Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

Khóa luận tốt nghiệp: Đề xuất kế hoạch truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (19.41 MB, 90 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRUONG DAI HỌC KINH TE QUOC DÂN<small>KHOA MARKETING</small>

KHOA LUAN TOT NGHIEP<small>Ngành: Marketing</small>

Dé tai: Dé xuất kế hoạch truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư van Phongthủy nhà của Công ty Cé phần Phong thủy Phùng Gia giai đoạn 6 tháng cuối

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

LỜI CÁM ƠN

Đề hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới quýthầy/cô trong khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình chỉ bảo,truyền đạt những kiến thức Marketing từ cơ bản.

Đặc biệt, tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Dương Thị Hoa —

giảng viên trực tiếp hướng dẫn và tận tình nhận xét, góp ý tích cực trong thời gian qua

dé tác giả có hướng đi đúng dan trong khóa luận tốt nghiệp này.

Bên cạnh đó, tác giả xin được tỏ lịng biết ơn đến các anh/chị là nhân sự thuộcCTCP Phong thủy Phùng Gia đã giúp đỡ tác giả trong quá trình thực tập, đồng thời tạođiều kiện cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động truyền thông

cua Phùng Gia. Dé tir do, tac gia có thé hồn thiện khóa luận một cách tốt nhất.

Tuy đã rất có gắng nhưng vì kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên

tác giả sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót khi thực hiện bài khóa luận này. Tác giả rấtmong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía thầy/cơ và những người quan tâm đếnđề tài này để cơng trình được hồn thiện hơn.

<small>Xin chân thành cảm ơn!</small>

<small>Tác giả</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật.

Tác giả cam kết bằng danh dự rằng: kết quả của dé tai “Dé xuất kế hoạch truyềnthông trên Internet cho dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của Công ty Cổ phần Phongthủy Phùng Gia giai đoạn 6 tháng cuối năm 2023.” là cơng trình do chính tác điều trathực hiện. Tắt cả thơng tin thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu đều được dẫn nguồn đầyđủ. Tất cả các dữ liệu sơ cấp đều trung thực, do tác giả thu thập và nội dung khóa luậnchưa từng được cơng bố trong bat cứ cơng trình nào khác.

Tac giả xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

<small>Tác giả</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

1.2. Cơ cấu tô chức và bộ máy hoạt đỘng...- ---- -- 5 St SH ke, 71.3. Kết quả hoạt động kinh doanh...- ¿2-5 s£++SE+EE+EE+EE+EeEEeEEeEEeEkerxrrkrree 11

1.4. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ chính ...---<<<<<<<<<<s2 11

<small>1.5. Thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiép ... --- 55-5555 14</small>2. Tổng quan về Dich vu Tư van Phong Thủy Nhà ...--- 2 252 s2 s£s+£+2 s22 202.1. Giới thiệu chung VỀ ICH VỤ... - Set SE vSEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErrrkrkerrrr 20<small>2.2. Khách hang mục tiéu ...- -.-- G5 SG 2113311131111 1113 1119 11191111 ng ng ng 20</small>2.3. Đối thủ cạnh tranh...---- s- cSt+StSk‡EtSEEEE+EEEESEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEErkrrkrrrrves 222.4. SWOT dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà tại Phùng Gia ...-- -- 23

<small>0:109)i05i077... 24</small>

THỰC TRANG VE HOAT ĐỘNG TRUYEN THONG TREN INTERNET CUACTCP PHONG THUY PHUNG GIA CHO DICH VU TU VAN PHONG THUY<small>JNHHÀ... 0 G0. 0 00.060 40004000400040004000 24</small>1. Đối tượng nhận tin mục tIÊU ...- --- 5 5< 22c 3313911321191 91111111 11 key 242. Mục tiêu truyền thông...-¿-¿- ¿+ +sềSx9EE9EE2EE2E2EEE1E115111111211215 111111111. 1e. 253. Thông điệp truyền thông...--- 2-2 2E SE E£+E£+E£EE£EEEEEEEEEEEEEE2E217171 21211. e. 254. Kết quả hoạt động truyền thông trên các nền tang Internet...--- 26

<small>ALL. WebSite ooo. ... .... 26</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

5.1. Kết quả phỏng vấn sâu...--- 2-2-2 2+E+E2E‡EEEEEEEEEE121121121217171 2121 ce. 36

5.2. Kết quả khảo sát...--- ¿52 sSE+EE2E2E12E127121121127171711211111111E 11x cre. 42

<small>0:1019)060500077... 55</small>

DE XUAT KE HOACH TRUYEN THONG TREN INTERNET CHO DICH VU

<small>TƯ VAN PHONG THUY NHÀ CUA CTCP PHONG THUY PHUNG GIA ...55</small>TRONG 6 THANG CUOI NAM 2023...-2--s°ss2vsseevvxseerrrseorseseie 55

1. Căn cứ dé xuất kế hoạch hoạt động truyền thông cho dịch vu Tư van Phong Thủy

<small>Nha trén Internet 80-454... 551.1. Mục tiêu của Phùng Gia ...- - -- G133 111911 11. 1H ng ng ng kg 55</small>

1.2. Nguồn lực của Phùng Gia...-- 2-52 2S SE EEEEEE12E12112121111 1111111. xe. 552. Nội dung đề xuất kế hoạch truyền thông cụ thể trên Internet trong 6 tháng cuối

<small>năm 2023 cho dịch vụ Tư vân Phong thủy nhà của Phùng G1a... ... --‹- 56</small>

2.1. Mục tiêu truyền thông...---- + 2 2 £+E+E£EEEEEEEEEEEEE121121171121 217111111. xe. 56

<small>2.2. Công chúng nhận tin mục tIÊU...- -. c2 32313333 EEEErrrrrerrrrrkrrke 56</small>

2.3. Chiến lược định vị...--.-:--s+c+22xv2EEkttE ri 572.4. Chiến lược nội ñ0 017 ... 572.5. Kế hoạch hành động ...--- 2 +¿©5£+S£+EE£EE£EE2EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErrkrrkerkrrei 592.6. Ngân sách dự kiẾn...- ¿2 k+Ss+SE+EE2EEEE2EE21E71717111211211211 21111111111. 67

2.7. Kế hoạch do lường và đánh giá kết quả...--- 2:22 5¿2cx+2z++£x+zrxesrxez 68

KET LUAN 0757 ... 70DANH MỤC TÀI LIEU THAM KHẢO ...2- 5° 52s se se ssssesseessessss 71<small>PHU LUC 00011515...</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

PHAN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là một đất nước có truyền thống văn hóa phong phú và lâu đời: cónhững lễ hội mang đậm tinh dân tộc; có những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng: vàcó những sắc thái văn hóa đa dạng theo tơn giáo, dân tộc. Lâu nay, phong thủy vẫn luônlà một trong những sắc thái văn hóa nồi bật nhất của người phương Đơng nói chung vaViệt Nam nói riêng. Những năm gần đây, sự du nhập văn hóa từ các nước phương Tâyđã tác động rất nhiều tới nhận thức, hành vi và lỗi sống của con người Việt Nam. Tuynhiên, khơng vì thế mà “phong thủy” mất đi vị thế của mình.

Hiện nay, phong thủy đang ngày càng được nhiều người Việt Nam tìm đến vàứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Phong thủy ứng dụng trong hầu hết các

<small>sự kiện lớn nhỏ như: tu sửa, xây dựng cơng trình; xem ngày cưới hỏi, khai trương,...</small>

<small>thậm chí bộ mơn khoa học này cịn đóng vai trị đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực</small>

khác như: kiến trúc, bất động sản,...

Khi nhu cau tăng lên kéo theo đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tổchức, cá nhân cung cứng dịch vụ tư vấn kiến trúc theo phong thủy. Trước tình trạng cácthành phần cạnh tranh tham gia vào thị trường phong thủy ngày một lớn thì việc đểkhách hàng có thể nhận biết và thấu hiểu đúng về giá trị của một thương hiệu mang lạilà câu chuyện khiến rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong thị trường này phải trăn

Công ty Cô phần Phong thủy Phùng Gia (sau đây gọi là Phùng Gia) là một doanh

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tư vấn giải pháp cuộc sống theophong thủy. Các giải pháp từ phía cơng ty tư van cho khách hang ứng dụng hoàn toàndựa trên kiến thức phong thủy chính phái — là những phương pháp đã được nghiên cứu

và ứng dụng, chủ yếu dé cao sự nỗ lực của con người, hoàn toàn bài trừ yếu tố mê tín

di đoan. Đường hướng kinh doanh chủ yếu của cơng ty tập trung vào việc cung ứng cácvật phẩm phong thủy và các dich vụ tư van kiến trúc theo phong thủy. Một trong nhữngdịch vụ chủ đạo của công ty là Tư vẫn Phong thủy nhà. Từ khi thành lập, ban lãnh đạoPhùng Gia luôn đặt ky vọng rất cao về lợi nhuận thu được từ việc cung ứng dịch vụ này,bởi chỉ phí bỏ ra phần nhiều là từ kiến thức của đội ngũ chuyên gia và doanh thu nhận

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

lại là rất lớn. Cụ thể, mức giá của loại hình dịch vụ này dao động từ 30 — 300 triệuVND/ca tư van, tùy từng loại kiến trúc và nhu cầu khách hàng. Với những ca tư vannày, ngồi những chi phí cố định của hoạt động kinh doanh, Phùng Gia còn cần chi

thêm cho phần di chuyén, in ấn hồ sơ dịch vụ,... tất cả chỉ chiếm chưa tới 10% chi phí

thực tế, phần cịn lại sẽ là lợi nhuận của cơng ty. Với chiến lược đề ra từ phía ban lãnh

đạo, thơng tin về loại hình dịch vụ này được truyền tải chủ yếu thông qua các nền tảng

<small>trên Internet của Phùng Gia. Trong hơn 3 năm hoạt động, do chưa có hướng đi cũng</small>

như kế hoạch cụ thể trong việc phát triển kênh truyền thông và chạy quảng cáo nên

doanh thu từ địch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của Phùng Gia vẫn chưa đạt được mục

tiêu đề ra. Các thông tin về dịch vụ này đơn thuần chỉ được truyền tải tới những kháchhàng cũ thông qua nền tảng Zalo bởi các tư vấn viên, vì đây là nền tảng Phùng Gia kếtnối trực tiếp và hỗ trợ tư van 1:1 với từng khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm hoặc

<small>dịch vụ của Phung Gia.</small>

Trong quá trình thực tập ở cơng ty, tác giả nhận thay dé doanh nghiệp có thé thu

hút thêm nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà đồng thời để cạnh

tranh được với các đối thủ khác trên thị trường thì việc truyền thông về dịch vụ này làhết sức cần thiết. Theo nhận định của anh Bùi Xuân Ninh — CMO tai Phung Gia, Internethiện đang là kênh truyền thông giúp Phùng Gia có thé tiếp cận được tới 95% lượngkhách hàng tiềm năng của doanh nghiệp và có thê tương tác, thu thập được đữ liệu củahọ một cách thuận tiện nhất. Ngồi ra, từ thời điểm thành lập cơng ty, đây cũng là kênh

truyền thông mang về cho Phùng Gia hơn 98% doanh thu tông, theo chia sẻ của anh

Nguyễn Văn Huân — CCO tại Phùng Gia. Từ những thực trạng trên, tac giả đã quyếtđịnh lựa chọn đề tài: “Đề xuất kế hoạch truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tưvan Phong thủy nhà của Công ty Cổ phan Phong thủy Phùng Gia giai đoạn 6 tháng

<small>cuôi năm 2023”.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<small>2. Mục tiêu nghiên cứu</small>

° Nắm rõ tình hình hoạt động truyền thơng trên Internet cho dịch vụ Tư van Phong

<small>thủy nha của Phong thủy Phung Gia.</small>

<small>° Đánh giá kết quả hoạt động truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư van Phong</small>

<small>thủy nhà.</small>

° Đề xuất kế hoạch truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư vấn Phong Thủy Nhàgiai đoạn 6 tháng cuối năm 2023.

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư vấnPhong thủy nhà của Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia.

<small>3.2. Phạm vi nghiên cứu:</small>

„ _ Không gian nghiên cứu: Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia.

¢ _ Thời gian nghiên cứu: Số liệu được thu thập từ tháng 10/2020 - 12/2022. Kế hoạchtruyền thông trên kênh Internet được xây dựng cho giai đoạn 6 tháng cuối năm<small>2023.</small>

<small>3.3. Phương pháp nghiên cứu</small>

Trong nghiên cứu này, dé đánh giá được hoạt động truyền thông cho dịch vụ Tưvan Phong thủy nhà trên Internet của Phùng Gia, tác giả tiền hành thu thập đánh giá củakhách hàng hiện tại, khách hàng mục tiêu của Phùng Gia về hoạt động truyền thông chodịch vụ này của doanh nghiệp, thông qua hình thức phỏng vấn sâu.

<small>3.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu</small>

<small>° Dữ liệu thứ cấp</small>

Tác giả tiến hành nghiên cứu các tài liệu trong nước và nước ngoài liên quan đếnhoạt động truyền thông trên Internet. Đồng thời, tác giả cũng thu thập thêm bài giảng,slide, giáo trình của các mơn học Marketing. Từ đó, tác giả xây dựng bảng phỏng vấnsâu phù hợp nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Ngoài ra, tác giả thu thập các đữ liệu thứ cấp liên quan đến kết quả hoạt độngkinh doanh, hoạt động truyền thông trên Internet của Phong thủy Phùng Gia trong giai

<small>đoạn 2020 - 2022.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

° Dữ liệu sơ cấp

Tác gia thu thập thông tin thông qua trao đổi với những nhân sự tham gia nghiên

cứu, phát triển và thực thi hoạt động truyền thông trên Internet cho Phong thủy Phùng

Gia bao gồm: Giám đốc Marketing; Trưởng phịng Marketing và các nhân sự phụ trách

chính các hoạt động truyền thơng trên Internet.

Song song với đó, tác giả thu thập dữ liệu từ kết quả điều tra phỏng van sâu cảmnhận khách hàng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bảng điều tra phỏng vấn sâuđược xây dựng trên mơ hình phễu Marketing hiện đại (Nguồn: bigroxmedia.com), với

10 người tham gia trả lời phỏng vấn. Người được phỏng vấn đều là công chúng truyền

thông mục tiêu và dang theo dõi các kênh truyền thông của Phong thủy Phùng Gia. Cuthé hơn: có 4 người đang là khách hang sử dụng dịch vu Tư vấn Phong thủy nhà củaPhùng Gia, 4 người là khách hàng mục tiêu (chưa từng tìm hiểu về dịch vụ Tư vấnPhong thủy nhà) và 2 người là khách hàng tiềm năng (đang đánh giá các phương án về

dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà).

Các giai đoạn phỏng van sâu bao gồm:

- Giai đoạn 1: Xây dựng dàn ý các câu hỏi phỏng van

- Giai đoạn 2: Tiến hành phỏng van sâu những người là khách hàng hiện tại và kháchhàng tiềm năng của Phùng Gia với dan ý sẵn có. Hình thức thực hiện: trực tiếp hoặc

trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận kết quả phỏng van sâu, tác giả sẽ lay đó làm cơ sở dé xây dựng

bảng khảo sát phục vụ cho việc đánh giá khách quan hơn về kết quả hoạt động truyền

thông cho dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của Phùng Gia. Câu trả lời sẽ được thu thậpthông quả bảng khảo sát công chúng mục tiêu của Phùng Gia, từ đó thống kê và phântích dữ liệu nhằm tìm ra hành vi tiếp nhận thơng tin truyền thơng của khách hàng đối

với dich vụ Tư van Phong thủy nhà nói chung và thương hiệu Phùng Gia nói riêng.<small>3.3.2. Phương pháp xử ly div liệu</small>

Tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê mơ tả. Cụ thé, mơ tả mẫu nghiêncứu (như độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập,...) nhằm thé hiện các thuộc tinh của nhómkhách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng cơng cụ Excel dé thống kê, sau đó

<small>tiên hành tiên hành phân tích, mơ tả các u tơ liên quan tới mức độ quan tâm và kỳ</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

vọng của nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu với dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của

<small>Phung Gia.</small>

Sau khi đã thu thập đầy du đữ liệu so cấp va dữ liệu thứ cấp, tác gia tiến hành

đánh giá kết quả hoạt động truyền thông trên Internet của Phùng Gia và rút ra các điểm

sáng và điểm hạn chế của thực trạng truyền thông.

Kết hợp định hướng của công ty với các ưu, nhược điểm rút ra từ thực trạng

truyền thông, tác giả đề xuất một số giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động truyềnthông cho dịch vụ Tư vấn Phong Thủy Nhà trên Internet trong 6 tháng cuối năm 2023.4. Kết cầu khóa luận tốt nghiệp

Ngồi phan mở đầu và kết luận, khóa luận có kết cau gồm 3 chương dưới đây:Chương 1: Giới thiệu tong quan về Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia và dich vụTư vấn Phong Thủy Nhà.

Chương 2: Thực trạng về hoạt động truyền thông trên Internet của Công ty Cổ phanPhong thủy Phùng Gia cho dịch vụ Tư van Phong thủy nhà.

Chương 3: Đề xuất kế hoạch truyền thông trên Internet cho dịch vụ Tư vấn Phong thủynhà của Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia trong 6 tháng cuối năm 2023.

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<small>CHƯƠNG I</small>

GIỚI THIEU TONG QUAN VE CÔNG TY CO PHAN PHONG THỦY PHUNGGIA VA DICH VU TU VAN PHONG THUY NHA

1. Tổng quan về Công ty Cé phan Phong thủy Phùng Gia

<small>1.1. Các thơng tin chung</small>

Hình 1.1: Logo Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia

Nguồn: Tài liệu công ty, 2023Tên công ty : Công ty Cổ phan Phong thủy Phùng Gia

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

1.2. Cơ cầu tơ chức và bộ máy hoạt động

Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của CTCP Phong thủy Phùng Gia

Nguôn: Tài liệu công ty, 2023Tổng giám đốc

Tổng giám đốc của Phùng Gia hiện nay là người đồng sáng lập cơng ty, có nhiệm

vụ điều hành hoạt động và đưa ra những quyết định có tính chiến lược quan trọng cho

<small>doanh nghiệp như:</small>

<small>« - Đưa ra các mục tiêu của tồn cơng ty theo từng ky cho các phòng ban.</small>

° Quyết định bồ nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nhân viên trong cơng ty.« Dam phán với các đối tác về chính sách và sản phẩm của cơng ty.« - Quyết định mức giá chỉ tiết về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Giám đốc Marketing

Giám đốc Marketing của Phùng Gia là 1 trong 4 người đồng sáng lập nên côngty, đứng đầu trong công tác quản lý thương hiệu, truyền thông (bao gồm quan hệ côngchúng, quảng cáo) và nghiên cứu thị trường. Công việc cụ thể của vị trí này bao gồm:

<small>5 Quan lý và giám sát q trình làm việc của bộ phan marketing.</small>

¢ anh giá, phát triển các chiến lược marketing của Phùng Gia.

<small>« _ Lên kế hoạch, và chỉ đạo các chiến thuật marketing cho công ty.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

<small>e - Hoạch định, phat triển ngân sách cho hoạt động marketing.</small>

« - Nghiên cứu nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ và xác định phân khúc khách<small>hàng mục tiêu.</small>

<small>« _ Nghiên cứu và phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường phong thủy va</small>

<small>động trên Internet.</small>

<small>Trưởng phịng Marketing</small>

¢ Dé xuất, định hướng và thực hiện phát triển các kế hoạch của giám đốc marketing

<small>theo từng giai đoạn.</small>

« - Nghiên cứu thị trường, xây dựng các kế hoạch quảng bá sản phẩm và dich vụ.

<small>e Quan lý các công việc của phịng marketing.</small>

<small>« _ Xây dựng và phát trién đội ngũ nhân viên phòng marketing</small>

<small>Nhân viên nội dung</small>

Bao gồm 8 thành viên, phụ trách lên ý tưởng, nội dung cho các bài viết trênfanpage, website, kênh youtube và các hoạt động sự kiện do cơng ty tổ chức. Trong đó

<small>có riêng 1 nhân viên phụ trách công việc tối ưu hóa website, đi backlink trên các nềntảng mạng xã hội và diễn đàn.</small>

<small>Nhân viên media</small>

Bao gồm5 thành viên, phụ trách các công việc quay, dựng video, chụp ảnh, thiết

kế các ấn pham, banner của công ty theo kế hoạch đã lên.

<small>Nhân viên quảng cáo</small>

Bao gồm 6 thành viên, phụ trách các cơng việc chính như sáng tạo nội dungquảng cáo, thực thi và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội

<small>va website.</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Nhân viên CSKH (chăm sóc khách hàng)</small>

Bao gồm 6 thành viên, thực hiện các công việc liên quan tới hỗ trợ, giải đáp thắc

mắc của toàn bộ khách hàng của Phong thủy Phùng Gia.

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc kinh doanh tại Phùng Gia cũng là 1 trong 4 người đồng sáng lập nên

cơng ty, có vai trị chủ đạo trong việc thúc đầy năng lực của đội ngũ kinh doanh đề giúp

<small>từng đội nhóm, cá nhân trong đội ngũ nay dat được mục tiêu, từ đó giúp tăng doanh thu</small>

và lợi nhuận cho Phùng Gia. Các cơng việc chính có thé ké tới như:

e Hoạch định chiến lược bán hang trong dai hạn

<small>e - Xây dựng hình ảnh cơng ty chuyên nghiệp va tận tâm</small>

e Dw báo thị trường va kế hoạch bán hàng

<small>¢ Quan lý con người và đội ngũ kinh doanh</small>

« _ Xây dung và phát triển các mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh của Phùng

<small>Phong kinh doanh</small>

<small>Truong phong kinh doanh</small>

« Dé xuất, định hướng và thực hiện phát triển các kế hoạch của giám đốc kinh

<small>doanh theo từng giai đoạn.</small>

« _ Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng nhằm tăng doanh thu cho cơng ty.

<small>e Quan lý các cơng việc của phịng kinh doanh.</small>

« _ Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên phịng kinh doanh.

<small>Nhân viên kinh doanh</small>

« - Giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm va dịch vụ Phùng Gia cung cấp.¢ Tim kiếm đơn hàng dựa trên danh sách dữ liệu thu thập từ phòng marketing.Phòng tổng hợp

Trưởng phịng tổng hợp

<small>Có vai trị chính trong việc định hướng và quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ</small>

<small>phận kế tốn, kho vận và HCNS (hành chính nhân sự).</small>

Nhân viên kế toán

Phụ trách theo đõi và kê khai dong tiền trong doanh nghiệp theo quản lý củatrưởng phòng tông hợp.

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

<small>Nhân viên kho vận</small>

Phụ trách các cơng việc liên quan tới tiếp nhận hàng hóa từ kho hàng, bảo quản,

đóng gói sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.<small>Nhân viên HCNS</small>

Có vai trị quản lý giấy tờ hành chính và quản lý con người của Phùng Gia.

<small>Phịng học thuật</small>

<small>Trưởng phịng học thuật</small>

« _ Nghiên cứu thị trường, xây dựng các kế hoạch đào tạo chuyên môn học thuật

<small>phong thủy.</small>

<small>¢ Quan lý các cơng việc của phịng học thuật.</small>

« _ Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên phòng học thuật.Nhân viên tư vấn

Giải đáp những thắc mắc, đồng thời chia sẻ những kiến thức học thuật chuyênsâu về phong thủy cho khách hàng có nhu cầu.

Nhân viên thiết kế

<small>Thực hiện vẽ, dựng 3D các bản thiết kế kiến trúc theo kiến thức phong thủy.</small>

<small>10</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Phùng Gia trong 3 năm, từ 2020 —<small>2022</small>

Đơn vị: Đông Việt Nam (VND)

Nguồn: Tài liệu công ty, 2020-2022

Phong thủy Phùng Gia hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc theo

Ngoài chức năng dùng để trang trí, các vật phẩm của Phùng Gia được chia thành 5

<small>nhóm chính như sau:</small>

Vật phẩm chiêu tài: là nhóm những vật phâm phong thủy tượng trưng cho mong

<small>muôn chiêu câu tiên tài và bô sung vượng khí cho người sử dụng. Một sơ sản phâm</small>

<small>11</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

trong nhóm này bao gồm: Bát tụ bảo, Cóc thiềm thừ, Tỳ hưu đại viên, Ngũ phúc cát hoa

° Vật phẩm quan lộc: là nhóm những vật phâm phong thủy tượng trưng cho mong

muốn công danh, sự nghiệp thăng tiễn, chuyện học hành, thi cử được thuận lợi. Một sésản phâm trong nhóm nay bao gồm: An rồng vương quyền, Tháp văn xuong....

° Vật phẩm ban thờ: là nhóm những vật phẩm phong thủy có cơng năng làm sạchvà mang ý nghĩa ơn định trường khí tốt nơi thờ cúng. Một số sản phẩm trong nhóm này

bao gồm: Cốt thất bảo, Gạo vàng thần tài, Bột xông tây uế, Nước thơm bao sái,...

° Vật phẩm hóa sat: là nhóm những vật phẩm phong thủy mang ý hóa giải những

phương vị, hướng nhà xấu, đồng thời xua đuổi đi những luồng khí xấu đi vào nhà từnhững hướng này. Một số sản pham trong nhóm này bao gồm: Hồ phù an gia hóa sát,Hồ lơ bát tiên, Gà/Ngựa/Chó/Voi đá ngọc hồng long,...

° Vật phẩm hộ thân: là nhóm những vật phâm phong thủy mang bên mình, dướinhiều dạng như: dây chuyền, vòng tay, thẻ bài. Tất cả đều mang ý nghĩa làm giảm trừ

những điều kém may mắn đến với người sử dụng. Một số sản phẩm trong nhóm này

bao gồm: Vịng tay hỗ phách, Linh phù tam tai/thái tuế, Dây chuyền phật bản mệnh...

<small>VP chiêu tài VP quan lộc VP hóa sát</small>

<small>( Bát Tụ Bảo) ( Bi Cầu Thạch Anh) ( Hổ Phù An Gia)</small>

<small>VP hộ thân</small>

Nguồn: Tác gid tong hợp, 2023

<small>12</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

<small>1.4.3. Dịch vụ</small>

° Từ van phong thủy nhà: dich vụ đưa ra các luận giải kiến trúc theo kiến thứcphong thủy, đồng thời đưa ra các hướng dẫn thiết kế, cải tô, sửa đơi, xây mới cơng

trình. Các cơng trình được tư van gồm nhiều dang: cơng trình tổ hợp, doanh nghiệp,

căn hộ chung cư, nhà ở mặt đất, sân vườn, nhà thờ.

Hình 1.4: Hồ sơ dịch vụ

<small>PHUNG GIA</small>

<small>HO $ CẢI VẬN CHINH PHÁI</small>

<small>Hạng MỤC. — TƯ VẤN PHONG THỦY NHÀ Ủ</small>

<small>ic —</small>

<small>Bia Điểm: Đằng Hiệu, Binh Sơn, Luc Nam, Bac Giang</small>

<small>$j tiện Thu: Ga</small>

<small>MaHoSd:; — P808122022</small>

<small>ON VI TU VAN PHONG THỦY</small>

<small>CONG TY CO PHAN PHONG THUY PHUNG GIA</small>

<small>Ay 24 4 A</small>

<small>ĐỊI DIEN DON VỊ TU VẤN ĐỊI ĐIỆN cH ĐẦU TU</small>

<small>( Ghỉ Tên, Chức danh và Đóng dấu) (Ghi Tên, Chúc danh và Đóng dấu)</small>

Ngn: Tài liệu cơng ty, 2023

° Tu vấn bát tự: Bằng các kiến thức chuyên sâu thuộc bộ mơn Tứ Trụ - Bát Tự,

Phùng Gia phân tích ra Hy Thần — Dụng Than theo ngày tháng năm sinh của bản mệnh.Từ đó, đưa ra các lời khuyên, định hướng trong nghề nghiệp, hơn nhân và gia đình.

° Tu vấn ban thờ: Tư vẫn những kiến về ban thờ và phong tục thờ cúng.

° Các dịch vụ khác: đặt tên cho con, đặt tên doanh nghiệp, tư vấn hôn nhân (ngày,giờ, tudi hợp...)

<small>13</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

<small>1.5. Thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp</small>

<small>1.5.1. Thị trường mục tiêu</small>

<small>a, Phân đoạn thị trường</small>

<small>Bảng 1.2: Phân khúc thị trường của Phùng Gia</small>

Nhận thức về | nhu cầu dài thủy nhưng nhưng không | thủy

<small>phong thủy | hạn và rõ ràng | vẫn ở sự mù ro rang</small>

<small>mo, chua that</small>

su am hiéu

Độ tudi 36-55tuổi | 30-55tuổi | 25-29tuôi | 22-35 tuổi

- Quản lý cấp _ | - Nhân viên văn phòng (bán hang)

cao (giám đốc) | - Quan lý cấp trung (trưởng phịng)

<small>- Cơng chức - Người kinh doanh, bn bán</small>

Nghề nghiệp | nhà nước

<small>- Người kinhdoanh, buônbán lâu năm</small>

<small>Trên 35 triệu 15 - 35 triệu 10 — 20 triệu 15 — 20 triệuThu nhập</small>

<small>VND/thang VND/thang VND/thang VND/thang</small>

<small>Chủ động, cởi | Nhiệt tinh, Nhiệt tình, Nhiệt tình,</small>

<small>mở, tích cực, quan tâm, tham vọng, cởi | quan tâm, cởi</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<small>phong thủy vụ phong thủyhàng năm nhưng phải</small>

<small>hợp lý, thường</small>

phải cân nhắcrat kỹ (từ 1-2

Nguồn: Tài liệu công ty, 2022

<small>b, Lựa chọn thị trường mục tiêu</small>

Chiến lược kinh doanh của Phùng Gia chủ yêu hướng tới các đối tượng loại 1 &2 bởi đây là 2 nhóm khách hàng tiềm năng có kha năng chi trả, thói quen tiêu dung và

mức độ quan tâm đủ tốt để có thể giúp Phùng Gia đạt được lợi nhuận tốt nhất.

<small>c, Định vị thị trường</small>

<small>So sánh với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phong thủy trên thị</small>

trường, Phùng Gia luôn định vị mình là đơn vị cung cấp các phương pháp ứng dụng

<small>phong thủy chính phái — là các phương pháp đã được nghiên cứu và ứng dụng vao</small>

thực tế, chủ yếu dé cao sự nỗ lực của con người, hồn tồn bài trừ u tố mê tín di đoan.1.5.2. Chiến lược marketing hỗn hợp

1.5.2.1. Sản phẩm

Về cơ bản, Phùng Gia đang cấp các vật phẩm phong thủy và các dịch vụ tư vấn

<small>liên quan tới lĩnh vực phong thủy.</small>

Về sản phẩm, ngồi chức năng dùng dé trang trí, các vật phẩm của Phùng Giađược chia thành 5 nhóm chính: vật phẩm chiêu tài, vật phẩm quan lộc, vật phẩm banthờ, vật phẩm hóa sát, vật phẩm hộ thân. Mỗi sản phẩm sẽ mang ý nghĩa bồ trợ một yếu

tố riêng. Các vật pham của Phùng Gia chủ yếu được chế tác từ các vật liệu cao cấp như:

đá serpentine, đá ngọc hoàng long, đồng nguyên khối, đồng mạ vàng.

Về dịch vụ, bên cạnh dịch vụ chủ đạo là Tư vấn Phong thủy nhà, Phùng Gia còn cungcấp các dịch vụ tư vấn khác như: tư vấn bát tự (vận hạn, định hướng nghề nghiệp); tư

vấn ban thờ (gia tiên, thần tài); tư vấn đặt tên con, đặt tên doanh nghiệp; tư vấn chọn

ngày giờ cưới xin, ngày giờ khai trương. Những giải pháp được đưa ra đều dựa theokiến thức phong thủy chính phái, chủ yếu đề cao sự nỗ lực, phấn đấu của con người,

<small>hoàn toàn bai trừ u tơ mê tín di đoan, "bn thân bán thánh".</small>

<small>15</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

phái. Nhờ đó, vật phâm của Phùng Gia ln có chất lượng tốt hơn so với mặt bằng

chung của thị trường. Chính vì thế các vật phẩm của Phùng Gia ln có giá cao hơn gap2-3 lần giá thị trường, dao động từ 500,000 — 7,000,000 VND/vật pham

Về dịch vụ, tại Phung Gia, khách hàng sẽ được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia cókiến thức phong thủy và năng lực chuyên môn cao. Đặc biệt là nhờ thương hiệu cá nhâncủa anh Phùng Hoài Phương (Thành viên của Hiệp hội Phong thủy thế giới - IFSA, Tốtnghiệp khóa Thiết kế kiến trúc cao cấp sân vườn và ngoại cảnh — Dai học Quốc giaSingapore). Vậy nên, mức giá các dich vụ tư van của Phùng Gia dao động trong khoảng

<small>30,000,000 — 300,000,000 VND/dich vu.</small>

1.5.2.3. Phân phối

Về vật pham, đại đa số đều được vận chuyên từ công ty tới tay khách hang thôngqua các đơn vị vận chuyên như: J&T Express, Giao hàng nhanh. Khi công ty ngày càng<small>phát triển, vào tháng 12 năm 2022, Phùng Gia đã mở thêm 1 phòng trưng bay vật phẩm</small>

phong thủy tại tầng 12 số 63 đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Trung Hịa, Cầu Giấy,Hà Nội dé khách hàng có thể tới trực tiếp dé nghe tư van và mua hàng.

Về các dịch vụ tư vấn, khách hàng sẽ được kết nối với đội ngũ chuyên môn thông

qua Zalo/điện thoại, sau đó hồ sơ tu van sẽ được trả qua đường bưu điện. Với những catư van có giá trị cao (100 triệu VND), anh Phùng Hoài Phương cùng đội ngũ trợ lý sẽ

khảo sát trực tiếp (thực dia) các cơng trình và trao đổi trực tiếp cùng khách hàng, sau

<small>đó, hồ sơ tư vân cũng sẽ được trả qua đường bưu điện.</small>

<small>16</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

1.5.2.4. Xúc tiễn

Xúc tiến bán

Phùng Gia thường đưa ra các chương trình khuyến mại vào dịp cận Tết, bởi đây

là thời điểm nhu cầu về các mặt hàng phong thủy tăng rất cao.

Ngoài ra, những khách hang sử dụng dịch vụ tư van phong thủy từ lần thứ hai

trở đi, với những ca tư vấn có giá trị trên 80 triệu sẽ được giảm giá từ 20% - 50%.

<small>Quan hệ công chúng</small>

Cuối mỗi năm, Phùng Gia thường tổ chức sự kiện gặp mặt trực tiếp khách hàng

với quy mô từ 100 đến 500 khách mời nhằm gia tăng sự gắn kết bền chặt với khách

Đồng thời, công ty cũng thường xuyên đăng tải các bài báo mạng với những nộidung về kiến thức phong thủy trong kiến trúc nhà ở, được chia sẻ bởi chuyên gia phongthủy Phùng Phương — chủ tịch của công ty. Điều này không chỉ giúp Phùng Gia tiếp

cận được tới nhiều cơng chúng mục tiêu hơn mà cịn khang định uy tín của thương hiệutư van kiến trúc theo phong thủy ở Việt Nam.

<small>Quảng cáo</small>

Ngoài các hoạt động ké trên, quảng cáo là một công cụ đắc lực của Phùng Giatrong công tác tiếp cận khách hàng tiếp năng và thúc đây doanh số cho công ty. Tuynhiên, doanh nghiệp mới chi tập trung quảng cáo cho các vật pham phong thủy mà chưahoàn toàn đầu tư vào quảng cáo cho dịch vụ - nơi sinh ra lợi nhuận tốt nhất cho doanh

tiềm năng sử dụng dịch vụ của cơng ty. Tuy nhiên, vì năng lực và trình độ chun mơn

cịn non yếu, chưa được đào tạo bài bản về marketing các vi tri này chưa thực sự phat

huy được hiệu quả trong việc thu hút nhóm khách hàng tiềm năng với các loại hình dịch

<small>17</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

vụ ở công ty, mà chỉ tập trung vào thu hút nhóm khách hàng quan tâm tới các vật phẩm

<small>phong thủy.</small>

<small>1.5.3.2. Công chúng nhận tin</small>

Phong thủy Phùng Gia đã định vị thương hiệu là đơn vị tư vẫn giải pháp phong

thủy hàng đầu Việt Nam. Với tôn chỉ "Kiến tạo niềm tin tích cực", cơng ty nhắm đến

hai nhóm đối tượng chính: Nhóm đầu tiên là những khách hàng đang gặp các vấn đềchưa được thuận lợi trong cuộc sống và thiếu niềm tin vào bản thân; nhóm thứ hai lànhững khách hàng quan tâm tới việc xây dựng, chăm chút một không gian sống tiêu

chuẩn về mặt phong thủy.

1.5.3.3. Đối thủ cạnh tranh

<small>Trên thị trường kinh doanh lĩnh vực phong thủy hiện nay, Phùng Gia đang phải</small>

cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đối thủ, mỗi đối thủ có một điểm mạnh trong ngáchriêng của mình. Bên cạnh Phùng Gia — một đơn vi nôi trội nhất trong lĩnh vực tư vấnkiến trúc theo phong thủy, có thé kể tới một vài cái tên điển hình khác, đi kèm với đó làthế mạnh riêng của họ: Phong thủy Tam Nguyên - thiết kế, kiến trúc phong thủy, Phongthủy Roxi — vật phẩm phong thủy, Phong thủy Tâm Khoa - tử vi nhân tướng,...

<small>1.5.4. Môi trường marketing vĩ mô</small>

1.5.4.1. Kinh tế

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hồi tháng 10 năm 2022,

sẽ có khoảng 1/4 các nước trên thế giới tăng trưởng dưới 2% trong năm 2023, trong đócó Việt Nam. Đứng trước tình hình suy thối kinh tế chung này, người dân Việt Nam

<small>sẽ it có khả năng chi tra hon cho các mặt hàng, dịch vụ phong thủy — tâm linh.</small>

<small>Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội cho các công ty đang kinh doanh trên thị</small>

trường phong thủy, bởi khi con người gặp van đề trong cuộc sống họ sẽ có xu hướng

tìm tới các nơi cung cấp giải pháp nhiều hơn và phong thủy cũng không phải là một<small>ngoại lệ.</small>

<small>1.5.4.2. Chính trị - xã hội</small>

<small>Tại Việt Nam, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các cơ, thầy, cậu xem bói</small>

online có tính phí, đồng thời khơng ít các sản phẩm mê tín dị đoan được bán tràn lanbằng nhiều chiêu trò. Đứng trước hiện trạng này, nhà nước đã tăng cường siết chặt côngtác quản lý nhằm bài trừ hiện tượng mê tín dị đoan.

<small>18</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

Do người dân chưa có đủ nhận thức về phong thủy chính phái, vơ hình trung,loại hình địch vụ tư vấn kiến trúc theo phong thủy cũng bị một bộ phận người đánh

đồng cùng với các hoạt động mê tín di đoan. Day có thé xem như một điểm bat lợi đối

<small>với hoạt động kinh doanh của Phùng Gia.1.5.4.3. Văn hóa</small>

Nhiều người Việt xưa nay vẫn quan niệm rằng số mệnh hay cuộc sơng của mộtcon người thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có mơi trường sinh sơng, đặc biệtlà yếu tố phong thủy nhà ở. Trong thực tế, phong thủy hầu như xuất hiện trong mọi lĩnh

vực của xây dựng hay kiến trúc. Ví dụ như, khi người Việt Nam xây dựng nhà ở, cho

cơng trình đó được xây dựng tuân theo một lối kiến trúc nào thì cũng phải căn cứ vàođịa thế xung quanh dé tao dựng một kiến trúc đẹp về thâm mỹ, hợp với phong thủy vàlợi về sinh hoạt. Điều này được chứng minh qua rất nhiều thành phó, thị tran hay cáccơng trình kiến trúc cơ, các tịa nhà và lăng mộ cổ còn được lưu giữ, bảo tồn đến ngày

<small>nay, hay những cơng trình hiện đại mới được xây dựng.</small>

Phong thủy như một sắc thái văn hóa của người Việt Nam. Đây là một tín hiệu

tốt cho hoạt động truyền thông cho thương hiệu Phùng Gia.

<small>19</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

2. Tong quan về Dich vụ Tư vấn Phong Thủy Nhà2.1. Giới thiệu chung về dịch vụ

Với hơn 10 năm nghiên cứu và thực nghiệm tư vấn trong lĩnh vực phong thủy

tại Việt Nam và trên thế giới, anh Phùng Hoài Phương và đội ngũ chuyên môn sẽ áp

dụng những kiến thức phong thủy chính phái để tư vấn cho khách hàng. Cụ thể, bằngviệc hợp nhất các yếu tố Thiên — Địa — Nhân — Than trợ với các yếu tố xung quanh ngôinhà, các chuyên gia sẽ tư van sắp xếp, cải tô các vị tri quan trọng như: cơng cửa, phịngngủ, phịng bếp, phịng khách, phịng thờ và các hệ thống cơng trình ngầm.

Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng mong muốn một căn hợp khônggian, đảm bảo về mặt thẩm mỹ và thuận tiện cho việc sinh hoạt của gia đình.

Hình 1.5: Nội dung chính của bộ hồ sơ tư vấn

<small>O06. BẢNG TRA CÚU PHY LUC</small>

Nguôn: Tài liệu công ty, 2023<small>2.2. Khách hàng mục tiêu</small>

2.2.1. Nhân khẩu học

<small>Dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà của Phùng Gia tập trung hướng tới đối tượng có</small>

độ ti từ 35 trở lên, khơng phân biệt giới tính và vùng miền trên toàn quốc. Họ thườnglà những người đã làm kinh doanh, buôn bán lâu năm hoặc nắm giữ các chức vụ quản

lý cấp cao (trưởng phòng, giám đốc,...) hay thuộc nhóm cơng chức nhà nước. Đây là

<small>20</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

nhóm đối tượng hau hết đã có gia đình, có khả năng và sẵn sàng chi trả cho các mặthàng xa xỉ, cao cấp.

<small>2.2.2. Tâm lý</small>

Nhóm khách hàng mục tiêu Phùng Gia nhắm tới cho loại hình dich vụ này thường

lo lắng hoặc đang gặp phải các van dé khơng thuận lợi trong cuộc sống như: gia đình

lục đục, xáo trộn, công việc gặp trục trặc, mang trong mình cảm giác thiếu sự an tồnvà đơi chút thiếu niềm tin vào bản thân. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng này rất tin vàotâm linh và mưu cầu một không gian sống lành mạnh cả về mặt thâm mỹ và phong thủy.<small>2.2.3. Hanh vi</small>

Họ thường mua sắm các đồ dùng, đồ trang tri trong nhà có chat liệu làm từ gỗquý, đặc biệt quan tâm tới kiến trúc, nội thất nhà ở và kiến thức liên quan tới phong

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<small>Khách hàng mụcHướng tới nhóm đơi tượng có nhu câu tu sửa nhà ở/cơng trình</small>

<small>cũ và xây dựng cơng trình mới trên toan qc, có khả năng chi</small>

truyền thông <sup>phong thủy — Tiền</sup><small>tài ùn ùn kéo đên</small>

<small>trả cho các mặt hàng xa xỉ.</small>

Tư vẫn phong Tư van phong thủy | Tư vẫn phong

thủy: nhà ở, đất nhà ở: chung cư, thủy: nhà ở, đất<small>Dịch vụ - ` . . . \</small>

<small>đai, mộ phân. nha phô, nhà ông, | đai, mộ phan.biệt thự.</small>

<small>15,000,000 VND — | 12,000,000 VND - | 10,000,000 VND —Khoảng gia</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

2.4. SWOT dịch vụ Tư vấn Phong thủy nha tại Phùng Gia

Bảng 1.4: Đánh giá dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà tại Phùng GiaStrengths (Điểm mạnh)

<small>Có chính sách giá linh hoạt cho</small>

<small>từng ca tư vân.</small>

cao, được đào tạo kiến thức phong thủy<small>Đội ngũ tư vân có chun mơn</small>

<small>bai bản, kỹ lưỡng trong dai hạn.</small>

Weaknesses (Điểm yếu)

- Mức gia dich vụ cao hơn nhiều sovới mặt băng chung.

- Các hoạt động truyền thông về

<small>dịch vụ chưa được chú trọng, nên độ</small>

nhận diện dịch vụ rất thấp

- Phu thuộc khá nhiều vào quảng

<small>cáo trả phí và các nên tảng mạng xã hội.</small>

<small>suy thoái, con người cảng quan tâm tớiOpportunities (Cơ hội)</small>

<small>tiép cận lượng lớn cơng chúng mục tiêu</small>

mà khơng cần trả phí.)

<small>Threats (Thách thức)</small>

- Facebook 1a nén tang gian tiép taora nhiều doanh thu nhất của Phùng Gia vachỉ phí quảng cáo từ nền tảng này ngày

càng đắt lên.

<small>- Do thương hiệu Phung Gia có độ</small>

phủ sóng cao, có khơng ít cá nhân/tổ

<small>chức sẵn sàng làm giả hình ảnh Phùng</small>

<small>Gia đê kiêm lời.</small>

Neuon: Tác gid, 2023

<small>23</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

<small>CHUONG II</small>

THUC TRANG VE HOAT DONG TRUYEN THONG TREN INTERNET CUA

CTCP PHONG THUY PHUNG GIA CHO DICH VU TU VAN PHONG THUYNHA

1. Đối tượng nhận tin mục tiêu

Hiện tại, hoạt động truyền thông trên Internet của Phùng Gia đang hướng tớinhóm đối tượng là khách hàng tiềm năng của công ty.

Với đặc điểm khách hàng chủ yếu là những cá nhân, độ tuôi từ 30 — 55 tuổi,

<small>không phân biệt địa lý, giới tính và có mức thu nhập từ 15 triệu VND/tháng trở lên.</small>

Họ là những người chủ động tìm hiểu về phong thủy nhưng vẫn khá mù mờ,

chưa thực sự am hiểu hoặc là những người hiểu biết về phong thủy, có nhu cầu dai hạn<small>va rõ rang.</small>

Về nghề nghiệp, ho thường làm các công việc liên quan tới kinh doanh, bnbán, nhân viên văn phịng, quản lý cấp trung/cao hoặc cơng chức nhà nước.

Về thói quen tiêu ding, nhóm cơng chúng mục tiêu của Phùng Gia sẵn sàng chitiêu cho các vật phẩm/dịch vụ phong thủy nhưng phải tính tốn rất kỹ lưỡng (từ 1-2

tháng) hoặc họ có thê là những người sẵn sàng chỉ tiêu cho các vật phẩm, dịch vụ phong

<small>thủy hàng năm.</small>

Đối với dịch vụ Tw van Phong thủy nhà

Hiện tại, hoạt động truyền thông cho dịch vụ Tư van Phong thuy nha cua Phung

<small>Gia dang hướng nhóm cơng chúng nhận tin là khách hàng cũ.</small>

Đây là nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính tốt, đã từng sử dụng sản phẩm/dịchvụ của Phùng Gia, sau một thời gian họ đã cảm nhận được những biến chuyển tích cực

trong tinh thần và đời sống hàng ngày của mình. Từ đây, những nội dung Phùng Gia

truyền tải tới họ sẽ tạo ra sự tin tưởng đáng ké và tỷ lệ quan tâm tới những dich vụ tưvấn cao cấp hơn của Phùng Gia cũng tăng theo đó.

<small>24</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

2. Mục tiêu truyền thông

Theo kết quả thu thập từ phòng Marketing và kết quả quan sát được của tác giả,trong năm 2022, Phùng Gia xây dựng chiến lược truyền thông tập trung vào những mục

<small>tiêu sau:</small>

- Giáo dục khách hàng những kiến thức phong thủy chính phái

<small>- Xây dựng thương hiệu cá nhân Master Phùng Phương và thương hiệu Phùng Gia</small>- Thúc đây doanh số bán vật phẩm, dịch vụ

3. Thông điệp truyền thông

Với mỗi chiến dịch, loại hình nền tảng khác nhau, Phùng Gia sẽ xây dựng những

<small>thơng điệp khác nhau mang tính thời điểm. Tuy nhiên, dé phủ hợp với định vị thương</small>

hiệu của mình, Phùng Gia ln truyền tải một thơng điệp chính: "Gieo chính đạo - Đắc<small>tâm an".</small>

Hình 2.1: Thơng điệp truyền thơng chính của Phùng Gia

Nguồn: Tài liệu cơng ty, 2023Thơng điệp này bao gồm 2 về:

<small>- Gieo chính đạo: tức là xây thái độ mang thiên hướng tích cực và hành động hướng</small>

- Đắc tâm an: gặt hái sự an yên, bình thản trong tâm hồn.

<small>25</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

Đối với dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà

Tính từ thời điểm chính thức hoạt động, phịng Marketing vẫn chưa xác địnhthơng điệp truyền thơng chính cho loại hình dịch vụ này trong dài hạn mà chỉ đơn thuần

là đưa ra những nội dung chứa kiến thức về kiến trúc trong phong thủy.

Dựa trên những quan sát từ các nền tảng truyền thông của Phùng Gia, tác giả

nhận thay rằng, những nội dung ma Phùng Gia truyền tải về dich vụ Tư van Phong thủynhà còn khá lộn xộn, chưa được ăn khớp và liền mạch với nhau. Việc này nhìn chung

sẽ dẫn tới sự bối rối cho người xem.

4. Kết quả hoạt động truyền thông trên các nền tảng Internet<small>4.1. Website</small>

Website của Phùng Gia được sử dụng như một kênh giới thiệu, cung cấp thôngtin về sản phẩm, dịch vụ của Phùng Gia trong quá trình ra quyết định mua của kháchhàng. Đồng thời, khách hàng có thê thực hiện việc đăng ký mua hàng ngay trên website

<small>cua Phùng Gia.</small>

<small>Hình 2.2: Giao diện website của Phùng Gia</small>

<small>PHONG THUY NHA</small>

<small>HO SO CẢI VẬN CHÍNH PHA! HỖ SƠ CẢI VẬN CHÍNH PHAI HO SƠ CẢI VẬN CHÍNH PHAI HỖ $0 CẢI VẬN CHÍNH PHÁI</small>

<small>© an- Ce Ma - 9x % #e-- Ce Ma Fn % %e.- ~- Mà - 1x %</small>

<small>CƠNG TRÌNH TỔ HỢP DOANH NGHIỆP CĂN HỘ CHUNG CƯ THIẾT KẾ NHÀ Ở</small>

<small>HO SO BAT TỰ</small>

<small>DY SINH</small>

<small>HỒ HO SỐ PHONG THỦY HON NHÂN</small>

<small>BAT TỰ HON NHÂN VÀ GIA</small>

<small>BÁT TỰ DỰ SINH ĐÌNHBÁT TỰ PHÂN TÍCH CHỮ KÝ BAT TỰ PHAN TÍCH SO</small>

Ngn: Tài liệu công ty, 2023Nội dung chủ yếu trên nền tảng này bảo gồm: hình ảnh, thơng tin của sản

pham/dich vụ; biểu mẫu đăng ky mua vật phẩm; biểu mẫu đăng ký dich vụ.

<small>26</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động truyền thông trên Website của Phùng Gia<small>năm 2022</small>

Chỉ tiêu đánh giá Kết quả Don vị

<small>Lưu lượng truy cập 74 Lượt/ngàyThời gian trên trang 26 Giây/lượtTỷ lệ thoát 50 %</small>

<small>Tỷ lệ chuyên đôi (mua hang) 4 %</small>

Nguồn lưu lượng truy cập Google, Youtube, Tiktok,

<small>Ngân sách 60,000,000 VND</small>

Nguồn: Tac giả tong hợp, 2023

<small>Khoảng thời gian trung bình một lượt truy cập dừng lại trong website của PhùngGia năm 2022 là 26 giây. Mặc du ty lệ thoát trang (truy cập vào trang, sau đó thốt ra</small>

mà khơng thao tác gì thêm) lên tới 50% nhưng con số 4% ở ty lệ chuyên đổi cho thayđây vẫn là một kênh truyền thông đạt hiệu suất tốt của Phùng Gia.

Đối với dịch vụ Tư van Phong thủy nhà

Đây là nơi Phùng Gia cung cấp thông tin của dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà.

<small>Tuy nhiên, Phùng Gia chưa chú trọng vào việc xây dựng nội dung thông tin dịch vu,</small>

mức độ vẫn cịn q sơ sài, thiếu tính thuyết phục khách hàng. Thơng tin chi bao gồm:

<small>nội dung chính của bộ hô sơ tư vân và biêu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.</small>

Phùng Gia chưa đầu tư vào hoạt động tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm Google hayquảng cáo trên website cho dịch vụ này. Điều này dẫn tới tình trạng khó khăn cho kháchhàng khi tìm kiếm thơng tin bằng google.

<small>4.2. Youtube</small>

Với chiến lược lay thương hiệu cá nhân của chuyên gia dé thu hút khách hàng

tiềm năng, công ty Phong thủy Phùng Gia đã xây dựng kênh Youtube dưới tên anh

<small>Phùng Hoài Phương. Hiện kênh đang sở hữu hơn 650,000 người theo dõi, hơn 1000</small>

video với nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan tới kiến trúc phong thủy

<small>nhà ở.</small>

<small>27</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<small>Hình 2.3: Giao diện kênh Youtube của Phùng Gia</small>

<small>TRANG CHỦ VIDEO SHORTS SỰ KIỆN PHÁT TRỰC TIẾP DANH SÁCH PHÁT CỘNG ĐÔNG GIỚI THIỆU</small>

<small>Tải lên gần đây Phổ biến</small>

<small>Bếp đối diện Nhà Vệ Sinh Gia Dao Luc Duc Nhà LỆCH TẦNG: sai phạm phong thủy nhà ở 2 loại BẢO VẬT phong thủy giúp Bn May.</small>

<small>Liên Miên - Hóa giải thế nào? Cực Nghiêm Trọng, Hóa Giải Ngay! Bán Dat, Tránh Dữ Gặp May Cực Hiệu...</small>

Nguôn: Tài liệu công ty, 2023Tận dụng đặc thù có thể chia sẻ các video với thời lượng dài của Youtube, PhùngGia đã truyền tải những kiến thức phong thủy chính phái, đào sâu hơn về mặt học thuật.

Điều này sẽ giúp củng cố niềm tin của khách hàng vào thương hiệu Phùng Gia — mộtđơn vị cung cấp giải pháp trong cuộc sông dựa trên kiến thức phong thủy chính phái.

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động truyền thông trên Youtube của Phùng Gia<small>năm 2022</small>

Chỉ tiêu đánh giá Kết quả Đơn vị

Số lượng người đăng ký kênh 654,000 Lượt đăng ký

Tổng thời gian xem video 10,562,000 Phút xemTổng lượt xem video 2,245,000 Luot xem

<small>Ty lệ giữ chân người xem 282 Giay/video</small>

Số lượng người xem hang ngày 1,200 Người

<small>Nguồn lưu lượng truy cập Website, Facebook, Tiktok,Google</small>

<small>Ngan sach 300,000,000 VND</small>

Nguồn: Tac giả tong hop, 2023

<small>28</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

Những nội dung được Phùng Gia truyền tải trên nền tảng này bao gồm: kiến trúc

<small>trong phong thủy, tử vi, các phong tục thờ cúng của người Việt. Tuy nhiên, trong | năm</small>

trở lại đây, phần lớn video tập trung vào khai thác nội dung kiến trúc trong phong thủy.

Đối với dịch vụ Tw vẫn Phong thủy nhà

Mặc dù có lượng người theo déi đơng đảo, tuy nhiên vì nội dung chủ yếu trên

kênh xoay quanh chủ đề kiến trúc phong thủy, rất kém người xem nên lượng tiếp cậncòn rất ít, chỉ khoảng ~10% tổng lượng người theo dõi kênh.

Lượt xem video (đài - trên 1 phút) trung bình của kênh youtube này chỉ nằm ở

khoảng 37,500 lượt xem/video, lượt xem video ngắn (Shorts — ngắn, đưới 1 phút) ở

khoảng hơn 85,000 lượt xem/video và lượt xem các video phát trực tiếp là hơn 5,500

<small>lượt xem/video. Trong khi đó, tỷ lệ giữ chân khách hàng trung bình là 3 phút 54</small>

<small>Hình 2.4: Kêt quả hoạt động trun thơng trên Youtube của Phùng Gia trong</small>

<small>năm 2022</small>

<small>Tông quan Nội dung Đối tượng người xem Doanh thu Nghiên cứu 2022 x</small>

<small>Tất cả Video Shorts Sự kiện trực tiếp. Bài đăng</small>

<small>Lượt xem Nội dung đã xuất bản</small>

<small>y 2022</small>

<small>Video =] 9,0 Tr Video KcÝỶ===——. 240</small>

<small>Shorts SSS 6,2 Tr Shorts =a 72</small>

<small>Phat truc tiép @ 187,4N Phat truc tiép - 34</small>

<small>XEM THÊM XEM THÊM</small>

Nguôn: Tài liệu cơng ty, 2023

Như vậy, hồn tồn có thể nhận định rằng video ngắn là định dạng thu hút đượcnhiều người xem nhất, tiếp đó là tới video dài (trên 1 phút) và cuối cùng là video pháttrực tiếp.

Nhìn chung, đây là kênh mang về nhiều lượt khách hàng sử dụng dịch vụ Tư

<small>vân Phong thủy nhà nhất bởi độ sâu và rộng về nội dung video của Phùng Gia trên nên</small>

<small>29</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

tảng này đã mang tới cho khách hàng rất nhiều thông tin, kiến thức phong thủy hữch. Từ đó, tăng tính thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ hơn.

<small>4.3. Facebook</small>

Đây là kênh thông tin giúp Phùng Gia tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng

nhất và có tỷ lệ chuyên đổi sang mua hàng tốt nhất. Theo nhận định của anh Bùi Xuân

Ninh - CMO Phong thủy Phùng Gia, có đến 90% lượng khách hàng của cơng ty xuấthiện từ nền tảng này.

<small>Hình 2.5: Giao diện fanpage Facebook của Phùng Gia</small>

<small>Chỉnh sửa</small>

<small>Phong Thủy Phùng Gia</small>

<small>@ @phunggiaphongthuy - Diễn giả truyền cảm hứng # Chỉnh sửa nút Gửi tin nhán</small>

<small>Trang chủ Video Nhóm Trực tiếp Xem thêm + Q@ ... @ v</small>

Nguồn: Tài liệu công ty, 2023Xu hướng và các chủ đề Phùng Gia chia sẻ trên nền tảng này cũng tương tựYoutube. Tuy nhiên, nhóm đối tượng sử dụng Facebook lại ít có nhu cầu tìm hiểu sâu

<small>về kiên thức học thuật nên những nội dung chỉ được chia sẻ ở mức giới thiệu kiên thức.</small>

<small>30</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động truyền thông trên Facebook của Phùng Gia<small>năm 2022</small>

Chỉ tiêu đánh giá Kết quả Đơn vị

<small>Lượng người theo dõi fanpage 245,000,000 Người</small>

Lượng người tiếp cận trả phí 8,456,312 NgườiLượng người tiếp cận tự nhiên 25,045,481 Người

Tỷ lệ tương tác 10 Phần trăm

<small>Tỷ lệ giữ chân khán giả 30 Giây/bài viết</small>

<small>Nguồn lưu lượng truy cập Website, Youtube, Tiktok,Google</small>

<small>Ngan sach 20,000,000,000 VND</small>

Nguồn: Tac giả tong hợp, 2023Bên cạnh đó, Phùng Gia cịn xây dựng hệ thống các fanpage, tách biệt vớifanpage chính của cơng ty, phục vụ cho mục đích quảng cáo và thúc đây doanh sé.

Đối với dịch vụ Tư van Phong thủy nhà

Fanpage của Phùng Gia hiện đang có hơn 440,000 người theo dõi, kết hợp cùng

việc được nền tảng đề xuất nội dung tự nhiên (có những ngày tiếp cận đến 2,4 triệungười/ngày) nhưng tỷ lệ chuyên đồi thành khách hang sử dụng dịch vụ Tư van Phong<small>thủy nhà vẫn chưa đạt được kỳ vọng.</small>

Hình 2.6: Kết quả hoạt động truyền thông trên Facebook của Phùng Gia<small>năm 2022</small>

<small>Kết quả $ xuất vSố người tiếp cận Trang Facebook G)</small>

<small>25.045.481: 264% ¬</small><sub>== Số người tiếp cận Trang Facebook</sub>

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

Trong năm 2022, phần lớn nội dung được Phùng Gia đăng tải trên nền tảng này

với mục đích duy trì tương tác và cung cấp kiến thức học thuật đến khách hàng mục<small>tiêu. Đây là kênh thông tin đơn giản, dễ dàng đăng tải và mang lại hiệu quả cao trong</small>

việc tiếp cận và đo lường hiệu quả các hoạt động truyền thông.

Các tuyến nội dung truyền thông về dịch vụ Tư vấn Phong thủy nhà trên nền

tảng này của Phùng Gia mới chỉ dừng lại ở mức chia sẻ kiến thức về phong thủy nhà,chưa có thơng điệp kêu gọi hành động rõ ràng hay đầu tư cho nội dung quảng cáo dịch

Về số lượng bài đăng và tần suất đăng bài, Phùng Gia đang duy trì khá hợp lý

với tôi thiêu 4 bai đăng mỗi ngày, chứa đủ các định dạng: chuỗi hình ảnh, văn bản,

video, liên kết, thước phim ngan,. .. nhằm tránh hiện tượng chồng chéo lên nhau dẫn tới

giảm khả năng phân phối tới người dùng.

Nhìn chung, những nội dung của Phùng Gia ở nền tảng này dưới dạng văn bản,hình ảnh sẽ có số người tiếp cận trung bình nhiều nhất. Tiếp đến là hai định dạng video

và liên kết.

Tuy nhiên, do đặc tính của nền tảng, tỷ lệ giữ chân người dùng rất thấp (khoảng9 giây/video) nên kéo theo tỷ lệ chuyển đổi từ xem video sang nhắn tin/gọi điện hỏithêm về dịch vụ cũng chỉ năm ở mức 2%.

Hình 2.7: Kết quả hoạt động truyền thông trên Facebook của Phùng Gia

<small>năm 2022</small>

<small>Số người tiếp cận</small>

<small>Số người tiếp cận bài viết Œ) Số người tiếp cận bài viết trung bình trên mỗi loại Số người tiếp cận bài viết trung bình trên mỗi định 0)</small>

<small>file phuong tién dạng nội dung</small>

<small>1 9 triều 1 899% Dành cho những bài viết được tạo trong vòng 90 ngày qua Dành cho những bài viết được tạo trong vòng 90 ngày qua</small>

<small>32</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

đồng cho các chiến dịch quảng cáo. Nguyên nhân là bởi, theo chia sẻ từ phía CMO củaPhùng Gia, trong giai đoạn đo lường tỷ lệ chuyên đổi sang hành vi mua năm 2021, các

chỉ số thực nghiệm đều cho thấy Facebook là nền tảng giúp Phùng Gia tiếp cận tới 90%

khách hàng tiềm năng. Đồng thời, đây cũng là nền tảng giúp Phùng Gia kiếm về hơn

80% doanh thu của năm 2022. Do đó, anh Bùi Xuân Ninh (CMO) đã tập trung phần lớn

nguồn lực của phòng Marketing vào khai thác trên nền tảng này.

<small>Bên cạnh fanpage, Phùng Gia cũng đã xây dựng các nhóm Facebook và làm quản</small>

trị nhằm trao đơi, đăng tải những thơng tin hữu ích liên quan tới kiến trúc trong phongthủy. Ví dụ như: "Thiết kế văn phịng đẹp theo 5 tiêu chí chuẩn phong thủy", "Phongthủy bat động sản", "Nên xây/sửa nha tháng nao trong năm?",... Từ những nhóm nay,Phùng Gia có thể tương tác trực tiếp, tạo sự tin tưởng và thiện cảm với khách hàng mục

<small>4.4. Tiktok</small>

Tiktok là một nền tảng mới xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 04/2019, với đặc

điểm người dùng chủ yếu là nhóm đối tượng <30 tuổi thì đây khơng phải là nơi tập hợp

nhóm đối tượng nhận tin mục tiêu mà Phùng Gia nhắm tới.

Tuy nhiên, theo thống kê của statista.com, lượng người dùng thường xuyên củaTiktok năm 2022 đã lên tới 14 triệu người/tháng. Vì vậy, dé gia tăng độ nhận biết thươnghiệu ở nhóm khách hàng tiềm năng tương lai, Phùng Gia đã triển khai 2 kênh Tiktok từ

đầu năm 2022.

<small>Hình 2.8: Kênh Tiktok của Phùng Gia</small>

<small>292 Dang Follow 540.7K Follower 4.'7M Thích</small>

<small>Mời các Gia Chu đặt câu hỏi!</small>

<small>Tôi sẽ giải đáp tại đây</small>

Nguôn: Tài liệu công ty, 2023

<small>33</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động truyền thông trên Tiktok của Phùng Gia năm

Chỉ tiêu đánh giá Kết quả Đơn vị

<small>Lượng người theo dõi kênh 525,000,000 Người</small>

<small>nên kênh TikTok này có mục đích xây dựng thương hiệu là chính, khơng hướng tới mục</small>

đích bán hàng trực tiếp. Những hoạt động này giúp truyền tải thơng điệp Phùng Gia làmột đơn vị có chun môn cao, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực phong thủy ở Việt<small>Nam.</small>

<small>4.5. Zalo</small>

Những khách hàng tiềm năng tương tác với Phùng Gia từ những nền tảng trên sẽ

được điều hướng vào các nhóm chat trên Zalo của Phùng Gia.

Hình 2.9: Tài khoản zalo của nhân viên tư vấn tại Phùng Gia

Nguồn: Tài liệu công ty, 2023

<small>34</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

Tai đây, Phùng Gia sẽ kết nối cũng như giải đáp một cách riêng biệt, trực tiếpnhững thắc mắc của nhóm đối tượng nhận tin này.

Đối với dịch vụ Tư van Phong thủy nhà

<small>Hiện nay, Phùng Gia đã xây dựng 3 nhóm thành viên trên zalo, mỗi nhóm cókhoảng hon 800 thành viên, với mục đích hỗ trợ sát sát khách hàng mục tiêu của Phùng</small>

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tư vấn của Phùng Gia cũng sẽ trực tiếp kết nốivới khách hàng qua zalo nham tu vấn, giải đáp các thắc mắc chuyên sâu cho kháchhàng. Đồng thời, Phùng Gia cũng tận dụng điểm kết nối nay dé giới thiệu trực tiếp cho

từng khách hàng về dịch vụ Tu van Phong thủy nhà của công ty.

<small>4.6. Nhận xét chung</small>

4.6.1. Điểm mạnh

Phong thủy Phùng Gia đã nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt độngtruyền thông trên Internet bởi đây là công cụ giúp Phùng Gia thu về lợi nhuận tốt nhất.

Các công cụ truyền thông được Phùng Gia tận dụng phù hợp với nguồn lực của

công ty và lĩnh vực mà công ty đang hoạt động. Phịng marketing đã thực hiện nhiềuchiến dịch truyền thơng khác nhau trên các phương tiện giúp tiếp cận được nhiều khách

<small>hàng mục tiêu hơn.</small>

Do sở hữu lượng lớn kênh truyền thông đa nền tảng (Website, Facebook,

Youtube, Tiktok, Zalo) nên những nội dung của Phùng Gia có thê tiếp cận một lượng

lớn, đủ các nhóm khách hàng với từng mức độ nhu cầu khác nhau.

Bên cạnh đó, việc đầu tư rất bài bản vào đội ngũ nhân sự nội dung, media cịngiúp Phùng Gia tạo ra những nội dung truyền thơng rất hấp dẫn và được nền tảng đềxuất tự nhiên. Nhờ đó, hình ảnh thương hiệu của Phùng Gia có thê tiếp cận hàng triệungười mỗi ngày mà không cần phải trả phí.

<small>Ngồi ra, Phùng Gia vẫn ln tập trung vảo việc xây dựng hình ảnh thương hiệu</small>

cá nhân cho anh Phùng Hoài Phương — chuyên gia tư vấn phong thủy hang dau tạiPhùng Gia. Vì vậy, tỷ lệ tương tác trên những nội dung có sự xuất hiện của anh thường

<small>rât cao.</small>

<small>35</small>

</div>

×