Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Giáo án âm nhạc lớp 3: ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT, CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.68 KB, 3 trang )GIÁO ÁN LỚP 3
TIẾT 17
ÔN TẬP BA BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT,
CON CHIM NON, NGÀY MÙA VUI

I. MỤC TIÊU
- Học sinh trình bày thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn
kết, Con chim non, ngày mùa vui.
- Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm
- Trình bày bài hát kết hợp vận động minh họa
- Tập biểu diễn các bài hát bằng các hình thức song ca, tốp ca.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe
- Đàn và hát thuần thục ba bài hát Lớp chúng ta đoàn kết, con
chim non, ngày mùa vui.
- Tranh ảnh minh họa cho ba bài hát
- Một vài động tác minh họa cho ba bài hát.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. On định
2. Bài cũ
3.Bài mới

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS


Hoạt động 1: Lớp chúng ta đoàn
kết
-Hát kết hợp gõ theo phách:
GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát
HS ghi bàivà tập gõ đệm cả bài hát.
GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ
trình bày.
-Hát kết hợp gõ theo nhịp.
GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát
và tập gõ đệm cả bài hát .
GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ
trình bày.
-Hát kết hợp gõ theo nhịp:
GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát
và tập gõ đệm cả bài hát.
GV chỉ định 2 HS song ca kết
hợp gõ theo nhịp.

Hoạt động 2: On tập bài hát CON
CHIM NON
-Hát kết hợp vận động:
+Hát và vỗ tay theo nhịp 3: GV
chỉ định từng tổ đứng tại chỗ
trình bày.
+Hát và bước chân theo nhịp 3:
GV chỉ định một vài nhóm lên

trình bày trước lớp.
+Hát và tập đánh nhịp 3: GV
hướng dẫn đánh nhịp 3, động tác
thực tế mềm mại và uyển chuyển
hơn so với sơ đồ . GV hát và
đánh nhịp làm mẫu rồi hướng
dẫn HS thực hiện. Sau đó chỉ
định một vài HS trình bày.

Hoạt động 3: On tập bài hát :
HS thực hiện


HS trình bày

HS thực hiện


HS trình bày


HS ghi bài

HS thực hiện
HS tập đánh nhịp


HS ghi bài

HS thực hiện


HS trình bày
HS tập hát kết hợp
gõ đệm và vận động
NGÀY MÙA VUI
-Hát kết hợp gõ theo phách:
GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát
và tập gõ đệm cả bài hát.
GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ
trình bày .
-Hát kết hợp gõ theo nhịp và vận
động:
GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát
và tập gõ đệm cả bài hát.
GV yêu cầu HS tập biểu diễn bài
hát bằng các hình thức song ca,
tốp ca.
.

HS trình bày4. Củng cố dặn dò:

IV.RÚT KINH NGHIỆM
Ngày tháng năm Ngày
tháng năm
Khối trưởng Ban Giám
Hiệu


×