

sáng dùng bộ điều khiển PLC Logo

Cài đặt chế độ hoạt động linh hoạt theo thời gian và công suất của đèn. - Tự động thay đổi chế độ sáng theo mùa.

- Ngoài điều khiển đèn chiếu sáng có thể điều khiển hệ thống đèn trang trí nhiều màu sắc.

- Có nhiều đầu ra cho phép điều khiển nhiều cụm đèn với chế độ hoạt động khác nhau.

Cần có hỗ trợ kỹ thuật khi cài đặt thông số điều khiển.

- Không có chức năng giám sát và điều khiển từ xa.

Qua bảng thống kê ưu nhược điểm của các loại tủ điện điều khiển chiếu sáng ta chọn giải pháp là làm tủ điều khiển chiếu sáng bằng PLC Logo kết hợp với cảm biến ánh sáng, với giá thành trung bình vẫn đảm bảo hoạt động linh hoạt theo yêu cầu của người sử dụng.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

<b>CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG </b>

<b>SỬ DỤNG PLC LOGO </b>

<b>3.1. Hệ thống chiếu sáng đèn đường ở khu đô thị Ecolakes Mỹ Phước 3.1.1. Bố trí chiếu sáng </b>

Đường đơi 2 làn xe có vỉa hè rộng: 4m, chiều rộng mỗi bên đường: 10m.

Tồn tuyến sử dụng cột thép trịn cơn cần kép cao 12m mạ kẽm nhúng nóng lắp trên đế gang.

Sử dụng đèn sodium hai cấp công suất: 250W (quang thông: 33200lm)/150W (quang thông: 17500lm).

Cần đèn: 1.5m. Độ ngân đèn: 15<small>0</small>.

Khoảng cách hai cột đèn: 27m.

 Tồn tuyến đường dài 2 Km có 75 cột đèn.

<b>3.1.2. Phương án cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng </b>

Như những kiến thức địa lý đã học thì ở xích đạo thì thời gian ngày và đêm bằng nhau càng xa xích đạo thì thời gian này và đêm càng chênh lệch rõ trong khi nước Việt Nam ở Bắc bán cầu không nằm trên xích đạo cũng khơng thể thốt khỏi hiện tượng này.

<small>Hình 3.1: Hiện tượng ngày dài đêm ngắn theo mùa </small>

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<b> </b>

<b> - Thứ nhất: viết chương trình điều khiển chiếu sáng theo mùa vừa hợp với logic </b>

điều khiển chiếu sáng đèn đường vừa giúp tiết kiệm điện năng, muốn làm được như vậy chúng em đã khảo sát hiện tượng ngày dài đêm ngắn trong mùa như sau:

+ Mùa hè (từ ngày16/4 đến ngày 15/9) bật lúc 18h15 và tắt lúc 5h ngày hôm sau. + Mùa đông (từ ngày 16/9 đến ngày 15/4) bật lúc 17h30 và tắt lúc 5h30 ngày hôm sau.

- Thứ hai: do Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm mưa nhiều nên đơi khi sẽ có hiện tượng mưa vào ban đêm và kể cả ban ngày nên chúng em nảy sinh ý tưởng là sẽ kết hợp với cảm biến ánh sáng để khi kể cả ban ngày khi không đủ ánh sáng để tham gia giao thơng thì đèn sẽ bật để cung cấp ánh sáng cho đường phố.

+ Từ 5h00 đến 18h15 (mùa hè), 5h30 đến 17h30 (mùa đông): Đèn tắt (trong thời gian đèn tắt nếu có hiện tượng thời tiết xấu cảm biến tác động tủ điều khiển chiếu sáng bật chế độ bật đèn xen kẽ giảm công suất xuống 150W).

<b>3.2. Thiết kế tủ điều khiển chiếu sáng đèn đường sử dụng PLC LOGO </b>

* Tính toán chọn thiết bị: Chọn MCCB tổng:

Tủ điện sử dụng nguồn hạ thế 3 pha 4 dây 220/380V-50Hz. Công suất định mức của 75 cột đèn:

P<small>đm</small> = 250W*75*2bong = 37500 (W) Dòng điện định mức:

Theo tiêu chuẩn IEC 60439.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

<small>Bảng 3.1: Dịng điện và tiết diện dây dẫn </small>

Vì I<small>b’ </small>= 75.8 (A) nên chọn dây có tiết diện dây Cadivi CV dây đơn 25mm<small>2</small>. Dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn là:

I<small>z</small> = 141 (A).

=> I<small>z’ </small>= 141*K1*K2 = 141*0.87*0.91 = 111.6 (A). Yêu cầu chọn MCCB là:

I<small>b</small>< I<small>đm</small> < I<small>z’</small>, I<small>sccb</small>>Isc Với:

Từ tủ phân phối đến tủ chiếu sáng có khoảng cách là: 30m. Rc = (𝜌*l)/S = (22.5*30)/25 = 27 (Ω)

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

I<small>sc </small>= 380 / (√𝑅𝑐<small>2</small>+ 𝑋𝑐<small>2</small> *√3 ) = 380 / (√27<small>2</small>+ 2.4<small>2</small> ) = 8.09 (A) => Chọn MCCB có I<small>sccb</small> = 10 (KA).

Vậy chọn MCCB có I<small>đm </small>= 100 (A), I<small>sccb </small>= 10 (KA). Chọn contactor:

Do 1 contactor chỉ điều khiển 1 nửa số đèn nên có :

I<small>b </small>= (P<small>đm</small>/2) / (√3 *0.38*Cos𝜑) = (37.5/2)*(0.38*√3 *0.95) = 30 (A) Vậy ta chọn Contactor 3 pha có I<small>đm </small>= 40 (A), U<small>đm </small>= 220 (V).

Chọn thiết bị cho mạch điều khiển: - MCB 3 pha có I<small>đm</small> = 10 (A), I<small>sc </small>= 10 (KA). - Contactor 3 pha có I<small>đm </small>= 12 (A), U<small>đm </small>= 220 (V).

- Công tắc cảm ứng ánh sáng KW- LS20A mắt rời (110 – 240VAC/50-60Hz). - 3 Rơle trung gian 8 chân có I<small>đm </small>= 5 (A), U<small>đm </small>= 220 (V).

- 1 Rơle trung gian 14 chân có I<small>đm </small>= 5 (A), U<small>đm</small> = 220 (V). Chọn PLC Logo siemens 230RCE.

84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM84Monday, June 10, 20245:59:19 PM5:59:19 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM84Monday, June 10, 20245:59:20 PM5:59:20 PM

Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoNghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC Logo

84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM84Monday, June 10, 20245:59:21 PM5:59:21 PM

84Nghien cuu thiet ke va lap dat tu chieu sang cong cong su dung PLC LogoMonday, June 10, 2024

</div>

×