Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

SKKN tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (216.13 KB, 27 trang )

Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI ĐỂ
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vui chơi là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mầm non, trong đó vui chơi
ngoài trời là một hoạt động mang lại nhiều bổ ích cho trẻ. Qua đó, không chỉ
được quan sát ở thế giới xung quanh, phám phá những điều mới lại từ thiên
nhiên, phát triển nhận thức, vốn hiểu biết mà còn giúp trẻ phát triển cảm xúc.
Hoạt động ngoài trời là loại hình hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường
mầm non. Đây là một trong những loại hình hoạt động đem lại cho nhiều cơ hội
tiếp xúc với thiên nhiên, ở đó trẻ có thể tìm tòi khám phá thiên nhiên và thỏa
mãn nhu cầu vận động của mình, tạo cho trẻ sự hứng thú nhanh nhẹn với môi
trường tự nhiên đồng thời giúp trẻ luôn mạnh dạn tự tin trong cuộc sống. Môi
trường cho trẻ hoạt động ngoài trời sẽ là môi trường sẽ là môi trường lôi cuốn và
hấp dẫn nếu chúng ta biết nắm bắt và tập trung vận dụng tất cả yếu tố có sẵn
trong tự nhiên, tác động qua các trò chơi, quan sát tìm hiểu các sự vật xung
quanh trong các tình huống. Những câu hỏi vì sao và làm như thế nào?... và sự
tò ham hiểu biết của trẻ, ta giáo dục trẻ hình thành thói quen đẹp, hành vi tốt,
góp phần phát triển nhân cách trẻ. Tuy nhiên, trong thực tế giáo dục ở Việt Nam
loại hình hoạt động này vẫn chưa được quan tâm đúng mức so với vị trí và tầm
quan trong vốn có của nó. Người ta quan niệm rằng, hoạt động ngoài trời là để
trẻ được chơi tự do, là môi trường tự do để khám phá thế giới xung quanh, mặc
dù các nhà khoa học có chú ý đến việc lập kế hoạch cho loại hình hoạt động này,
nhưng lại không tiến hành đánh giá kết quả của loai hình hoạt động rất đặc trưng
này của trẻ.
Phát triển thể chất của trẻ thông qua tổ chức các hoạt động ngoài trời là một
bộ phận quan trọng của giáo dục phát triển toàn diện. Tổ chức các hoạt động ngoài
Nguyễn Thị Huyền


Trang 1


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
trời để phát triển thể chất cho trẻ càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi cơ thể trẻ
đang phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh cơ xương hình thành nhanh, bộ máy hô hấp
đang hoàn thiện, cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc mất cân đối nếu
như trẻ nếu không được chăm sóc giáo dục đúng đắn thì có thể gây nên những
thiếu sót trong sự phát triển cơ thể trẻ mà không thể khắc phục được. Nhận thức
được điều đó Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây đã đặc biệt trong
công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non, tuy nhiên ở các trường mầm non hiện
nay việc phát triển thể chất của trẻ thông qua hoạt động ngoài trời còn rất hạn chế.
Giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc hình thành và phát triển thể chất thông
qua hoạt động học mà chơi. Xuất phát từ những lí do trên, tôi mạnh dạn chọn đề
tài: “Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi”
làm đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 – 2016.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả môn Hoạt động ngoài trời
để phát triển toàn diện nói chung và thể chất nói riêng.
Nhiệm vụ của đề tài: Đề tài nghiên cứu để tìm ra những biện pháp giúp
giải quyết mâu thuẫn giữa chất lượng, hiệu quả môn Hoạt động ngoài trời để
phát triển thể chất cho trẻ.
3. Đối tượng nghiên cứu
Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu trong khuôn khổ: Một số biện pháp tổ chức các hoạt động
ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ.
Đối tượng khảo sát: Trẻ 5 - 6 tuổi, Lớp: Lá 4 trường Mầm non Hoa Sen xã Ea Bông - huyện Krông Ana.
Thời gian: Năm học 2015 – 2016.

Nguyễn Thị Huyền

Trang 2


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích lý luận.
Phương pháp điều tra
Phương pháp quan sát
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp thực hành.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Trong đời sống hàng ngày hoạt động ngoài trời là một hoạt động được tổ
chức trong môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên bên ngoài lớp hoc rất tốt
đối với sức khỏe và việc học tập, vui chơi của trẻ. hoạt động ngoài trời ở trường
mầm non là một hoạt động trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Để làm rõ
khái niệm “hoạt động ngoài trời” chúng ta cần hiểu rõ khái niệm “Hoạt động” và
“hoạt động ngoài trời”.
“Hoạt động” theo cách hiểu thông thường là sự tiêu hao năng lượng thần
kinh, cơ bắp của con người tác động vào hiện thực khách quan để thỏa mãn nhu
cầu của mình.
Như vậy, hoạt động ngoài trời ở trường mầm non là một hoạt động trong
chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ, được tổ chức ở không gian bên ngoài lớp
học nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển nhân cách của trẻ.
Tuy nhiên, việc giáo dục trẻ nhỏ về những giá trị của môi trường sống,
giúp trẻ được gần gủi với thiên nhiên, tìm hiểu và học cách hòa nhập với môi
trường xung quanh là vô cùng cần thiết. Quá trình giáo dục này có thể tiến hành
thông qua các hoạt động khác nhau. Nhưng hoạt động ngoài trời là hoạt động

được xem là có nhiều ưu thế, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, việc tổ chức các
hoạt động chơi ngoài trời ở nhiều trường mầm non hiện nay vẫn chưa thật sự
phát huy được hết những tác dụng tích cực.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 3


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Như vậy, việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 – 6 tuổi phải góp
phần phát triển thể chất cho trẻ là rất quan trọng.
2. Thực trạng.
Lớp lá 4: Tổng số học sinh: 28, Nữ: 17. Dân tộc: 1. Nữ dân tộc: 1.
Giáo viên chủ nhiệm: 2 giáo viên.
Trình độ chuyên môn giáo viên: 1 cao đẳng, 1 trung cấp.
Trong những năm qua, hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ,
được tổ chức tuy nhiên các hoạt động tổ chức chưa thật sự hấp dẫn, chưa có sự
đầu tư nhiều vì vậy kết quả đạt được trên trẻ chưa cao.
Nội dung

Kết quả

- Giáo viên đã sáng tạo, linh hoạt khi tổ chức hoạt động

70%

hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất
- Trẻ hứng thú, tích cực trong hoạt động, trẻ tham gia

70%


chơi tự tin, mạnh dạn.
- Phát triển thể chất.

70%

- Hoạt động ngoài trời.

70%

2.1 Thuận lợi- khó khăn
a. Về thuận lợi :
Sự nhiệt tình quan tâm của ban Đại diên cha mẹ học sinh và các bậc phụ
huynh trong lớp.
Tổng số học sinh : 28 cháu, trong đó nữ là : 17 cháu, dân tộc : 1, nữ dân
tộc : 1 cháu.
Lớp có 2 giáo viên chủ nhiệm trẻ, đều nhiệt tình, yêu trẻ, yêu nghề, tôn
trọng trẻ.
Lớp cho dàn loa phục vụ cho tập thể dục buổi sáng và các hoạt động ngoài
trời.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 4


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Không gian tổ chức các hoạt động cho trẻ rộng rãi, thoáng mát giúp trẻ
thích nghi môi trường hoạt động.
Trẻ tò mò, ham hiểu biết thích khám phá thế giới hiện thực xung quanh
nên rất thuận lợi cho việc vận động, phát triển nhân cách trẻ.

b. Về khó khăn
Hoạt động ngoài trời cho trẻ thật sự chưa được tổ chức tốt, ngoài hạn chế
về cơ sở vật chất, môi trường hoạt động chưa phong phú, phương tiện vật chất
thiếu thốn, đồ dùng dạy học còn thiếu thốn… còn có lý do về trình độ và sự linh
hoạt của giáo viên khi giải quyết các tình huống...
Do giáo viên chưa thực sự nhận thức được hết vai trò của môi trường
thiên nhiên đem lại cho trẻ, một phần giáo viên còn ngại tổ chức, ít có sự thay
đổi.
Giáo viên chưa thật sự chủ động còn phụ thuộc vào sự đầu tư của nhà
trường.
Giáo viên chưa coi trọng việc cho trẻ rèn luyện kĩ năng vận động để phát
triển thể chất cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời và còn tập trung nhiều vào
việc cung cấp, giảng giải kiến thức cho trẻ hơn là để cho trẻ hoạt động. Vì thế trẻ
ít được hoạt động hoặc hoạt động mang tính đồng loạt nên trẻ ít có cơ hội được
vận động.
Nhiều sân trường nền đất hoặc nền gạch xuống cấp không đảm bảo an
toàn cho các cháu vui chơi nên giáo viên nhiều khi không tổ chức cho trẻ hoạt
động ngoài trời hoặc chỉ cho trẻ ra sân trong một thời gian ngắn.
Nhận thức của trẻ trong lớp không đồng đều, ví dụ lớp ghép, lớp có trẻ
thiếu năng trí tuệ…cũng là một nguyên nhân gây khó khăn cho các cô khi tổ
chức chơi ngoài trời cho trẻ.
2.2. Thành công - hạn chế.
a. Thành công.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 5


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Khi thực hiện đề tài, học sinh lớp đều hứng thú với hoạt động ngoài trời

để phát triển thể chất, thể hiện cảm xúc vào tiết dạy.
Trẻ thích đi học, thích đến trường lớp hơn,
Giáo viên nắm vững phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ngoài trời
để phát triển thể chất giáo viên linh hoạt nhẹ nhàng, thu hút được trẻ, trẻ hoạt
động tích cực.
b. Hạn chế.
Luôn thay đổi đề tài theo chủ điểm vì vậy cần bỏ nhiều thời gian, công
sức để rèn trẻ, tập cho trẻ tiếp thu bài nhanh hơn, và làm nhạc, đĩa nhạc trong
phát triển thể chất cũng tốn nhiều thời gian không kém..
Khi áp dụng đề tài, một số trẻ đồng bào dân tộc chưa mạnh dạn nên tỉ lệ
chưa đạt tối đa.
2.3. Mặt mạnh - mặt yếu
a. Mặt mạnh
Khi thực hiện đề tài, để hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất được
hấp dẫn, lôi cuốn đòi hỏi giáo viên phải luôn học tập, nâng cao kiến thức, vì vậy
mà chuyên môn của giáo viên ngày càng được nâng cao.
Giáo viên nắm vững phương pháp, có thêm nhiều kinh nghiêm để tổ chức
tốt hoạt động.
Trẻ mạnh dạn, tự tin, sáng tạo hơn trong các hoạt động.
* Mặt yếu:
Để tổ chức tốt hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất, giáo viên phải
biết kết hợp nhuần nhuyễn các đồ dùng, đồ chơi, tuy nhiên khả năng, kỹ năng
lên lớp còn hạn chế vì đa số giáo viên mới ra trường rất ít kinh nghiệm và giáo
viên lớn tuổi. Nên một số hoạt động tổ chức chưa sáng tạo, linh hoạt.

Nguyễn Thị Huyền

Trang 6Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động đến hoạt động ngoài trời để
phát triển thể chất cho trẻ 5 -6 tuổi.
* Nguyên nhân thành công:
Cơ sở vật chất của trường thuận lợi, trường có loa phóng thanh ( Phân
hiệu Hòa trung), có đầu đĩa để sử dụng trong giờ đón trẻ, giờ thể dục sáng. Lớp
học được trang bị đầy đủ như: đầu đĩa, tivi phục vụ cho các hoạt động của giáo
viên.
Ở lứa tuổi mầm non, cơ thể trẻ phát triển nhanh, nhưng sức đề kháng còn
yếu, các cơ quan đang phát triển chưa hoàn thiện. Trẻ phải chịu nhiều hoàn cảnh
của môi trường, dễ mắc nhiều bệnh khác nhau. Vì vây một trong những nhiệm
vụ quan trọng của GDTC là bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho trẻ nhằm đảm
bảo sự phát triển thể lực toàn diện.
Giáo viên có trình độ chuyên môn, được đào tạo qua trường lớp.
* Nguyên nhân hạn chế:
Do lớp ghép, trẻ 2 độ tuổi nên rất khó khăn đối với việc dạy và học của
lớp……
Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ còn tương
đối hạn chế .
2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Từ kết quả khái quát thực trạng của đề tài, tôi có thể đưa ra những phân
tích và đáng giá sau:
Giáo viên cần thường xuyên kiểm tra, tổ chức sắp xếp bài giảng hợp lí sao
cho phù hợp với nội dung và yêu cầu kĩ thuật, kiến thức đề ra, cách bố trí, sắp
xếp sân bãi, dụng cụ, bảo hiểm.
Giáo viên cần chú ý:
Đảm bảo thứ tự tiết học, hướng dẫn, giảng bài làm quen với các kĩ thuật
động tác, từ đó tăng dần độ khó của bài tập, lượng vận động.
Nguyễn Thị Huyền


Trang 7


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Giúp trẻ tự tin, sẵn sàng vượt khó trong tập luyện.
Tiến hành kiểm tra thiết bị, dụng cụ luyện tập, quần áo, giày dép của giáo
viên và trẻ phải gọn gàng.
Có kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
Chính vì nhận thấy được những bất cập trong việc tổ chức hoạt động
ngoài trời, bản thân tôi đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi để tìm cho mình những biện
pháp có thể áp dụng trong quá trình thực hiện hoạt động ngoài trời để phát triển
thể chất cho trẻ 5 -6 tuổi.
3. Giải pháp, biện pháp.
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
* Mục tiêu:
Những biện pháp, giải pháp nêu ra trong đề tài nhằm mục tiêu giúp trẻ
nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc. Trẻ phát huy hết được tính tích cực, chủ
động, sáng tạo khi hoạt động, khơi dậy tính năng động cho trẻ.
Giáo viên trau dồi thêm kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ .
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Từ việc khảo sát chất lượng hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho
trẻ 5 - 6 tuổi của lớp lá 4 thôn Hòa trung Trường Mầm non Hoa sen tôi đã tìm ra
những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời để phát triển
thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi.
Biện pháp 1: Bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.
Để bản thân nắm được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, phương pháp
về việc nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5
- 6 tuổi. Tôi tích cực tham gia vào các chuyên đề về hoạt động ngoài trời để phát
triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi, do nhà trường, các đơn vị bạn, phòng giáo dục tổ
chức. Ngoài ra để nắm vững nội dung kiến thức và các yêu cầu về kỹ năng hoạt


Nguyễn Thị Huyền

Trang 8


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
động ngoài trời để phát triển thể chất một cách nhẹ nhàng, sinh động, tôi tham
gia vào các hình thức do nhà trường tổ chức như:
Thảo luận kiến thức: Bản thân tôi tự nghiên cứu tài liệu, tự đặt ra những
câu hỏi có liên quan đến chuyên đề để hỏi các đồng chí chuyên môn và giáo
viên về vấn đề mình con băn khoăn, chưa hiểu…
Giáo viên tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động tích cực, tích cực vận
động, tích cực vận dụng những kĩ năng vận động cơ bản mà trẻ học được vào
hoàn cảnh mới ở ngoài trời, hình thành cho trẻ khả năng làm việc theo nhóm, tập
thể. Tăng cường rèn luyện sức khỏe để tăng khả năng thích nghi của cơ thể với
môi trường. Và như thế, nhiệm vụ chính của tôi ở đây một mặt là để tổ chức cho
trẻ vận động để rèn luyện phát triển thể chất. Mặt khác dự vào mục đích hoạt
động ngoài trời, nghiên cứu kinh nghiệm của các đồng nghiệp khác, tôi cần tích
lũy nhiều hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động ngoài trời đa dạng, sử dụng
chúng một cách có hệ thống, tạo ra các tình huống trong các trò chơi vận động,
tạo cơ hội để trẻ được rèn luyện trong hoạt động ngoài trời.
Trong suốt thời gian trẻ tham gia vào hoạt động ngoài trời, tôi cần duy trì
hứng thú của nhiệm vụ chơi, tính đa dạng, hấp dẫn của các thiết bị, dụng cụ ở
các khu vực chơi ngoài trời.
Tiến hành soạn giáo án theo khuôn mẫu soạn giáo ở trường mầm non.
Nội dung bài học cần ngắn gọn, dễ hiểu đáp ứng mục tiêu của bài học,
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mầm non.
Nắm vững từng bước trong giáo án đã soạn để giáo viên không bị thụ
động khi quên kiến thức đã soạn trong giáo án. Truyền đạt đúng nội dung trọng

tâm kiến thức của bài học, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình dạy học.
Giáo án phải được trình bày gọn gàng, sạch sẽ, chữ viết đẹp, trình tự kiến
thức phải sắp xếp logic.

Nguyễn Thị Huyền

Trang 9


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Chính vì vậy tôi đã nắm vững chuyên môn một cách có hiệu quả. Bản
thân nắm vững những phương pháp sáng tạo nhằm giúp trẻ hứng thú trong hoạt
động ngoài trời để phát triển thể chất có hiệu quả.
Biện pháp 2: Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát
triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi.
* Phương pháp trực quan
Nét nổi bật của phương pháp trực quan là nó tác động chủ yếu thông qua
hệ thống tín hiệu thứ nhất, tạo nên hình ảnh cụ thể của hiện thực. Đó là cách dạy
bằng hình ảnh cụ thể, có tác động trực tiếp lên các giác quan, đảm bảo tính rõ
ràng của hình ảnh.
Phương pháp trực quan đảm bảo sự rõ ràng của nhận thức tri giác về động
tác, cần thiết đối với sự xuất hiện những biểu tượng toàn vẹn và cụ thể hơn về
vận động ở trẻ, làm tích cực hóa sự phát triển những khả năng vận động của trẻ.
Phương pháp này giúp trẻ cụ thể hóa các biểu tượng của bài tập vận động, đồng
thời phát triển khả năng cảm thụ của trẻ.
Trong quá trình giáo dục thể chất đối với trẻ, tính trực quan đóng vai trò
đặc biệt quan trọng, bởi vì hoạt động của trẻ có được chủ yếu thông qua sự bắt
chước. Những hình ảnh sinh động của các tác động, tác động lên các giác quan
của trẻ và dần dần động tác được hình thành thông qua quá trình luyện tập. Quá
trình tập luyện để tiếp thu động tác cũng như hoàn thiện luôn cần đến tác động

trực quan. Thông qua quá trình trực quan và sự luyện mà tập những hình ảnh
động tác cần học được hình thành với sự tham gia của các cơ quan phân tích (sự
nhạy cảm của thị giác, thính giác, tiền đình, cảm thụ bản thể…) tạo nên những
biểu tượng vận động ban đầu, chúng sẽ bổ sung, phối hợp, so sánh với nhau để
điều chỉnh việc thực hiện động tác cho chính xác.
Do vậy, tính trực quan đối với quá trình giảng dạy và giáo dục trẻ. Nhưng
cần sử dụng kết hợp nhiều hình thức trực quan khác nhau để gây hứng thú trong
học tập cho trẻ em.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 10


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
* Phương pháp trò chơi
Phương pháp trò chơi rất gần gũi, đặc biệt có hiệu quả cao trong giáo dục
thể chất cho trẻ mẫu giáo. Ý nghĩa giáo dục của trò chơi vận động chỉ được đảm
bảo dưới sự hướng dẫn của nhà sư phạm, mà trước hết phải xác định được ý
nghĩa của chúng và sử dụng các phương pháp khác nhau để nâng cao cảm xúc
của trẻ. Trong giảng dạy động tác nên áp dụng các động tác mang tính chất trò
chơi tạo ra những khái niệm có hình ảnh và cảm xúc, tính chất của vận động.
Những trò chơi có thể sử dụng hằng ngày được giáo viên sắp xếp theo thời gian
khác nhau để phù hợp với mỗi độ tuổi.
Khi sắp xếp trò chơi trong kế hoạch, giáo viên phải xác định được nội
dung cần thiết, tính toán các điều kiện cụ thể khi thực hiện và xác định số trẻ
tham gia trò chơi, phương hướng và cách thức tổ chức cuộc chơi. Trong quá
trình tổ chức cuộc chơi cần đảm bảo chế độ vệ sinh học đường và phù hợp với
đặc điểm lứa tuổi của trẻ trong từng nhóm. Cần tính toán thời gian chơi sao cho
không ảnh hưởng đến những hoạt động trước và sau đó của trẻ. Ngoài ra giáo
viên phải theo dõi đặc tính vận động của trẻ, điều hòa sự hoạt động của trẻ. Khi

sắp xếp tiến hành các trò chơi vận động cũng cần chú ý đến đặc điểm mùa và
đặc điểm khí hậu, thời tiết.
* Phương pháp thi đấu
Phương pháp này thường áp dụng cho các em mẫu giáo lớn, nhằm giáo
dục tình cảm tập thể, niềm vui với hành tích đạt được và giáo dục đạo đức ý chí
cho trẻ. Trong quá trình tổ chức cho trẻ thi đấu, giáo viên cần sắp xếp đối tượng
tham gia thi đấu đồng nhất, tương ứng với nhau về khả năng, tránh sự chênh
lệch. Nếu chênh lệch lớn sẽ làm mất tính căng thẳng của cuộc thi, làm giảm tính
tích cực và sự phát huy sáng tạo của trẻ, không khí thi đấu sẽ không vui và mục
đích đặt ra cũng không thực hiện được. Không nên lạm dụng phương pháp thi
đấu vì sẽ tạo cho trẻ sự say mê và dẫn tới sự mệt mỏi sâu với trẻ. Vì vậy, giáo
viên phải biết điều chỉnh lượng vận động khi vận dụng phương pháp này sao cho
phù hợp với độ tuổi và đặc điểm của trẻ.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 11


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
* Phương pháp dùng lời nói
Trong quá trình giáo dục thể chất lời nói có rất nhiều chức năng. Nhờ lời
nói mà người ta truyền thụ mọi hiểu biết làm cho sự cảm thụ trở nên tích cực
hơn và sâu sắc hơn; đề ra những nhiệm vụ, xây dựng mối quan hệ với nhiệm vụ
đó, hướng dẫn quá trình thực hiện chúng, phân tích và đánh giá kết quả đã đạt
được, tác động đến sự phát triển các phẩm chất đạo đức, thẩm mĩ.
Nhóm phương pháp này giúp trẻ dễ quan sát các bài tập vận động có mục
đích, hiểu sâu hơn các bước thực hiện, tạo điều kiện cho trẻ tiếp thu các bài tập
vận động chính xác và đầy đủ hơn.
Khi sử dụng phương pháp này, yêu cầu lời nói của giáo viên phải có sức
cuốn hút, rõ ràng, mạch lạc và có hình ảnh.

* Phương pháp mô phỏng
Trong khi giảng dạy, nên áp dụng rãi thủ thuật mô phỏng, bắt trước những
hình ảnh dễ hiểu, những nhiệm vụ có chủ đề hình ảnh như: chim bay, cò bay,… Ở
đây việc lặp lại thường xuyên có ý nghĩa to lớn tạo cho trẻ nhanh chóng hoàn thiện
động tác.
* Biện pháp 3: Các hình thức tập luyện khác nhau để hoạt động ngoài
trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi.
Thể dục sáng
Thể dục sáng là một bộ phận không thể thiếu được trong sinh hoạt hằng ngày
đối với trẻ. Đây là một yếu tố tạo nên sinh hoạt hàng ngày kết hợp với việc giữ gìn
sức khỏe lâu dài. Thể dục sáng giáo dục sự chú ý, tính kiên định, có khả năng nâng
cao về hoạt động trí lực và làm nảy nở những cảm xúc, hứng thú và tình cảm. Thể
dục sáng làm phát triển cơ bắp, sự mềm dẻo, sự linh hoạt của các khớp, giáo dục tư
thế đúng, hô hấp được sâu, tăng cường tuần hoàn, đẩy mạnh sự trao đổi chất,
chuyển hệ thống ức chế của hệ thống thần kinh sau giấc ngủ sang trạng thái trạng
thái sảng khoái.

Nguyễn Thị Huyền

Trang 12


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Tập luyện thể dục sáng kết hợp với tắm rửa, sẽ nâng cao được trạng thái
chung, làm cân bằng giữa hai quá trình hưng phấn và ức chế, tăng cường quá
trình trao đổi chất, tránh các bệnh cảm lạnh, truyền nhiễm, giúp cơ thể thích ứng
được với môi trường và những thay đổi đột ngột của điều kiện tự nhiên.
Tập luyện thể dục sáng phải đảm bảo tính thường xuyên, có hệ thống và
được thực hiện bởi tổ hợp động tác. Sự lựa chọn các động tác trong tổ hợp đó
phải đảm bảo huy động được các nhóm cơ chủ yếu tham gia hoạt động và các

động tác phải được sắp xếp theo trật tự nhất định để đảm bảo tính liên tục.
Trình tự sắp xếp bài thể dục sáng như sau:
Bài tập phát triển, củng cố các cơ đai vai, lồng ngực và giữ cho xương
sống thẳng.
Các bài tập phát triển cơ bụng và cơ chân.
Sau đó sử dụng các bài tập chạy hoặc nhảy để chuyên sang cường độ hoạt
động cao hơn. Tiếp theo là chạy nhẹ nhàng rồi đi bộ và kết thúc hoạt động.
Thể dục giữa giờ
Thể dục giữa giờ làm thay đổi tính chất hoạt động và tư thế của các em
bằng cách vận động tích cực vận động tất cả bộ phận của cơ thể để loại trừ sự
mệt mỏi, hồi phục trạng thái tâm lý.
Thể dục giữa giờ sẽ làm hồi phục sự chú ý, trạng thái hoạt động của toàn
bộ cơ thể, thúc đẩy chức năng tuần hoàn, hô hấp và hoạt động tích cực của hệ
thần kinh giao cảm, cung cấp máu lên não đầy đủ. Đồng thời nó còn ảnh hưởng
đến sự hồi phục, tăng thêm sự chú ý, hoạt động trí óc và các trạng thái thể lực
nói chung. Nhờ đó, mệt mỏi sẽ tiêu tan, các em sẽ tiếp thu bài học tốt hơn.
Các hình thức thể dục giữa giờ:
Khi đang học tập cơ thể tiến hành tập thể dục giữa giờ ngay tại chỗ, bài
tập chỉ gồm 2 – 3 động tác như: vươn duỗi thân trên, các động tác tay, giậm
chân tại chỗ với thời gian từ 1 – 2 phút.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 13


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Giữa các tiết của tôi có thể tiến hành tập thể dục giữa giờ theo hình thức
trò chơi vận động hoặc thực hiện các bài tập phát triển chung.
Biện pháp 4: Phương tiện tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển
cho trẻ 5 - 6 tuổi

Để giải quyết các nhiệm vụ của giáo dục thể chất đối với trẻ lứa tuổi mẫu
giáo, người ta cần sử dụng nhiều phương tiện lành mạnh của thiên nhiên và môi
trường. Trong đó phương tiện cơ bản luôn là các bài tập thể chất. Bởi vì thông
qua các bài tập thể chất sẽ giải quyết được các nhiệm vụ cơ bản của giáo dục thể
chất. Ngoài ra, một số hình thức hoạt động khác cũng có ảnh hưởng đến giáo
dục thể chất đối với trẻ như: lao động, nặn, vẽ, múa, xếp hình…
* Các bài tập thể chất
Các bài tập thể chất là phương tiện chuyên môn cơ bản của GDTC đối
với trẻ mẫu giáo. Chúng bao gồm:
Bài tập thể dục cơ bản
Bài tập thở và thể dục vệ sinh.
Bài tập phát triển các phẩm chất thể lực như: mạnh, nhanh, bền, khéo
léo… với khối lượng và cường độ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và trình độ thể
lực từng trẻ em
Các trò chơi vận động và trò chơi dân gian có lời đồng dao.
Các điệu nhảy
Các bài tập thực dụng như: trườn, bò, leo trèo, đi xe đạp đẩy.
Kết hợp dạo chơi ngoài trời, kết hợp xoa bóp… Trong đó các bài tập thể
dục cơ bản bao gồm các bài tập đội hình đội ngũ, những bài tập phát triển chung
và những động tác chuyển động cơ bản. Có tác dụng hình thành kĩ năng – kĩ xảo
vận động cho cuộc sống cần thiết như: đi, nhảy, chạy, bắt, ném…
Trò chơi vận động thích hợp với đặc điểm lứa tuổi có một vị trí đặc biệt.
Thông qua trò chơi vận động có thể hoàn thiện kĩ xảo của các hình thức vận
Nguyễn Thị Huyền

Trang 14


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
động cơ bản, ngoài ra còn giáo dục sự khéo léo, khả năng định hướng trong

không gian, sức mạnh phản ứng vận động, sức bền, tạo cho trẻ tâm trạng sảng
khoái, ảnh hưởng tốt đến quá trình tâm lí của trẻ em.
Các hình thức đơn giản của bài tập thể chất được đưa dần vào nội dung
giáo dục thể chất ở giai đoạn mẫu giáo lớn. Các bài tập này giúp cho các em có
được kinh nghiệm tiếp thụ động tác hoàn chỉnh.
Việc sử dụng các bài tập nói trên trước hết phải phục vụ mục đích nâng
cao sức khỏe là chủ yếu.
* Các yếu tố lành mạnh của thiên nhiên
Ánh nắng mặt trời sẽ tiêu diệt các loại vi trùng, tạo điều kiện để hình
thành sinh tố (D) ở dưới da bảo vệ cho trẻ khỏi bị còi xương, nhiễm bệnh.
Nước làm sạch các vết bẩn dưới da, nên cho trẻ tắm với nước có nhiệt độ
thay đổi, chơi dưới nước, tắm kết hợp với học bơi.
Tắm không khí không những làm cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ mà
còn làm tăng ôxi trong máu.
Do vậy kết hợp sử dụng các yếu tố tự nhiên với các bài tập thể chất sẽ
thuận lợi cho việc tăng cường sức khỏe và nâng cao hiệu quả của các bài tập thể
chất.
Ánh nắng mặt trời, không khí, nước còn được sử dụng như một phương
tiện độc lập để rèn luyện cơ thể con người, qua đó cơ thể thích ứng được với sự
thay đổi đột ngột của các yếu tố đó. Song, quá trình sử dụng các yếu tố tự nhiên
phải thích hợp. Cho nên tắm nắng kết hợp với các trò chơi vận động và các bài
tập thể dục thể thao khác là cần thiết, nhưng phải phù hợp với lứa tuổi, tình trạng
sức khỏe của trẻ và phải xác định đúng định lượng cần thiết mới nâng cao được
sức khỏe cho trẻ.
* Yếu tố vệ sinh

Nguyễn Thị Huyền

Trang 15Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, chế độ hoạt động nghỉ ngơi, chế độ dinh
dưỡng theo từng chế độ tuổi tương ứng, phù hợp với khoa học sẽ tạo cho trẻ
phát triển tốt.
Trước tiên là sự hoạt động của các cơ quan, các hệ thống chức năng và
sức khỏe của trẻ được tăng lên.
Yếu tố vệ sinh là điều kiện để các bài tập thể chất tác động lên cơ thể trẻ
tham gia tập luyện có hiệu quả hơn. Yếu tố vệ sinh không lành mạnh sẽ làm cho
trẻ dễ nhiễm bệnh và ảnh hưởng tới việc phát triển thể chất của trẻ.
Biện pháp 5: Sưu tầm, cải biên, sáng tạo, hò vè, câu đố... và ứng dụng
một số trò chơi.
Đối với trẻ thơ, hoạt động ngoài trời thông qua các trò chơi là một biện
pháp hữu hiệu nhất. Trò chơi đã trở thành phương tịên để đem đến cho trẻ các
yếu tố sinh động, tính năng động, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại đến với trẻ
một cách nhẹ nhàng, thoả mái.
Hiện nay, trò chơi được coi là một trong các hình thức vận động khác
nhau ở trường Mầm non. Nó có vai trò quan trọng giúp trẻ luyện thân thể khỏe
mạnh. Các yếu tố đó góp phần làm cho trẻ phát triển vận động..
Mỗi loại trò chơi đều có ý nghĩa giúp trẻ phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ có
những phản xạ nhanh, nhạy, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp thu những
nội dung giáo dục.
Chính vì vậy bản thân đã tìm tòi, sáng tác, cải biên một số trò chơi nhằm
làm tăng thêm sự phong phú âm nhạc cho trẻ.
Những câu hò có tác dụng kích thích hoạt động hứng thú của trẻ, đồng
thời giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, rèn luyện phát âm và tăng cường ý thức giữ
gìn và bảo vệ môi trường xung quanh, phat triển sáng tạo, thẩm mĩ cho trẻ.
Ví dụ:

“Ve vẻ vè ve

Thấy lá vàng rơi

Nguyễn Thị Huyền

Trang 16


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Cùng nhau thi đua
Nhặt lá vàng rơi
Sân trường thêm sạch
Thêm sạch cái mà thêm sạch”
Hoặc chơi trò chơi: “ Bẫy cá”
+ Cách chơi: Cho trẻ chơi tập thể với số lượng 10 bạn trở lên. Chia làm 2
nhóm, một nhóm làm bẫy, một nhóm làm cá. Nhóm làm lại những con cá thì 2
tay chụm lại, lượn sóng chạy ra chạy vào vòng tròn, còn những bạn làm bẫy thì
nghe hiệu lệnh nắm chặt tay thành vòng tròn và ngồi xuống để chăn không cho
cá ra ngoài.
+ Luật chơi: Khi bắt đầu chơi, cả hai nhóm đều hát bài “ Cá vàng bơi”.
Khi đã bắt hết cá thì các bạn đổi vai chơi.
Trò chơi này giúp trẻ cũng cố một số bài hát đã học và phát triển các cơ
quan hoạt động chạy, uốn lượn tay, đồng thời kích thích trẻ hứng thú khi được
vận động chơi.
Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh.
Nếu không được tập luyện thường xuyên thì sau những ngày nghỉ trẻ hay
mệt mỏi, không năng động, khỏe khoắc. Vì thế tôi thường xuyên trao đổi với
phụ huynh vào giờ đón trả trẻ để phụ huynh tập luyện cho trẻ.
Trao đổi phụ huynh có thể mua cho trẻ băng nhạc, đĩa hát phù hợp với lứa
tuổi để trẻ tập luyện thể dục. Trong công tác kết hợp giữa phụ huynh và cô giáo
là không thể thiếu được , để giúp trẻ luyện tập nhiều hơn. Từ đó trẻ có vốn kiến

thức về thể chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên khi tổ chức các hoạt
động ngoài trời để phát triển thể chất ở trường.
VD: Qua chủ đề mới, giáo viên kịp thời nhắc phụ huynh: Chủ đề thế giới
động vật nhắc nhở phụ huynh mua những bài hát về các con vật để tập luyện thể
chất.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 17


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Ngoài ra nhân dịp 20/11, tôi mời phụ huynh tham gia dự tiết dạy “Hội
giảng của giáo viên giỏi” nhằm để họ thấy được các phương pháp, hình thức tổ
chức hoạt động ngoài trời giữa cô và trẻ trên lớp. Từ đó giúp phụ huynh có cách
nhìn, cách nghĩ tốt hơn, về việc học tập cho các cháu, nhất là hoạt động ngoài
trời ở trường, lớp mầm non là như thế nào.
3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp
Cô chuẩn bị: sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp với sự
phát triển thể chất của trẻ, xây dựng các khu vực chơi đa dạng, phong phú, bổ
sung kinh nghiệm vận động cho trẻ, lập kế hoach tổng thể và kế họach chi tiết
của trẻ.
Dựa vào điều kiện môi trường, khu sân chơi phù hợp với sự phát triển của
trẻ.
Khu vực hoạt động ngoài trời phải cuốn hút trẻ và phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lí của trẻ
Khi tham gia các khu vực chơi đó trẻ phải được rèn luyện nhiều kĩ năng
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các biện pháp nêu ra tuy khác nhau về mặt nội dung và phương pháp tuy
nhiên đều có mối quan hệ mật thiết, khăng khít, hỗ trợ cho nhau nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi.

3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
* Kết quả khảo nghiệm:
Sau một thời gian nghiên cứu đề tài, bản thân tôi đã đưa đề tài ra khảo
nghiệm để lấy ý kiến của đồng nghiệp:
Tôi đã đưa ra các câu hỏi khảo nghiệm như sau:
Các biện pháp mà tôi đưa ra chị thấy thế nào?
Chị thấy những biện pháp trên đã phù hợp với trẻ ở độ tuổi này chưa?
Nguyễn Thị Huyền

Trang 18


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Với những biện pháp trên khi áp dụng gặp phải những khó khăn gì?
Hiệu quả khi sử dụng các biện pháp?
Với những câu hỏi khảo nghiệm tôi đã nhận được câu trả lời từ đồng
nghiệp.:
Đồng nghiệp hoàn toàn nhất trí với những biện pháp mà tôi đưa ra, những
biện pháp đã rất phù hợp.
Đồng nghiệp tổ chức hoạt động tự tin hơn, tổ chức nhẹ nhàng và lôi cuốn
hơn, vì đã được rèn luyện nhiều, kỹ năng tập luyện thể dục thể thao tốt hơn.
Trẻ hoạt động tích cực hơn, mạnh dạn và tự tin hơn.
Sau một thời gian đưa đề tài vào áp dụng. Tôi nhận thấy đã có sự chuyển
biến đáng kể. Minh chứng :
Nội dung

Đầu năm

Cuối năm


70%

100%

- Số trẻ đạt loại cao kiến thức kĩ năng môn

70%

100%

- Trẻ thích đi hoc, đến lớp ngoan, nghe lời

70%

100%

90%

100%

75%

95%

- Trẻ hứng thú, tích cực trong hoạt động
ngoài trời để trẻ phát triển thể chất, trẻ tham gia
chơi tự tin, mạnh dạn.

học


cô.
- Giáo viên lên lớp nhẹ nhàng, linh hoạt, tự
tin, các tiết thao giảng đạt loại giỏi.
- Giáo viên lồng ghép nhiều âm nhạc vào
các hoạt động có chủ đích khác.

-Thực hiện - Tự giác với
- Giáo viên tham gia tích cực vào các hoạt còn đối phó tinh thần trách

động sưu tầm, sáng tác các trò chơi trong phát

nhiệm cao

triển thể chất.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 19


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Bên cạnh việc khảo sát, qua việc áp dụng đề tài trong lớp. Bản thân tôi
cũng tự tin và nhiều sáng tạo hơn khi dạy trẻ, biết kết hợp đan xen các hình thức
cũng như lồng ghép trong phương pháp giảng dạy, biết tận dụng những cái mới
lạ vào các hoạt động để các cháu hứng thú hơn.
Phụ huynh dần hiểu ra được phương pháp học tập của chương trình Mầm
non tuy đơn giản như trò chơi nhưng lại mang nhiều kết quả tích cực.
* Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu:
Đây là một đề tài sát thực với thực tế của lớp lá 4 Trường Mầm non Hoa
Sen hiện nay giúp giáo viên có thêm một số kinh nghiệm và biện pháp để giảng
dạy tốt hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi. Trẻ phát

triển toàn diện, đặc biệt là phát triển toàn diện về 4 mặt, chuẩn bị tâm thế cho trẻ
vào lớp 1.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu.
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp đã thu được một kết
quả rất khả quan:
Về giáo viên:
Giáo viên nắm vững phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động ngoài
trời để trẻ phát triển thể chất vì vậy tổ chức các hoạt động ngoài trời đều được
chuyên môn đánh giáo cao xếp loại tốt. Đạt giáo viên giỏi cấp trường năm học
2015 – 2016 (Tổ chức hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất).
Được nhà trường quan tâm hơn, tạo điều kiện đi học chuyên đề, Phòng
GD&ĐT. Được chọn và bồi dưỡng dự thi giáo viên giỏi huyện năm học 2015 –
2016.
Được nhà trường phân công tổ chức dạy chuyên đề, hội giảng, thao giảng
hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất cho đồng nghiệp dự giờ.
Được sự tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 20


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Về phía trẻ:
Trẻ ngoan, có nề nếp. Tự tin mạnh dạn hơn trong các hoạt động đặc biệt là
hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất.
Lớp được chọn là lớp điểm của trường để tổ chức các hoạt động thao
giảng, hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường.
Cuối năm: Trẻ đạt 26 trẻ chiếm 93 %, trẻ chưa đạt: 2 chiếm 7 % trên tổng
số lớp, đặc biệt giáo dục ngoài trời để trẻ phát triển thể chất trẻ đạt 100% trên

tổng số lớp.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
Tổ chức các giáo dục hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ là
một trong những nội dung trọng yếu để trẻ có một cơ thể khỏe mạnh. Nhận thức
được tầm quan trọng đó chúng tôi đi sâu nghiên cứu: “Tổ chức các hoạt động
ngoài trời để phát triển thể cho trẻ 5 – 6 tuổi. Sau quá trình nghiên cứu và triển
khai đề tài chúng tôi rút ra một số kết luận:
Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi
là vô cùng cần thiết và cấp bách. Hoạt động đó làm thỏa mãn nhu cầu hoạt động
của trẻ, tăng cường thêm sức khỏe, cơ thể phát triển cân đối hài hòa, tạo điều
kiện phát triển ở trẻ sự cứng cáp của cơ bắp và niềm vui trong hoạt động
Thực tế hiện nay ở các trường Mầm non nói chung và Trường Mầm non
Hoa Sen nói riêng GV đã nhận thức được sự cần thiết tổ chức các hoạt động
ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5- 6 tuổi. Tuy nhiên sự tổ chức các hình
thức còn hạn chế, chưa hệ thống, còn áp đạt trẻ vì vậy trẻ thụ động, thiếu tự tin
chưa phát huy được sự phát triển thể chất của trẻ trong hoạt động ngoài trời.
Học sinh ở lớp theo đề tài bước đầu hình thành tri thức kĩ năng cũng như
thái độ. Hơn nữa các em còn được rèn luyện tính tích cực, chủ dộng và sáng tạo
ham học hỏi của mình

Nguyễn Thị Huyền

Trang 21


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Tập cho các em có thói quen sẵn sàng, hứng thú trước khi bước vào hoạt
động
Để tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ tốt hơn

mỗi GV luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu tài liệu nâng cao
trình độ chuyên môn, luôn có ý thức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho
bản thân. Biết tạo môi trường cho trẻ hoạt động một các tích cực, biết phối hợp
kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong việc nuôi dạy, chăm sóc và giáo
dục trẻ.
Như vậy, việc tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho
trẻ đã đạt được mục tiêu thực nghiệm – giúp hình thành ở trẻ tính tích cực, chủ
động, củng cố tri thức đã được lĩnh hội một cách bền vững. Điều đó chứng tỏ
việc tổ chức các hoạt động ngoài trời đê phát triển thể chất cho trẻ ở trường
Mầm non Hoa Sen không những là khả năng về mặt lí luận mà còn về mặt thực
tiễn. Nó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trong tổ chức các hoạt động ngoài
trời cho trẻ.
2. Kiến nghị
Để thực hiện tốt hoạt động hoạt động ngoài trời để trẻ phát triển thể chất
cho trẻ Mầm non thông qua việc thực hiện các biện pháp trên đã phần nào đạt
được một số kết quả như đã nêu. Bản thân xin có một số đề xuất sau:
* Đối với giáo viên
Bản thân giáo viên tự tham quan học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, học
hỏi kinh nghiệm.
Sưu tầm, tìm kiếm những dụng cụ phục vụ trong công tác giảng dạy.
Tham gia các lớp bồi dưỡng, chuyên đề về kỹ năng hoạt động ngoài trời
để trẻ phát triển thể chất
* Đối với Nhà trường.:
Cần tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, tổ chức cho giáo viên tham
quan học tập ở các đơn vị bạn..
Nguyễn Thị Huyền

Trang 22Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
Bổ sung thêm một số đồ dùng, dụng cụ để giáo viên tổ chức hoạt động đạt
hiệu quả hơn.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân về “Tổ chức hoạt động
ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi”. Rất mong được sự góp ý,
nhận xét của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
EaBông, ngày

tháng

năm 2016

Người viết

Nguyễn Thị Huyền

HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Nguyễn Thị Huyền

Trang 23Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đào Thanh Âm, Nguyễn Thị Hòa, Trịnh Dân, Đinh Văn Vang (1995),
Giáo dục mầm non – tập 3, NXB Đại học Sư Phạm , Hà Nội.
2. Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2008), Giáo trình
Giáo dục học Mầm non, NXB Đại học sư phạm.
Nguyễn Thị Huyền

Trang 24


Tổ chức các hoạt động ngoài trời để phát triển thể chất cho trẻ 5 - 6 tuổi
3. Lê Thu Hương - Trần Thị Ngọc Trâm - Lê Thị Ánh Tuyết (2013),
Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (5 – 6 tuổi),
NXBGD.
4. Tôn Nữ Diệu Hằng (2012), Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi,
Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng.
5. Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (2010), Thiết kế các hoạt động có chủ đích
hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường Mầm non trẻ 5 đến 6 tuổi,
NXBGD.
6. Nguyễn Ánh Tuyết, NXB Đại Học Sư Phạm, Giáo dục Mầm Non
những vấn đề lí luận và thực tiễn (2007).
7. Nguyễn Ánh Tuyết (1996), Tổ chức hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi,
NXB Đại Học Quốc Gia, Hà Nội.
8. Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết (2008), Hướng dẫn tổ chức thực
hiện chương trình Giáo dục Mầm non Mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi), NXB Giáo dục,
Hà Nội.
9. Đặng Hồng Phương (2011), Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, NXB
Đại học sư phạm

10. Đinh Văn Vang (2009), Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em, NXB
Giáo dục, Hà Nội.

Nguyễn Thị Huyền

Trang 25


×