Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giấy chứng nhận xử lý y tế pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.04 KB, 4 trang )

Giấy chứng nhận xử lý y tế
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Khoa Xử lý Y tế - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại kho hàng hoặc phương tiện
Thời hạn giải quyết:
15 phút tại cơ quan, 01 giờ tại kho hàng hoặc phương tiện
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Phí diệt côn
trùng cho:
- Tàu bay dưới 300 chổ ngồi:
35USD/tàu
- - Tàu bay trên 300 chổ
ngồi: 50USD/tàu
- Tàu biển: 0,3USD/m3


- Kho hàng: 0,1USD/m3
- Container 40 feet:
22USD/cont
- Container 20 feet:
11USD/cont
Quyết định số
63/2007/QĐ-BTC

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1
Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ về phương tiện hoặc hàng hóa
yêu cầu được xử lý y tế

2.

Bước 2
Nộp hồ sơ tại Khoa Xử lý Y tế - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc

tế - số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ,trừ các
ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Sáng từ 07g30 đến 11g30
Chiều từ 13g 00 đến 17g00
* Cách thức nộp hồ sơ: nhân viên khoa Xử lý y tế nhận hồ sơ
trực tiếp từ người người nộp hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ: nhân viên sẽ hẹn ngày thực hiện việc xử lý y
tế, thông báo các việc cần chuẩn bị, địa điểm thực hiện
_ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: nhân viên khoa Xử lý y tế sẽ đề nghị bổ
sung loại hồ sơ theo quy định

3.

Bước 3
Thực hiện việc xử lý y tế hàng hóa, phương tiện theo kế hoạch
tại hiện trường và cấp giấy chứng nhận xử lý y tế, thu phí, cấp
hóa đơn thu phí


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Giấy yêu cầu xử lý y tế cho phương tiện, hàng hóa

2.

Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu trong đó có ghi rõ: tên doanh nghiệp, tên

hàng hóa, số lượng, quy cách đóng gói, nơi xuất, nơi nhập

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×