Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

triển vọng ngành và cơ hội thị trường chứng khoán năm 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.59 MB, 34 trang )

TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI
TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI
TTCK NĂM 2015
Mr. Trần Thăng Long
Head of Reasearch
BIDV Securities Company
Email:
Phone: +84 4 39352722 (118)
Mobi: +84 906 959 034
1
Mr. Bùi Nguyên Khoa
Senior TA specialist
BIDV Securities Company
Email:
Mobi: + +84 912 011 609
NỘI DUNG CHI TIẾT THAM KHẢO
Link Download:
• BC Vĩ mô và
TTCK
(Việt, English, Nhật)
• BC Triển Vọng
Ngành
2
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Mục đích thực hiện báo cáo:
• BC Vĩ mô và TTCK : Đánh giá Kinh tế Vĩ Mô và triển vọng chung của TTCK 2014
•BC Triển Vọng Ngành: Cung cấp cho NĐT bức tranh toàn cảnh về triển vọng các ngành KT
Ngành
(Việt, English, Nhật)
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
KINH TẾ VĨ MÔ 4


Nhìn lại Kinh tế Vĩ Mô Năm 2014 5
Dự báo Kinh tế Vĩ Mô Năm 2015 7
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8
Nhìn lại TTCK Năm 2014 9
Dự báo TTCK Năm 2015 14
NỘI DUNG
3
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
TRIỂN VỌNG NGÀNH 16
Đánh giá chiến lược đầu tư ngành Năm 2014 17
Nhận định ngành Năm 2015 19
Quan điểm đầu tư một số ngành Năm 2015 23
KINH TẾ VĨ MÔ
2014 nhiều chuyển biến tích cực
.
Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng khi đạt 5,98%
Chỉ số PMI ở trên mức 50 liên tục trong 16 tháng
Lạm phát thấp nhất trong 13 năm qua khi chỉ tăng 1,84%
4
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Lạm phát thấp nhất trong 13 năm qua khi chỉ tăng 1,84%
Thu hút FDI ổn định trên 20 tỷ USD. Tỷ giá và lãi suất khá ổn định
Xuất khẩu lần đầu tiên cán mốc 150 tỷ USD
Nợ xấu chưa được giải quyết triệt để
Nợ công vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và hệ thống ngân hàng chậm
KINH TẾ VĨ MÔ & NĂM 2014
7.7
8.4
8.17

8.48
6.23
5.32
6.78
5.89
5.03
5.42
5.98
6.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015F
Tăng trưởng GDP theo năm (%yoy)
68.8
84.0
105.0
114.4
131.3
148.0
56.5
71.6
96.0
114.6
132.2
150.0
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
0
20
40
60
80
100

120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nhập xuất
Xuất khẩu
Net
Kim ngạch Xuất - Nhập khẩu tăng trưởng 13%yoy
5
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015F
40
45
50
55
2012 2013 2014
Chỉ số PMI (HSBC)
71%
12%

5%
2%
2% 2%
1%
21.5
18.6
14.7
13
21.6
20.2
10
11 11
10.5
11.5
12.4
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014
FDI đăng ký FDI giải ngân
Đầu tư trực tiếp nước ngoài 20 tỷ USD
Nhập xuất
Xuất khẩu
Net
Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,…
KINH TẾ VĨ MÔ & NĂM 2014
1.84%

-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Diễn biến lạm phát qua các năm
Diễn biến tỷ giá năm 2014
20,400
20,600
20,800
21,000
21,200
21,400
21,600
21,800
02/2013 05/2013 08/2013 11/2013 02/2014 05/2014 08/2014 11/2014
Tỷ giá tự do
Tỷ giá ngân hàng
6
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Mặt bằng lãi suất huy động – cho vayDiễn biến lãi suất điều hành giảm 0,5%
Tỷ giá tự do
Tỷ giá ngân hàng
Tỷ giá SBV Tỷ giá trần/sàn SBV
0
4
8

12
Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất chiết khấu Lãi suất cơ bản
0
4
8
12
16
Lãi suất cho vay Lãi suất huy động
Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,…
KINH TẾ VĨ MÔ & DỰ BÁO NĂM 2015
Chỉ tiêu 2014 Dự báo 2015
GDP (yoy) 5,98% 6,0% - 6,2%
Lạm phát (yoy) 1,84% 5% - 6%
FDI đăng ký (tỷ USD) 20,2 20 - 22
FDI giải ngân (tỷ USD) 12,4 11 - 12
Cán cân TM (tỷ USD) 2 1 - 2
Tỷ giá (VND/USD)
21.456 – 21670
Động lực Tăng trưởng
TĂNG TRƯỞNG
CẦU NỘI
ĐỊA CẢI
THIỆN
THÚC ĐẨY
THƯƠNG
MẠI
07 Hiệp định
Thương mại.
Trong đó
có 02 đã kí

kết.
7
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Tỷ giá (VND/USD)
21.246
21.456 – 21670
(+2%)
LS cho vay 9% - 11% 9% - 11%
LS cho huy động 6% - 7,5% 6% - 7,5%
Giá dầu giữ ở mức thấp và có khả năng phục hồi từ cuối quý 2 (=> Sức cầu nội địa được
cải thiện, Lạm phát 2015 dưới 5%, Lãi suất có thể tiếp tục giảm trong nửa đầu năm)
Tác động của giá dầu giảm tới ngân sách sẽ không đáng lo ngại. Tăng trưởng kinh tế được
kỳ vọng nhờ sự tiếp tục cải thiện của 2 cấu khối: Thương mại quốc tế được thúc đẩy; Sản
xuất , tiêu dùng trong nước khởi sắc
TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ
Tiêu dùng & Đầu
tư khởi sắc
nhờ giá cả, chi
phí đầu vào giảm
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Năm 2014 không ổn định và
giao động lớn
.
 Thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi các cú sốc bên ngoài (giá dầu, QE3, Biển Đông)
hoặc chính sách (TT36), ít phản ứng với thông tin nội tại của nền kinh tế.
8
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
hoặc chính sách (TT36), ít phản ứng với thông tin nội tại của nền kinh tế.
TTCK đã có sự phát triển mạnh về vốn hóa, thanh khoản nhưng kém bền vững và tiềm

ẩn nhiều rủi ro từ hoạt động margin, hoạt động đầu cơ tại các cổ phiếu nóng.
VNIndex bị bóp méo bởi các cổ phiếu lớn, đặc biệt là GAS. Nhóm cổ phiếu nhỏ và Pns
tăng tốt nhất trong năm nay.
Khối ngoại đẩy mạnh giao dịch đầu năm, . ETF tiếp tục hoạt động tích cực, có 4 năm
liền mua mạnh trong quý I; nhưng bán ròng quý VI do ảnh hưởng bởi FED cắt QE3
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014
Xu hướng tăng
5T_2013, tăng
25,9%
3T_2014,
tăng
20,3%
4T_2014,
tăng
24,6%
9
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Đi ngang 7T_2013, 490 ±
15 điểm
2T_2014,
giảm
15,4%
3T_2014,
giảm
14,8%
607.55
640.75
587.0
600
650

700
161.3
135
145
155
165
Diễn biến VNIndex Cổ phiếu Blue Chips nhường
chỗ cho small cap và penny
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014
10
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
517.05
518.22
595.8
486.8
587.0
526.3
547.8
450
500
550
600
VNIndex VNIndex-GAS
95.9
98.8
95
105
115
125
135

BCs Index LargeCap Index
MidCap Index SmallCap Index
Penny Index
Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,…

VN30+GAS
Đỉnh
tháng 3
Biển
Đông
Đỉnh
tháng 9 Cuối năm

VN30+GAS
Đỉnh
tháng 3
Biển
Đông
Đỉnh
tháng 9 Cuối năm
OGC
30.80%
-15.90%
16.80%
-33.60% MBB 30.40%
4.00%
14.30%
7.90%
DPM
6.20%

-22.70% -
20.60%
-26.30% CII 54.90%
0.00%
21.70%
10.30%
CTG
7.30%
-9.10% -
7.30%
-15.90% HSG 29.50% -
11.90%
9.00%
15.00%
BVH
24.90%
-11.90%
22.50%
-15.30% KDC 21.80%
5.90%
45.10%
17.40%
VNM
5.20%
-10.40%
1.00%
-13.90%
HAG
40.20%
7.30%

34.10%
18.60%
Sự không ổn định của nhóm VN30
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014
11
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
VNM
5.20%
-10.40%
1.00%
-13.90%
HAG
40.20%
7.30%
34.10%
18.60%
GMD
7.00%
-23.30%
5.20%
-12.40% PVD 32.80%
27.10%
76.50%
18.60%
VSH
20.90%
-4.70%
5.40%
-8.80% CSM 24.20% -
6.10%

29.00%
19.80%
REE
9.50%
-28.70% -
1.40%
-4.70% FPT 46.70%
10.20%
53.90%
29.60%
EIB
19.50%
0.80% -
0.80%
0.00% PVT 44.70% -
7.80%
61.10%
32.70%
PET
8.30%
-30.10%
14.60%
0.50% VCB 18.70% -
9.00%
27.00%
43.10%
MSN
21.30%
9.80%
3.70%

1.20% DRC 16.50%
3.60%
47.80%
44.00%
VIC
9.30%
-10.70%
23.20%
1.30% IJC 69.70%
10.10%
74.20%
51.70%
PPC -
5.10%
-24.80% -
9.10%
3.90% HPG 25.30%
27.40%
71.10%
52.40%
SBT
7.30%
-7.30% -
0.80%
4.90% SSI 60.00%
10.00%
60.00%
52.80%
PGD
17.90%

6.00%
22.70%
4.90% GAS 25.60%
35.30%
88.00%
6.00%
STB
23.40%
8.20%
14.00%
5.30% VNINdex 19.30%
1.90%
27.00%
8.20%
Bình quân
VN30 24.30% -
3.50%
23.80%
10.20%
Cổ phiếu “siêu thanh khoản”
STT Mã
Số vòng quay
/CPLHBQ
2013
Số vòng quay
/CPLHBQ
2014
%
CP phát hành
năm 2014 (triệu)

1 FLC 8.9 13.7 54% 224
2 SSI 0.9 2.8 211% -
3 PVS 0.6 1.7 183% -
4 HAG 0.5 1.1 120% -
5 KLF 2.7 17.6 552% 117
6
ITA
1.9
2.5
32%
100
1,800
1,900
1,500
2,000
1,000
800
600 600 600 600
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
SSI HCM ACBS VNDS VCSC FPTS MBS VCBS BVSC BSI
Dư nợ Margin ngày 22/09/2014
Margin Tăng mạnh
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014
12
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :

6
ITA
1.9
2.5
32%
100
7 VC 0.1 0.1 0% 103
8 KLS 2.9 5.2 79% -
9 SHB 1.8 1.5 -17% -
10 FPT 0.2 0.7 250% -
11 SCR 6.8 8.7 28% 30
12 PVX 2.8 5.7 104% -
13 FIT 7.3 15.7 115% 36
14 PVD 0.3 0.4 33% -
15 GAS 0.1 0.1 0% -
16 VHG 4.5 13.6 202% 38
17 HPG 0.3 0.3 0% -
18 REE 1.6 1.2 -25% 24
19 OGC 1.1 2.8 155% -
20 DPM 0.3 0.6 100% -
Dư nợ Margin ngày 22/09/2014
số liệu tham khảo và không chính thức
6.73
1.03
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0
7.0
FLC
SSI
PVS
HAG
KLF
ITA
VIC
KLS
SHB
FPT
SCR
PVX
FIT
PVD
GAS
VHG
HPG
REE
OGC
DPM
KBC
PVC
SAM
VCG
HQC
PVT
HVG
CII

HCM
SHS
PET
KDC
VND
IJC
VNM
TCM
MSN
PGS
38 Mã Thanh khoản nhất
Thanh khoản tăng mạnh, đạt kỷ lục và chủ yếu từ NĐT trong nước
4,456
6,824
3,794
199.7%
53.1%
-44.4%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
1,000
2,000
3,000
4,000

5,000
6,000
7,000
8,000
ĐTNN mua ròng 3.794 tỷ, GD tăng 160% so vs 2013
1,203
1,968
811
661
1,255
1,299
963
2,430 2,428
2,265
2,652
3,170
(1,796)
(1,731)
(797)
(1,208)
(1,623)
(1,245)
(1,060)
(2,497)
(2,452)
(2,393)
(2,552)
-3,000
-2,000
-1,000

0
1,000
2,000
3,000
4,000
Q. I_2012
Q. II_2012
Q. III_2012
Q.
IV_2012
Q. I_2013
Q. II_2013
Q. III_2013
Q.
IV_2013
Q. I_2014
Q. II_2014
Q. III_2014
Q.
IV_2014
Tỷ VND
Tự doanh các CTCK bán ròng 251 tỷ, GD tăng 172%
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014
13
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
1,519
1,716
2,024
3,331
4,169

2,780
2,135
1,850
2,340
3,120
4,416
3,376
3,339
2,134
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14
GTGD binh quan GTGD binhquan 3 thang
Tỷ VND
-100%1,000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
GT mua ròng
%tăng giảm
(3,369)
(2,552)
-4,000

-3,000
Mua Bán Chênh lệch
VNM ETF có năm thứ 4 mua vào quý I
198.5
286.6
372.6
468.2
13.4
16.8
20.0
24.8
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
160.0
260.0
360.0
460.0
560.0
2011 2012 2013 2014
Tổng Tài Sản Chứng chỉ quỹ
Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,…
Thanh Khoản tăng mạnh
VNIndex 2015 600 điểm ?
 TT tích cực trong 6 tháng đầu năm.
 TT chịu nhiều áp lực vào 6 tháng cuối
14

W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
 TT chịu nhiều áp lực vào 6 tháng cuối
năm.
 Kịch bản 600 điểm được đánh giá cao
trong 3 khả năng (550 đến 650)
VNIndex tối
thiểu
VNIndex
mục tiêu
VNIndex tối
đa
545 598 645
Định lượng CP lớn
VNIndex
600 điểm
Vĩ mô ổn
định, tăn
g trưởng
tốt
Dòng
tiền
NĐT
mơi, qu
ỹ ngoại
Các
hiệp
thương
mại, mở
room
Yếu tố

pha
loãng
Mỹ tăng
lãi suất
GAS, 14.0%
VNM, 10.0%
CP
khác, 25.7%
GAS
VNM
VCB
VIC
MSN
BID
HPG
STB
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2015
15
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
VNIndex tối
thiểu
VNIndex
trung bình
VNIndex tối
đa
575 602 630
Mô hình hồi quy đa biến
loãng
lãi suất
Thông

tư 36
VNM, 10.0%
VCB, 8.9%
VIC, 7.3%
MSN, 6.4%
BID, 3.8%
HPG, 2.7%STB, 2.3%
BVH, 2.3%
PVD, 2.1%
khác, 25.7%
STB
BVH
PVD
CTG
HAG
FPT
EIB
MBB
KDC
DPM
MWG
SSI
PPC
CP khác
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
NGÀNH 2015
16
TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH 2014
39 cổ phiếu tăng trung bình 28,63%,
Trong số đó có 31/39 cổ phiếu tăng điểm

như TNG (+178,43%), BCC
(+166,67%), VHC (+141,91%), DCL
(+110,08%), TCM (+57,64%) và HOM
(+55%).
17
8/39 cổ phiếu giảm điểm. Gồm:
•(6/8) đều thuộc các ngành mà chúng tôi bi
quan và không khuyến nghị gồm: Phân
bón (LAS, DPM) và cao su tự nhiên
(DPR, PHR, TRC) hay Mía đường (LSS).
•Chỉ duy nhất 2 cổ phiếu TRA và PGS trong
danh sách khuyến nghị mua giảm điểm
trong năm 2014.
0
50
100
150
200
250
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
Sectors performance
Bán buôn bán lẻ thực phẩm
Bán lẻ đặc chủng
Bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm tài sản và thương vong
Bất động sản
Bia, Rượu, Thuốc lá, Mỹ phẩm
Các nhà cung cấp công nghiệp
Các thiết bị điện tử
Chế tạo máy, Cơ khí
Chưng cất và bán rượu
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin - Phần cứng
Công nghệ thông tin - Phần mềm
Công ty chứng khoán
Đào tạo nhân sự và việc làm
Dịch vụ đa tiện ích
Dịch vụ điện toán
Dịch vụ giao thông
Dịch vụ hỗ trợ, Tư vấn, Thiết kế
Dịch vụ internet
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Đồ điện tử tiêu dùng
Du lịch
Du lịch và giải trí
Dược phẩm, thuốc thú y, nông dược
Giấy, Bao bì
Hóa chất chuyên dụng

Khai khoáng chung
Khai thác than
TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH 2014
T
01
T
02
T
03
T
04
T
05
T
06
T
07
T
08
T
09
T
10
T
11
T
12
Khai thác than
Kim loại công nghiệp
Lốp

Ngân hàng
W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :
Chúng tôi đã nhận định đúng về xu
hướng của các ngành Bất động sản, Cao
su, Dầu khí, Dệt may, Dược, Mía
đường, Xây dựng, Vận tải biển và đặc
biệt với ngành Xi măng
Chúng tôi đã không lường trước diễn
biến ngành Dầu khí và cũng chưa đánh
giá đủ Khả quan với ngành thủy sản và
săm lốp
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015
Trên đây là những thông tin Vĩ
mô/chính sách chúng tôi cho rằng
sẽ có tác động tới thị trường chứng
khoán, các ngành trong năm 2015.
19
Việt Nam đang ở đâu
trong chu kỳ kinh tế: cổ
phiếu của các nhóm ngành
sau sẽ thường có diễn biến
tích cực hơn so với mức
tăng trưởng chung của toàn
thị trường: Bất động sản,
xây dựng, vật liệu xây
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015
xây dựng, vật liệu xây
dựng, dệt may, vận tải
biển, thủy sản,…
20

(Nguồn: CMC, Fidelity, BSC tổng hợp)
CHỦ ĐỀ ĐẦU TƯ NĂM 2015:
 Thứ nhất, Sự phục hồi của Kinh tế Vĩ mô trở nên rõ ràng hơn: Nhóm
tài chính sẽ được hưởng lợi lập tức từ xu hướng này, gồm: Ngân hàng, tài
chính, Bất động sản
 Thứ hai, Bất động sản ấm trở lại, thanh khoản tăng vọt: sẽ phục hồi
một loạt ngành downstream của nền kinh tế như: Xây dựng, vật liệu
(thép, xi măng, gạch, đá), nội thất (gỗ, bóng điện, dây điện,…)
 Thứ ba, giá năng lượng giảm và giá điện tăng: hưởng lợi trực tiếp (Vận
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015
 Thứ ba, giá năng lượng giảm và giá điện tăng: hưởng lợi trực tiếp (Vận
tải, ô tô, phân bón, nhiệt điện), hưởng lợi gián tiếp (hóa chất, nhựa
đường, nhựa,…) và nhóm vận chuyển nhiều (thép, xi măng,…).
 Thứ tư, ECB và JCB nới lỏng tiền tệ EUR và JPY cùng giảm giá: Cơ
hội đầu tư từ chủ đề này gắn với ngành Xi măng (HT1, BCC, BTS) và Nhiệt
điện (NT2, PPC)
 Thứ năm, Các hiệp định thương mại tự do (FTA): hưởng lợi nhất là
ngành xuất khẩu (dệt may, thủy sản, nông sản, gỗ,…). Đổi lại một số ngành
có thể đón nhận ảnh hưởng tiêu cực nhưng mức độ khá khó xác định với
chúng tôi hiện tại (dược, thép,…)
21
 Giai đoạn nửa đầu năm 2015: nhóm cổ phiếu sẽ dẫn dắt thị trường xét theo quy mô là nhóm
Blue Chip và Large cap (do ảnh hưởng dòng tiền lớn, NĐT NN); xét theo nhóm ngành là: Ngân
hàng, bất động sản, Vận tải biển, Xây dựng, Vật liệu xây dựng (xi măng, nhựa)
 Giai đoạn nửa cuối năm 2015: nhóm ngành lưu ý Điện, dược, dệt may, Thủy sản, Săm lốp, thực
phẩm tiêu dùng. Ngành dầu khí có thể phục hồi cùng giá dầu sau giai đoạn dư cung lên cao nhất
trên thế giới (dự kiến là khoảng tháng 06/2015). Chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu mạnh mẽ nhất
giai đoạn này sẽ có quy mô vừa và nhỏ (midcap và small cap)
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015
22

Ngành Ngân hàng – KHẢ QUAN
Triển vọng 2015: Chúng tôi nhận định “Đáy của ngành Ngân Hàng” đã qua và nhìn chung mức độ
định giá đang hấp dẫn dần ở các Ngân hàng dẫn đầu. Một số nhận định chính: (1) Lợi nhuận một
số ngân hàng sẽ cải thiện (2) Định hướng tăng trưởng tín dụng 2015 là 13%-15%, cao hơn 1% so
với định hướng năm 2014. (3) Vốn ra nền kinh tế sẽ chọn lọc hơn, đặc biệt là vốn phục vụ kinh
doanh cổ phiếu. (4) Hệ thống trong sạch hơn khi các ngân hàng yếu kém được xử lý mạnh tay và
hiệu quả hơn. (5) Mục tiêu giảm nợ xấu toàn hệ thống dưới 3% là khả thi do VAMC dự báo năng
động hơn. (6) Áp lực thoái vốn theo quy định sở hữu tại thông tư 36 sẽ khiến nhiều cổ phiếu ngân
hàng bị bán ra.
Quan điểm đầu tư: Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN với Ngành ngân hàng và đặc biệt quan tâm đến
Quan điểm đầu tư: Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN với Ngành ngân hàng và đặc biệt quan tâm đến
3 cổ phiếu: VCB, BID và MBB.
23
Ngành Bất động sản – KHẢ QUAN
Triển vọng 2015:
1. Thông tư 32 của NHNN sẽ thúc đẩy việc giải ngân gói
30.000 tỷ
2. Dự luật nới lỏng điều kiện sở hữu bất động sản cho
người nước ngoài và Việt kiều đã được Quốc hội thông
qua, có hiệu lực từ 1/7/2015
Năm 2014: Thị trường BĐS có sự phục hồi dựa trên các chuyển biến sau: (1) Số căn hộ mở bán
tăng đáng kể, (2) Hàng tồn kho giảm mạnh (3) Giá nhà tăng nhẹ (4)Thanh khoản cải thiện ở tất cả
các phân khúc
qua, có hiệu lực từ 1/7/2015
3. Thêm nguồn lực cho vay bất động sản, Lãi suất thấp,
4. Niềm tin của người mua nhà quay trở lại
5. Cơ sở hạ tầng phát triển
Quan điểm đầu tư: Chúng tôi tiếp tục đánh giá KHẢ QUAN
với ngành Bất động sản; Một số mã đáng chú ý : VIC,
NBB, DXG, HDG…

24
Ngành Xây dựng – KHẢ QUAN
Năm 2014: Ngành xây dựng tiếp tục có những tín hiệu phục hồi khả
quan từ 2014. (1) Thị trường BĐS phục hồi (2) Dòng vốn FDI tăng
tích cực (3) Đầu tư hạ tầng tăng (4) Tỷ lệ đòn bẩy tương đối cao
(trung vị 3.64 lần), chi phí lãi vay lớn nhưng Mặt bằng lãi suất sẽ
vẫn ở mức thấp trong 2015
Quan điểm đầu tư: Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN với ngành Xây
dựng. khuyến nghị đầu tư trung và dài hạn các mã cổ phiếu có tiềm
dựng. khuyến nghị đầu tư trung và dài hạn các mã cổ phiếu có tiềm
năng tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015
gồm VNE, CII, LCG, HUT
25

×