Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

báo cáo bài tập lớn kỹ thuật phần mềm ứng dụng phần mềm quản lí rạp chiếu phim â

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.37 MB, 37 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘITRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ</b>

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<i><b>a.Yêu cầu chức năng...9</b></i>

<i><b>b.Yêu cầu phi chức năng...10</b></i>

<b>2.2.2. Yêu cầu về phần cứng...10</b>

<b>2.2.3. Yêu cầu về dữ liệu...10</b>

<b>2.2.4. Yêu cầu về con người...10</b>

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...11

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU...25

<b>4.1.Nhận diện thực thể, thuộc tính và xây dựng từ điển dữ liệu...25</b>

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>4.1.1. Các thực thể và thuộc tính...25</b>

<b>4.1.2. Từ điển dữ liệu pha phân tích...25</b>

<b>4.2.Xây dựng mơ hình thực thể liên kết...26</b>

<b>4.3.Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ...27</b>

<b>4.4.Chuẩn hóa dữ liệu về 3NF...28</b>

<b>4.5.Sơ đồ thực thể liên kết sau chuẩn hóa 3NF...28</b>

<b>4.7.Thiết kế giao diện...31</b>

CHƯƠNG V. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG...31

KẾT LUẬN...31

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>DANH MỤC HÌNH VẼ</b>

Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống...11

Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống...12

Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh...13

Hình 3. 4 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý vé...14

Hình 3. 5 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý phim...14

Hình 3. 6 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý ghế...15

Hình 3. 7 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý suất chiếu...15

Hình 3. 8 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý báo cáo thống kê...16

Hình 3. 9 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý phòng chiếu...16

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

CHƯƠNG I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

<b>1.1.Khảo sát hiện trạng</b>

<b>- Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí ngày càng được nâng cao, kéo theo</b>

hiện tượng phát triển về số lượng rạp chiếu phim nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

<b>- Trong các rạp chiếu phim hiện nay, việc quản lí và tổ chức chiếu phim, bán vé,..</b>

ln là vấn đề được quan tâm. Người quản lí ln gặp khó khăn trong vấn đề kiểm sốt cũng như quan xuyến quá trình hoạt động của từng bộ phận như: lịch chiếu, trang thiết bị, số lượng phim mới … và đặc biệt là quá trình bán vé. Khách hàng muốn có được xuất xem phim phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ liền để mua vé làm cho số lượng khách tới rạp thưa thớt dần, khách hàng vì chán ngán cảnh tượng phải chờ đợi, vì thế họ lựa chọn những cách xem phim khác làm cho doanh thu của rạp bị ảnh hưởng. Đứng trước hiện trạng đó, các phần mềm quản lí rạp chiếu phim là niềm mong mỏi và là nhu cầu tất yếu.

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

MS Word Báo cáohiện trạng

Hoànthành2 Xác định mục tiêu 19/10/202

MS Word Các mụctiêu hướng

3 Đánh giá khả năngthực hiện

2/11/2022 MS Word Bản phântích tínhkhả thi

4 Xác lập dự án 2/11/2022 9/11/2022 MS Excel Bản phâncơng cơng

5 Tìm hiểu u cầukhách hàng

9/11/2022 16/11/2022 MS Word Bản liệt kêu cầu

Hồnthành6 Mơ tả u cầu 16/11/2022 23/11/2022 MS Word Bản mô tả

yêu cầuchức năng

và phi

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

chức năng7 Phân tích hệ thống 23/11/2022 30/11/2022 MS Visio Sơ đồ

chức năng,sơ đồluồng dữ

thành8.1 Nhận diện thực thể

của hệ thống, liệtkê thuộc tính, lậptừ điển dữ liệu

7/12/2022 21/12/2022

8.2 Đưa ra các giả thiếthợp lý về các phụthuộc hàm cần có

8.3 Chuẩn hóa CSDL 21/12/2022

Hồnthành8.4 Vẽ sơ đồ thực thể

liên kết của hệthống

8.5 Mô tả lược đồ kháiniệm của hệ thống

thành8.6 Thiết kế form báo

cáo đầu ra

thành9 Lập trình giao diện

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

- Tìm hiểu các yêu cầu

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng- Sơ đồ chức năng

- Sơ đồ mức đỉnh- Quản lý vé

- Quản lý báo cáo thống kê- Quản lý ghế

- Đặc tả chức năng theo từng chức năng tương ứng- Làm slide thuyết trình

Lê Huy Long Nhật :

- Các kỹ thuật được sử dụng- Quản lý suất chiếu - Quản lý bộ phim- Quản lý phòng chiếu

- Làm đặc tả theo chức năng tương ứng - Làm file word báo cáo

- Khảo sát hiện trạng, mục đích dự án Nguyễn Như Hải Long :

- Các kỹ thuật được sử dụng- Sơ đồ chức năng

- Thiết kế giao diện app: trang quản lí phịng, vé, suất chiếu, phim,…

- Theo dõi, kiểm tra, chỉnh sửa, hỗ trợ các công việc các thành viên.

Phạm Biên Thùy :- Kiểm tra, chỉnh sửa- Sơ đồ ngoại cảnh, thiết kế appPhạm Tiến Đạt :

- Sơ đồ chức năng- Yêu cầu về dữ liệu- Tạo cơ sở dữ liệu

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<i><b>Kỹ thuật dùng bản câu hỏi sẵn </b></i>

(1) Câu hỏi dành nhân viên

Câu hỏi Trả lời

Bạn cần gì ở hệ thống ? <b>-</b> Cần nắm được các thơng tin như: Các phim sắp chiếu, phịng chiếu, suất chiếu, giá vé,lịch chiếu

<b>- Ngôn ngữ là tiếng việt- Các chức năng dễ sử dụng- Giao diện đẹp mắt, thân thiện </b>

với người dùng

(2) Câu hỏi dành cho quản lý

Những yêu cầu mà ông/bà cần ở hệ thống là gì ?

<b>- Hệ thống có thể giúp kiểm </b>

sốt tốt số lượng vé bán ra và thông tin của việc bán vé

<b>- Kiểm sốt tốt thơng tin </b>

phim, suất chiếu, ghế ngồi, phòng chiếu

<b>- Cập nhật phim và lịch chiếu</b>

nhanh chóng

<b>- Bảo mật được thơng tin, </b>

phải đăng nhập mới có thể truy cập

<b>- Giúp nhân viên báo cáo tiến</b>

trình cơng việc

<i><b>Kỹ thuật quan sát </b></i>

<b>- Sau khi đến quầy khách hàng sẽ hỏi nhân viên về thông tin bộ phim mình muốn</b>

theo dõi như: thể loại, giới hạn độ tuổi, lịch chiếu và giá vé.

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>2.2.Các yêu cầu được thu thập</b>

<i><b>2.2.1. Yêu cầu về phần mềma. Yêu cầu chức năng</b></i>

Có khả năng tổng hợp dữ liệu để báo cáo lên cấp trên.

<i><b>b. Yêu cầu phi chức năng </b></i>

Ngôn ngữ là tiếng việt

Khơng vi phạm quyền tác giả, có nguồn tham khảo rõ ràng.

<b>2.2.2. Yêu cầu về phần cứng</b>

- Ổ cứng SSD- Ram 4GB- Bộ vi xử lý Intel

<b>2.2.3. Yêu cầu về dữ liệu</b>

Dữ liệu được hiển thị rõ ràng để nhân viên có thể quan sát.Dữ liệu từng mục được liên kế hợp lí với nhau.

Dữ liệu rõ ràng, mạch lạc tương ứng với vai trò.

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

Dữ liệu được phân biệt với nhau qua ID, không trùng lặp.

<b>2.2.4. Yêu cầu về con người</b>

Sản phẩm hướng đến đối tượng sử dụng là nhân viên tại quầy bán vé, quản lý có nhủ cầu kiểm sốt thơng tin vé bán ra, phim, suất chiếu, trạng thái ghế ngồi, phòng chiếu.

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<b>CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG3.1.Sơ đồ chức năng</b>

<small> </small> Hình 3. 1 Sơ đồ chức năng của hệ thống

Sơ đồ của hệ thống được mơ tả như trên Hình 3.1. Hệ thống gồm 6 chức năng chính, cụ thể như sau:

- Quản lý vé - Quản lý phim - Quản lý ghế- Quan lý suất chiếu

- Quản lý các báo cáo, thống kê- Quản lý phịng chiếu

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<b>3.2.Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống</b>

<i><b>3.2.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh</b></i>

<small> </small>Hình 3. 2 Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống

Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống được mô tả trên Hình 3.2. Tiến trình của hệ thống nằm trong mối quan hệ với 4 thực thể ngoài là, nhân viên, lãnh đạo, email, máy in. Cụ thể các luồng dữ liệu như sau:

(1) Thơng tin tìm kiếm, thơng tin lập báo cáo (2) Thơng tin được tìm kiếm, báo cáo thống kê

(3) Thông tin khách hàng, thông tin vé/ghế ngồi, thông tin phim, thông tin lịch chiếu, thông tin tìm kiếm, thơng tin lập báo cáo.

(4) Thơng tin được tìm kiếm, thơng tin phản hồi (5) In ra vé

(6) Các báo cáo thống kê

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<i><b>3.2.2. Sơ đồ mức đỉnh</b></i>

<small> </small>Hình 3. 3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được thể hiện trên Hình 3.3Mơ hình bao gồm:

- Cách chức năng: Quản lý vé, Quản lý phim, Quản lý ghế, Quản lý lịch chiếu, Quản lý phòng chiếu, Quản lý báo cáo thống kê.

- Các tác nhân bên ngoài: Nhân viên, , máy in, email.

- Các kho được sử dụng: Lịch chiếu, phim, báo cáo, vé, chi tiết vé, suất chiếu, phịng chiếu.

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<i><b>3.2.3. Sơ đồ mức dưới đỉnha. Chức năng 1</b></i>

Hình 3. 4 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý vé

Sơ đồ mức 1 của chức năng quản lý vé được mơ tả trên Hình 3.4

<i><b>b. Chức năng 2 </b></i>

Hình 3. 5 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý phim

Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý phim được mơ tả trên hình 3.5

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

<i><b>c. Chức năng 3</b></i>

Hình 3. 6 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý ghế

Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý ghế được mơ tả trên hình 3.6

<i><b>d. Chức năng 4 </b></i>

Hình 3. 7 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý suất chiếuPHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý suất chiếu được mơ tả trên hình 3.7

<i><b>e. Chức năng 5</b></i>

<b><small> </small></b>Hình 3. 8 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý báo cáo thống kê

Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý các báo cáo thống kê được mô tả trên hình 3.8

<i><b>f. Chức năng 6 </b></i>

Hình 3. 9 Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng quản lý phòng chiếu PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Sơ đồ mức dưới đỉnh của chức năng Quản lý phịng chiếu được mơ tả trên hình 3.9

<i><b>3.3.Đặc tả các chức năng </b></i>

<i><b>3.3.1 Đặc tả chức năng 1: Quản lý vé </b></i>

a,1.1 Nhập thông tin vé

Đầu đề Tên chức năng Nhập thông tin vé

Đầu vào Thơng tin bộ phim, tên phịng, ghế ngồi, suất chiếu, giá vé.

Đầu ra Kho vé với các thơng tin: thơng tin phim, tên phịng, ghế ngồi, suất chiếu, giá vé. Thân 1. Hệ thống yêu cầu nhân viên nhập vào ngày

xem phim

2. Hệ thống hiển thị lịch chiếu trong ngày 3. Hệ thống hiển thị phòng chiếu còn trống và phim trong thời gian này

4. Nhân viện lựa chọn phòng chiếu và phim 5. Khách hàng lựa chọn ghế ngồi

6. Hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận 7. Hệ thống lưu lại vé vào danh sách 8. Thực hiện in vé cho khách hàng b,1.2 In vé

Đầu đề Tên chức năng In vé

Đầu vào Kho vé với các thông tin: tên phim, thể loại,năm, suất chiếu, tên phòng, ghế, độ tuổi yêucầu.

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

c, 1.3 Tìm kiếm vé

Đầu đề Tên chức năng Tìm kiếm vé

Đầu vào Kho vé với các thông tin: tên phim, suất chiếu, phòng, ghế

Đầu ra Thông tin vé cần tra cứu Thân 1. Nhân viên nhập vào ơ tìm kiếm

2. Hệ thống hiển thị danh sách các vé

3. Nhân viên lựa chọn vé thích hợp cần tìm kiếm d, 1.4 Hủy vé

Đầu đề Tên chức năng Hủy vé

Đầu vào Kho vé với các thơng tin: tên phim, suất chiếu, phịng, ghế

Đầu ra Xóa thơng tin vé, ghế khách hàng muốn hủy

Thân 1. Hệ thống hiển thị thông tin vé 2. Nhân viên lựa chọn loại vé cần xóa 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận 4. Nhân viên xác nhận 5. Vé được xóa khỏi danh sách

<i><b>3.3.2 Đặc tả chức năng 2: Quản lý phim</b></i>

a, 2.1 Nhập thông tin các bộ phim

Đầu đề <sup>Tên chức năng </sup>Đầu vào <sup>Nhập thông tin các bộ phim</sup>Thông tin các bộ phim: tên phim, thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơn giá.

Đầu ra Kho phim với các thông tin: tên phim, thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơn giá.

Thân - Nhân viên sẽ nhập chi tiết thông tin về bộ phim- Nếu phim đã có trong kho phim thì báo đã có trong

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

b, 2.2 Tra cứu phim

Đầu đề

Tên chức năng Tra cứu phim

Đầu vào Kho phim với các thông tin: tên phim, thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơn giá.

Đầu ra Danh sách các bộ phim phù hợp theotìm kiếm.

Thân - Tìm kiếm phim có thể theo nhiều tiêu chí khác nhau như: theo tên phim, thể loại, năm….

- Nếu khơng có phim khơng phù hợp sẽ báo là khơng tìm thấy phim phù hợp

c, 2.3 Cập nhật thông tin phim

Đầu đề <sup>Tên chức năng </sup>Đầu vào <sup>Cập nhật thông tin phim</sup>Thông tin các bộ phim cần cập nhật: tên phim, thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơn giá.

Đầu ra Kho phim với các thông tin: tên phim,thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơngiá.

Thân - Nhân viên sẽ cập nhật những bộ phim mới vào kho phim

- Nhân viên có thể cập nhật lại một số thông tin của phim nếu phát hiện ra sai sót

d, 2.4 Xóa thơng tin phim

Đầu đề

Tên chức năng Xóa thơng tin phim

Đầu vào Thơng tin bộ phim cần xóa: tên phim, thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơngiá.

Đầu ra Kho phim với các thông tin: tên phim,thể loại, lứa tuổi, năm, thời lượng, đơngiá.

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

- Nếu phim khơng cịn trong kho thì báo là khơng tìm thấy phim

<i><b>3.3.3 Đặc tả chức năng 3: Quản lý ghế </b></i>

a, 3.1 Cập nhật tình trang ghế Đầu

đề

Tên chức năng Cập nhật tình trang ghế

Đầu vào Kho ghế với các thông tin: ghế đã đặt và ghế cịn trống

Đầu ra Tình trạng ghế sau khi khách hàng đã đặt vé

Thân 1. Sau khi nhân viên đã nhập xong thông tin phim thì sẽ hiển thị sơ đồ ghế ngồi trong rạp chiếu phim có thứ tự

2. Nhân viên sẽ đưa cho khách hàng lựa chọn ghế ngồitrên màn hình hiển thị hệ thống

3. Nhân viên nhấn xác nhận để lưu lại vị trí khách hàng đã mua

b, 3.2 Cập nhật giá ghế Đầu

đề

Tên chức năng Cập nhật giá

Đầu vào Kho ghế với các thông tin: các loại ghế Đầu ra Tình trạng giá vé ứng với từng loại ghế Thân Sau khi khách hàng chọn ghế thì giá ghế ngồi sẽ hiển thị ra

tương ứng với loại ghế khách hàng chọn

<i><b>3.3.4 Đặc tả chức năng 4: Quản lý suất chiếu </b></i>

a, 4.1 Nhập thông tin các suất chiếu

Đầu đề <sup>Tên chức năng </sup>Đầu vào <sup>Nhập thông tin các suất chiếu </sup>Danh sách phim: tên phim, mã phim,khung giờ

Đầu ra Danh sách các suất chiếu bao gồm

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

suất chiếu vừa nhập.

Thân - Từ danh sách phim nhân viên sẽ lên lịch cho các suấtchiếu trong khoảng thời gian đó

- Nêu suất chiếu đã có thì báo là suất chiếu bị trùng

b, 4.2 Tra cứu suất chiếu

Đầu đề

Tên chức năng Tra cứu suất chiếu

Đầu vào Danh sách suất chiếu theo tên: khunggiờ.

Đầu ra Thông tin về suất chiếu: tên phim, khung giờ, tên phòng.

Thân - Tìm kiếm các suất chiếu theo nhiều tiêu chí khác nhau như: theo tên phim, thể loại, nhà sản xuất …- Nếu khơng có suất chiếu kho thì báo là khơng có suất

hợp hoặc khi có những thay đổi

d, 4.4 Xóa thơng tin suất chiếu

Đầu đề <sup>Tên chức năng </sup>Đầu vào <sup>Xóa thơng tin suất chiếu </sup>Thơng tin suất chiếu cần xóa. Đầu ra Danh sanh suất chiếu sau khi xóa . Thân - Nhân viên sẽ xóa những suất chiếu khơng cịn chiếu

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<i><b>3.3.5 Đặc tả chức năng 5: Quản lý các báo cáo, thống kê</b></i>

a, 5.1 Thống kê các bộ phim đã chiếu Đầu đề Tên chức

lập báo cáo và báo cáo sẽ được lập theo các thông tin trên

2. Hiển thị báo cáo các thông tin trên b, 5.2 Thống kê các bộ phim được yêu thích

Đầu đề Tên chức năng

Thống kê các bộ phim được yêu thích Đầu vào Kho vé với các thông tin: số lượng vé bán

2. Hiểu thị báo cáo về các thông tin trên

d, 5.4 Gửi báo cáo, email cho lãnh đạo Đầu đề Tên chức

năng <sup>Gửi báo cáo, email cho lãnh đạo </sup>Đầu vào Báo cáo đã được lập

Đầu ra Gửi báo báo đi bằng email Thân 1. Nhân viên sẽ lập báo cáo

2. Nhân viên thực hiện lập email và gửi tới lãnh

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

đạo

<i><b>3.3.6 Đặc tả chức năng 6: Quản lý phòng chiếu </b></i>

a, 6.1 Nhập thơng tin phịng chiếu

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

d, 6.4 Xóa thơng tin phịng chiếu

Đầu đề

Tên chức năng Xóa thơng tin phịng chiếu Đầu vào Thơng tin phịng cần xóa: Tên phòngĐầu ra Danh sách phòng chiếu sau khi xóa Thân - Nhân viên sẽ xóa các phịng chiếu khơng cịn sử

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<b>CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU4.1.Nhận diện thực thể, thuộc tính và xây dựng từ điển dữ liệu</b>

Phim Phim <sup>Dữ liệu mơ tả những thuộc tính của một bộ phim </sup>sẽ xuất hiện trên màn hình nhân viên

Vé xem phim Ve <sup>Dữ liệu mô tả những thuộc tính mà một vé xem </sup>phim sẽ có

Phịng chiếu Phong <sup>Dữ liệu mơ tả những thuộc tính của một phịng </sup>chiếu trong rạp chiếu phim

Dữ liệu mơ tả những thuộc tính cần có của một ghế xem phim, lưu ý rằng mỗi ghế có một mã riêng biệt

Báo cáo Bao_cao <sup>Dữ liệu mơ tả các thuộc tính cần có của cơ sở dữ </sup>liệu báo cáo thống kê gửi cho cấp trên

Suất chiếu Suat_chieu <sup>Dữ liệu mô tả các thuộc tính của một suất chiếu </sup>phim có thể đem ra để bán cho khách hang

<b>4.2.Xây dựng mơ hình thực thể liên kết</b>

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

- Phim và suất chiếu: 1-N -> Một phim sẽ có nhiều suất chiếu, nhưng 1 suất chiếu chỉ chiếu 1 phim duy nhất

- Vé và suất chiếu: 1-1 -> Một vé sẽ bao gồm chỉ một suất chiếu để bán cho khách hàng, 1 suất chiếu thì cũng chỉ có 1 vé

- Vé và ghế: 1-1 -> Một vé sẽ chỉ định khách hàng ngồi ở một ghế nhất định, Mộtghế sẽ chỉ được chỉ định bởi một ghế

- Ghế và phòng: N-1 -> Một ghế sẽ chỉ ở trong một phòng, nhưng một phòng sẽ bao gồm nhiều ghế

<b>4.3.Chuyển mơ hình thực thể liên kết sang mơ hình quan hệ</b>

PHẦN MỀM QUẢN LÍ RẠP CHIẾU PHIM

</div>

×