Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Bài 8: Những ứng dụng của tin học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.81 MB, 25 trang )


Trường THPT Phú Nhuận
Nhóm thực hiện : Tập thể Tổ 1 lớp 10A13

2. Hỗ trợ việc quản lý
3. Tự động hoá và điều khiển
4. Truyền thông
5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
6. Trí tuệ nhân tạo
7. Giáo dục
8. Giải trí
* Lời mở đầu
1. Giải các bài toán khoa học kĩ thuật

Lời mở đầu
Mục tiêu của tin học là khai thác thông tin
có hiệu quả nhất phục vụ cho mọi mặt
hoạt động của con người. Do đó ở bất kì
lĩnh vực hoạt động nào cần xử lý thông tin
thì ở đó tin học đều có thể phát huy tác
dụng.

1. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật
- Dùng máy tính để giải các bài toán

Thiết kế kỹ thuật:
Những bài toán khoa học kĩ thuật như : xử lí các số liệu thực
nghiệm, qui hoạch, tối ưu hoá là những bài toán có tính toán
lớn mà nếu không dùng máy tính thì khó có thể làm được .
Thiết kế
ô tô


Thiết kế
quy hoạch
Thiết kế
nhà
Thiết kế
máy bay

2. Hỗ trợ việc quản lý
2. Qui trình ứng dụng Tin học để quản lí :
* Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ trên máy .
* Xây dựng các chương trình tiện dụng làm các
việc như cập nhật các hồ sơ .
* Khai thác thông tin theo các yêu cầu khác nhau
như tìm kiếm, thống kê, …
1. Bất kỳ 1 tổ chức nào cũng cần phải có 1 sự quản lý. Hoạt
động quản lý rất đa dạng và phải xử lý 1 khối lượng thông tin rất
lớn.
Quản lí bán vé tại các sân bay Quản lí bệnh nhân tại bệnh viện
Quản lí sách tại thư viện
Quản lí doanh nghiệp

3. Tự động hố và điều khiển
Điều khiển dây chuyền sản xuất
Điều khiển hệ thống phun nước
Điều khiển hệ thống đèn TOKYOĐiều khiển hệ thống ánh sáng
Với sự trợ giúp của máy tính
con người có thể thực hiện được
những quy trình công nghệ tự động hoá
1 cách chuẩn xác và hiệu quả


4. Truyền thơng
Lúc trước khi
chưa có Internet,
chúng ta thường
dùng những
phương tiện nào
để truyền tin?
Ah ! Chúng ta
thường hay
dùng chim bồ
câu đưa thư
hay người
truyền tin nè !
Vậy còn bây giờ,
chim bồ câu ít,
người đưa tin
cũng khơng
nhiều, vậy chúng
ta lấy gì mà
truyền tin ?
Lo gì, ngày nay
máy tính thơng
dụng rồi, dùng
máy tính chứ
sao ! Thơng tin
kém q !
Máy tính góp phần không nhỏ trong lónh vực truyền
thông nhất là từ khi Internet xuất hiện giúp con
người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin từ bất cứ nơi
đâu trên thế giới

Chào anh
Chào anh

5. Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng
Tổng hợp, phân tích số liệu của
cơ quan
Lập dự án cho cơng ty
Khi chưa có máy
tính, phương cách
nào thường dùng
để soạn thảo văn
bản?
Sau này, chúng ta
khơng dùng máy
đánh chữ nữa, vậy
chúng ta lấy gì
soạn thảo ?
Với sự trợ giúp của các chương trình
soạn thảo và xử lý văn bản, xử lý ảnh,
máy in, tin học đã tạo cho việc biên
soạn các văn bản hành chính, lập kế
hoạch công tác…...... 1 bộ mặt mới.
Vậy còn vấn đề
lưu trữ, in ấn, văn
phòng thì chúng
ta phải làm sao ?

6. Trí tuệ nhân tạo
Thiết kế các máy có thể đảm đương 1 số hoạt động thuộc lĩnh vực
trí tuệ của con người hoặc những hoạt động đặc thù của con người.

Máy tính
Deep Blue
có thể xử
lý hơn 200
triệu nước
cờ trong 1
giây.
Trong những năm gần đây,
nhiều loại rô – bốt ra đời nhằm hỗ trợ con người
trong những lónh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học
Vua cờ
Kasparov
Người máy Asimo

7. Giáo dục
Xét đến thành tựu của tin học
Xét đến thành tựu của tin học
trong giáo dục, ta có thể kể đến như
trong giáo dục, ta có thể kể đến như
quản lý sách thư viện, đào tạo đại
quản lý sách thư viện, đào tạo đại
học từ xa, ôn thi trên mạng, học
học từ xa, ôn thi trên mạng, học
ngoại ngữ
ngoại ngữ
Vì thế mà ta thấy rằng …
Vì thế mà ta thấy rằng …
tầm quan trọng và sự cần thiết của
tầm quan trọng và sự cần thiết của
tin học trong nền giáo dục“thời hội

tin học trong nền giáo dục“thời hội
nhập ngày nay”.
nhập ngày nay”.

×