Tải bản đầy đủ (.pptx) (13 trang)

báo cáo chương 2 tổng quan sản phẩm nước tương maggi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (476.31 KB, 13 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>BÀI BÁO CÁO</b>

<b>CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN SẢN PHẨM </b>

<b>NƯỚC TƯƠNG MAGGI</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

1. Võ Thị Thu Hương14180185418DTP22. Võ Trần Anh Hào16200058920DTP13. Nguyễn Thị Ngọc Hà 14180070518DTP14. Đỗ Thị Kiều Anh14180070418DTP15. Nguyễn Hoàng Thanh 16200173020DTP16. Trương Xuân Toàn 16200091720DTP1

<b>Sinh viên thực hiện:</b>

Giảng viên hướng dẫn: Lê Phan Đăng Huy

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

NỘI DUNG<sup>2.1. Tổng quan về nước tương</sup>

2.2. Nguyên liệu sản xuất2.2.1. Nguyên liệu chính2.2.2. Nguyên liệu phụ2.2.3. Giống vi sinh vật

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b> Tổng quan về nước tương</b>

<b>2.1 </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Nước tương là sản phẩm thủy phân từ đậu nành, protein trong đậu nành thủy phân thành peptone, sau đó thủy phân thành polypeptide, ta được sản phẩm thu được cuối cùng là sản phẩm có chứa acid amin.

Có 2 phương pháp sản xuất chính: - Phương pháp lên men

- Phương pháp hóa giải.

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b> Nguyên liệu sản xuất</b>

2.2

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<i>2.2.1 Nguyên liệu chính2.2.1.1. Đậu</i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>Thành phần</small>

<small>Tỷ lệ</small>

<small>Protein (%)</small>

<small>Dầu (%)</small>

<small>Tro (%)</small>

<small>1</small> <sub>Hạt đậu </sub>

<small>nành</small> <sup>100</sup> <sup>40,0</sup> <sup>21,0</sup> <sup>4,9</sup> <sup>34,0</sup><small>2</small>

<small>Tử diệp</small> <sup>90,</sup>

<small>3</small> <sup>43,0</sup> <sup>23,0</sup> <sup>5,0</sup> <sup>29,0</sup><small>3</small> <sub>Vỏ hạt</sub> <sub>8,0</sub> <sub>8,8</sub> <sub>1,0</sub> <sub>4,3</sub> <sub>86,0</sub>

<small>4</small> <sub>Phôi</sub> <sub>2,4</sub> <sub>41,1</sub> <sub>11,0</sub> <sub>4,4</sub> <sub>43,0</sub>

<i><small>Bảng 2.1 Thành phần hóa học của đậu nành</small></i>

Khống: chiếm khoảng 5% trọng lượng chất khô của hạt đậu nành. Trong đó, đáng chú ý nhất là Ca, P, Mn, Zn, và Fe. Vitamin: đậu nành chứa nhiều vitamin, trừ vitamin C và D.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>2.2.2. Nguyên liệu phụ</b>

<b>2.2.2.1. Nguyên liệu giàu glucid</b>

Bột mì là nguyên liệu giàu glucid tạo môi trường tốt cho nấm mốc phát triển.

Hương liệu được sử dụng để tăng mùi thơm cho sản phẩm, tạo ra mùi tương ứng với mùi của nước chấm

Liều lượng sử dụng: 0,1%, cho nhiều quá sản phẩm sẽ bị đắng.

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>Giống vi sinh vật</b>

2.2.3

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<i><small>Hình 2.2 Hình khuẩn lạc nấm Aspergillus oryzae</small></i>

Có 2 loại nấm mốc Aspergillus oryzae và Aspergillus sojae chủ yếu được dùng

trong sản xuất nước tương.

Aspergillus oryzae là một loại nấm vi thể thuộc bộ Plectascales .A.oryae, sử dụng nguồn cơ chất là đậu nành và bột mì để tạo nên thương phẩm là nước tương. Aspergillus oryzae là một loại nấm vi thể thuộc bộ Plectascales. Sợi nấm rất mảnh, chiều ngang 5 – 7 µm, phân nhánh rất nhiều và có vách ngang này hình thành những sợi đứng thẳng gọi là cuống đính bào tử, ở đầu có cơ quan sinh sản vơ tính

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>Sơ đồ quy trình</b>

<small>Trích ly</small>

<small>Lắng tự nhiên</small>

<small>Rửa sạch</small> <sup>Lọc tinh</sup>

<small>Thanh trùngPhối chếNước </small>

<small>Phụ gia</small>

<small>Chất bảo quản</small>

<small>Trích ly</small>

<small>BãChiết chai</small>

<small>Nước tương</small>

<small>Phân bónChai </small>

<small>Thanh trùngNướ</small>

<small>c</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<i>Thanks for listening!</i>

</div>

×