Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.38 KB, 1 trang )

Tiết 37, 38 : Tập làm văn

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2
I. Mức độ cần đạt
- Kể được câu chuyện với bố cục 3 phần.
- Sử dụng đúng ngôi kể và thứ tự kể.
II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1. Kiến thức
- Học sinh biết kể một câu chuyện có ý nghĩa.
- Thực hiện một bài viết có bố cục, chọn được ngôi kể và thứ tự kể trong bài làm.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kỹ năng kể chuyện có ý nghĩa.
- Viết bài văn hoàn chỉnh theo bố cục ba phần.
III. Chuẩn bị
- Giáo viên: Chuẩn bị đề bài
- Học sinh: Ôn tập, tham khảo một số đề, giấy bút kiểm tra.
IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
3. Kiểm tra
Đề bài: Kể về một việc tốt mà em đã làm
*Gợi ý:
- Bài viết phải theo bố cục ba phần;
- Xác định được việc mình kể là một việc làm có ích.
- Truyện phải có tình huống hấp dẫn (làm em nhớ mãi).
- Kể có sáng tạo – chọn ngôi thứ nhất – tạo tình huống khi kể.
* Học sinh làm bài
- Giáo viên quan sát, nhắc nhở những học sinh có thái độ chưa nghiêm tục trong giờ
kiểm tra.
- Thu bài: Kiểm tra lại số bài; nhận xét giờ kiểm tra.
4. Củng cố, dặn dò


- Tiếp tục ôn tập về văn tự sự.
- Lập dàn ý cho đề bài sau: Kể về một chuyến về quê hoặc kể về thầy (cô) giáo mà em
yêu kính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×