Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (755.94 KB, 2 trang )

PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Trường:…………………… Năm học :2014-2015
Môn :Tiếng Việt lớp 2
Thời gian :40 phút
Họ và tên: ………………………………Lớp: …………….
Nhận xét chung của giáo viên:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Đề bài và bài làm của học sinh Nhận xét của
GV
1. Chính tả (20p)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Ngôi trường
mới ” ( từ Dưới mái trường mới đến… hết bài.) SGK Tiếng
Việt 2 Tập 1 (trang 50-51) Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 Tập
1A( trang 83)
2/ Tập làm văn (20p)
Em hãy viết 3-5 câu kể về cô giáo( hoặc thầy giáo) của em.
Gợi ý:
- Cô ( hoặc thầy) tên là gì,dạy em lớp mấy ?
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………


……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
- Tình cảm của cô giáo ( hoặc thầy) đối với học sinh như
thế nào?
- Em nhớ nhất điều gì ở cô giáo?
- Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào?
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

×