Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Sáng kiến kinh nghiệm LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH Ở TIẾT DẠY THỨ 5 CỦA MỖI BUỔI HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.67 KB, 13 trang )

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
“LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC
SINH Ở TIẾT DẠY THỨ 5 CỦA MỖI BUỔI HỌC?"
Đó chính là vấn đề không chỉ riêng cá nhân tôi mà mỗi giáo viên
chúng ta đều quan tâm, trăn trở. Khi bước vào lớp - tiết 5 của mỗi buổi
học- chúng ta thường thấy những gương mặt bơ phờ, mệt mỏi hay một
không khí “ngồi chờ tiếng chuông reng tan trường”.
Vậy, “ làm thế nào để lôi cuốn học sinh tích cực tham gia vào bài
học?”, “làm thế nào để tạo được một tiết dạy –học thật sinh động, thoải
mái?” hay “làm thế nào để xua tan những nét mệt mỏi trên gương mặt
các em?”… Rất nhiều câu “làm thế nào để…” được đặt ra cho tiết dạy
cuối buổi này để rồi bản thân tôi tự tìm cho mình những bước lên lớp
phù hợp với đặc trưng của tiết họcvà đa õđạtù được một số hiệu quả rất
khả quan.
Sau đây là một vài kinh nghiệm mà tôi muốn được chia sẻ cùng
đồng nghiệp và nhờ đó sẽ giúp tôi có cơ hội hoàn thiện, nâng cao
nghiệp vụ giảng dạy của mình thông qua những ý kiến phản hồi từ
chính đồng nghiệp.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP.
Trước hết, khi giáo viên vào lớp, nên dành khoảng 2 hoặc 3 phút
để trò chuyện, trao đổi về các vấn đề mà các em quan tâm; hoặc gọi
một em đứng lên hát một bài để tạo không khí thoải mái, hứng thú cho
học sinh. Bên cạnh đó, không nên kiểm tra bài cũ theo cách truyền
thống để tránh tạo không khí nặng nề, căng thẳng. Giáo viên nên đưa ra
những câu hỏi kiểm tra bài cũ dưới dạng đố vui có thưởng (cộng điểm);
điều này tạo động lực cho học sinh chủ động, tích cực trong việc tư duy,
suy nghó để tìm ra câu trả lời. Qua đó, giáo viên vẫn có thể kiểm tra
được mức độ nhớ và hiểu bài của học sinh.
Ngoài ra, trong quá trình dạy, giáo viên vẫn có thể lồng ghép
những trò chơi, những cuộc thi giữa các nhóm để xua tan mệt mỏi, tạo


tiếng cười, đó cũng chính là giúp các em tích cực, chủ động tiếp thu bài
mới.
Sau đây là một số ví dụ minh họa cho những gì đã được đề cập ở
phần giảng dạy bài mới cho học sinh.
*Dạy bài đọc: Giáo viên chia học sinh thành 6 nhóm. Các em sẽ
hỏi-đáp để loại trực tiếp đối phương. Câu hỏi do tự các em nghó ra
nhưng phải liên quan tới nội dung bài đọc. Mỗi câu hỏi, các em có một
phút họp nhóm trước khi đưa ra đáp án. Nhóm nào không thể trả lời
hoặc trả lời sai sẽ bò loại. Đội còn lại cuối cùng sẽ là đội thắng cuộc.
*Dạy nghe-nói: Bên cạnh sự mệt mỏi thì đây là tiết học mà học
sinh thường e ngại nhất vì các em không quen học kó năng này. Một
hoặc một nhóm học sinh sẽ trình bày bài nói trước lớp. Các học sinh còn
lại nghe-cố gắng hiểu để đặt những câu hỏi có liên quan đến nội dung
vừa được trình bày. Phần thưởng sẽ thuộc về em nào có câu hỏi hay,
chính xác và cá nhân hoặc nhóm nào có khả năng xử lý tình huống tốt.
*Dạy viết: Chia học sinh thành 6 nhóm. 3 nhóm nhanh nhất sẽ
trình bày bài viết của nhóm lên bảng, những học sinh còn lại đọc các
bài viết và đưa ra nhận xét. Nhóm nào có bài viết hay nhất và ít lỗi sai
nhất thì được cộng điểm cả nhóm. Học sinh nào tìm được trên hai lỗi sai
và sửa lỗi đúng thì sẽ được cộng điểm. Bằng cách này, nét mệt mỏi sẽ
biến khỏi gương mặt các em trong giờ học viết mà thường được xem là
nhàm chán; thay vào đó là sự nhiệt tình, năng động đầy hiệu quả.
*Dạy cấu trúc câu: Đưa ra những ví dụ minh họa có liên quan trực
tiếp đến cá nhân hoặc tập thể lớp với nội dung mang tính hài hước
nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái cho học sinh.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
*Dạy ngữ âm: Mỗi tiết học thường dạy 2 âm. Mỗi em sẽ lên bảng
ghi 2 từ tương ứng với 2 âm vừa học. Nếu em nào cho ví dụ trùng với
các ví dụ đã có trên bảng hoặc cho ví dụ sai thì sẽ bò phạt. Cảnh tượng
thật là vui nhộn: các em chen lấn nhau lên bảng vì nếu càng chậm thì

các em càng dễ bò trùng từ. Sau đó giáo viên cùng cả lớp nhận xét để
tìm ra học sinh nào phạm luật chơi. Hình phạt dành cho người phạm luật
cũng rất vui nhộn (do các em tự đưa ra): hát hoặc múa minh họa hoặc
làm theo một số chỉ dẫn Kết quả là tiếng cười đã xua tan nỗi mệt mỏi
của tiết học cuối.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
III. GIAÙO AÙN MINH HOÏA.
Preparation date : 21/01/2010.
Period : 66
UNIT 11: NATIONAL PARKS
LISTENING
I. Objectives:
1. Educational aim:
- By the end of the lesson, Ss will be able to listen to get information about Cuc
Phuong National Park.
2. Knowledge:
- General knowledge : Ss’ awareness of Cuc Phuong national park.
- Language : Common knowledge of national parks.
- New words : Words related to the topic.
3. Skills:
- Listening for specific details and main ideas.
II. Method:
- Communicative approach
III. Teaching aids: POWER POINT
- Short videos, pictures, board, chalks, textbooks, and handouts.
IV. Procedure s :
Teacher’s activities Students’ activities Rationale
Warm-up:
- Ask Ss to watch a short video and
listen to a song.

- Ask Ss questions.
1. What have you just watched?
2. Have you learned it before?
- Introduce the new lesson.
Before you listen : Work in pairs
-Have Ss look at the map and
discuss the location of Cuc Phuong
national park.
- Ask Ss the questions.
1. Where is Cuc Phuong national
park?
- Watch the short video and
listen to the song.
- Expected answers:
1. Cuc Phuong national park.
2. Yes.
Work in pairs
-Look at the map and discuss.
- Expected answers:
1. It is in the South West of
Hanoi.
- Arousing Ss’
interest and
focusing their
attention on
the lesson.
- Activating
Ss’ schemata
about the
subject they

will listen.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
2. What is the area of Cuc Phuong
national park?
3. When is the best time to visit
Cuc Phuong national park?
4. What can be seen in Cuc Phuong
national park?
- Then, introduce some difficult
words in the tapescript.
While you listen : Work in
groups.
Task 1.
- Ask Ss to fill in the blanks before
listening to the tape.
- Ask Ss to listen to the tape and
check their answers.
- Give feedback.
Task 2: Work in pairs.
- Have Ss ask and answer the
questions before listening to the
tape again.
- Ask Ss to listen to the tape and
check their answers.
- Ask Ss to ask and answer in front
of the class.
- Give feedback.
2. It contains over 200 square
km of rainforest.
3. It is during the dry season,

from October to April, when
rainy season is over.
4. Butterflies, caves, mountains
and the 1000-year-old trees can
be seen there.
-Listen and repeat.
Work in groups.
- Fill in the blanks.
-Listen to the tape and check
their answers.
1. 1960
2. 160 km south west of
3. 100,000 visitors
4. about 2,000; 450
5. surprise attack
Work in pairs.
- Ask and answer
Listen to the tape and check their
answers.
1. It belongs to 3 provinces:
Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh
Hoa.
2. It is about 160 km.
3. They come there to see the
work being done to protect
endangered species.
4. Nguyen Hue defeated the
Qing invaders in the spring of
1789.
5. They live mainly on bee

keeping and farming.
- Work in pairs, practise asking
and answering the questions.
- Giving Ss a
purpose for
listening.
- Encouraging
them to
communicate
with each
other.
- Checking Ss’
understanding
of the text.
- Encouraging
Ss to practise
asking and
answering the
questions.

Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
Task 3: Ordering statements
AFTER YOU LISTEN:
- Give suggested ideas and words.
- Ask one S of each group to report
to the class what his group has
discussed.
- Correct these reports before class.
- Do the task.
- Ss work in groups to share the

information they’ve listened
about the special features of Cuc
Phuong National Park.
- Helping Ss
understand the
listening text
better.
- Allowing Ss
to apply what
they’ve just
learned during
listening (both
about the
words and the
language).
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
Period : 65
UNIT 11: BOOKS
READING
I. Objectives:
1. Educational aim: Helping Ss
- guess the meaning of words in context;
- comprehend the reading passage;
- decide on true or false statements;
- ask and answer questions.
2. Knowledge:
- General knowledge : Ss’ awareness of many advantages of reading books
- Language : Common knowledge of books
- New words : Words related to the topic
3. Skills:

- Guessing meaning in context, scanning for specific information and
comprehending the reading passage.
II. Method:
- Integrated, mainly communicative.
III. Teaching aids:
- Pictures, board, chalks, textbooks, handouts,… ( THROUGH POWER
POINT )

IV. Procedure s :
Teacher’s activities Students’ activities Rationale
Warm-up: Crossword Puzzle
- Have Ss guess the words from
the pictures.
- Ask Ss to look at each picture
and answer the question to find
the key word.
What kind of book is it?
- Keyword: BOOKS
- Introduce the new lesson.
Before you read : Work in
pairs
- Ask Ss to look at the picture
and answer the questions.
1. What are they doing?
2. Can you guess how old they
are?
-Work in pairs : look at each
picture and answer the
question.
- Work in pairs.

1. They are reading books.
2. All ages.
- Arousing
Ss’ interest
and focusing
their attention
on the lesson.
- Activating
Ss’ schemata
about the
subject they
will learn.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
- Continue to ask Ss.
3. Do you often read books?
4. What kind of books do you
enjoy reading most/least?
Give Ss some names of some
kinds of books.
3. How do you read books?
While you read :
- Ask Ss to look at the passage
and listen to the tape.
- Ask Ss to look through the
passage again and read in silence
to find the meanings of some
new words asked.
- Help Ss pronounce the words.
- Ask Ss to give the Vietnamese
equivalents for each of them.

Task 1 :
- Ask students to work in groups
to do the task.
- Answer the questions.
- Look at the passage and
listen to the tape.
- Work individually to read
the passage and do Task 1.
- Listen and repeat.
Answer s:
1. swallow (v): đọc ngốn ngấu
2. dip into (phr. v): đọc qua
loa
3. taste (v): đọc thử
4. hard-to-pick-up-again
(exp): không thể đọc lại lần
nữa
5. hard-to-put-down (exp):
không thể đặt xuống
6. digest (v): đọc và suy ngẫm
7. chew (v): nghiền ngẫm
8. here and there (exp): khắp
nơi
-Work in groups to do the
task.
- Providing a
reading
purpose for
Ss and an
opportunity

for them to
process the
text silently
and on their
own.
-
Encouraging
Ss to infer
the meanings
of the new
words from
contextual
clues.
- Helping Ss
use some new
words.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
Task 2: Decide whether the
statements given are true, false
or not mentioned.
- Ask students to reread the
passage before they do the task.
- Ask them to find the evidence
in the passage to prove their
answers.
- Check and correct.
Task 3:
- Ask students to read the
passage again and answer the
questions.

- Call some pairs to practise in
front of the class.
- Call some Ss to write the
answers on the board.
- Give feedback.
After you read :
-Ask Ss to close their textbook
and do Task 4.
- Ask Ss some questions. (Task
5)
- Work in pairs to give their
answers.
- Give the answers and
explain.
Keys
1. NM
2. F
3. NM
4. T
5. T
6. F
- Work in pairs, practise
asking and answering the
questions.
Answer s :
1. Three.
2. When you find a good story
and have time to enjoy it.
3. Read a few pages to see if
it’s the one you can easily read

and understand.
4. Television can bring you all
the information and stories
with colour, picture and
action.
5. Books are still a cheap way
to get information and
entertainment; you can keep a
book forever and read it many
times.
- Checking
Ss’
understandin
g of the text.
- Checking
Ss’
understandin
g of the text.
-
Encouraging
Ss to practise
asking and
answering the
questions.

- Helping Ss
understand
and master
the main
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi

-
- Discuss and answer.
-Answer.
- Listen to the teacher.
points of the
reading
passage.
- Giving
useful advice
through the
questions.
- Helping Ss
review the
lesson and
prepare the
new lesson.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
IV. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯC.
• Tiết học trở nên sinh động, thoải mái với những gương mặt phấn
khởi và những tràng cười sảng khoái. Học sinh tham gia tiết học
một cách tích cực, chủ động và mang tính “tự nguyện”.
• Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên gần gũi, thân
thiết.
• Các em có cơ hội thểû hiện khả năng và thế mạnh của mình thông
qua hình thức “vừa học vừa chơi”ââ.
V. KẾT LUẬN.
Tóm lại, muốn tạo được hứng thú cho học sinh trong tiết học cuối
của mỗi buổi học, giáo viên phải đem lại không khí thoải mái cùng
với những tiếng cười sảng khoái và quan trọng nhất là “lôi kéo” học
sinh tích cực, chủ động, tự nguyện tham gia vào tiết dạy-học của

thầy và trò.
Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã sử dụng để dạy cho học
sinh của mình ở tiết dạy thứ 5 của mỗi buổi học; và hiệu quả đạt
được rất khả quan.
Nhưng giảng dạy cũng giống như nghệ t huật, mà nghệ thuật thì
không có giới hạn cuối cùng. Do đó rất mong q thầy cô đóng góp
thêm ý tưởng để làm phong phú thêm chủ đề mà tôi vừa đề cập ở
trên.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi
XẾP LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓMÅ CHUYÊN MÔN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xếp loại: ………………
Nhóm trưởng
Dương Thò Bích Lê
XẾP LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔÅ CHUYÊN MÔN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xếp loại: ……………….
Tổ trưởng chuyên môn
Lê Thò Ngọc Bảo
XẾP LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xếp loại: ……………….
Teacher: Bao Nguyen Thai Chi

×