Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 10 năm 2015 có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.86 KB, 2 trang )

Đề thi giữa kì 1 môn Lý lớp 10 năm 2015 có đáp án trường THPT Thống Nhất A. Thời gian làm bài
thi môn Lý giữa kì 1 là 45 phút.
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: VẬT LÍ 10
(Thời gian: 45 phút)
Câu 1 (5 điểm):
Một đoàn tàu đang có tốc độ 20 m/s thì hãm phanh chạy chậm dần đều trên một đường thẳng. Sau 20 s
tàu có tốc độ 10 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu
hãm phanh.
a. Tìm gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được sau 20 s kể từ lúc hãm phanh.
b. Tìm vận tốc của tàu tại thời điểm t = 6s và tìm quãng đường tàu đi được từ thời điểm t1 = s đến t2 =
16s.
Câu 2 (3 điểm):
Kim giây của một đồng hồ treo tường có chiều dài 15cm. Hãy xác định tốc độ dài, tốc độ
góc và gia tốc hướng tâm của đầu kim giây, xem như kim giây quay đều.
Câu 3 (2 điểm):
Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 14km/h khi nước đứng yên.Nhưng thực chất
nước chảy với tốc độ 9km/h. Tính vận tốc thực tế của thuyền?

Đáp án và thang điểm đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Vật lý.
Câu 1 (5đ) –

– Viết được công thức tính gia tốc:
Thay số tìm được : a = -0,5m/s2 (0,5 đ)
– Viết được công thức: v2 – v02 = 2as (0,5đ)
– Thay số tìm được s = 300 m (0,5đ)
( HS có thể viết công thức quãng đường: s = v0t + 1/2at2 (0,5đ), thay số: s = 300 m (0,5đ))
b.
– Viết được công thức vận tốc: v = v0 + at (0,5đ)
– Thay số: v = 17 m/s (0,5đ)
– Viết được s = 20t – 0,25t2 (0,5đ)
– Tính được s1 = 111 m (0,5đ)
– Tính được s2 = 256 m (0,5đ)
– Tính được quãng đường tàu đi được từ thời điểm t1 = 6 s đến t2 = 16 s: Δs = 145 m (0,5đ)
(HS làm theo cách khác mà đúng vẫn cho trọn số điểm)
Câu 2 (3đ):
– Xác định được chu kì của kim giây T= 60s (0.5đ)
– Tìm được tốc độ góc ω =2π/T = π/30 =0,1 rad/s (0.5đ)
– Viết được biểu thức v=ω.R (0.5đ)
– Tính được tốc độ dài v= 0,015 m/s (0.5đ)
– Viết biểu thức aht= V2/R (0.5đ)
– Tính được aht =0,0015 m/s2. (0.5đ)
Câu 3 (3đ)
– Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của thuyền (0.5đ)
– Viết CT cộng vecto vận tốc (0.5đ)
– Nhận xét do vtn và vnb ngược chiều , suy ra vtb = vtn – vnb (0.5đ)
– Suy ra vtb = 5km/h

(0.5đ)

Tải về đề thi và đáp án đề thi lý lớp 10 giữa kì 1: Tại đây
→ Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 10 của Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh năm 2015
→ Xem ngay: De thi lop 10 ki 1 năm học 2015 – 2016×