Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề thi học kì 2 môn ngữ văn lớp 11 năm 2013 (chương trình cơ bản)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.94 KB, 2 trang )

SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT AN NHƠN I
ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: VĂN- 11
Thời gian làm bài:90 phút
MÃ ĐỀ: 841
I. Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung
câu hỏi:
1. Những cụm từ sau đây, đâu là một sự kết hợp từ độc đáo, sáng tạo của Huy Cận?
A. Lơ thơ cồn nhỏ B. Bến cô liêu C. Gió đìu hiu D. Sâu chót vót
2. Trong bài thơ “Vội vàng” Xuân Diệu đã đưa ra một quan niệm mới của mình về thời gian
như thế nào?
A. Thời gian tuyến tính, nó trôi đi, không trở lại
B. Thời gian tuần hoàn
C. Thời gian chẳng mất đi
D. Dựa vào vũ trụ coi đó là thước đo của thời gian
3-Diễn biến tâm trạng của Hàn Măïc Tử trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là gì ?
A- Ao ước đắm say - hoài vọng phấp phỏng - mơ tưởng hoài nghi
B -Hi vọng - hoài nghi- tuyệt vọng
C- Ao ước - hoài nghi - ao ước
D- Ao ước- hoài nghi
4. Qua hình tượng nhân vật Bêlicốp (Người trong bao), SêKhốp phê phán điều gì?
A. Phê phán lối sông xa hoa, hoan lạc của giai cấp thượng lưu quí tộc
B. Phê phán sâu sắc lối sống bạt nhược, hèn nhát, bảo thủ, và ích kỉ của một bộ phận tri thức
Nga cuối thế kỉ XIX
C. Phê phán những con người sống không sống cho đúng nghĩa con người
D. Tất cả đều sai
5. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?
A. Ngôn ngữ đơn lập B. Ngôn ngữ tổng hợp
C. Ngôn ngữ đa tuyến tính D. Ngôn ngữ hòa kết
6. Hình ảnh trung tâm của bức tranh chiều tối trong bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh là gì?


A. Cánh chim chiều. C. Người tù.
B. Cô gái xóm núi trong lao động. D. Lò than.
7. Bài thơ “Vội vàng” in trong tập thơ nào của ai?
A. Gởi hương cho gió – Xuân Diệu B. Lửa thiêng – Huy Cận
C. Trường ca – Xuân Diệu D. Thơ thơ – Xuân Diệu
8. Trong “Về luân lí xã hội ở nước ta”, theo Phan Chu Trinh , vì sao nước ta chưa có luân lí xã
hội?
A. Vì nhân dân ta chưa đoàn kết để chống lại Thực dân xâm lược
B. Vì nhân dân ta không đoàn kết, không quan tâm đến nhau
C. Vì nước ta có bộ máy Nhà nước phong kiến thối nát, bạo tàn
D. Vì nước ta chưa có ý thức gây dựng đoàn thể
9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau để có được câu thơ đúng nói về nhân vật
này: Trời sinh ra bác… Quê hương thì có, cửa nhà thì không?
A. Huy Cận B. Nguyễn Bính C. Tản Đà D. Xuân Diệu
10. Trong các tác giả sau, tác giả nào được mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ
mới?
A. Xuân Diệu B. Tản Đà C. Huy cận D. Hàn Mặc Tử
VAN Mã đề:841 04/05/2013 Trang 1 / 2
11. Điệp khúc “Tôi yêu em” (Trong “Tôi yêu em”- Puskin ) được lặp đi lặp lại rất nhiều lần có
tác dụng gì?
A. Đó là biểu hiện cho tấm lòng yêu đương chân thành, khát khao
B. Vừa là một khẳng định không chút hoài nghi, băn khoăn, tự do; vừa là một sự thú nhận với
tất cả sự chân thành thốt lên tự đáy lòng của một tình yêu chân chính
C. Thể hiện một tình yêu thiết tha, nồng thắm
D. Thể hiện một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng
12. Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận?
A. Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận B. Tính truyền cảm và thuyết phục
C. Tính công khai về quan điểm chính trị D. Tất cả đều đúng
II- Tự luận: (7 điểm)
1- Trong tác phẩm “Người trong bao”, tác giả A.SêKhốp liên tục nhắc đến hình ảnh nào? Ý

nghĩa tư tưởng nghệ thuật của hình ảnh đó? (2 điểm)
2- Cảm nhận anh (chị) về bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử (5 điểm)
Hết
VAN Mã đề:841 04/05/2013 Trang 2 / 2

×