Tải bản đầy đủ (.docx) (65 trang)

giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 65 trang )

Tiết 1:

Ngày soạn:
Tuần 1
GIỚI THIẾU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC ”

I. MỤC TIÊU:
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ
bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được một số nội
dung cơ bản để thực hiện được trong các giờ học thể dục.
- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
- Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện
sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp. Vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi 4 quả bóng nhựa, cao su hay bằng da.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
* Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi: “Tìm người chủ huy”.
- GV điều khiển cho HS chơi thử sau đó tổ chức cho chơi chính thức.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a.Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4.
- Nội dung bao gồm: ĐHĐN, Bài TDPT chung, BTRLTTCB, TCVĐ và môn tự
chọn Đá cầu, .. sau mỗi nội dung học có kiểm tra đánh giá cho từng em, do đó yêu cầu
các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tập ở nhà...
b. Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện.


- Trong giờ quần áo phải gọn gàng khuyến khích mặc quần áo thể thao, không được đi
dép lê, khi muốn ra vào lớp phải xin phép.
c. Biên chế tổ tập luyện.
- Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp. Tổ trưởng là em được cả lớp tín nhiệm
bầu ra.
d. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
Có hai cách chuyền bóng:
- Xoay người qua phải qua trái hoặc ra sau, rồi chuyền bóng cho người sau.
- Chuyền bóng qua đầu cho nhau.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- HS đứng theo đội hình 3 hàng ngang.
- GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4.
- Tập luyện theo nhóm tổ, GV làm mẫu cách chuyền bóng và phổ biến luật chơi.
- Cho cả lớp chơi thử sau đó chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn lại các nội dung vừa học và chơi trò chơi mà em
ưa thích.
Tuần 1
Tiết 2:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC ”
I.MỤC TIÊU:
Năm học: 2015- 2016


Ngàydóng
soạn:
- Cũng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc,
hàng, điểm
số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng
nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV.

- Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu HS chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy tập
luyện, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện.
* Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi: “Tìm người chủ huy”. Gv điều khiển cho hs chơi.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ.
- GV cùng HS quan sát , nhận xét biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện.
b. Trò chơi “Chạy tiếp sức”
- Ôn lại trò chơi đã được học ở lớp 2.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận
xét, sữa chữa sai sót cho HS.
- Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
- Cho HS chơi thử sau đó chơi có thi đua, GV biểu dương những tổ thắng cuộc.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ để vận dụng tốt
trong học tập và sinh hoạt.

Tuần 2
Tiết 3: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG ”
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.

Yêu cầu: dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ
thuật, đều đẹp đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh
nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
* Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp hoặc trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
- GV điều khiển HS thực hiện.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a. Đội hình, đội ngũ.
- Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng.
Yêu cầu: dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ
thuật, đều đẹp đúng với khẩu lệnh.
b. Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng ”
- GV nhận xét và biểu dương những đội thắng cuộc
Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn nhau trong khi chơi.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- GV cho cả lớp tập đồng loạt.
- Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định, GV quan sát sửa sai cho hs.
- Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nội dung ĐHĐN.

- Cho cả lớp tập để cũng cố.
- Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó
tổ chức cho các em cùng chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng để vận dụng trong học tập và sinh
hoạt.

Tiết 4:

Tuần 2
ĐỘNG TÁC QUAY SAU
TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ”

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác
đúng với khẩu lệnh.
- Học kỹ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm
quen với động tác quay sau.
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn,
hào hứng, trật tự trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh an toàn nơi tập.
Năm học: 2015- 2016


- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi và kẻ sân cho trò chơi. Ngày soạn:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.

* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”, GV hoặc LT điều khiển cho HS chơi.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a.Đội hình, đội ngũ.
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
- Học kỹ thuật động tác quay sau:
+ TTCB đứng nghiêm.
+ Khẩu lệnh “Đằng sau... quay”
+ Động tác: Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế thân trên, đồng thời dùng gót chân phải
và nữa bàn chân trái làm trụ, quay qua phải – ra sau. Khi quay trọng tâm cơ thể dồn
vào chân phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái về sát chân phải thành tư thế
đứng nghiêm.
b. Chơi trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- GV nhận xét và biểu dương những đội thắng cuộc
Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn nhau trong khi chơi.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- GV cho cả lớp tập đồng loạt.
- Chia tổ tập luyện động tác quay sau. GV quan sát sửa sai.
- GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi
và luật chơi. Sau đó tổ chức cho các em cùng chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Ôn quay phải, quay trái, quay sau, đi đều.

Tiết 5:

Tuần 3
ĐI ĐỀU ĐỨNG LẠI QUAY SAU
TRÒ CHƠI " KÉO CƯA LỪA XẺ"

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng
hướng quay, cơ bản đúng động tác đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" . Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện
- Phương tiện: Chuẩn bị một còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
* Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh"- GV điều khiển cho HS chơi
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn đi đều, đứng lại, quay sau.
b,Trò chơi vận động:
- Trò chơi " Kéo cưa lừa xẻ"
Vần điệu trò chơi:
“Kéo cưa lừa xẻ
Kéo cho thật khoẻ
Cho thật nhịp nhàng
Cho ngực nở nang
Chân tay cứng cáp
Hò dô....hò dô”
+ GV biểu dương các cặp HS chơi đúng luật và nhiệt tình.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

- Tập đồng loạt cả lớp, do GV điều khiển
- Tập luyện theo tổ GV quan sát nhận xét đánh giá.
- Trình diễn theo tổ, tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa sai cho HS.
- GV tập hợp lớp theo đội hình nhóm đôi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật
chơi.
- GV cho cả lớp ôn lại vần điệu.
- Cho hai HS lên làm mẫu
- Tiếp theo cho cả lớp chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
ôn đi đều để vận dung trong học tập.

Tiết 6:

Tuần 3
ĐI ĐIỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ"

I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật quay sau. Yêu cầu cơ bbản đúng động tác, đúng với
khẩu lệnh
- Học động tác mới đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.Yêu cầu học sinh nhận biết
đúng hướng vòng, lam quen với kĩ thuật động tác.
- Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" Yêu cầu: Rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý vào bản
năng định hướng cho HS, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi 4—5 khăn sạch để chơi trò chơi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chần chỉnh đội ngũ trang phục tập

luyện
- Trò chơi " Làm theo hiệu lệnh "
* Giậm chân tai chỗ đếm to theo nhịp .
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay sau.
- Học điều vòng phải, vòng trái, đứng lại:
+ Khẩu lệnh:"Vòng bên phải ( bên trái) .....bước !"
+ Động tác: Động lệnh " Bước!" bao giờ cũng rơi vào chân phía bên sẽ vồng của đội
hình hàng dọc. HS đang đi ở đội hình một hàng dọc nghe thấy tiếng hô "Vòng bên
phải (hoặc bên trái)....bước!" thì em ở đầu hàng bước chân phải (trái) thêm một bước
nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên vừa làm động tác đẩy xoay người về phía phải
(trái) rồi tiếp tục đi. Các em đi sau đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác như trên.
Chú ý: GV cần chú ý đến độ dài và tốc độ bước đi của HS ở chỗ bẻ góc để vòng bên
trái hoặc bên phải cho phù hợp với từng hàng.
b, Trò chơi "Bịt mắt bắt dê".
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Tập trung cả lớp để củng cố: Tổ trưởng điều khiển cả lớp tập,
GV quan sát,
nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS.
- GV làm mẫu động tác hoàn chỉnh, Làm mẩu chậm kết hợp giảng giải động tác .
- GV hô khẩu lệnh cho một tổ tập mẫu
- Tập đồng loạt cả lớp dưới sự điều khiển của GV.
- GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và luật chơi,
rồi cho một nhóm HS lên làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cảc lớp cùng chơi có thi
đua.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
ôn đi đều vòng phải vòng trái, quay sau.
Tiết 7:

Tuần 4
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI "CHẠY ĐỔI CHỖ VỔ TAY NHAU"

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái, Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đêu, đúng với khẩu lệnh.
- Ôn đi dều vòng phải, vòng trái, đứng lại . Yêu câu thực hiện cơ bản đúng động tác,
đi đúng hướng đảm bảo cự li đội hình.
- Trò chơi " Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" Yêu cầu rèn luyện kĩ năng chạy, phát triển sức
mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN :

- Địa điểm : Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tạp luyện .
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, vẽ sân cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.
- Chơi một trò chơi đơn giản để HS tập trung chú ý.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ.
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái.

Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
- Ôn đi đều vòng phải đứng lại
- Ôn đi đều vòng trái đứng lại
- Ôn tổng hợp tất cả các nội dung ĐHĐN.
b, Trò chơi "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau".
+ GV quan sát, nhận xét , biểu dương những tổ thắng cuộc.
Chú ý: Vỗ tay đúng với người đối diện không chên lấn xô đẩy lẩn nhau trong khi tham
gia trò chơi.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Cán sự lớp điều khiển các nội dung, GV quan sát sửa chửa động tác sai.
- GV nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi và luật chơi. rồi cho một tổ lên chơi thử .
- Cho cả lớp chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn đi đều, các trò chơi đã học.

Tuần 4
Tiết 8: QUAY SAU ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI " BỎ KHĂN"
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại. Yêu
cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều đúng khẩu lệnh .
- Trò chơi " Bỏ khăn" . Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật,
tham gia chơi hào hứng, nhiệt tình.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng
đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II. ĐỊA ĐIÊM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập , bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện : Chuẩn 1 bị còi, 1-2 chiếc khăn tay.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bìa học, chấn chỉnh đội ngũ trang
phục tập luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
* Chơi trò chơi" Dệt các con vật có hại "
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn đi đều vòng phải,vòng trái đứng lại.
- GV phân vị trí cho HS tập theo nhóm tổ
- Tổ trưởng hô nhịp 5- 7 phút. GV, LT theo dõi sửa sai cho hs.
+ Từng tổ một lên trình diễn, GV quan sát nhận xét, biểu dương các tổ thi đua tập tốt
1 lần.
* Cả lớp tập để củng cố. LT điều khiển.
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
b)Trò chơi " Bỏ khăn ".
- Ôn trò chơi đã học ở lớp 2.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
- GV tập hợp lớp ở đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi , rồi
cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi .
- Cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cho cả lớp chơi có thi đua.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
ôn các nội dung đã học để vận dụng trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Tiết 9:


Tuần 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ"

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều
vòng phải vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hện cơ bản đúng động tác, tương đối
đúng, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi
chân.
- Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" . Yêu càu rền luện và nâng cao khả năng tập trung chú ý,
khả năng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng , nhiệt tình trong khi chơi.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng
đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phưong tiện: Chuẩn bị 1 còi, 2- 4 cái khăn sạch để bị mắt khi chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu càu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
tập luyện
- Trò chơi " Tìm người chỉ huy"
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số,quay sau đi đều vòng phải, đứng lại.
- Học động tác đổi chân khi đi sai nhịp.
+ Khi đi đều nếu bước chân trái chạm đất phía trước vào nhịp 2 là sai nhịp cần bước
thêm 1 bước đệm.

+ Động tác: Nhịp 1 chân trái bước lên, chân phải nhanh chóng bước tiếp, mũi chân
sát chân trái, đồng thời chân trái bước nhanh lên phía trước một bước nhỏ, tiếp theo
chân phải bước lên vào nhịp hô 2.
Năm học: 2015- 2016


Ngày
Chú ý: Động tác bước đệm cần thực hiện nhanh mới kịp với nhịp
hô. soạn:
b) Trò chơi " Bịt mắt bắt dê ".
- Ôn trò chơi đã học ở lớp 2.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Chia tổ tập luyện trên các khu vực quy định .
- Gv làm mẫu động tác hoàn chỉnh, làm mẫu chậm và giảng giải cách bước theo nhịp
hô.
- Cho HS tập luyện theo các cử động
+ Thực hiện bước đệm tại chổ
+ Bước đệm trong bước đi
- GV tập hợp lớp ở đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi, cho
cả lớp chơi thử, cuối cùng cho cả lớp chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn các nội dung đã học để vận dụng hằng ngày.
Tuần 5
Tiết 10: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP – TRÒ CHƠI "BỎ KHĂN"
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi
đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đều đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi " Bỏ khăn " Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật,

hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng đi
thường theo nhịp chuyển hướng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
Địa diểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập.
Phương tiện: Chuẩn bị 1còi và khăn sạch để bịt mắt khi chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu càu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
tập luyện
- Xoay các khớp, ép dọc, ngang, chạy tại chổ.
* Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ:
- Ôn quay sau đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
b) Trò chơi "Bỏ khăn".
- Ôn trò chơi đã học ở lớp 2.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định. Tổ trưởng điều khiển, GV đi đến từng tổ
sửa sai.
- Cho từng tổ một thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua.
- GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi. Sau đó cho
cả lớp cùng chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Năm học: 2015- 2016


Ngày
- Luyện tập tốt đi đổi chân khi đi đều sai nhịp để vận dụng tốt trong

họcsoạn:
tập.

Tuần 6
Tiết 11: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU
VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI "KẾT BẠN"
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều
vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh,
không xô đẩy chen lấn nhau. Đi đều không sai nhịp, đến chỗ vòng tương đối đều và
đẹp. Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi " Kết bạn" . Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào
hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng
đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.
- Phưong tiện: GV chuẩn bị 1 còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục
tập luyện
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a) Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp.
- GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua.
b) Trò chơi " Kết bạn ".

- GV quan sát, nhận xét xử lý các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
+ Chia tổ tập luyện trên các khu vực quy định .
* Tập hợp cả lớp cho từng tổ một thi đua trình diễn.
- GV tập hợp lớp ở đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi , rồi
cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi.
- Cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cho cả lớp chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Năm học: 2015- 2016


Ngày
Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp với bạn
bè.soạn:

Tuần 6
Tiết 12:
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI "NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH"
I.MỤC TIÊU:
- Cũng cố và nâng cao kỹ thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp. Yêu cầu đi đến chỗ vòng không xô lệnh hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai
nhịp.
- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném
chính xác vào đích.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng đi
thường theo nhịp chuyển hướng.
II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp. Vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội
LT
ngũ trang phục tập luyện.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập.
- Đi thường theo một vòng tròn và hít thở thật sâu.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Trò chơi: “Thi xếp hàng”. GV hoặc LT điều khiển.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a.Đội hình đội ngũ
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
b, Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
- GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua giữa các tổ.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- GV điều khiển cho HS thực hiện: 1 lần
- Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định. Tổ trưởng điều khiển, GV đi đến từng tổ
sửa sai.
- Tập hợp cả lớp cho từng tổ một thi đua trình diễn. GV quan sát nhận xét và biểu
dương thi đua.
- GV tập hợp lớp ở đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích
cách chơi, luật chơi, rồi cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi. Cho cả lớp chơi thử,
cuối cùng cho cả lớp chơi có thi đua.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học với bạn và người thân.

Năm học: 2015- 2016Ngày soạn:

Tiết 13:

Tuần 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI "KẾT BẠN"

I.MỤC TIÊU:
- Cũng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau
đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh,
động tác quay sau đúng hướng, đúng yếu lĩnh động tác, đi đều vòng phải, vòng trái
đều đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, quan sát nhanh, chơi
đúng luật, thành thạo hào hứng trong khi chơi.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng
đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp. Vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”. GV điều khiển cho HS chơi.
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

a, Đội hình đội ngũ
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, quay sau đi đều vòng phải, vòng trái,
đổi chân khi đi đều sai nhịp.
+ Chia tổ tập luyện trên các khu vực quy định. Tổ trưởng điều khiển, GV đi đến từng
tổ sửa sai.
* Tập đồng loạt cả loạt cả lớp để củng cố, GV điều khiển cả lớp tập.
b, Trò chơi “Kết bạn”
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
- GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua giữa các tổ.
* Tập trung thả lỏng và hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn lại các nội dung vừa học và trò chơi đển vận dụng tốt trong cuộc sống.

Tuần 7
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
Tiết 14:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI "NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH"
I.MỤC TIÊU:
- Cũng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi
đi đều sai nhịp. Yêu cầu quay sau đúng hướng, đi đến chỗ vòng không xô lệnh hàng,
biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném
chính xác vào đích.
*nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái bằng
đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp. Vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2 – 4 quả bóng và vật làm đích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ
trang phục tập luyện.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập, đi thường theo một vòng tròn và hít thở thật LT
sâu.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a, Đội hình đội ngũ: Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp.
- Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định, Tổ trưởng điều khiển, sau đó cho từng em
lên điều khiển cho tổ tập 1 lần. GV đi đến từng tổ sửa sai.
- Tập hợp cả lớp cho từng tổ một thi đua trình diễn, GV quan sát nhận xét và biểu
dương thi đua.
* Tập đồng loạt cả loạt cả lớp để củng cố. GV điều khiển.
b, Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
- GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua giữa các tổ.
* Tập trung thả lỏng và hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn lại các nội dung vừa học và trò chơi đển vận dụng tốt trong cuộc sống.

Tuần 8
Tiết 15:
QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI,
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I.MỤC TIÊU:

Năm học: 2015- 2016


Ngày
soạn:
- Tiếp tục và củng cố nâng cao kỹ thuật: Quay sau, đi đều vòng
phải,
vòng trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu quay sau đúng hướng, đi đến chỗ vòng không xô
lệnh hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném
chính xác vào đích.
- *nội dung cần giảm tải: có thể không dạy quay sau, thay đi đều vòng phải, trái
bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp. Vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 2 – 4 quả bóng và vật làm đích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội
ngũ trang phục tập luyện.
LT
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập, đi thường theo một vòng tròn và hít thở
thật sâu.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. LT điều khiển.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a, Đội hình đội ngũ: Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp.
Chú ý: Những người ở phía sau đến chỗ vòng mới được vòng (không đuổi hàng).

- Chia tổ tập luyện trên khu vực quy định, Cán sự lớp điều khiển. GV quan sát nhận
xét, sửa chữa những sai sót cho HS.
- Từng tổ 1 trình diễn các tổ còn lại quan sát và nhận xét tổ bạn. GV quan sát nhận xét
và biểu dương thi đua.
* Tập đồng loạt cả loạt cả lớp để củng cố. Cán sự điều khiển, Gv củng cố.
b, Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
- Tổ chức lớp chơi đồng loạt.
- GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua giữa các tổ.
Yêu cầu: HS tham gia chơi phải đúng luật và trật tự.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Ôn các kĩ năng ĐHĐN đã học để vận dụng trong học tập và sinh hoạt.

Tiết 16:

Tuần 8
HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY
TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI ”

I. MỤC TIÊU:
- Học 2 động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
cơ bản đúng động tác.
Năm học: 2015- 2016


soạn: và tương
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu HS tham chơi đúng luật,Ngày
hào hứng
đối chủ động trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Dọn vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, 4 lá cờ nhỏ để chuẩn bị cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
* Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” LT điều khiển.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
a, Học bài thể dục phát triển chung
- Học động tác vươn thở.
- Học động tác tay.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a, Tập luyện bài thể dục phát triển chung
- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu một lần. GV hướng dẫn cho HS cách hít vào
thở ra.
- GV vừa hô nhịp kết hợp làm mẫu chậm HS tập theo.
- GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát sửa sai.
- Cho 1 – 2 HS tập tốt ra làm mẫu sau đó GV cùng HS nhận xét đánh giá.
- Thực hiện giảng dạy cả 2 động tác như nhau.
- Ôn liên hoàn cả 2 động tác, chia nhóm tập luyện, Gv quan sát, sửa sai.
b. Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”
- GV nhận xét và biểu dương những đội thắng cuộc
Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn nhau trong khi chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn các động tác thể dục đã học

Tuần 9
Tiết 17: ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI " NHANH LÊN BẠN ƠI !"
I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác .
- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!". Yêu cầu tham gia trò chơi chủ động, nhiệt tình.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi, phấn viết thước giây, 4 cờ nhỏ cốc đựng cát
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục
tập luyện.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối ...
- Trò chơi: “Tìm người chủ huy”. LT điều khiển.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác chân:

Động tác chân
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn hai động tác vươn thở và tay:
Ôn động tác Vươn thở: GV nhắc nhở HS hít thở sâu và hô nhịp chậm.
Ôn động tác tay: Nhịp hô dứt khoát GV nhắc HS hướng chuyển động và hướng thẳng
chân .
Yêu cầu : HS thực hiện đúng hướng, biên độ của động tác.
2. Tập luyện động tác Chân:
- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu một lần. GV hướng dẫn cho HS cách hít vào
thở ra.

- GV vừa hô nhịp kết hợp làm mẫu chậm HS tập theo.
- GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát sửa sai.
- Chia tổ tập liên hoàn 3 động tác, GV quan sát nhận xét sửa sai.
3. Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” Gv hoặc LT điều khiển.
Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn nhau trong khi chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn luyện các động tác đã học để tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Tiết 18:

Tuần 9
ĐỘNG TÁC LƯNG - BỤNG
TRÒ CHƠI " CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI"

I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập động tác vươn thở tay và chân . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Học động tác lưng - bụng . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác .
- Trò chơi "Con cóc là cậu ông trời ". Yêu cầu tham gia trò chơi, nhiệt tình, chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi, phấn kẻ vạch xuấ phát và đích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- chạy một vòng xung quanh sân, đi thành vòng tròn và hít thở sâu
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai,

- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác lưng - bụng
Chú ý: Khi tập động tác lưng - bụng , lúc đầu yêu cầu
chân thẳng, chưa cần gập sâu mà sau mỗi buổi tập. GV
yêu cầu HS gập sâu hơn.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn động tác Vươn thở, tay và chân
- LT hô nhịp, GV quan sát uốn nắn , sửa sai cho HS. Sau lần tập GV nhận xét động
viên những tổ cần cố gắng.
2. Tập luyện động tác lưng – bụng:
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn .
- Tập liên hoàn 4 động tác đã học. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa sai
cho HS
3. Trò chơi "Con cóc là cậu ông trời ".
GV nhắc lại cách chơi, rồi cho cả lớp chơi thử, sau đó chơi có thi đua
Yêu cầu tham gia trò chơi, nhiệt tình, chủ động.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Cùng người thân hoặc bạn bè tập luyện các nội dung em đã được học.

Tiết 19:

Tuần 10
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP
TRÒ CHƠI " CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI"

I. MỤC TIÊU:
- Trò chơi "Con cóc là cậu ông trời ". Yêu cầu tham gia trò chơi, nhiệt tình, chủ động.

- Ôn tập động tác vươn thở tay chân và lưng bụng. Yêu cầu HS nhắc lại được tên thứ
tự động tác và thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học động tác phối hợp: Yêu cầu thuộc động tác, biết nhận ra được chỗ sai khi tập
luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, phấn kẻ vạch xuất phát và đích cho trò chơi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- chạy một vòng xung quanh sân, đi thành vòng tròn và hít thở sâu
- Khởi động xoay các khớp, cổ, dầu gối, hông, vai,
Năm học: 2015- 2016


- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Ngày soạn:

Động tác phối hợp
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
a) Trò chơi vận động
Trò chơi " Con cóc là cậu ông trời" Khi tổ chức chơi , GV chú ý nhắc nhở HS thực
hiện đúng quy định của trò chơi để đảm bảo an toàn.
2. Ôn bài thể dục phát triển chung: Vươn thở, tay, chân và lưng bụng
- Chia nhóm tổ tập liên hoàn 4 động tác, GV quan sát sửa sai.
- Tập theo nhóm đôi – nhóm ba, GV củng cố cho các nhóm.
3. Tập luyện động tác phối hợp:
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .

- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn .
- Tập liên hoàn 5 động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho HS
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Ôn 5 đt thể dục cùng với bạn bè, người thân để nâng cao sức khỏe

Tuần 10
Tiết 20: ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " NHẢY Ô TIẾP SỨC"
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và phối hợp. Yêu cầu thực
hiên động tác và biết phối hợp giữa các động tác.
- Trò chơi : " Nhảy ô tiếp sức" Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Khởi động xoay các khớp, cổ, dầu gối, hông, vai,
- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung
- Tập theo nhóm đôi liên hoàn 5 động tác, GV quan sát sửa sai cho hs.
- Tập luyện theo tổ ở khu vực quy định, TT điều khiển, GV quan sát nhắc nhở hs tập.
- Thi đua trình diễn 5 động tác thể dục đã học, GV kết hợp củng cố cho các em.
Năm học: 2015- 2016


Yêu cầu thực hiên động tác và biết phối hợp giữa các động tác. Ngày soạn:

2. Trò chơi : " Nhảy ô tiếp sức"
GV nhắc lại yêu cầu của trò chơi, tổ chức cho hs tập luyện.
xxxx

xxxx
Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung để vận dụng tập luyện nâng cao sức khỏe.

Tuần 11
Tiết 21: ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THÊ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI"
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện
đúng động tác.
- Tiếp tục trò chơi: " Nhảy ô tiếp sức" . Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình,
chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường , vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung
- Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện.
* Thi đua trình diễn 5 động tác thể dục đã học: mổi tổ cử 1- 2 bạn lên thực hiện, GV,

cả lớp quan sát nhận xét
- Tập đồng loạt để củng cố
2. Trò chơi : " Nhảy ô tiếp sức"
GV nhắc lại yêu cầu của trò chơi, tổ chức cho hs tập luyện.
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:

xxxx

xxxx
Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong học tập.

Tuần 11
Tiết 22: : ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " KẾT BẠN"
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện đúng
động tác.
- Trò chơi : "Kết bạn". Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong nhà tập, vệ sinh bảo đảm an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, vai, hông…

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung
- Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện.
* Thi đua trình diễn 5 động tác thể dục đã học: mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát
nhận xét
- Tập đồng loạt để củng cố
2. Trò chơi vận động: Trò chơi " Kết bạn"
Yêu cầu: HS tham gia vào trò chơi một cách tích cực và chủ động.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:

Tiết 23:

Tuần 12
HỌC ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG
TRÒ CHƠI " NHẢY Ô TIẾP SỨC "

I. MỤC TIÊU:
- Học động tác thăng bằng. Yêu cầu HS nắm được kĩ thuật động tác và thực hiên
tương đối đúng.
- Ôn trò chơi: " Nhảy ô tiếp sức" Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong nhà tập vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn
nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi, kẻ sân cho trò chơi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Chạy nhẹ nhàng xung quanh sân tập, đi chậm theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh"
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác thăng bằng.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho hs
2. Tập luyện động tác thăng bằng
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn .
- Phân nhóm tập liên hoàn 6 động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa
sai cho HS
Năm học: 2015- 2016


Ngày
3. Trò chơi : " Nhảy ô tiếp sức" GV nhắc lại yêu cầu của trò chơi,
tổ soạn:
chức cho hs tập
luyện.
xxxx

xxxx
Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt
Tuần 12
Tiết 24: HỌC ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " MÈO ĐUỔI CHUỘT"
I. MỤC TIÊU:
- Trò chơi " Mèo đuổi chuột" . Yêu cầu tham gia chơi đúng luật.
- Ôn 6 động tác thể dục đã học của bài thể dục phất triển chung. Yêu cầu thuộc thứ
tự các động tác và chủ động tập đúng kỹ thuật.
- Học động tác nhảy. Yêu cầu nhớ tên và tập đúng động tác.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập.
- Phương tiện : Chuẩn bị 1còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi " Tìm người chỉ huy" LT điều khiển
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác nhảy.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn các động tác đã học
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv chỉnh sửa nâng cao kĩ năng cho hs.
2. Luyện tập động tác nhảy
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn .
- Phân nhóm tập liên hoàn 7 động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa

sai cho HS
3. Trò chơi " Mèo đuổi chuột". Yêu cầu tham gia chơi đúng luật, vui vẻ.
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt và học tập.

Tiết 25:

Tuần 13
HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ CỦA BÀI THỂ DỤC
TRÒ CHƠI " CHIM VỀ TỔ"

I. MỤC TIÊU:
- Ôn 7 động tác thể dục đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu học sinh
thực hiện động tác theo đúng thứ tự, chính xác và tương đối đẹp.
- Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng, nhịp độ chậm
và thả lỏng.
- Ôn trò chơi : " Chim về tổ" . Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi " Chim bay"

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác điều hòa.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn các động tác đã học
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv chỉnh sửa nâng cao kĩ năng cho hs.
2. Luyện tập động tác điều hòa
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn .
- Phân nhóm tập liên hoàn 8 động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa
sai cho HS
3. Trò chơi " Chim về tổ". GV nêu tên trò chơi, LT điều khiển cho HS chơi chính
thức. Yêu cầu tham gia chơi đúng luật, vui vẻ.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt và học tập.
Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:

Tiết 26: :

Tuần 13
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " CHIM VỀ TỔ"

I. MỤC TIÊU:
- Ôn từ 4 đến 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác
đúng thứ tự và biết phát hiện ra chỗ sai để tự sửa chữa hoặc sửa chữa cho bạn.

- Ôn trò chơi : " Chim về tổ" Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, thực hiện đúng
yêu cầu của trò chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1còi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân trường .
- Khởi động xoay các khớp.
* Chơi trò chơi " Tìm người chỉ huy"
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Bài thể dục phát triển chung: Ôn các động tác thể dục phát triển chung
- Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện.
* Thi đua trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV,
cả lớp quan sát nhận xét
- Tập đồng loạt để củng cố
2. Trò chơi vận động: " Chim về tổ" Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, thực
hiện đúng yêu cầu của trò chơi.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt

Năm học: 2015- 2016


Ngày soạn:

Tiết 27:


Tuần 14
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI " ĐUA NGỰA"

I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc thứ tự động tác và tập tương đối
đúng.
- Ôn trò chơi :" Đua ngựa" Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập
- Phương tiện : Chuẩn bị 1còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
• Khởi động: 6-8p
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động các khớp: cổ tay đầu gối, vai, hông…
- Trò chơi ( do Gv chọn)
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Bài thể dục phát triển chung: Ôn các động tác thể dục phát triển chung. Yêu cầu
thuộc thứ tự động tác và tập tương đối đúng.
- Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện.
* Thi đua trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV,
cả lớp quan sát nhận xét
- Tập đồng loạt để củng cố
2. Trò chơi vận động: " Đua ngựa" Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia trò chơi
chủ động
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt tập thể.


Tuần 14
Năm học: 2015- 2016


×